Alla aktuella bostadsprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Skövde
Trygghetsboende i 3 punkthus och gemensamma ytor. ca 90 lgh, 2-3 rok i 5,6 respektive 8 våningar som är sammanbyggda med gemensamhetslokal i entréplan. Under hus och gemensamhetslokal finns källare och p-garage. BTA ca 9251 kvm och ca 5061 kvm BOA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Objektet avser nybyggnation av bostäder med 68 st lägenheter fördelat enligt 8 st 1 rok, 26 st 2 rok, 28 st 3 rok och 6 st 4 rok. Boendet består av 8 huskroppar innehållande mellan 4-12 lägenheter i varje samt komplementbyggnad 1, 2, 3. En garagelänga om 8 garageplatser och en carportlänga på 8 platser ska också uppföras.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Värsås
10 villatomter samt plats för fåtal lägenheter cirka 6 stycken för LSS-boende eller liknande. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av 36 lägenheter i 9 flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Nybyggnad av 58 lägenheter i storlekarna 2-4 rok med inflyttning preliminärt 1 februari 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus samt kontor eller handel. en yta om drygt 1300 kvadratmeter. Rivning av restaurang kryddan och nybyggnad av flerbostadhus.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Nybyggnad av 32 radhus.
Nybyggnad av radhus i Skövde, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i fyra våningar.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Här byggs 16 välplanerade radhus om 115 kvadratmeter i bostadsrättsform.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Byte av ytskikt på yttertak (plåt). Renovering och byte av fönster på plan 3, Kv. Fältskären 1, Skövde kommun
Nybyggnad av radhus i Skövde
Nybyggnad av 12 radhus.
Relining avlopp Billingesluttningen, AB Skövdebostäder
Relining/infodring av bottenavlopp och utvändiga ledningar. Kv. Kalkstenen 1, Skövde Kv. Trappen 1, Skövde Kv. Kolmen 1, Skövde Kv. Gnejsen 1, Skövde Kv. Orstenen 1, Skövde Kv. Graniten 1, Skövde Kv. Sandstenen 1, Skövde Kv. Skiffern 1, Skövde Kv. Sandstenen 2, Skövde
Relining av avlopp i flerbostadshus, Skövde
Relining/infodring av bottenavlopp samt utvändiga spillvattenledningar inom Kv. Grubbagården 1-2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Utvändig ändring av flerbostadshus - byte av fönster och fönsterdörrar. Projektet berör 248 fönster.
Modernisering av hissar i bostadshus, Skövde
Objektet består av modernisering av 4 st. hissar i hyreshus inom kv. Skade 3. Byggnaden är uppförd 1983 - 1984. Hyresgästerna kommer att bo kvar under ombyggnaden, vilket ställer särskilda krav på hänsyn och anpassningar i genomförandet
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Utbyte av 10 garageportar under 2021 eller 2022.
Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Varola-axtorp 1:56,1:57.
Rivning av enbostadshus i Skövde
Rivningslov för rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.