Alla aktuella bostadsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, handelshus, förskola mm i Borås
Projektet avser nybyggnad av 313 hyresrättslägenheter varav 114 kommer att vara studentlägenheter samt handel, restauranger, förskola för ca 120 barn och ett parkeringshus. En innergård med lekplatser samt trivselytor för de boende. En solcellsanläggning på ca 1300 kvm kommer att ingå. Sopsugsentreprenör: Envac Scandinavia AB, Box 8849, 402 71 Göteborg, Tony Malkki, tel 031-658350.
Nybyggnad av höghus i Borås centrum
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i centrum.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Borås
Avser nybyggnation av vård- och omsorgsboende på Kristinegränd 7 i Borås.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sjöbo i Borås
Avser nybyggnad av ca 80 hyresbostäder på södra Sjöbo i Borås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av 66 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av 52 bostadsrättslägenheter i 1 hus med 5 våningar samt takvåning. Hugin ligger mitt i centrala Borås mellan Skolgatan i söder, Stengärdsgatan i väster och Södra Kyrkogatan i norr.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sjöbo i Borås
Avser nybyggnad av ca 40 bostadsrätter fördelat på 2 bostadshus på södra Sjöbo, mellan Klintegtan och Johannelundsgatan. Detta ingår i detaljplanen för Mjölskivlingen 9 med flera.
Nybyggnad av flerbostadshus i Regementsstaden, Borås
Nybyggnad av flerbostadshus i Regementsstaden i Borås. Brf Löjtnanten består av 33 bostadsrätter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Dalsjöfors, Borås
Avser nybyggnad av 38 trygghetsbostäder i Dajsjöfors, intill äldreboendet Dalhem.
Nybyggnad av parhus i Hestra, Borås
Avser nybyggnad av 18 bostadsrätter fördelade i 9 parhus på Hestra i Borås.
Nybyggnad av parhus och gruppboende i Borås
Planer finns för 16 parhus som ska fördelas på åtta enheter och gruppboendet är tänkt att innehålla sex lägenheter. Varje bostad i parhusen får egen trädgård och uteplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Totalrenovering av 18 lägenheter i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södra Göta, Borås Stad, etapp 1
Avser takbyte på flerbostadshus i stadsdelen Göta med adress Jössagatan 3, St. Michelsgatan 2, 4, Vejlegatan 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, Islandsgatan 2, 10, Moldegatan 2, 6
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södra Göta, Borås Stad, etapp 2
Avser takbyte på flerbostadshus i stadsdelen Göta med adress Jössagatan 3, St. Michelsgatan 2, 4, Vejlegatan 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, Islandsgatan 2, 10, Moldegatan 2, 6
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av tre flerbostadshus, komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus, totalt 16 lägenheter. I ett av husen kommer det finnas en källare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning, samt mur och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Parkstaden i Borås
Avser nybyggnad av 14 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av LSS-boende på Fristad, Borås kommun
Avser nybyggnad av gruppbostad LSS med särskild service på Fristad, Borås. Boendet består av 6 lägenheter samt gemensamhetsytor och personalytor. Boendet inklusive komplementbyggnader har en total area på ca 820 kvm BTA. Byggnaden ska P-märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enl. VGR nivå grön.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av anläggning/tandläkarmottagning till lägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Nybyggnad av LSS boende, 5 st lägenheter, med tillhörande gemensamhetsutrymme, parkeringsytor, utemiljö och uteförråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Borås
Nybyggnad av tvåbostadshus Gånghester 23:54,23:55.
Ombyggnad av vind i Borås
Bygglov för påbyggnad av flerbostadshus, inreda befintlig vindsvåning.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad och renovering av 16 st hissar, alla belägna i stadsdelen Göta, Borås, fördelade över flera byggnader och fastigheter.
Ombyggnad i befintliga lokaler till LSS- och SoLboende i Borås
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till LSS- och SoLboende med 11 lägenheter och gemensamhetsytor samt personalytor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser rivning av befintlig tegel- och plåtfasad, tilläggsisolering och montage av fasadskivor. Dessutom ska fönster bytas och tre nya entréer med patentansökt fläktrumsmodul byggas. Nya till- och frånluftskanaler drag via trapphus in till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser konvertering av självdrag till FTX-ventilation via tillbyggnad av ny entré med Fläktrumsmodul ovan samt dragning av ventilationskanaler in till lägenheter via trapphus.
Nybyggnad av carport med ett garage i Bengsfors
Projektet avser nybyggnad av carport med et garage.
Ombyggnad av äldreboende i Borås
Renovering av storkök.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Installation av sprinkler i flerbostadshus/trygghetsboende i centrala Borås
Avser installation av sprinkler i flerbostadshus/trygghetsboende i centrala Borås. Objektets läge: Engelbrektsgatan /Sturegatan/Torstensonsgatan 32,34-36.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte på två stycken flerbostadshus i stadsdelen Sjöbo med adress Nolhagagatan 4-6, 22-24 i Borås.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Borås
Avser fasadrenovering inklusive sanering av asbest och PCB samt byte av fönster och entrépartier på två stycken flerbostadshus belägna på Våglängdsgatan 11–17 och 27–33, Hässleholmen i Borås.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte på tre stycken flerbostadshus i stadsdelen Trandared med adress Östergårdsplan 1-7, Guldbrandsgatan 19-23 Söderkullagatan 68-72 i Borås.
Rivning av flerbostadshus i Borås
Rivning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring av flerbostadshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte på 5 st flerbostadshus i stadsdelen Tullen i Borås. Objektets läge: I stadsdelen Tullen med adresser Vintergatan 19,21,23,25,27 och Tollstorpsgatan 18.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus, mur och plank samt komplementbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ombyggnad av tvättstuga.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).