Alla aktuella bostadsprojekt i Mellerud

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av enbostadshus i Mellerud
Förnyad strandskyddsdispens för nybyggnad av två stycken enbostadshus, etablering av tomtplats, nybyggnad av minireningsverk samt ny vägdragning.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Mellerud
Avser takbyte på 2 huskroppar i Mellerud.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Mellerud
Avser utvändigt underhåll på fastigheten Staren 14 och 15 och omfattar byte av fönster, fönsterdörrar och ommålning av takfot och takfotsdetaljer, byte av takavvattning samt ommålning av fasad, fasaddetaljer och sockel.
Nybyggnad av gäststuga i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad komplementbyggnad, gäststuga.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.