Alla aktuella bostadsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 176 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 326 lägenheter i två torn om 7 respektive 20 våningar, bottenvåningen kommer att inrymma lokaler för handel och restaurang tillsammans med bostadsentréer och under de två husen anläggs ett gemensamt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 240-260 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 297 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 10-13 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 127 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 6 och 9 våningar med butikslokaler i bottenplan. På taken blir det både sedumväxter och solceller. Markarbetet påbörjas i november 2022. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lindholmen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 197 kooperativa hyresrätter med 3-8 våningar för unga vuxna mellan 18-30 år. Markarbetet påbörjas i april 2021. Gips-entreprenör: Västsnickerier AB, Övre Hägnavägen 21, 436 51 Hovås, Mikael Stigsjö, tel 073-0878081.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 115 lägenheter i flerbostadshus med 6-9 våningar i ett kvarter med innergård. På Masthuggskajen byggs en ny halvö ut i vattnet.
Nybyggnad av lamellhus i Eriksberg, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lamellhus med 175 lägenheter, verksamhetslokal i bottenvåningen samt parkering i källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 159 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus med 3 och 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av 150 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnad miljörum/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Göteborg
Totalt kommer 114 lägenheter att skapas, fördelade mellan Riksbyggens 69 bostadsrätter och Elof Hansson Fastigheters 45 hyresrätter. Dessutom kommer 3000 kvadratmeter av byggnaden att användas för kommersiella ändamål. Byggnationen kommer att utföras som en gemensam produktionsteknisk enhet, men med en så kallad 3D-fastighetsbildning för att underlätta delningen av fastigheten. Fasaden kommer att bestå av återbrukat tegel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 109 lägenheter med hyresrätt mellan 1 rum och kök på 32 kvm och 4 rum och kök på 95-110 kvm i flerbostadshus med parkering i källarplan.
På- och tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ca 60 nya lägenheter och innebär dels en påbyggnad med 1,5 våningar på ett befintligt hus på sju våningar och tillbyggnad ett bostadshus på tio våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 130 mindre lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus. Sanering- och grundläggningsarbeten påbörjades under hösten 2022. I detta projekt kommer 2 entreprenörer att vara med GMB avser en generalentreprenad för källarvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus på Björlanda, N1 Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 98 lägenheter i flerbostadshus i ett kvarter med 3-4 våningar + inredd vind.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter i flerbostadshus med 8-11 våningar i ett halvt kvarter. På Masthuggskajen byggs en ny halvö ut i vattnet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tynnered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 110 lägenheter med 4-8 våningar i 4 hus sammanbyggda med loftgångar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torslanda, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Mark- och pålningsarbetet påbörjas i juni 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkekärr, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 109 lägenheter och en gemensamhetslokal i punkthus med 10 och 11 våningar. Markarbetet påbörjas i oktober 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus, student- och trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kviberg, Göteborg
Avser nybyggnad av två lamellhus på fyra respektive fem våningar och ett punkthus på sex våningar, totalt 96 bostadsrättslägenheter. Miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av företagsbostäder på Norra Älvstranden, Hisingen
Projektet avser nybyggnad av företagsbostäder.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 37 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Markarbetet påbörjas i maj 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hisings Backa, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 4-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Länsmansgården, Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad mellan 29 och 40 lägenheter med 3-5 våningar i flerbostadshus med underliggande garage, komplementbyggnader och utvändig mark. Markarbetet påbörjas i april 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Avser nybyggnad av 21 st energi- och miljösmarta lägenheter på Öckerö.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, utbyte av installationssystem och byte av taktäckning på flerbostadshus.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, byte/relining av samlingsledningar i källare, justering av ventilation mm i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 38 hyreslägenheter i ett punkthus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus och restaurang.
Nybyggnad av 7 bostäder i fristående villor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 7 lägenheter i fristående villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus med underliggande garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i flerbostadshus med 3 eller 4 våningar.
Påbyggnad med bostäder i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 25 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg, Etapp 2 (option)
Projektet avser renovering av bl a tak, fasad, balkonger, fönster, ventilation, invändiga ytskikt, stammar, badrum och kök i flerbostadshus. Option från objektnummer 2264888.
