Alla aktuella bostadsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 144 st.

Nybyggnad av student- och trygghetsbostäder i Gamlestaden, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av student- och trygghetsbostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 127 lägenheter i flerbostadshus i ett kvarter med 3-8 våningar.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i äldreboende och 112 lägenheter med hyresrätt samt lokaler (2000 kvm) i bottenvåning med 5 och 12 våningar. Markarbetet påbörjas i september 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 187 lägenheter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjas i december 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lindholmen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 197 kooperativa hyresrätter med 3-8 våningar för unga vuxna mellan 18-30 år. Markarbetet påbörjas i april 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Majorna
Projektet avser nybyggnad av 141 lägenheter i ett kvarter med parkering i källarplan. Markarbetet påbörjas i mars 2022. Certifieras enligt Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser sanering av mark och nybyggnad av flerbostadshus med 50 hyresrätter och 115 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 129 lägenheter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjades i oktober 2021.
Ramavtal byggservice, löpande reparationer och underhåll i Göteborg
Projektet avser ramavtal för avrop av byggservice som syftar till att täcka det behov av löpande servicearbeten som föreligger inom beställarens lägenhetsbestånd. Avtalet omfattar vanligt förekommande servicearbeten i och i anslutning till bostadslägenheter, lokaler, allmänna utrymmen och utvändiga installationer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 200 lägenheter i flerbostadshus i 5-8 våningar med delvis källarvåning och några butikslokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 91 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med lokal i bottenvåningen . De flesta lägenheterna kommer att få en fantastisk utsikt över vattnet. Huset har stora fönsterpartier med generösa ljusinsläpp, gemensam terrass, grönskande gård och garage under huset. Markarbetet påbörjas i januari 2022.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av sex bostadshus, ihop byggda två och två, med totalt 160 lägenheter. Samtliga byggnader ligger i en slänt och är suterrängbyggnader med sex till tio våningar inkl suterrängplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 60 exklusiva bostadsrätter, butikslokaler i flerbostadshus med 6-8 våningar. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av bostäder i Biskopsgården, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 101 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i flerbostadshus med 3 lokaler i bottenvåning.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning av en befintlig byggnad och nybyggnad av 66 hyreslägenheter varav 6 är för studenter i ett lamellhus i vinkel med 4-5 våningar samt anläggande av nya markparkeringar. Rivnings- och markarbetet påbörjas i januari 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 102 lägenheter i flerbostadshus 6-8 plan.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Torslanda
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus med handelslokaler i botten våning med 1,5 - 4 våningar. Markarbetet påbörjas i januari 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Ombyggnad till studentbostäder i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor och läromiljöer till 61 student- och forskarbostäder. Kommer även att utrustas med solceller på taket.
Nybyggnad av seniorbostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i seniorboende (+55 år) i fyra våningar + vind med bostadsrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torslanda
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 3400 kvm). Markarbetet påbörjas i april 2021.
Nybyggnad av par- och radhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i par- och radhus med komplementbyggnader. Markarbetet påbörjas i mars 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Backa, etapp A, Kvarter 9
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med tre våningar och lamellhus ovanpå i tre våningar med ca 45 lägenheter runt ett grönt gårdsbjälklag. Markarbetet påbörjas i september 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Backa, Göteborg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerbostadshus med 5 och 6 våningar. Markarbetet påbörjas i mars 2022.
Nybyggnad av bostäder i Biskopsgården, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 45 bostadsrättslägenheter i 1 flerbostadshus med garage och förråd i källarplan. Huset är miljömärkt med Svanen. Markarbetet påbörjades i maj 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 47 lägenheter i flerbostadshus med 2-5 våningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser fasadändring och nya uteplatser och balkonger på flerbostadshus samt tillbyggnad av återvinningshus.
Klimatskalsrenovering flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser utvändig renovering av fasader och tak på fem flerfamiljshus och omfattar 118 lägenheter och två lokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster och byte av yttertak på flerbostadshus.
På- och ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad flerbostadshus med två våningsplan + loft innehållande 6 lägenheter och ombyggnad av 14 lägenheter. Grundförstärkning pågår.
Renovering av fasader på flerbostadshus i Göteborg
Avser fasadrenovering av 15 flerfamiljsfastigheter med totalt 180 lägenheter på Kosmosgatan och Zenitgatan i Bergsjön utanför Göteborg. I projektet renoveras ytskiktet på fasaden. Bland annat monteras cirka 2 000 kvm miljövänliga och robusta fasadskivor, så kallat stenifasad. Alla gavlar på husen putsas om, cirka 1 500 fönster byts ut och alla balkonger glasas in.
