Alla aktuella bostadsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Borås
Planer finns för nybyggnad av ca 150 hyresrättslägenheter. Beställaren tar över projektet när det är färdigbyggt.
Nybyggnad flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 130 lägenheter i flerbostadshus med 33 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Avser ca 40 000 kvm BTA bostäder inom Liljeberget i stadsdelen Norrmalm i Borås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fristad
Avser nybyggnad av 2 huskroppar med 92 hyresrättslägenheter i varierande storlekar i suterränghus med träpanel och balkonger.
Utveckling av Norrby
Avser utveckling av Norrby med bostäder minst 100 lägenheter och handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Avser nybyggnation av bostäder på Sjöbo.
Till- och ombyggnad till studentbostäder i stadsdelen Alideberg, Borås
Avser ombyggnad av tidigare industrilokaler till ca 80 -100 studentbostäder tillsammans med en mindre tillbyggnad av entré och gemensamhetslokal i området Alideberg i Borås.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i radhus med 1,5 plan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Fristad
Avser nybyggnad av en huskropp i trä med 29 stycken trygghetsbostäder, 28 tvåor och en trea samt ett stort gemensamt vardagsrum, takterrass och ett gym i huset.
Påbyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser påbyggnad med två plan på befintlig byggnad. Avser 25 bostadsrättslägenheter. Byggnaden har tidigare varit kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 3
Projektet avser nybyggnad av 33 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Borås
Avser nybyggnad av cirka 30 radhus med en bta på ca 4000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Syftet med planen är möjliggöra för byggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Planens syfte är att pröva möjligheten att utöka byggrätten inom fastigheten för att möjliggöra ett nytt bostadshus i tre våningar och en vindsvåning. Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 15-20 lägenheter i centrala Borås. Rivning av befintlig fastighet måste ske innnan detta kan komma till utförande. Rivning finns på projektid: 1586459.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus, inredande av ytterligare bostad, nybyggnad av parkeringsplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av 2 lokaler till 6 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Borås
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av LSS boende i Borås
Projektet avser nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymme, parkeringsytor, utemiljö och ute förråd.
Nybyggnad av radhus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (3 st. radhus) samt rivningslov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Borås
Nybyggnad av 2 tvåbostadshus, hus a, Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus, hus b Gånghester 23:13.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Påbyggnad av flerbostadshus, inredande av 3 st lägenheter, Bygglov för påbyggnad av flerbostadshus, inredande av 3 st studenlägenheter Ärlan 10,11.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Rivning av balkongräcken och skärm som ersätts med nytt samt renovering av balkongplattorna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av 2 lokaler till 3 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygganmälan för installation av ventilation, frånluftsfläkt.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Borås
Avser byte av fönster och renovering av vissa delar av fasaden samt målning av fasaden på Kv Diana 1 i centrala Borås.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Borås, etapp 1
Avser renovering av balkongplattor i betong samt byte av räcken på flerbostadshus. Objektets läge: Sik 1:158, Sik 1:147 ligger i Fristad på Hammarbyvägen 2,4,6 samt Stenvägen 1,3,5. Borgstena 5:54 ligger i Borgstena på Krögarevägen 3,5 samt Kronängsvägen 9,11,13.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Borås, etapp 2
Avser renovering av balkongplattor i betong samt byte av räcken på flerbostadshus. Objektets läge: Sik 1:158, Sik 1:147 ligger i Fristad på Hammarbyvägen 2,4,6 samt Stenvägen 1,3,5. Borgstena 5:54 ligger i Borgstena på Krögarevägen 3,5 samt Kronängsvägen 9,11,13.
Rivning av enbostadshus i Borås
Avser rivning av enbostadshus samt garagebyggnad för att möjliggöra nybyggnation på fastigheten. Nybyggnad finns på projektid: 2106594.
Invändigt underhåll på flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnation av 15 st kök i flerbostadshus.
Ombyggnad av lokaler till lägenhet i Borås
Avser ombyggnation av lokaler till 2 lägenheter. Objektets läge: i stadelen Sjöbo och Göta med adress Klintegatan 3-7, Varbergsvägen 35.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus
Avser takrenovering på flerbostadshus. Objektets läge: Rundel 4–12, 7–13 och 22–24 i stadsdelen Göta, Borås. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2103297.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus
Avser takrenovering på flerbostadshus. Objektets läge: Varbergsvägen 35-41 i stadsdelen Göta, Borås. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2103292
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Rivning av fritidshus i Borås
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Borås
Ändrad användning av gruppboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (byte kulör takpannor).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (nya balkonger med inglasning), rivningslov.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Ombyggnad av balkonger, flerbostadshus Sik 1:147,1:158.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus samt gårdsbyggnader.
Rivning av fritidshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus, fritidshus, komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygganmälan för ändring av brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, byte av trappor.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad komplementbyggnad, rivningslov.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, rivning samt installation av eldstad.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till övernattningslägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Borås
Fasadändring på radhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 enbostadshus samt komplementbyggnad, 2 tomter Hovalida 1:10,Längjum 2:113.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnad.
Ommålning av trapphus i flerbostadshus i Borås
Avser ommålning av trapphus i flerbostadshus. Objekteten är beläget i stadelen Norrby med adress Dalbogatan 4-14, 16-20 i Borås.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.