Omfogning av fasad, byte av fönster mm på vård- och omsorgsboende i Göteborg
Denna entreprenad avser renovering av Svalebo Vård och omsorgsboende. Arbetet innefattar renovering av fasader, byte fönster samt ombyggnad av takkonstruktion. Projektet kommer att genomföras med pågående verksamhet i delar av fastigheten.
Rivning och nybyggnad av carportar i Göteborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av carport (ca 150 platser) med solceller på taket och elbilsladdning.
Renovering klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser renovering av klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus. Fastigheterna på Gåsagången är byggda år 1970 och består av trevåningshus utan hiss. Byte av fönster och dörrar Omfogning av tegelfasaderna med tillhörande arbeten Nya balkongskärmar Åtgärda utfackningsväggar vid befintliga balkonger Nytt papptak inklusive ny taksäkerhet och snörasskydd Injustering av luftbehandlingsinstallationen efter fönsterbyte Asbestsanering av dold mjukfog vid alla fönster och dörrar
Nybyggnad av grupphus i Göteborg
Nybyggnad av tre enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Ombyggnad och ändrad användning av flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Inredning av 3 st. vindslägenheter, ombyggnad av lokal till 2 st. lägenheter samt stamrenovering, flerbostadshus.
Renovering av klimatskal på flerbostadshus i Göteborg
Kvarnbergsgatan 11, Nedre Kvarnbergsgatan 4-10, 17 och 12-22. Nordstaden 27:5, 26:4, 28:4, 23:9 Objektet avser renovering av klimatskal innefattande bland annat byte av fönster och fönsterdörrar, omfogning fasader, målning av tak samt betonglagning.
Nybyggnad av tvättstugor vid flerbostadshus i Västra Frölunda
Projektet avser nybyggnation av en (1) st tvättstugebyggnad på Mandolingatan 39-43 på gårdssidan av höghusen, i Västra Frölunda. I varje tvättstugebyggnad ska det finnas fyra tvättrum; tre vanliga tvättrum och en expresstvätt. Yttertaket på tvättstugan ska vara sedumtak. Option: En (1) tvättstugebyggnad till på Mandolingatan 39-43.
Utvändigt underhåll av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser byte av fönster och renovering av fasader på studentbostäder.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Tillbyggnad av flerbostadshus, 16 vindslägenheter, samt kompletterande parkeringsplatser.
Nybyggnad av BMSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av BMSS boende med 6 lägenheter, ytor för gemenskap och personalutrymmen. BTA 557kvm (plan 1) 176 (plan 2).
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Göteborg
Avser ombyggnad av ett befintligt vård- och omsorgsboende för att uppfylla verksamhetens behov, tillgänglighetskrav och arbetsmiljökrav.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 7 (opiton)
Projektet avser stam- och el-renovering i 60 lägenheter i flerbostadshus.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 6 (option)
Projektet avser stam- och el-renovering i 66 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Ändrad användning av vandrarhem till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Göteborg
Nybyggnad av fyra enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Göteborg
Nybyggnad av åtta enbostadshus.
Fasad/fönsteråtgärder på fastigheter utmed vägar i Västra Götaland, etapp 1
Bullerdämpande fasadåtgärder utmed vägar i Västra Götalands län Etapp 1 samt fastigheter längs järnväg i Varberg.
Hissmodernisering i flerbostadshus 2024 i Göteborg
Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus. Fastigheterna ligger i Göteborg på följande adresser: Majstångsgatan 10, 12, 30, Älvsborgsgatan 21B, 27A, Pontus Wiknersgatan 10, 12 (två hissar på nr 12), Viktor Rydbergsgatan 21, Richtersgatan 14 samt Siriusgatan 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34, 36.