Trygghetsskapande åtgärder i flerbostadshus i Tynnered, Göteborg
Projektet avser olika trygghetsskapande åtgärder och omfattar bolagets bestånd runt Opaltorget och främst följande åtgärder; installation av beröringsfria lås/porttelefon och svarsenheter, utbyte/förstärkning av närvarostyrd belysning i trapphus, byte/förstärkning av utebelysning, byte av dörrar i allmänna utrymmen inomhus till klassade dörrar, byte till klassade dörrar för vissa utrymmen i den omfattning som bedöms behövas. Adresserna är: Bronsåldersgatan 40-64, 66-80, Opalgatan 1-19, 21-45, 47-75, 83-107, 109-125, Grevegårdsvägen 200-216 och 218-242-
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Göteborg, etapp 6
Projektet avser stambyte och badrumsrenovering i 108 lägenheter i ett låghus.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyten och renovering av 56 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1 o 2
Projektet avser nybyggnad av 17 lägenheter i flerbostadshus på befintligt skyddsrum. Markarbetet påbörjas ev i november 2021.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter i två våningar + inredd vind samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av ett BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en gruppbostad 8 lägenheter med särskild service med tillhörande kök och personallokaler. Markarbetet påbörjas i februari/mars 2022.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser tilläggsisolering och ny puts fasad samt byte av fönster på fyra lamellhus.
Lägenhetskonverteringar i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av en lamellbyggnad bestående av fyra trapphus med sex lägenheter per trapphus, dvs totalt 24 lägenheter, driftsutrymmen förråd mm. Ny takkonstruktion, ändringar i skyddsrum och nya entréer samt total uppfräschning av fasader.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser styckvis ombyggnad 60 badrum samt renovering av 10 WC i flerbostadshus. Avser distrikten Norra Göteborg Eriksbo, Hjällbogärdet, Västergärde och Östergärde.
ROT-renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ROT-renovering av 35 lägenheter i Landshövdingehus.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Göteborg, option
Projektet avser byte av fönster, renovering av tak, fasad och balkonger på flerbostadshus på Eketrägatan 7 och 9.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler i markplan till 24 lägenheter.
Nybyggnad av BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av boende med särskild service med 8 lägenheter, gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och komplementbyggnader.
Ombyggnad ventilationsanläggningar i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ventilationsanläggningar i flerbostadshus med syfte att i huvudsak erhålla en förbättrad inomhusmiljö och en godkänd OVK.
Löpande badrumsrenovering av vattenskadade badrum i Göteborg, etapp 8
Projektet avser renovering av 60 badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser rivning av byggnad innan nybyggnad av flerbostadshus, 18 stycken hyresrätter i 4 våningar + vind.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser byte av fönster och dörrar, tilläggsisolering av fasader och ny puts på lamellhus. ommålning av fasader på garage.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av tak, garageportar, fönster, dörrar, tvätt och målning av putsfasader mm på flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett gruppboende med 4 lägenheter (LSS barnboende) samt gemensamhets-, personal- och teknikrurymmen. Markarbetet påbörjas i juni 2022.
Inredning av vind till lägenheter i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 7 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i flerbostadshus, etapp 2 (opiton 1)
Projektet avser ombyggnad av lokaler (lokalyta ca 105 kvm och råvind ca 170 kvm) till lägenheter i flerbostadshus.
Löpande badrumsrenovering i flerbostadshus i Tynnered, etapp 2
Projektet avser löpande badrumsrenovering av 80 vattenskadade badrum i flerbostadshus.
Renovering av badrum i Göteborg, etapp 9
Projektet avser renovering av 60 badrum i flerbostadshus (landshövdingehus).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus.
Hissmodernisering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser hissmodernisering av personhissar i flerbostadshus. Entreprenaden är fördelad på tio fastigheter och 14 hissar: Kv Rökstocken (Axel Dahlströms torg 2a, 2b): 2 hissar (27 lgh/hiss) Fjällbo park (Fjällbo park 1-3, 6-8): 2 hissar (17 lgh/hiss) Kv Ametisten (Hedåsgatan 11): 1 hiss (16 lgh/hiss) Kv Korkflötet (Kumleskärsgatan 69): 1 hiss (ca 10 lgh/hiss) Kv Brännkyrka (Odinsgatan 23, Odinsplatsen 8): 2 hissar (20 lgh/hiss) Kv Blåhaken (Spaldingsgatan 13): 1 hiss (29 lgh/hiss) Kv Godhem (Såggatan 60b, 62b): 2 hissar (9 lgh/hiss) Kv Karneolen (Södra vägen 10): 1 hiss (13 lgh/hiss) Kv Granaten (Södra vägen 30): 1 hiss (21 lgh/hiss) Kv Glömskan (Vargögatan 6b): 1 hiss (6 lgh/hiss)
Fönsterrenovering på landshövdingehus i Göteborg, Projektet 60388
Projektet avser fönsterrenovering på flerbostadshus, Dalgången m fl. Sandarna 1:8, Majorna 344:8, 346:8, 348:8, 348:7: 348:11, 337:7 och 336:1.
