Alla aktuella bostadsprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Avser nybyggnad av 250 bostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Detaljplanen för Bostället 23 vann laga kraft 2020-03-09. Objektet avser nybyggnation av bostäder med 71 st lägenheter fördelat enligt 33 st 1 rok, 32 st 2 rok, 3 st 3 rok och 3 st 4 rok. Boendet består av 2 huskroppar varav ett 5 våningshus och ett 3 våningshus med komplementbyggnad på gården. Projektet omfattar totalt ca 5669 kvm BTA och ca 3576 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Ekedal, Skövde
Avser nybyggnad av 54 bostadsrätter i 6 till 10 våningar i Norra Ekedal.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse inom kv Vadden. Exploatering innebär att centralt belägna bostäder tillskapas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus samt kontor eller handel. en yta om drygt 1300 kvadratmeter. Rivning av restaurang kryddan och nybyggnad av flerbostadhus.
Nybyggnad av klimatsmarta bostäder i Skövde
Syftet med planen är att kunna bygga bostäder i förlängningen av Humlevägen men även göra plats för eventuell centrumverksamhet eller en idrottsplats i anslutning till Östergatan. Ett område som ska ha ett hållbarhetsperspektiv både när det gäller byggnation och i själva boendemiljön. Det handlar om 25 till 35 bostäder som får byggas i en till tre våningsplan, en förtätning i ett redan befintligt bostadsområde.
Nybyggnad av radhus i Skövde Etapp 3
Tidiga planer för nybyggnad av ca 24 bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus i Skövde
I Skövdes populära stadsdel Trädgårdsstaden kommer Götenehus att bygga 17 radhus med äganderätt i tre etapper.
Nybyggnad av radhus i Skövde Etapp 2
detaljplanen tillåter flerbostadshus i 2 våningar. Etapp 1: 1191033
Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
upptaget i kommunens investeringsbudget. Nybyggnad av villor och radhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
upptaget i kommunens investeringsbudget. Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Utvändig ändring av flerbostadshus - fönsterbyte och ventilationsdon. Korpralen 7, furiren 7.
Nybyggnad av bostäder i Skövde kommun
Exploatering finns på 2099934. Förskola byggs på området: 1243114
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Fönsterbyte. 1140 stycken fönster.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Nybyggnad av 12 radhus.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Nybyggnad av totalt 11 kedjehus.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Planer finns för rivning av enfamiljshus för att möjliggöra nybyggnation av 6 radhuslägenheter i 2 våningar på fastigheten Skövde 4:263.
Relining av avlopp i flerbostadshus, Skövde
Relining/infodring av bottenavlopp samt utvändiga spillvattenledningar inom Kv. Grubbagården 1-2.
Nybyggnad av kedjehus i Skövde
Avser nybyggnad av kedjehus.
Modernisering av hissar i bostadshus, Skövde
Avser modernisering av 6 st. hissar i flerbostadshus. Objekten är belägna vid Ekängsvägen 7, 9, 11, 12 Käpplundavägen 9 och Prinsgatan 3B i Skövde.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
tillbyggnad av flerbostadshus - utbyte av 21 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Takarbete. Man skall byta ut tegeltakpannor mot betongpannor samt dra ut taket 40 cm på gavlarna.
Tillbyggnad av gruppbostad i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - byte av entrédörr.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - byte av entrédörrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Renovering av uteplats.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.