Alla aktuella bostadsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristineberg, Borås
Avser nybyggnad av 100 bostäder i Kristineberg i Borås. Detaljplanen omfattar 15 700 kvm byggrätt (BTA) i en huskropp på mellan fyra och sju plan med verksamheter i gatuplan.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Borås, etapp 1
Avser nybyggnation av vård- och omsorgsboende på Kristinegränd 7 i Borås.
Utveckling av Norrby
Avser utveckling av Norrby med bostäder minst 100 lägenheter och handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för uppförande av flerbostadshus på Almås Plats i Borås.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sjöbo i Borås
Avser nybyggnad av ca 40 bostadsrätter fördelat på 2 bostadshus på södra Sjöbo, mellan Klintegtan och Johannelundsgatan. Detta ingår i detaljplanen för Mjölskivlingen 9 med flera.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lugnet i Borås
Nybyggnad av ca 12 lägenheter samt centrumetablering i markplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer för ca 70 bostäder i flerfamiljshus. Området ligger i anslutning till Sandareds station. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av parhus i Hestra, Borås
Avser nybyggnad av 18 bostadsrätter fördelade i 9 parhus på Hestra i Borås.
Nybyggnad av trygghetsboende i Dalsjöfors, Borås
Avser nybyggnad av 38 trygghetsbostäder i Dajsjöfors, intill äldreboendet Dalhem.
Nybyggnad av bostäder i Villastaden, Borås
Nybyggnad av bostäder i Borås.
Nybyggnad av parhus och gruppboende i Borås
Planer finns för 16 parhus som ska fördelas på åtta enheter och gruppboendet är tänkt att innehålla sex lägenheter. Varje bostad i parhusen får egen trädgård och uteplats.
Nybyggnad av LSS-boende i Viskafors, Borås
Nybyggnad av LSS-bostad. Boendet består av 5 lägenheter med tillhörande gemensamhetsytor på entrévåning, samt personalutrymmen och förrådsytor på källarvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planen avser nybyggnad av flerbostadshus med 16-17 våningar.
Nybyggnad av radhus, parhus eller kedjehus i Borås
Detaljplanen avser att möjliggöra bostadsbyggnation i form av radhus, parhus eller kedjehus på del av Hedagården 1:73 och 1:6. Det aktuella planområdet ligger norr om Asklandaskolan, vid Hagvägen 3.
Nybyggnad av LSS-boende på Fristad, Borås kommun
Avser nybyggnad av gruppbostad LSS med särskild service på Fristad, Borås. Boendet består av 6 lägenheter samt gemensamhetsytor och personalytor. Boendet inklusive komplementbyggnader har en total area på ca 820 kvm BTA. Byggnaden ska P-märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enl. VGR nivå grön.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 1
Nybyggnad av tre flerbostadshus, komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Nybyggnad av tre flerbostadshus, komplementbyggnad.
Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Parkstaden i Borås
Avser nybyggnad av 14 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av lokal till 3 lägenheter i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring av 4 stycken flerbostadshus. Utföra energibesparande åtgärder i from av nytt FTX-aggregat tilläggsisolering, nya fönster. Byte av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning från kontor till 3 lägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Norrby i Borås del 2
Avser fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Norrby i Borås.
Takbyte på flerbostadshus i Borås
Avser takbyte på 4 st flerbostadshus, beläget i stadelen Norrmalm med adress Folkungagatan 12-18 i Borås.
Solceller på flerbostadshus i Borås
Projektet avser leverans och installation av sex olika nyckelfärdiga solcellsanläggningar fördelat på fyra olika fastigheter.
Rivning av flerbostadshus i Borås
Rivning av flerbostadshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte på tre stycken flerbostadshus i stadsdelen Trandared med adress Östergårdsplan 1-7, Guldbrandsgatan 19-23 Söderkullagatan 68-72 i Borås.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av el-laddstolpar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser balkongrenovering av 70 balkonger i stadelen Östermalm, Borås med adress Ekenäsgatan 2-14 och Östermalmsgatan 15-27.
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Borås
Avser två kompletta solcellsanläggningar på tak till Byttorpsklint äldreboende. Uppdraget kommer att ske samtidigt och i anslutning med takomläggning projekt ID 2270217.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).