Alla aktuella bostadsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Möndal
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Forsåker, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus som kommer att indelas i etapper.
Ny- och påbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ny- och påbyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 230 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnation till förvar vid Aminogatan i Mölndal
Projektet avser ombyggnation inklusive mindre kompletteringsbyggnader och mindre tillbyggnadsarbeten vid befintlig byggnad. Entreprenaden kommer att omfatta bl a boendeavdelningar, avskiljningsrum, boendeavdelningar för särskilda behov, inskrivningsavdelning, besöksavdelning, sjukvårdsavdelning, administrativ avdelning och teknikutrymmen för hyresgäst och fastighetsägare. Även diverse markarbeten ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kållered, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 92 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter. Lägenheterna kommer att vara fördelade på bostadsrätter samt hyresrätter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nya bostäder i Lindome, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av blandad bebyggelse. Omfattning oklar.
Nya bostäder i Lindome, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 60-70 småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus, 92 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i flerbostadshus samt rivning komplementbyggnad. Markarbetet påbörjas i juni 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2:2
Projektet avser nybyggnad av 68 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 5-7 våningar. Miljöbyggnad silver. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus).
Nybyggnad av radhus i Mölndal
Avser nybyggnad av radhus och carportar, 34 lgh.
Renovering flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 m fl
Projektet avser renovering av 332 lägenheter i flerbostadshus och avser bl a klimatskal, fönster, stambyten, markarbeten, fjärrvärme anslutning, nytt FTX-system mm. Projektet kommer att indelas i flera etapper.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 1
Projektet avser ny luftbehandlingsanläggning inklusive nya fläktrum samt solcellsanläggning i flerbostadshus.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 2
Projektet avser ny luftbehandlingsanläggning inklusive nya fläktrum samt solcellsanläggning i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 13 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personaldel samt komplementbyggnader, trädgårdsanläggning och parkeringsplats för rörelsehindrade. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus samt rivning av befintligt.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Option 1
Projektet avser ny luftbehandlingsanläggning inklusive nya fläktrum samt solcellsanläggning i flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Mölndal
Avser nybyggnad av sex fritidshus i Mölndal. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av HVB-hem till 4 lägenheter.
Fasad, balkong och takrenovering på flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser fasad, balkong och takrenovering på flerbostadshus.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Option 3
Projektet avser elinstallationer i lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Option 4
Projektet avser elinstallationer i lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Option 2
Projektet avser elinstallationer i lägenheter i flerbostadshus.
Installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser installation av solcellsanläggning på flerbostadshus.
Renovering flerbostadshus i Mölndal, etapp 1
Projektet avser renovering av 12 lägenheter i flerbostadshus (prov hus) och avser bl a klimatskal, fönster, stambyten, markarbeten, fjärrvärme anslutning, nytt FTX-system mm.
Yttre underhåll på flerbostadshus i Balltorp
Projektet avser yttre underhåll på tak och fasader och dylikt omfattande bostadshus samt anslutande och intilliggande förrådsbyggnader, carport mm.
Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av flerbostadshus.
Yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på flerbostadshus i Lindome
Projektet avser yttre underhåll på tak och fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intill liggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokaler samt övriga komplementbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för ändring av flerfamiljshus.
Nybyggnad av grupphus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 6 st med förråd/carport/garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser utemiljö-, laddstolpar-, OVK-besiktning-, och ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser ombyggnad av tvättstuga, måleriarbeten.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Avser OVK-besiktning-, och målning av två sidor av fasaden-, samt elinstallation i hisschakt.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av balkong.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av ventilationsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.