Alla aktuella bostadsprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av pensionärsbostad i Vänersborg
Nybyggnad av hus för äldre samt om- och tillbyggnad, Rivningslov för rivning av hus för äldre Metallurgen 6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg Etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i punkthus (5600 kvm BOA) med 13-14 våningar med gemensam uteplats på översta våningen samt ev garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och villor i Vänersborg
Detaljplanearbetet ska påbörjas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 54 lägenheter i 5-7 våningar.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende i befintliga huskroppar för att kunna uppnå en effektiv vård. Fastigheten inrymmer idag ca 40 boende med tillhörande lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i radhus, fyrbohus och punkthus. Uppskattad kostnad.
Om- och/eller nybyggnad av bostäder och centrumverksamheter i Vänersborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en blandning av olika typer av centrumverksamheter och bostäder på fastigheten Grävlingen 28. Förslaget till ny detaljplan möjliggör utveckling av fastigheten genom en ökad byggrätt och mer flexibel användning. Planförslaget innebär att området kan bebyggas med kontor, centrumverksamhet, tillfällig vistelse, vård samt bostäder. Förslaget ger ca 11 000 m2 BTA som kan fördelas genom en blandning av verksamheter och bostäder i upp till sex våningar.
Nybyggnad av par- och radhus i Vänersborg
Avser nybyggnad av 28 bostadsrättslägenheter i parhus.
Ombyggnad /ev påbyggnad flerbostadshus Vänersborg
Idag förekommer fyra befintliga huskroppar i två våningar med åtta lägenheter i varje hus och byggnaderna är i behov av stamrenovering och byte av kök, badrum och fönster samt eventuellt balkonger. Planer finns avseende påbyggnad av ytterligare en eller två våningar på de befintliga huskropparna, varvid ca 16 till 32 lägenheter kan tillföras. Påbyggnaden skulle även innebära installation av hissar i samtliga trapphus. Sker ej påbyggnaden behöver tak bytas. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parhus och radhus i Vänersborg
Avser nybyggnad av 28 par- och radhuslägenheter i området Skaven i Vänersborg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus . Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus,kedjehus,parhus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder i korsningen Drottninggatan/Vallgatan. Ev kan det bli en ombyggnad av befintlig fastighet.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet i Vänersborgs kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet.
Utveckling av befintligt hotell samt nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborgs kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av befintlig hotellverksamhet med fler hotellrum samt nybyggnad av ett flerbostadshus med 20 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt bostadsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av flerbostadshus från 5 till 12 lägenheter.
Nybyggnad av villor i Vänersborg
Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
Renovering flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser renovering av kök och badrum i 36 lägenheter i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Avser utbyte av takbeläggning på flerbostadshus (innehållande asbets), inklusive tillhörande takkompletteringar. Tilläggsisolering vindsbjälklag mm och installation av solelanläggning. Adress: Lärovägen 2-30, 468 32 Vargön
Utvändigt underhåll på bostadshus i Vänersborg
Avser utbyte av takbeläggningar på bostadshus med tillhörande förråd respektive tvättstuga inklusive tillhörande takkompletteringar.´ Adress: Marierovägen 45-185, Vänersborg Option finns på projekt ID 2073789.
Modernisering av 4 st hissar, Vänersborgsbostäder
Avser modernisering av 4 st hissar på adressen Kastanjevägen 41,43,45,47 i Vänersborg.
Utvändigt underhåll på bostadshus i Vänersborg
Avser tilläggsisolering av vindsbjälklag, råspont mm på bostadshus. Adress: Marierovägen 45-185, Vänersborg
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (takkupor).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus. Takbyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Installation av solceller.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.