Alla aktuella bostadsprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 128 hyres- och bostadsrättslägenheter, ca 10 lokaler i samma byggnader, varav 2 st är tänkta att bli restauranger. Parkeringsgarage kommer att byggas under gården. 2 gårdshus på 4 rum och kök kommer att byggas inne på gårdsområdet. Husen byggs enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamheter i Kungälv
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ca 80-100 lägenheter i flerbostadshus och centrumverksamheter (ca 3000 kvm BTA). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. På det gemensamma gårdarna finns växthus och odlingslotter samt plats för cyklar och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Marstrand
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 1-4 våningar i 6 huskroppar och en komplementbyggnad.
Nybyggnad av småhus i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 52 småhus med hyresrätt och bostadsrätt.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Kungälv, etapp 1-3
Projektet avser Etapp 1: rivning av befintlig villa. Tillbyggnad med källare (412 kvm) och två våningsplan (1824 kvm). Trapphus med plattformshiss som går från källare till plan 2. Etapp 2: Nytt storkök om 190 kvm, ovan storköket byggs ett teknikrum om 180 kvm med plats för storkökets ventilationsaggregat och styrskåp för kylanläggning. Nytt soprum (50 kvm). Befintligt soprum samt fasad och tak i anslutning till det nya storköket rivs. Etapp 3: ombyggnad i befintligt storkök, ombyggnad av matsal samt vid anslutning till tillbyggnaden. Ombyggnad källare, omklädningsrum för storkökets personal samt demontera inredning i badrum 012.
Nybyggnad av radhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 29 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i par- och radhus med bostadsrätter i storlekar mellan cirka 110–140 kvadratmeter fördelat på två eller två och en halv våningar. Markarbetet påbörjas i juni 2021.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter med äganderätt i radhus och kedjehus. Markarbeten startar i september/oktober 2021.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i radhus och kedjehus. Markarbetet påbörjades i februari 2021.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Markarbetet påbörjas i april 2021.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 2, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med bostadsrätt i radhus och fyrbohus.
Ombyggnad av industri till bostäder i Kungälv
Avser ombyggnad av industrifastigheten Gaffelkremlan 1 i Munkegärde till ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i parhus med 2 och 2,5 våning.
Nybyggnad av LSS-boende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av radhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 18 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av 12 st enbostadshus Lundby 2:22,Torrebräcka 1:15,Ormo 3:1,Lyckäng 1:1,Gunneröd 1:6,Toreby 2:2,Hermansby 2:25,Nereby 5:1. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Modernisering av hissar i Kungälv
Projektet avser modernisering av total 13 stycken hissar i flerbostadshus fördelat på fyra olika områden. Olserödsgatan 11, 23, 29 och 49 (kv Olsgärdet 1). Dämmevägen 4 A och B (Lärken 5). Rådmansgatan 25, hus C, Rådmansgatan 28 , hus B, Rådmansgatan 33, hus A (kv Rhodin 12 och 17 samt Claes Brun 9). Tvetgatan 269, 271 och 273, hus E (kv Kungsljuset 8).
Hyra av servicebostäder avsedda för personer med LSS-beslut i Kungälv
Projektet avser hyra av 12 servicelägenheter och en kontaktlägenhet samlat i en byggnad. Kommunen hyr hela byggnaden och upplåter lägenheterna i andra hand till personer med LSS-beslut. Kan bli nybyggnad eller ombyggnad till servicelägenheter.
Boendesprinkler i gruppboenden Iskällan i Kungälv
Projektet avser installation av komplett nyinstallation av boendesprinkler inom 6 befintliga LSS-boenden: Jorsalagatan 7 Ormen Långegatan 23 Barfotsgatan 3 Husfrejagatan 8 Korsriddaregatan 8 Grindenvägen 10
Installation av bergvärmepumpar i flerbostadshus i Kungälv, Huvuddel 1-3
Projektet avser installation av tre stycken separata bergvärmeanläggningar för produktion av tappvarmvatten till flerbostadshus. Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Hus 8 Huvuddel 2: Hus 26 Huvuddel 3: Hus 30
Fasadrenovering flerbostadshus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser yttre underhåll på fasader på bostadshus och förrådsbyggnader.
Utvändig renoveirng av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser reparation och ommålning av trä- och plåtfasader på bostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Avser nybyggnad av 4 enbostadshus, Restad 3:9,3:40,3:39. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser balkongrenovering, ombyggnad av staket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser entrésystem och låssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser ombyggnad av lekplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus Guntorp 3:2,Grokareby 2:13.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Fasadförändring inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Fasadförändring uppförande av balkonger. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungälv
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Kungälv
Tillbyggnad av fritidshus med bygglovsbefriad tillbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.