Alla aktuella bostadsprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 126 lägenheter i ett punkthus med 14 våningar och ett lamellhus med 7 våningar med kommersiella lokaler i bottenplan.
Hyra av LSS bostäder avsedda för personer med LSS-beslut i Kungälv
Projektet avser hyra av 12 servicelägenheter och en kontaktlägenhet samlat i en byggnad. Kommunen hyr hela byggnaden och upplåter lägenheterna i andra hand till personer med LSS-beslut. Kan bli nybyggnad eller ombyggnad till servicelägenheter.
Stambyte mm i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser byte av VVS stammar, byte elinstallationer, kök- och badrumsrenovering, ytskikts renovering, fönsterbyte, utvändiga VA-arbeten samt byte av tak på flerbostadshus med 123 lägenheter och 2 stycken lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 45 lägenheter i flerbostadshus och radhus. Radhus i två plan om ca 110 kvm och lägenheter på 2-4 rok i två våningar mot gemensamhetsytorna och fyra våningar mot infartsgatan, med naturliga utgångar till natur och kommunikationer. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av fem st bostadshus med totalt 26 lägenheter samt komplementbyggnader. Markarbetet påbörjades i januari 2022.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 2:3
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i radhus och 4 lägenheter i fyrbohus. Markarbetet påbörjas i januari 2022. Betong-entreprenör: West Engineering, Litauen, Alexander Skarstam.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av två lägenheter i ett parhus.
Installation av bergvärmepumpar i flerbostadshus i Kungälv, Huvuddel 1-3
Projektet avser installation av tre stycken separata bergvärmeanläggningar för produktion av tappvarmvatten till flerbostadshus. Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Hus 10 Huvuddel 2: Hus 42 Huvuddel 3: Hus 64
Yttre underhållhållsåtgärder på flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser målning av fasad på flerbostadshus.
Yttre underhållhållsåtgärder på flerbostadshus i Kungälv
Avser utvändiga målningsarbeten 2022. Handlas upp tillsammans med 2157855, 2157860, 2157864, 2157867.
Yttre underhållhållsåtgärder på flerbostadshus i Kungälv
Avser utvändiga målningsarbeten 2022. Upphandlas tillsammans med 2157859, 2157860, 2157864, 2157867.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).