Alla aktuella bostadsprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende i befintliga huskroppar för att kunna uppnå en effektiv vård. Fastigheten inrymmer idag ca 40 boende med tillhörande lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 54 lägenheter i 5-7 våningar.
Nybyggnad av par- och radhus i Vänersborg
Avser nybyggnad av 28 bostadsrättslägenheter i parhus.
Om- och/eller nybyggnad av bostäder och centrumverksamheter i Vänersborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en blandning av olika typer av centrumverksamheter och bostäder på fastigheten Grävlingen 28. Förslaget till ny detaljplan möjliggör utveckling av fastigheten genom en ökad byggrätt och mer flexibel användning. Planförslaget innebär att området kan bebyggas med kontor, centrumverksamhet, tillfällig vistelse, vård samt bostäder. Förslaget ger ca 11 000 m2 BTA som kan fördelas genom en blandning av verksamheter och bostäder i upp till sex våningar.
Nybyggnad av radhus i Vänersborg
Nybyggnad av radhus (24 lgh).
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt bostadsområde.
Nybyggnad av villor i Vänersborg
Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
Renovering flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser renovering av kök och badrum i 36 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Vänersborg
Nybyggnad av hus för äldre samt om- och tillbyggnad, Rivningslov för rivning av hus för äldre Metallurgen 6.
Stamrenovering i flerbostadshus i Vänersborg
Avser stamrenovering i 96 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Avser utbyte av takbeläggning på flerbostadshus (innehållande asbets), inklusive tillhörande takkompletteringar. Tilläggsisolering vindsbjälklag mm och installation av solelanläggning. Adress: Lärovägen 2-30, 468 32 Vargön
Utvändigt underhåll på bostadshus i Vänersborg
Avser utbyte av takbeläggningar på bostadshus med tillhörande förråd respektive tvättstuga inklusive tillhörande takkompletteringar.´ Adress: Marierovägen 45-185, Vänersborg Option finns på projekt ID 2073789.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändrad användning av butik till bostäder samt om- och tillbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostäder våning 2.
Rivning av enbostadshus i Vänersborg
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus. Takbyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Anmälan för installation av hiss.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.