Alla aktuella bostadsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av höghus i Borås centrum
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för uppförande av flerbostadshus med butiker på bottenplan på Almås Plats i Borås.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lugnet i Borås
Nybyggnad av ca 12 lägenheter samt centrumetablering i markplan.
Nybyggnad av LSS-boende i Viskafors, Borås
Nybyggnad av LSS-bostad. Boendet består av 5 lägenheter med tillhörande gemensamhetsytor på entrévåning, samt personalutrymmen och förrådsytor på källarvåningen.
Stambyte och köksrenovering i flerbostadshus i Borås
Projektet avser stambyte av köksavlopp samt erbjudande om köksrenovering i tre flerbostadshus, 98 lägenheter, med kvarboende.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göta, Borås
Avser ombyggnad av lokaler till 7 st lägenheter på Jössagatan 3, Borås.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad och renovering av 15 st hissar belägna i ett flertal fastigheter i Borås.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Södra Göta, Borås
Avser fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Göta med adress Islandsgatan 2, 10, Moldegatan 2, 6, St Michelsgatan 2, 4 och Vejlegatan 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.
Nya balkongplattor på flerbostadshus i Borås
Avser rivning och gjutning av 58 balkongplattor på Folkungagatan 12-18 i Borås.
Nya balkongplattor på flerbostadshus, Borås
Avser rivning och gjutning av 28 balkonger på ett flerbostadshus beläget i stadsdelen Östermalm, Borås, adress Östermalmsgatan 15-27.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Äåteruppbyggnad efter brandskada av affärs- kontors och flerbostadshus.
Byte av tak på flerbostadshus i Borås
Entreprenaden avser takbyte på tre flerbostadshus belägna i stadsdelen Norrmalm, Borås. Objektets läge: Margaretagatan 3, 5, 7.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte på flerbostadshus i stadelen Centrum, Borås med adress Salängsgatan 16-18.
Installation av boendesprinkler på 2 objekt i Borås
Avser installation av boendesprinkler på 2 objekt – Fagottgatan 1,2 samt Husbondegatan 4 i Borås.
Installation av boendesprinkler i fastighet i Borås
Avser installation av boendesprinkler på Kvibergsgatan 17, Borås.
Byte av tak på flerbostadshus i Borås
Entreprenaden avser omläggning av takpapp på fyra flerbostadshus. Två belägna i stadsdelen Norrby och två på Sjöbo, Borås, adress Bohusgatan 4-12 och Östgötagatan 4-12 samt Nolhagagatan 4-6 och 22-24.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus, konstruktion balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Installation/ändring av ventilation/brandskydd i flerbostadshus.
Rivning av byggnad på Lindebergsgatan 3 i Borås
Avser rivning av byggnad, Lindebergsgatan 3, Rådjuret 2 i Borås.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Installation av hiss i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).