Alla aktuella bostadsprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av pensionärsbostad i Vänersborg
Nybyggnad av hus för äldre samt om- och tillbyggnad, Rivningslov för rivning av hus för äldre Metallurgen 6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus,kedjehus,parhus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder i korsningen Drottninggatan/Vallgatan. Ev kan det bli en ombyggnad av befintlig fastighet.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet i Vänersborgs kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet.
Nybyggnad av radhus i Holmängen, Vänersborg
Avser nybyggnad av radhus i området Holmängs Hage i Vänersborg. BTA ca 1260 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader samt plank. 80 stycken lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Utvändigt underhåll på bostadshus i Vänersborg
Avser utbyte av takbeläggningar på bostadshus med tillhörande förråd respektive tvättstuga inklusive tillhörande takkompletteringar.´ Adress: Marierovägen 45-185, Vänersborg Option finns på projekt ID 2073789.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Utvändig ändring av flerbostadshus. Byte av tak samt installation av solceller.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Om- och tillbyggnad av kontorshus till bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Utvändig ändring av flerbostadshus, Ärlan 3, ärlan 2, ärlan 1, fasanen 4. Byte av tak samt installation av solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser att bygga fler lägenheter i befintlig byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändrad användning av kontor till teknikrum i flerbostadshus samt utvändig ändring och ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll på bostadshus i Vänersborg
Avser tilläggsisolering av vindsbjälklag, råspont mm på bostadshus. Adress: Marierovägen 45-185, Vänersborg
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser fasadarbete samt byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Utvändig ändring av flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).