Alla aktuella bostadsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 180 st.

Nybyggnad av flerbostadshus på Lunden
Projektet avser nybyggnad av ca 400 lägenheter varav 30 trygghetsbostäder i 11 huskroppar med 3-16 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 326 lägenheter i två torn om 7 respektive 20 våningar, bottenvåningen kommer att inrymma lokaler för handel och restaurang tillsammans med bostadsentréer och under de två husen anläggs ett gemensamt garage.
Nybyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 250 studentlägenheter i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus samt lokaler.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i äldreboende och 112 lägenheter med hyresrätt samt lokaler (2000 kvm) i bottenvåning med 5 och 12 våningar. Markarbetet påbörjas i september 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 127 lägenheter i flerbostadshus i ett kvarter med 3-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 232 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 187 lägenheter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjas i december 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 127 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 6 och 9 våningar med butikslokaler i bottenplan. På taken blir det både sedumväxter och solceller.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lindholmen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 197 kooperativa hyresrätter med 3-8 våningar för unga vuxna mellan 18-30 år. Markarbetet påbörjas i april 2021. Gips-entreprenör: Västsnickerier AB, Övre Hägnavägen 21, 436 51 Hovås, Mikael Stigsjö, tel 073-0878081.
Nybyggnad av flerbostadshus i Majorna
Projektet avser nybyggnad av 141 lägenheter i ett kvarter med parkering i källarplan. Markarbetet påbörjas i mars 2022. Certifieras enligt Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av bostäder i Säve, Göteborg
Planer finns för uppförande av ca 150 bostäder bestående av småhus och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 93 lägenheter med bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, kontor och butiker i Karlastaden, Göteborg
Avser nybyggnad av kvarteret Lynx i Karlastaden, som kommer innehålla ett 17-våningshus med ca 170 bostäder, men även kontor och butiker. Kvarteret är placerat i den södra delen av Karlastaden och angränsar till Lindholmsallén.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fixfabriksområdet, Majorna, Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ca 175 bostads- och hyresrätter i Majorna. Spont och markarbetet påbörjas i augusti 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fixfabriksområdet, Majorna, Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ca 175 bostads- och hyresrätter i Majorna. Markarbetet påbörjades i juni 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 150 lägenheter i flerbostadshus med 5-8 våningar. Markarbetet påbörjas sommaren 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 109 lägenheter med hyresrätt mellan 1 rum och kök på 32 kvm och 4 rum och kök på 95-110 kvm i flerbostadshus med parkering i källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tynnered, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter i 3 flerbostadshus med 5, 8 och 10 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 150 lägenheter i flerbostadshus i 5-8 våningar med delvis källarvåning och några butikslokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av sex bostadshus, ihop byggda två och två, med totalt 160 lägenheter. Samtliga byggnader ligger i en slänt och är suterrängbyggnader med sex till tio våningar inkl suterrängplan. Markarbetet påbörjades i juni 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Göteborg
Fyra nya kvarter planeras att byggas ovanpå en ny överdäckad del av Götaleden mellan Stadstjänarebron och Torsgatan. Fyra byggherrar har blivit tilldelade mark för nybyggnad av bostäder, kontor- och butikslokaler. Detaljplanen ingår i det område som omfattas av stadens stadsutvecklingsprogram för centralenområdet, i vilket en övergripande planstruktur och sex stadskvalitéter arbetats fram. För mer information kring detaljplanen och stadsutvecklingsprogrammet hänvisas till plan- och byggprojekt på goteborg.se
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 86 lägenheter i två hus (8 våningar + 2 suterrängvångar) med ett p-hus (2 våningar och grönytor på takterrassen) mellan husen och en underjordisk anslutningssluss mellan husen och p-huset.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning av en befintlig byggnad och nybyggnad av 66 hyreslägenheter varav 6 är för studenter i ett lamellhus i vinkel med 4-5 våningar samt anläggande av nya markparkeringar. Rivnings- och markarbetet påbörjas i januari 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 110 lägenheter med 4-8 våningar i 4 hus sammanbyggda med loftgångar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torslanda, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total renovering av 210 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Torslanda
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus med handelslokaler i botten våning med 1,5 - 4 våningar. Markarbetet påbörjas i januari 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad ca 80 lägenheter med bostadsrätt och en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Majorna-Linné, Göteborg
Inriktningen för bebyggelse i markanvisningen är bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt. Markanvisningen innefattar även kompletterande lokaler i mindre omfattning. Byggrätten förväntas uppgå till 15 170 kvm ljus BTA för bostäder samt 50 kvm ljus BTA för lokaler enligt gällande detaljplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Backa, etapp C, Kvarter 6
Projektet avser nybyggnad av 95 lägenheter i 3-5 våningar i lamellhus
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i 332 lägenheter i flerbostadshus med 3 och 4 våningar.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Renovering av klimatskal och stammar i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av fasad, tak, byte av fönster och stambyte i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med lokal i bottenvåningen . De flesta lägenheterna kommer att få en fantastisk utsikt över vattnet. Huset har stora fönsterpartier med generösa ljusinsläpp, gemensam terrass, grönskande gård och garage under huset.
Stambyte i flerbostadshus i Göteborg
Stambyte och våtrumsrenovering.
Nybyggnad av flerbostadshus, lokaler och torg i Backa, etapp B, Kvarter 4
Projektet avser (HD 1) nybyggnad av 62 lägenheter och 2 lokaler och (HD 2) ett torg (allmän platsmark).
