Alla aktuella bostadsprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Befintliga hus kan komma att rivas på Nonnens väg 18 och Hästhagsvägen 2 & 4 och ersätta dem med nya och betydligt fler lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamheter i Lidköping
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder och centrumverksamhet i bottenplan mot Skaragatan. Exploateringen avser en bebyggelse som utgår från övriga stadens kvartersstruktur med en mer sluten innergård. Förslaget innehåller ca 130 nya bostadslägenheterna som fördelas i flerbostadshus i 3-5 våningar med en högre byggnad i 8-9 våningar. Parkeringen hanteras i ett underjordiskt garage för att kunna tillgodose en innergård för utomhusvistelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Planer finns för nybyggnation av sjönära flerbostadshus vid Sjölunda strand. I ansökan om planbesked avser det cirka 150 lägenheter i två till sex våningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Lidköping
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sjölunda
Avser nybyggnad av bostadsrättslägenheter i blandad bebyggelse. Kedjehus och parhus samt 2-3 stycken flerfamiljshus i två plan.
Ombyggnad av äldreboende i Lidköping
Man kan komma sälja fastigheten eller bygga bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnation av ca 34 hyresrättslägenheter i r kvarteret Sylörten i Askeslätt 2B Östra.
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 14 stycken enbostadshus (bostadsrätter friliggande).
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus (29 lgh) och komplementbyggnader, befintligt garage rivs.
Nybyggnad av villor i Lidköping
Nybyggnad av 9st villor med solceller
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 stycken tvåbostadshus (10 bostäder).
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus (22 lgh) och 7 st komplementbyggnader. Projektet går efter projektet Skatan på id: 2078048
Nybyggnad av bostäder i Lidköpings kommun
Nybyggnad av 25 bostadrätter i kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus (15 st lägenheter).
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Nybyggnad av 5 st radhus (20 lgh).
Nybyggnad av LSS-boende i Lidköping
Planer finns att på en fastighet eller en fastighetsyta på ca 550-600 BTA. Att inrätta en LSS-boende bestående av en gruppbostad med sex boendeplatser i ett våningsplan på markplan. Gruppboendet ska ligga centralt i Lidköping, i ett lugnt område.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Planer finns på nybyggnad av 90 lägenheter. Det kan komma bli punkthus, kedjehus eller flerbostadshus. Rivning och sanering på id: 1582638
Nybyggnad av bostäder i Lidköping
Avser nybyggnad av 11 st fristående hus med äganderätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus (6-8 lgh).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Fönsterbyte med kvarboende på följande adresser: Kv Remus 1 - Götgatan 10 Kv Rhea 3 - Vinbergsgatan 6 A-H Kv Saturnus 2 - Magasinsgatan 6 A-D
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från butik till lägenheter (3 st).
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
omfattar 5 bostadshus/modulhus med en byggnadsyta på ca 54 m2/hus och med tillhörande altaner samt ett plank.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Nybyggnad av 3 st parhus (6 lgh).
Om och tillbyggnad av trygghetsboende i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad av trygghetsboende i Lidköping.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Byte av fasadmaterial samt tilläggsisolering. Byte av balkongfronter cirka 45st.
Byte av tak på parhus i Lidköping
Avser byte av tak på 8 parhus samt komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Renovering av balkonger alternativt byte av balkongplattor samt inglasning.
Uppförande av solelanläggningar för AB Bostäder i Lidköping
Installation av 5 nyckelfärdiga solelanläggningar på Kv Syllen, Kv Grönsiskan, Kv Balder Kv. Gräshoppan samt Kv Rapsbaggen .
Byte av entrépartier på flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser byte av entrépartier i aluminium samt källardörrar på följande adresser: Esplanaden 72 A-C, Esplanaden 74 A-C, Esplanaden 76 A-C, Nonnens väg 14 A-B, Förstadsvägen 45 A-B i centrala Lidköping.
Sprinklerinstallation på äldreboende i Lidköpings kommun
Avser sprinkleranläggning på äldreboendet Bäckliden.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Fasadbyte samt flytt och rivning av 2 balkonger. Allt utförs i egen regi.
Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning (från lokaler till lägenheter).
Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av flerbostadshus, från bibliotek till bostad (1 st).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, muralmålning.
Ombyggnad av vind i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning del av flerbostadshus, från vind till 2 st lägenheter, om- och tillbyggnad av takkupor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Utvändig ändring av flerbostadshus. Kulörbyte.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.