Alla aktuella bostadsprojekt i Tjörn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus mm på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter och äldreboende eller förskola.
Nybyggnad av bostäder på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i flerbostadshus och friliggande hus.
Nybyggnad av bostäder och verksamheter på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av bostäder och verksamheter.
Utbyggnad av bostäder mm på Tjörn
Utbyggnad av bostäder och att utveckla en småbåtshamn i anslutning befintlig hamn- och industriverksamhet. Totalt föreslås ca 24 villor och ett mindre antal parhus. Småbåtshamnen ger utrymme för ca 350 båtplatser.
Nybyggnad av bostäder på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av 20-30 lägenheter i flerbostadshus och enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tjörn
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ca 20-27 lägenheter i flerbostadshus samt tre tomter för småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp D
Projektet avser nybyggnad av 14-16 lägenheter i flerbostadshus med 2 våningar + vind. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av 8 styckebyggda villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp E
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i flerbostadshus med byggemenskap som projektform. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Yttre renovering på flerbostadshus och gruppbostäder i Skärhamn
Projektet avser yttre renovering av flerbostadshus och består bl a av byte av fasad- och tak, nya plåtarbeten, nya dörrar, nya kallförråd, nya entréer, nya balkonger samt nya uteplatser.
Luftbehandlingsinstallationer i flerbostadshus i Skärhamn
Projektet avser luftbehandlingsinstallationer, injustering och OVK gällande utbyte av befintliga FTX-aggregat i lägenheter i olika byggnadskroppar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skärhamn
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad .
Tillbyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad .
Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Nybyggnad av enbostadshus på Tångeröd 1:116, 1:117, 1:118, 1:119, 1:120, 1:121, 1:122 och 1:123.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skärhamn
Avser fasadändring av vårdcentral, satt in en dörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.