Alla aktuella bostadsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader.
Nybyggnad av höghus i Borås centrum
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i centrum.
Nybyggnad flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 130 lägenheter i flerbostadshus med 33 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Avser ca 40 000 kvm BTA bostäder inom Liljeberget i stadsdelen Norrmalm i Borås.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sjöbo i Borås
Avser nybyggnad av ca 80 hyresbostäder på södra Sjöbo i Borås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Borås
Avser nybyggnation av vård- och omsorgsboende på Kristinegränd 7 i Borås.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sjöbo i Borås
Avser nybyggnad av ca 40 bostadsrätter fördelat på 2 bostadshus på södra Sjöbo, mellan Klintegtan och Johannelundsgatan. Detta ingår i detaljplanen för Mjölskivlingen 9 med flera.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholmen, Borås
Planer finns för nybyggnad av 11 radhus och 39 lägenheter i flerbostadshus som byggs som loftgångshus. Flerbostadshuset byggs i 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp i 7 våningar med 20 bostadsrättslägenheter samt förråd i källarplan.
Nybyggnad av parhus i Hestra, Borås
Avser nybyggnad av 18 bostadsrätter fördelade i 9 parhus på Hestra i Borås.
Nybyggnad av LSS-boende i Viskafors, Borås
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för LSS-bostäder. Planområdet ligger vid korsning Åsahagsvägen/Storåsavägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av tre flerbostadshus, komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av tre flerbostadshus, installation av eldstad, mur och plank, komplementbyggnad
Nybyggnad av LSS-boende på Fristad, Borås kommun
Avser nybyggnad av gruppbostad LSS med särskild service på Fristad, Borås. Boendet består av 6 lägenheter samt gemensamhetsytor och personalytor. Boendet inklusive komplementbyggnader har en total area på ca 820 kvm BTA. Byggnaden ska P-märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enl. VGR nivå grön.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus på Tolvskillingen 2 och Stången 3.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Ändrad användning av specialbostäder till 12 st. lägenheter.
Ombyggnad i befintliga lokaler till LSS- och SoLboende i Borås
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till LSS- och SoLboende med 11 lägenheter och gemensamhetsytor samt personalytor.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av 3 enbostadshus, komplementbyggnad Viken 1:57,1:56,1:27.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Påbyggnad/tillbyggnad av flerbostadshus (nya lägenheter).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser rivning av befintlig tegel- och plåtfasad, tilläggsisolering och montage av fasadskivor. Dessutom ska fönster bytas och tre nya entréer med patentansökt fläktrumsmodul byggas. Nya till- och frånluftskanaler drag via trapphus in till lägenheter.
Fönsterbyte flerbostadshus i Borås
Avser att byta fönster och altandörrar.
Ombyggnad av äldreboende i Borås
Renovering av storkök.
Nybyggnad av carport med ett garage i Bengsfors
Projektet avser nybyggnad av carport med et garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Borås
Ombyggnad av befintligt LSS-boende till 5 st bostadslägenheter. Objekten är belägna i stadelen Hässleholmen med adress Våglängdsgatan 59–61 i Borås.
Invändigt underhålla av flerbostadshus i Borås
Entreprenaden avser ommålning av trapphus och källargångar i tre flerbostadshus i stadsdelen Norrby, Borås.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus (4 lägenheter).
Installation av solceller på fastigheter i Borås
Avser leverans och installation av solcells anläggningar (totalt 223 kW) på 3 st fastigheter i Borås. Fastighetsadresser: Nolhagagatan 2-52 506 43 Borås Torstensonsgatan 32-36 503 42 Borås Österlånggatan 15-17 503 31 Borås
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av lokaler till nya lägenheter. Objekten är belägna i stadelen Hässleholmen med adress Våglängdsgatan 59–61 i Borås.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Ny dränering runt ett flerbostadshus beläget på Norrmalm i Borås. Folkungagatan 12.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (förstoring av balkonger, inglasning och kulör).
Byte av entrédörrar på flerbostadshus i Borås
Avser byte av entrédörrar, totalt 23st på flerbostadshus i Borås. Objektets läge: i stadelen Norrby med adress Billdalsgatan 2-8, 12-20, 22-30.
Rivning samt nybyggnad av balkonger på flerbostadshus i Borås
Avser rivning av gamla och gjutning av 27 st nya balkonger på flerbostadshus i stadelen Byttorp i Borås.
Fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Norrby i Borås del 2
Avser fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Norrby i Borås.
Fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Norrby i Borås del 1
Avser fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Norrby i Borås.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av specialbostäder till lägenheter och studentboende.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Borås
Avser byte av fönster och renovering av vissa delar av fasaden samt målning av fasaden på Kv Diana 1 i centrala Borås.
Utvändigt underhåll på fastighet i Sandered, Borås kommun
Avser byte av tegeltak på fastighet i Sandared, Borås kommun.
Byte av entrédörrar på flerbostadshus i Borås
Kv. Rönnen 1 Sälgen 1 Oxeln 1o2. Gullregnet 1 22010 – Byte entredörrar Rundeln/Varbergsvägen.
Sprinklerinstallation på vård- och omsorgsboende i Borås
Avser projektering samt installation av boendesprinkler på vård- och omsorgsboendet Björkhaga i Borås.
Sprinklerinstallation på vård- och omsorgsboende i Borås
Avser projektering samt installation av boendesprinkler på vård- och omsorgsboendet Sjöboklint i Borås.
Sprinklerinstallation på gruppbostad i Borås
Avser projektering samt installation av boendesprinkler i en gruppbostad på Hambogatan 2 i Borås.
Sprinklerinstallation på LSS boende i Borås
Avser projektering samt installation av boendesprinkler i ett LSS-boende på Vendelsdalsgatan 7 i Borås.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).