Alla aktuella bostadsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av lager och kontor, nybggnad av flerbostadshus mm i Mölndal
Projektet avser rivning av befintliga kontor och lager och nybyggnad av ca 1000 lägenheter med bostadsrätt och hyresrätt i flerbostadshus, parkeringsanläggning mm. Projektet kommer att byggas i flera etapper.
Ombyggnation till förvar vid Aminogatan i Mölndal
Projektet avser ombyggnation inklusive mindre kompletteringsbyggnader och mindre tillbyggnadsarbeten vid befintlig byggnad. Entreprenaden kommer att omfatta bl a boendeavdelningar, avskiljningsrum, boendeavdelningar för särskilda behov, inskrivningsavdelning, besöksavdelning, sjukvårdsavdelning, administrativ avdelning och teknikutrymmen för hyresgäst och fastighetsägare. Även diverse markarbeten ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kållered, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 92 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus).
Nybyggnad av radhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i radhus och carportar. Rivnings- och markarbeten påbörjas troligen i juni 2021.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 1
Projektet avser ny luftbehandlingsanläggning inklusive nya fläktrum samt solcellsanläggning i flerbostadshus.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 2
Projektet avser ny luftbehandlingsanläggning inklusive nya fläktrum samt solcellsanläggning i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 13 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan. På taket ryms en gemensam samlingslokal samt terrass med plats för spabad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personaldel samt komplementbyggnader, trädgårdsanläggning och parkeringsplats för rörelsehindrade. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av stugby i Mölndal
Avser nybyggnad av sex fritidshus i Mölndal. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 9-10 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av HVB-hem till 4 lägenheter.
Fasad, balkong och takrenovering på flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser fasad, balkong och takrenovering på flerbostadshus.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Option 2
Projektet avser elinstallationer i lägenheter i flerbostadshus.
Yttre underhåll på flerbostadshus i Balltorp
Projektet avser yttre underhåll på tak och fasader och dylikt omfattande bostadshus samt anslutande och intilliggande förrådsbyggnader, carport mm.
Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Anmälan installation/ändring hiss flerfamiljshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Mölndal
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för ändring av flerfamiljshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.