Alla aktuella bostadsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 256 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, hotell och handel i Göteborg, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av ca 90000 kvm, ca 250 meter, 77 våningar högt hus innehållande 595 lägenheter och ett hotell (Clarion Hotel Karlatornet) i en lågdel med 300 rum samt handel i bottenplan. Utsedd arkitekt: Skidmore Owings & Merrill (SOM). Grundläggningsarbetet påbörjas i augusti 2017 och arbetet med stomresning påbörjas i slutet av 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 361 lägenheter i flerbostadshus med 6 till 11 våningar med hyres- och bostadsrätt, förskola med 4 avdelningar samt lokaler i bottenplan samt två våningar garage under huset.
Nybyggnad av skolor, handel, bostäder mm i Göteborg, etapp 2 A
Projektet avser nybyggnad av skolor, handel, vårdlokaler, äldreboende och totalt ca 180 lägenheter med 5-17 våningar i ett kvarter med garage under huset. Pålningsarbeten påbörjas i sommar 2020. Garage startar januari 2021.
Nybyggnad av bostäder på Hisingen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 288 lägenheter i 6 stycken flerbostadshus med 6-10 våningar och underjordiskt garage (121 platser).
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Göteborg
Detaljplanerbetet ska påbörjas. Markanvisat till Botrygg Göteborg AB. Projektet avser nybyggnad av ca 30000 kvm bostäder ca 200 hyresrätter och 100 bostadsrätter och ca 1000 kvm offentliga lokaler. Har tidigare ingått i objektnummer 923733. Byggstart tidigast under 2021. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i äldreboende och 102 lägenheter med hyresrätt samt lokaler (2000 kvm) i bottenvåning med 5 och 12 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 300 lägenheter i flerbostadshus med 5 och 8 våningar.
Nybyggnad av studentlägenheter i Göteborg
Projektet avser nybyggnad ett lamellhus i 4 våningar med 70-80 studentlägenheter och ett hus med 4-6 våningar med 230 studentlägenheter. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 208 studentbostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 180 lägenheter i flerbostadshus (ca 11060 kvm BTA) och handel och garage (ca 2500 kvm BTA).
Nybyggnad av flerbostadshus i Torsland
Projektet avser nybyggnad av ca 180 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Bergsjön
Projektet avser nybyggnad av 177 lägenheter med hyresrätt i 3 punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 189 hyreslägenheter i ett lamellhus och två punkthus med 5-16 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Säve, Göteborg
Planer finns för uppförande av ca 150 bostäder bestående av småhus och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 193 lägenheter i flerbostadshus i ett kvarter med 7-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 150 lägenheter i flerbostadshus med 5-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 150 lägenheter i flerbostadshus med 5-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 188 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och påbyggnad av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 100 studentbostäder i 1-3 våningar samt ombyggnad av 250 studentlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Majorna
Projektet avser nybyggnad av 139 lägenheter i ett kvarter med 4-14 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 140 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 111 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 59 lägenheter med 11 och 6 våningar i ett punkthus (hus C3) och 52 lägenheter i ett lamellhus (hus C2).
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i ett lamellhus i vinkel med 4 och 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 98 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 82 lägenheter i flerbostadshus med 5 och 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrätter och 90 hyresrätter. Av de 90 hyresrätterna ska 20 stycken lägenheter upplåtas som bogemenskap och 8 lägenheter ska upplåtas för bostäder med särskild service (BmSS). Minst 20 lägenheter ska utgöra bostäder för äldre. Minst 150 kvm av bottenvåningarna ska innehålla verksamhetslokaler. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus på Utby, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 97 lägenheter i flerbostadshus med 7-10 våningar och omfattar även en parkeringsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 74 lägenheter och 121 rum i kooperativt boende med gemensamma kök i 1 punkthus och 1 lamellhus med 6-10 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i flerbostadshus med 3 lokaler i bottenvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 60 exklusiva bostadsrätter, butikslokaler och kontorslokaler i flerbostadshus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Göteborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med sex våningar och garage under mark. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus 145 lgh bostad 2021. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad 40-100 lägenheter med bostadsrätt och en förskola med 6 avdelningar. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 80 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Biskopsgården, Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 87 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med 5 och 8 våningar med parkering under huset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 79 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende och förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i äldreboende och en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 5-6 våningar och sutterrängvåning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av företagsbostäder på Norra Älvstranden, Hisingen
Projektet avser nybyggnad av företagsbostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Backa, etapp A, Kvarter 5
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 5 våningar (samt ett halvplan källare) med parkering (ca 430 parkeringsplatser) och lamellhus i två våningar ovanpå med ca 29 lägenheter runt ett grönt gårdsbjälklag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 88 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torslanda
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 3400 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 50-55 lägenheter i flerbostadshus.