Takomläggning på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser takomläggning och renoveringsarbeten av takkonstruktionen på flerbostadshus med syfte att kunna montera en solcellsanläggning på tak.
Fasadrenovering flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser i huvudsak reparation av betongskador, omputsning av grundmur/sockel, rengöring av fasad, målning av fasad inklusive entréer och byte av balkongskärmar även uteplatser i markplan.
IMD individuell mätning av varmvatten i flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser IMD individuell mätning av varmvatten i flerbostadshus.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser bl a fönsterbyte, sanering och omfogning av fog mellan fasadelement, målning av fasader på flerbostadshus med 3-4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i flerbostadshus samt rivning av befintliga byggnader. Markarbetet påbörjas i december 2021.
Renovering av tvättstugor i Göteborg
Projektet avser renovering av tre fristående tvättstugebyggnader och omfattar bl a nya ytskikt, installation av digital bokning, tillgänglighetsåtgärder och delvis nytt värmesystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 8 st lägenheter i flerbostadshus, samt fasadändring.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vind mm i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredande av 5 vindslägenheter, ny ventilation i 20 befintliga lägenheter samt inredning av förråd i källare i flerbostadshus
Fasadrenovering på landshövdingehus i Göteborg, Projektet 60390
Projektet avser fasadrenovering flerbostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster och renovering av tegelfogar på flerbostadshus samt byte av tak och solpaneler på taket.
Fasadrenovering på landshövdingehus i Göteborg, Projektet 60392
Projektet avser fasadrenovering flerbostadshus.
Renovering av fasad och yttertak på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av fasad, fönster och yttertak på flerbostadshus i del av ett kvarter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till fyra lägenheter i flerbostadshus och nya takkupor.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg, Option 1
Projektet avser montering av fönster på 40-45 lägenheter i flerbostadshus.
Kulvertbyte i flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser byte av värmekulvert och anslutningar i krypgrunden i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vindsförråd till tre lägenheter, justering i gavellägenheter, fasadändring med takkupor, takfönster, takmaterial, ommålning samt nybyggnad av cykel förråd, flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Upprustning av källare i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser trygghetsförhöjande åtgärder i gemensamma utrymmen i källare och på entréplan i nio flerbostadshus med totalt 32 trappuppgångar.
Driftentreprenad för hissar i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser driftentreprenad hissar.
Modernisering gallerförråd mm i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig inredning, nya gallerburar, ommålning, byte av fönster, ny belysning i 425 källarförråd i 23 flerbostadshus samt samordning av packning, flyttning, magasinering samt återflytt av hyresgästernas bohag i förrådsutrymmen.
Fasad- och takrenovering flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser fasadarbeten och takomläggning på flerbostadshus.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Göteborg, Delområde 1
Projektet avser modernisering av 6 hissar i flerbostadshus.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Göteborg, Delområde 2
Projektet avser modernisering av 6 hissar i flerbostadshus.
Modernisering av hissar i vård och omsorgsboende i Göteborg
Projektet avser modernisering av 5 stycken hissar. Dicksons hus (2 hissar), Fredriksdals vård och omsorgsboende ( 2 hissar) och Solgläntans vård och omsorgsboende (1 hiss).
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser yttre underhåll av tak på Jättestensgatan 1A-1.c och Baltzersgatan 4A-4B samt yttre underhåll av fasad/balkonger på Baltzersgatan 4A-4B.
Nya solceller på tak på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nya solceller på tak på flerbostadshus.
Fasadrenovering på landshövdingehus i Göteborg, Projektet 60391
Projektet avser fasadrenovering flerbostadshus.
Renovering och byte av avloppsledningar i flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser renovering och byte av avloppsledningar och härtill förenliga arbeten i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser bland annat byte av tegelstenar, omfogning av bruksfog, nya stuprör och hängrännor, ommålning plåtdetaljer på tak, plåttak samt skärmtak vid entréer, ommålning entrédörrar mm på flerbostadshus. Option 1 - Fönsterbleck, tvätt och målning Option 2 - Samtliga dilatationsfogar ska rivas och fogas om på alla hus Option 3 - Fasadtvätt samtliga fasader på alla hus
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg, Option 1
Projektet avser målning och flammning av fasader (långsidor) på lamellhus.
Inre underhåll trapphus i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser målning och golvvård i trapphus i flerbostadshus Järnbrott, Distrikt Väster på Rundradiogatan 1-39, 12 A-D, 14 A-D, 16 A-D, Bildradiogatan 28-34, 59-61, Modulatorsgatan 2-8 och Televisionsgatan 3-23, 1 A-b och 2 A-c.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 3 lägenheter med gemensamma utrymmen, i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av ytterligare 3 lägenheter i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).