Alla aktuella bostadsprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamheter i Vänersborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en levande stadsdel med bostäder och centrum. Området bebyggs med flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamhet i entréplan. Byggnader i 4–13 våningar möjliggör omkring 130 bostäder. Parkering för bostädernas behov inryms i parkeringsgarage under delar av den nya byggnationen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg Etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 79 lägenheter i punkthus (5600 kvm BOA) med 15 våningar med gemensam uteplats på översta våningen.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Avser nybyggnad ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse
Ombyggnad av kök på Restad Gård i Vänersborg
Avser ombyggnad av lägenheter så att varje boendelägenhet får eget kök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändrad användning av hotell till bostäder.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Om- och tillbyggnad av kontorshus till bostäder.
Omläggning av tak och solceller på flerbostadshus, Vargön i Vänersborg
Avser utbyte av takbeläggningar på 8 st bostadshus inklusive takkompletteringar. Befintlig takbeläggning som rives innehåller asbest. Tilläggsisolering av vindsbjälklag samt installation av solelanläggning.
Utvändig målning av flerbostadshus i Vänersborgs kommun
Avser utvändig målning av 9 st hus, 1 st gårdshus samt 2 st garagelängor. Objektens läge: Fasanvägen 4 – 12 A – D, Tomtevägen 9 – 17 A – D, Fastigheten Slaggbollen 17, Vargön.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av skärmtak över en trapp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser fönsterrenovering samt nya entrédörrar och garageport/carport.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).