Alla aktuella bostadsprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Skövde
Trygghetsboende i 3 punkthus och gemensamma ytor. ca 90 lgh, 2-3 rok i 5,6 respektive 8 våningar som är sammanbyggda med gemensamhetslokal i entréplan. Under hus och gemensamhetslokal finns källare och p-garage. BTA ca 9251 kvm och ca 5061 kvm BOA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Objektet avser nybyggnation av bostäder med 68 st lägenheter fördelat enligt 8 st 1 rok, 26 st 2 rok, 28 st 3 rok och 6 st 4 rok. Boendet består av 8 huskroppar innehållande mellan 4-12 lägenheter i varje samt komplementbyggnad 1, 2, 3. En garagelänga om 8 garageplatser och en carportlänga på 8 platser ska också uppföras.
Nybyggnad av seniorbostäder i Skövde
Avser nybyggnad av 61 seniorlägenheter i två huskroppar med upp till 8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av 36 lägenheter i 9 flerbostadshus.
Nybyggnad av klimatsmarta bostäder i Skövde
Syftet med planen är att kunna bygga bostäder i förlängningen av Humlevägen men även göra plats för eventuell centrumverksamhet eller en idrottsplats i anslutning till Östergatan. Ett område som ska ha ett hållbarhetsperspektiv både när det gäller byggnation och i själva boendemiljön. Det handlar om 25 till 35 bostäder som får byggas i en till tre våningsplan, en förtätning i ett redan befintligt bostadsområde.
Nybyggnad av radhus i Skövde, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Skövde
I Skövdes populära stadsdel Trädgårdsstaden kommer Götenehus att bygga 17 radhus med äganderätt i tre etapper.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Byte av ytskikt på yttertak (plåt). Renovering och byte av fönster på plan 3, Kv. Fältskären 1, Skövde kommun
Relining avlopp Billingesluttningen, AB Skövdebostäder
Relining/infodring av bottenavlopp och utvändiga ledningar. Kv. Kalkstenen 1, Skövde Kv. Trappen 1, Skövde Kv. Kolmen 1, Skövde Kv. Gnejsen 1, Skövde Kv. Orstenen 1, Skövde Kv. Graniten 1, Skövde Kv. Sandstenen 1, Skövde Kv. Skiffern 1, Skövde Kv. Sandstenen 2, Skövde
Relining av avlopp i flerbostadshus, Skövde
Relining/infodring av bottenavlopp samt utvändiga spillvattenledningar inom Kv. Grubbagården 1-2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Utvändig ändring av flerbostadshus - byte av fönster och fönsterdörrar. Projektet berör 248 fönster.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Skövde
Avser renovering av 188 st balkonger samt renovering av 24 st balkongtak/väderskydd.
Nybyggnad av kedjehus i Skövde
Avser nybyggnad av kedjehus.
Nyinstallation av sprinkleranläggning i servicehus och vårdcentral i Skövde
Avser komplett nyinstallation av boendesprinkler inom boendedelar med tillhörande korridorer och tekniska utrymmen. Objektets läge är: Servicehus och Vårdcentral Käpplunda Gärde Ekängsvägen 19,21,23 och 25 541 41 Skövde
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Utvändig ändring av flerbostadshus - fönsterbyte och ventilationsdon. Korpralen 7, furiren 7.
Ombyggnad av studentlägenhet i Skövde
Ombyggnad av kyrkolokal -inredande av studentlägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus , Sventorp 2:16, sventorp 2:15.
Utvändigt underhåll av radhus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Skövde
Bygglov för ändring av gruppbostad.
Nybyggnad av gäststuga i Skövde
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gästhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Varola-axtorp 1:56,1:57.
Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - inglasat uterum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändring av flerbostadshus - ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändring av ventilation i flerbostadshus Timmersdala 3:34,3:62.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Rivning av enbostadshus i Skövde
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Skövde
Tillfälligt lov för ändrad användning av hotell till studentbostäder t.o.m 2022-04-01.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.