Påbyggnad av flerbostadshus mm i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar med ca 40 lägenheter, inglasning av balkonger på ca 70 lägenheter, nya skärmtak, nya entrépartier, igensättning av dörr, nya tvättstugor samt tvättstuga byggs om till lägenhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp A
Avser nybyggnad av 60 bostadsrätter. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad 50-60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 61 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Backa, Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i blandad bebyggelse.
Ombyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av l44 studentlägenheter, nya balkonger samt tilläggsisolering och ny fasad.
Ny bostadsbebyggelse i sydöstra Bergsjön
Projektet avser nybyggnad av ca 30 stadsvillor. Uppskattad kostnad.
Anpassning av äldreboende i Göteborg
Projektet avser tillgänglighetsanpassning av lägenheterna för att skapa en bättre boende- och arbetsmiljö. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 41 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av småhus i Norra Brottkärr i Askim
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus.
Utvändig renovering flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av fasad, balkonger och fönster på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av tomställd kontorshyta till 44 nya lägenheter och vissa gemensamhetsytor. Projektet omfattar också en del underhållsåtgärder i övriga ytor inom byggnaden samt ett antal tillkommande åtgärder som exempelvis en solcellsanäggning, installation av individuell mätning och debitering av varmvatten samt en omfattande renovering av utemiljön.
Nybyggnad av radhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i radhus med äganderätt.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser stambyten och renovering av badrum samt renovering av fasad och tak på flerbostadshus med totalt 70 lägenheter, två lokaler, två källarvåningar och ett vindsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 28-34 lägenheter i flerbostadshus och minst 2200 kvm BOA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i flerbostadshus med 3 eller 4 våningar.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 18 lägenheter i flerbostadshus med kontor i markplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Nybyggnad av 26 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus 28 lgh. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av SABO kombohus i Angered
Avser nybyggnad av SABO kombohus med 34 lägenheter i en huskropp med 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med komplementbyggnader samt rivning befintlig byggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser målning av fasader, byte balkongfronter och fönster på balkonger på 150-160 lägenheter samt nytt fläktsystem med fläktrum på taket på flerbostadshus.
Stambyten i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad 15 lägenheter med 2,5 våning i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus, 10 st lgh. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 13 lägenheter och 8 nya lägenheter i markplan samt byte av fönster i 34 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 20 lägenheter i 4 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av 14 lägenheter och påbyggnad med en våning med 8 lägenheter. Rivningsarbetet påbörjas i januari 2021.
Nybyggnad av radhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 15 radhus.
Renovering flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 3 nya lägenheter, byte av fönster och renovering av fasad på flerbostadshus.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser stam- och el-renovering i 65 lägenheter samt el-renovering i ytterligare 7 lägenheter i flerbostadshus.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser renovering av badrum i flerbostadshus.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser renovering av badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av ett BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en gruppbostad 8 lägenheter med särskild service med tillhörande kök och personallokaler.
Om- och tillbyggnad av kontor till lägenheter i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor till 15 lägenheter.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 10 lägenheter.
Nybyggnad av BmSS-boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i BmSS-boende inkl gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och komplementbyggnader. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av boende med särskild service med 8 lägenheter, gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad flerbostadshus med minst 8 lägenheter med det kan bli upp till 12 lägenheter med bostadsrätt.
Nybyggnad av parhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i parhus (BOA 1550). Schaktningsarbetet påbörjas i oktober 2020.
Nybyggnad av ett BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett boende med särskild service (BmSS) med 6 lägenheter med tillhörande personal-, teknik- och gemensamhetsytor samt ett fristående ÅV-hus.
Rivnings- och saneringsarbeten inför byggnation i Göteborg, E1
Projektet avser rivnings- och saneringsarbeten inför nybyggnad av P-hus mm (objektnummer 1471898).
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg, option 1
Projektet avser byte av fönster, tilläggsisolering och ny putsfasad, renovering och inglasning av balkonger, renovering av tak, byte av belysning samt nytt passerkontroll- och porttelefonsystem i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster samt nya fronter och inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser byte av fönster och dörrar, tilläggsisolering av fasader och ny puts på lamellhus. ommålning av fasader på garage.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Landala, etapp 1
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Renovering flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av 22 lägenheter, utan kvarvarande, varav 5 stycken ska renoveras varsamt med återvunnet material avseende kök och badrum.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.