Nybyggnad av par- och radhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i par- och radhus med komplementbyggnader. Markarbetet påbörjas i mars 2022. Kök: Marbodal Kök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 60 studentlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser möjligheten att bygga tre flerbostadshus med ca 40-45 lägenheter med 4-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 45 bostadsrättslägenheter i 1 flerbostadshus med garage och förråd i källarplan. Huset är miljömärkt med Svanen. Markarbetet påbörjades i maj 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 63 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av mindre hyreslägenheter i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 50 mindre lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Käringberget i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 27 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med 6 våningar + takterrass.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i ett punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 47 lägenheter i flerbostadshus med 2-5 våningar.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum, byte av ventilationssystem samt asbestsanering i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 70-80 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus i 3 huskroppar i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 23 lägenheter i flerbostadshus.
Renovering av klimatskal och balkonger på flerbostadshus i Rödaområdet i Göteborg, etapp 2
Projektet avser renovering av klimatskal och balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 20-25 lägenheter i flerbostadshus. Byggnaden ska också erbjuda ytor för verksamheter i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Avser nybyggnad av 27 st energi- och miljösmarta lägenheter på Öckerö.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 6
Projektet avser tilläggsisolering och ny puts fasad samt byte av fönster på fyra lamellhus.
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter.
ROT-renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser fasadändring, fönsterbyte samt stambyte i 24 lägenheter i flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus och ombyggnad av 4 lägenheter i befintlig flerbostadshus. Markarbetet påbörjas troligen i oktober 2022.
På- och ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad flerbostadshus med två våningsplan + loft innehållande 6 lägenheter och ombyggnad av 14 lägenheter. Grundförstärkning pågår.
Stambyte och badrumsrenovering samt ventilation i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser stambyte och badrumsrenovering, ombyggnad för ny ventilation samt byte av el-anläggning i 104 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser total renovering av 35 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Stambyten i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter i två våningar + inredd vind samt komplementbyggnad. Pålningsarbetet påbörjades i juni 2022.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyten och renovering av 56 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster/fasad på flerbostadshus.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 6 (option)
Projektet avser stam- och el-renovering i 66 lägenheter i flerbostadshus.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser stam- och el-renovering i 69 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1 o 2
Projektet avser rivning av byggnad och nybyggnad av 17 lägenheter i flerbostadshus på befintligt skyddsrum. Rivningsarbetet påbörjades i april/maj 2022.
Nybyggnad av radhus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 5 st radhus.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser styckvis ombyggnad av ca 100 badrum i flerbostadshus.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser styckvis ombyggnad 60 badrum samt renovering av 10 WC i flerbostadshus. Avser distrikten Norra Göteborg Eriksbo, Hjällbogärdet, Västergärde och Östergärde.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Göteborg, option
Projektet avser byte av fönster, renovering av tak, fasad och balkonger på flerbostadshus på Eketrägatan 7 och 9.
Nybyggnad av parhus i Hjuvik, Göteborg
Avser nybyggnad av 10 parhuslägenheter som byggs i två plan, med en boarea på 127 kvm. Varje bostad får egen uteplats, täppa och carport med tillhörande förråd. Hälften av bostäderna har dessutom balkong på övervåningen. Markarbetet påbörjades i januari 2022.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler i markplan till 24 lägenheter.
Nybyggnad av BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av boende med särskild service med 8 lägenheter, gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och komplementbyggnader.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 2 nya vindslägenheter, renovering av kök och badrum i 15 lägenheter, tilläggsisolering fasad och ny puts, nya fönster, nya balkonger och nya tambur- och ytterdörrar.
Nybyggnad av BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett BmSS boende i sluterräng med 6 lägenheter. Utöver angöring till byggnaden ingår även gemensam uteplats i anslutning till byggnaden.
FTX-arbeten i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser FTX arbeten på grund av radon i flerbostadshus. Riksdalersgatan 23, 25 OCH 27.
Tak- och fasadrenovering samt fönsterbyte i flerbostadshus i Göteborg
Planer finns för renovering av träfönster samt tak- och fasadrenovering. Avser 478 lägenheter och 40 radhus.
Kulvertbyte i flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser byte av värmekulvert och anslutningar i krypgrunden i flerbostadshus.
Kulvertbyte i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option)
Projektet avser byte av värmekulvert och anslutningar i krypgrunden i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus med 1 och 9 våningar.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 12 lägenheter på vinden, fasadändring samt tillbyggnad av takkupor och fläktrum på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov för inredning av ytterligare 18 bostäder i flerbostadshus.
Nybyggnad av BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett BmSS boende med 4 lägenheter med särskild service för barn och unga med funktionsnedsättning samt gemensamhets-, personal- och teknikrurymmen. Markarbetet påbörjas i juni 2022.
Inredning av vind i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning vind till 5 lägenheter, nya takkupor samt höjning av takfall i flerbostadshus samt underhållsarbeten klimatskal.
Inredning av vind i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning vind till 10 lägenheter i flerbostadshus (landshövdingehus) samt underhållsarbeten klimatskal.
Inredning av vind i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning vind till 10 lägenheter i flerbostadshus samt underhållsarbeten klimatskal.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser bland annat byte av tegelstenar, omfogning av bruksfog, nya stuprör och hängrännor, ommålning plåtdetaljer på tak, plåttak samt skärmtak vid entréer, ommålning entrédörrar mm på flerbostadshus. Option 1 - Fönsterbleck, tvätt och målning Option 2 - Samtliga dilatationsfogar ska rivas och fogas om på alla hus Option 3 - Fasadtvätt samtliga fasader på alla hus
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4, Option 1
Projektet avser byte av fönster och dörrar, tilläggsisolering av fasader och ny puts på lamellhus. ommålning av fasader på garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 6 st lägenheter.
IMD individuell mätning av varmvatten i flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser IMD individuell mätning av varmvatten i flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Göteborg
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus samt garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser konvertering av självdrag till FTX-ventilation via tillbyggnad av ny entré med Fläktrumsmodul ovan samt dragning av ventilationskanaler in till lägenheter via trapphus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).