Alla aktuella bostadsprojekt i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter i flerbostadshus med 2-4 våningar. Markarbetet påbörjas i september 2023.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Lerum
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 80 bostäder i flerbostadshus, i 4-6 våningar med kontor och verksamhetslokaler i entréplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostads & rekreationsområde i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 500 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av tre flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Ramavtal avseende tryggetsskapande teknik inom särkilt boende, Lerums kommun
Avser leverans av trygghetsskapande teknik inom särskilt boende (Socialtjänstlagen, äldreomsorg) samt inom funktionsstöd (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). Avtalstid:2024-01-15 - 2029-01-14 Option:2029-01-15 - 2030-01-14 Option:2030-01-15 - 2031-01-14 Option:2031-01-15 - 2032-01-14 Option:2032-01-15 - 2033-01-14 Option:2033-01-15 - 2034-01-14
Ramavtal avseende tryggetsskapande teknik inom särkilt boende, Lerums kommun
Ramavtal avseende trygghetsskapande teknik på särskilt boende, bostad med särskild service LSS. Avtalstid 10 år.
Nybyggnad av gruppbostad i Lerum
Nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av garage i Lerum
Nybyggnad av garage/kontorslokal samt komplementbyggnad, carport.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Ändrad användning från friluftsgård till boende.
Installation av solceller på äldreboende i Lerum
Avser nyanläggning av solcellsinstallation på Sävegårdens tak, Floda och demonteringsarbete av befintliga solfångare.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).