Nybyggnad av BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett BmSS boende i sluterräng med 6 lägenheter. Utöver angöring till byggnaden ingår även gemensam uteplats i anslutning till byggnaden. Sammanhållande informationssamordning CAD/BIN: Sitowise Sverige AB, Mattias Jegefeldt.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hammarkullen, Göteborg
Projektet avser byte av fönster på ett flerbostadshus samt möjlighet till optioner på ytterligare två fastigheter. Objektet är beläget i Hammarkullen, Göteborg med adress: Bredfjällsgatan 62-66 samt Bredfjällsgatan 56-60 (option 1) och Bredfjällsgatan 50-54 (option 2).
Byte av vattenstammar i flerbostadshus i Kortedala
Omfattning av arbetet i stort är: Nya stammar för varmvatten, kallvatten och vvc för kök samt badrum, Inklädnader av stående stammar (schakt) och installationer i tak, IMD mätare, Håltagningar bjälklag och väggar, Brandavskiljande åtgärder samt Demontering och återmontering skåp i badrum som sitter framför stammarna.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
40 badrum, 20 WC ska renoveras samt 10 nya tappvattenstammar inklusive schakt installeras inom ett år period (mars 2024 - mars 2025) och beställare avropar minst 3 badrum per månad. Paus juni-juli. Kvarter Postiljonen, Postmästaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i flerbostadshus.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Göteborg
Nybyggnad av två tvåbostadshus.
Nybyggnad av en fristående utrymningsvägar på äldreboende i Göteborg
Projektet avser att tillskapa två av varandra oberoende utrymningsvägar i äldreboende med 13 våningar med ett storkök och div lokaler i de två nedre planen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad, cykelparkering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind med 4 nya lägenheter i flerbostadshus och ny utemiljö.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 12 lägenheter på vinden, fasadändring samt tillbyggnad av takkupor och fläktrum på flerbostadshus.
Löpande badrumsrenovering i flerbostadshus i Tynnered, etapp 3
Projektet avser löpande badrumsrenovering av vattenskadade badrum i ”röda” och ”vita” området i vilket 40 badrum skall renoveras samt renovering av 20 WC.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total ombyggnad av 3 lägenheter och tillbyggnad med 2 lägenheter (ca 300 kvm) flerbostadshus samt rivning av befintligt garage.
Nybyggnad av parhus i Göteborg
Nybyggnad av tvåbostadshus Angered 123:2,123:3.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Inredning av ytterligare bostäder på vind i flerbostadshus.
Renovering av badrum i Göteborg, etapp 11
Projektet avser renovering av 60 badrum i flerbostadshus i distrikt Majorna och Kungsladugård.
Tak- och fasadrenovering på flerbostadshus i Göteborg
Objektet avser fasad- och takåtgärder på flerbostadshus som bedöms motsvara kategorin "särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad". Arbetena omfattar i huvudsak ändring av befintliga tegelfasader till isolerade och luftade fasader med tunntegelpaneler samt renovering av yttertak och utbyte av balkongräcken.
In- och utvändig renovering på vård- och omsorgsboende i Göteborg
Invändigt underhåll: Målning & mattbyte i gemensamhetsutrymmen och mindre matsalar på 7 st avdelningar. Mattor i korridorer renoveras. Målning av betonggolv och väggar i källare samt ommålning av räcken i trappuppgångar. Utvändigt underhåll: Tvätt balkonger, omputsning delar av fasad, målning träfasad & taksprång, delvis målning utsida fönster & dubbeldörrar samt lagning betongsockel. Balkongernas funktion ses över för ev. reparationer. Objektet är beläget på Björkekärrs Vård- och Omsorgsboende på Rosendalsgatan 10, Göteborg.
Ombyggnad till BmSS i villa i Göteborg
Oxholmsgatan 28 omfattar en villa på ca 350 m2, utan pågående verksamhet. Avser klimatskalsåtgärder samt byte av ytskikt och installationer.
