Alla aktuella bostadsprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 160 bostadsrätter och hyresrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kongahälla, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 99 bostadsrättslägenheter samt källare med garage i två våningar. Lägenheterna får varierande storlekar, från 1:or på 35 kvadratmeter till 5:or på 117 kvadratmeter. Huset byggs med en lägre del på sex våningar samt en högre på 14 våningar, som blir Kungälvs högsta hus. Solceller kommer att installeras på taket som delvis kommer att ha sedumtak. Projektet miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 110 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. På det gemensamma gårdarna finns växthus och odlingslotter samt plats för cyklar och förråd.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus och 23 lägenheter i radhus med bostadsrätt. Markarbetet påbörjas i slutet av 2021.
Hyra av LSS bostäder avsedda för personer med LSS-bslut i Kungälv
Projektet avser hyra av 12 servicelägenheter och en kontaktlägenhet samlat i en byggnad. Kommunen hyr hela byggnaden och upplåter lägenheterna i andra hand till personer med LSS-beslut. Kan bli nybyggnad eller ombyggnad till servicelägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Marstrand
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 1-4 våningar i 6 huskroppar och en komplementbyggnad. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 2, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i radhus och fyrbohus. Markarbetet påbörjas i juni 2021.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Kungälv, etapp 1-3
Projektet avser Etapp 1: rivning av befintlig villa. Tillbyggnad med källare (412 kvm) och två våningsplan (1824 kvm). Trapphus med plattformshiss som går från källare till plan 2. Etapp 2: Nytt storkök om 190 kvm, ovan storköket byggs ett teknikrum om 180 kvm med plats för storkökets ventilationsaggregat och styrskåp för kylanläggning. Nytt soprum (50 kvm). Befintligt soprum samt fasad och tak i anslutning till det nya storköket rivs. Etapp 3: ombyggnad i befintligt storkök, ombyggnad av matsal samt vid anslutning till tillbyggnaden. Ombyggnad källare, omklädningsrum för storkökets personal samt demontera inredning i badrum 012.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 45 lägenheter i flerbostadshus och radhus. Radhus i två plan om ca 110 kvm och lägenheter på 2-4 rok i två våningar mot gemensamhetsytorna och fyra våningar mot infartsgatan, med naturliga utgångar till natur och kommunikationer. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i par- och radhus med bostadsrätter i storlekar mellan cirka 110–140 kvadratmeter fördelat på två eller två och en halv våningar. Markarbetet påbörjas i juni 2021.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av bostäder i blandade upplåtelseformer och hustyper. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter med äganderätt i radhus och kedjehus. Markarbeten påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av fem st bostadshus med totalt 26 lägenheter samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter med bostadsrätt i radhus. Markarbeten påbörjas i oktober 2021.
ROT-renovering flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ROT-renovering av 82 lägenheter i flerbostadshus. med bl a renovering kök, badrum, tvättstugor, byte fönster, ny el.
ROT-renovering flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ROT-renovering av 54 lägenheter i flerbostadshus. med bl a renovering kök, badrum, tvättstugor, byte fönster, ny el.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 14 styckebyggda enbostadshus som kommer att säljas styckevis. Hammar 6:2,4:3,Lundby 2:2,Alekärr 1:6,Lycke-ryr 2:9,Sanner 2:1,Ringby 2:10,Jäger 1:23.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser renovering av tak, fasad och fasaddetaljer på flerbostadshus.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus med 3 och 6 våningar.
Boendesprinkler i gruppboenden Iskällan i Kungälv
Projektet avser installation av komplett nyinstallation av boendesprinkler inom 6 befintliga LSS-boenden: Jorsalagatan 7 Ormen Långegatan 23 Barfotsgatan 3 Husfrejagatan 8 Korsriddaregatan 8 Grindenvägen 10
Fasadrenovering flerbostadshus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser yttre underhåll på fasader på bostadshus och förrådsbyggnader.
Yttre underhåll på flerbostadshus i Ytterby, Kungälv
Avser yttre underhåll på tak och fasader m.m på flerbostadshus i Yttreby.
Installation av bergvärmepumpar i flerbostadshus i Kungälv, Huvuddel 1-3
Projektet avser installation av tre stycken separata bergvärmeanläggningar för produktion av tappvarmvatten till flerbostadshus. Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Hus 8 Huvuddel 2: Hus 26 Huvuddel 3: Hus 30
Installation av solfångare på flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser installation av solfångare på tak på flerbostadshus.
Installation av boendesprinkler på äldreboende i Kungälv
Projektet avser installation av sprinkler, leverans och montage av styr- och övervakningsanläggning på äldreboende.
Installation av boendesprinkler på äldreboende i Kungälv
Projektet avser projektering, dimensionering, installation och drifttagning av boendesprinkler till äldreboendet Kaprifolen. Befintlig sprinklercentral i äldreboendet Gläntan ska byggas ut med 2 sektioner och anslutas till Kaprifolen via markförlagda rör.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser ventilation-, och OVK-besiktning.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnation av två st enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Kungälv
Ombyggnad av enbostadshus med renovering efter vattenskada.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungälv
Tillbyggnad av enbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.