Alla aktuella bostadsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns på nybyggnad av 250-300 hyreslägenheter samt lokaler och handel i bottenvåningarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 1
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 3
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 4
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 5
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 6
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 130 lägenheter i flerbostadshus med 33 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 3
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Avser nybyggnation av bostäder på Sjöbo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 2 huskroppar med 69 hyresrätter, samt ett underliggande garage. Byggs som suterränghus.
Påbyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för påbyggnad med två plan på taket vid befintlig byggnad. Byggnaden har tidigare varit kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lugnet i Borås
Planer finns för nybyggnad av 20 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnadf av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.
Förtätning av bostäder i Borås kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning med ytterligare 35 nya lägenheter och ett LSS boende med 10 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Parkstaden i Borås
Planer finns för nybyggnad av 10-15 lägenheter i 2 huskroppar..
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt tillhörande gemensamhetsutrymme, parkeringsytor, utemiljö och uteförråd. BTA ca 750 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar och med ca 21 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av 2 flerbostadshus Byttorpstå 1,2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns på nybyggnad av 4-6 bostadsrättslägenheter i två våningar med gemensam parkering och lokaler.
Om- och tillbyggnad av SoL-boende i Borås
Projektet avser tillbyggnad två nya lägenheter genom en förlängning av huskroppen. I den befintliga byggnaden byggs två lägenheter om till gemensamhetsrum och ett personalrum. I övriga ytor görs det mindre justeringar och anpassningar. Uppskattad kostnad.
Hissombyggnad i flerbostadshus i Borås
Projektet avser ombyggnad och renovering av 12 hissar i flerbostadshus på Distansgatan 7, Islandsgatan 10, Sjöbo Torggatan 4, Våglängdsgatan 99, 102, 105, Tunnlandsgatan 3, 5, 7 och 11.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser fasadrenovering av 10 burspråk. Sprickor i fasad ska lagas och putsas.
Renovering och ombyggnad av hissar , AB Bostäder i Borås
Entreprenaden avser renovering och ombyggnad av 4 stycken hissar på Österlånggatan 15 i Borås.
Installation av passagesystem på äldreboende i Sandhult
Installation av passagesystem på Ekekullens äldreboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser tak- och balkongrenovering på fastighet Kv. Järnbäraren 2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser takomläggning på flerbostadshus.
Ramavtal avseende VVS-konsulttjänster, Borås kommun
Avtalstid:2021-01-11 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2022-12-31 Option:2023-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus (inglasning av balkonger, renovering).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad, hus b och c.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av flerbostadshus, fönsterrenovering. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av gruppbostad i Borås
Avser sprinklerinstallation Ekgatan 2, LSS-boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av hotellrum till 53 studentrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor/restaurang till bostäder.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av specialbostäder till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (inglasning av balkonger) Solrosen 14,15.
Nybyggnad av friggebod i Borås
Bygglov för nybyggnad av friggebod vid skola.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt carport/förråd Fristads Prästgård 1:123,1:124.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Leverans, reparation och montering av markiser på korttidsboende i Borås
Avser markiser till balkonger och fönster, reparation av väv på befintliga markiser samt installation av markiser. Mätning av fönster och balkonger behöver ske. Funktionen för markiserna varierar mellan vev, motor och dragband beroende på markisens placering. Installation och reparation av markiser ska ske under året 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.