Åtgärder på fasader, fönster mm på vård- och omsorgsboende i Göteborg
Avser reparation av fasad, fönsterbyten, reparation/byte papptak, målning taksprång, reparationer av betongtrappa, byte av entrépartier, mm. Fastigheten består av sex huskroppar som skiljer sig åt både i storlek och utformning. Det finns avdelningar för allmän vård och omsorg, för hyresgäster med kognitiv svikt och korttidsboenden. Sammanlagt finns här 122 lgh. Adresserna för projektet är Fredriksdalsgatan 3A, B, C, D, E och F.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Fasadändring samt nybyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Uppbyggnad av fjärrvärmecentraler vid flerbostadshus i Västra Frölunda
Denna upphandling avser uppbyggnad av 5 nya fjärrvärmecentraler. Inkoppling av nya kallvattenserviser. Projektering, dimensionering och installation av huvudledningar i källaren. Avsättning av värmeledningar samt tappkallvatten för nya tvättstugor.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Angered
Ombyggnad av 2 (två) hissar i flerfamiljshus i Gårdsten: Muskotgatan 9 och 11 med option på 10 (tio) hissar på följande adresser: 1. Muskotgatan 37 (Planerad 2025) 2. Muskotgatan 55 (Planerad 2025) 3. Kanelgatan 1 P-hus (Planerad 2025) 4. Kastanjgården 3 (Planerad 2025) 5. Akaciagården 18 (Planerad 2026) 6. Salviagatan 51 (Planerad 2027) 7. Salviagatan 57 (Planerad 2027) 8. Salviagatan 63 (Planerad 2027) 9. Muskotgatan 33 (Planerad 2027) 10. Muskotgatan 45 (Planerad 2027)
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Inredning av ytterligare bostad, takkupor och ändring av trapphusets interiör samt invändig ändring av lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Inedning av ytterligare lägenheter, fasadändringar samt anmälningspliktiga åtgärder på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus, fyra lägenheter samt garage och komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus, med två vindslägenheter samt fasadändring med takkupor och takterrasser.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Inredning av ytterligare bostäder på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Inredning av ytterligare 7 bostäder på vind i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Byte av takmaterial på flerbostadshus.
Renovering och byte av avloppsledningar i flerbostadshus i Göteborg
Entreprenaden omfattar renovering och byte av avloppsledningar och därtill förenliga arbeten inom fastigheten Biskopsgården 51:10. Totalt innehåller byggnaderna 96 st lägenheter med tillhörande allmänna utrymmen fördelat över 16 trapphus.
Vattenoptimeringsåtgärder i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser vattenoptimeringsåtgärder i flerbostadshus i Majorna och Kungsladugård.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Haga, Göteborg
Avser underhåll av fasader, rengöring av fasad, fönster samt målning mm i kvarteret Korpralen i Göteborg. Etapp 1 - Hus 6 Västra Skansgatan 6C och 6D, utförs hösten 2024. Etapp 2 - Hus 5, Västra Skansgatan 8A och 8D, utförs våren 2025. Etapp 3 - Hus 5 Västra Skansgatan 8B och 8C, utförs hösten 2025.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Inredning av vinds och källarförråd till förmån för sju lägenheter som får förrådsytan inkluderad i bostaden.
Utbyggnad av elserviser till flerbostadshus i Västra Frölunda
El- och telesystemet skall uppdateras. Utbyggnad kommer att ske i 3 etapper, denna upphandling avser etapp 1 som omfattar: Nya serviscentraler, fastighetscentraler och fördelningscentraler utförs.
Installation av solceller på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser installation av solceller på flerbostadshus.
Renovering av Grevegårdshemmet i Göteborg
Sammanlagt finns ca 46st lägenheter, 6st matsalar, 6st vardagsrum fördelade på 3 plan i boendet. På bottenvåningen finns bl.a. kontors- och samtalsrum, aktivitetslokal, grupprum och omklädningsrum. Entreprenaden innefattar bl.a. följande: Byte av golvmattor samt ommålning av väggar i gemensamhetsytor och korridorer, Byte av armaturer samt Byte av köksinredning.
Solcellsanläggningar på tak på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser leverans och montage av solcellssystem på tak på Kaptensgatan 12, 17, Styrmansgatan 16, Lotsgtan 5, 6, Karl Johansgatan 33 och Bentzensgatan 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad, flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).