Alla aktuella bostadsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 124 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus och parkeringsgarage samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 83 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med innergård med växthus, odlingsplatser, boulebanor och lekutrymmen. Totalyta är 7500 kvm inklusive källare med gemensamt gym.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, område 3
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal, område 3
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i radhus, parhus och enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnad. Markarbetet påbörjas i maj/juni 2022.
Nybyggnad av radhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i radhus och carportar. Markarbetet påbörjas i juni 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus med 18 lägenheter i 3,5 våningar. Byggnaden ska uppföras i tre volymer och anpassas till platsens exponerade läge invid Stensjön.
Nybyggnad av radhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 5 st radhus. Markarbetet påbörjas i maj 2022.
Installation av FTX-system i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser installation av FTX-system i flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Mölndal
Avser nybyggnad av 7 radhus i äganderättsform om 123 kvm vardera. Radhusen byggs i 2 huskroppar om 3 våningar inkl takterrass. Mellan huskropparna finns en gemensamsamfällighetsyta med växthus och miljöhus. Markyta 1100 BTA.
Utbyte av befintlig hiss i BIG-huset i Mölndal
Projektet avser rivning av befintlig 12 våningshiss, projektering, leverans och installation av en ny personhiss i befintligt schakt i BIG-huset som består av kooperativa hyresrätter i form av "Bo i gemenskap". option : 2146271
Anslutning av fjärrvärme till flerbostadshus i Mölndal
Avser anslutning av fjärrvärme till fastigheter och i samband med det skall en undercentral uppdateras och renoveras.
Modernisering av hiss i äldreboende i Mölndal, option
Projektet avser modernisering av en hiss i äldreboende. option : 146256

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).