Alla aktuella bostadsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 133 st.

Nybyggnad av kontor, handel och bostäder i Göteborg, etapp 1 B
Projektet avser nybyggnad av kontor, handel och ca 300 lägenheter med 7-27 våningar. Mark- och saneringsarbeten påbörjas i januari 2022. Parallella arkitektuppdrag: Dorte Mandrup, Wingårdhs och Dinelljohansson.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 241 lägenheter med hyresrätt och 156 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Markarbetet påbörjas i mars 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 326 lägenheter i två torn om 7 respektive 20 våningar, bottenvåningen kommer att inrymma lokaler för handel och restaurang tillsammans med bostadsentréer och under de två husen anläggs ett gemensamt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus med 4-5 våningar. Grunden blir pålning och platta på mark.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 280 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 175 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkekärr, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 150 lägenheter i 4 lamellhus (ca 14000 kvm) med 4-6 våningar med källarvåning i 3 hus och garage (ca 2400 kvm). Sollceller planeras på taken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 111 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Göteborg
Totalt kommer 114 lägenheter att skapas, fördelade mellan Riksbyggens 69 bostadsrätter och Elof Hansson Fastigheters 45 hyresrätter. Dessutom kommer 3000 kvadratmeter av byggnaden att användas för kommersiella ändamål. Byggnationen kommer att utföras som en gemensam produktionsteknisk enhet, men med en så kallad 3D-fastighetsbildning för att underlätta delningen av fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av 150 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnad miljörum/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 119 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 9 våningar och garage i källarvåning. Markarbetet påbörjas i juni 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 70-120 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus i ett kvarter.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 100 hyresrätter där ca 20 lägenheter i ett så kallat trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 130 mindre lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus. Sanering- och grundläggningsarbeten påbörjades under hösten 2022. I detta projekt kommer 2 entreprenörer att vara med GMB avser en generalentreprenad för källarvåningen.
Nybyggnad av studentbostäder, förskola och lokaler i Göteborg
Projektet avser att skapa en inspirerande livsmiljö genom att byggnad 90 lägenheter specifikt utformande för studenter, en förskola för de allra minsta och spännande lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Eriksberg, Göteborg
Avser nybyggnad av ca 125 bostadsrätter i 3 punkthus på 5-16 våningar med underjordiska garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torslanda, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Mark- och pålningsarbetet påbörjas i juni 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torslanda, Göteborg, etapp 2 (option)
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkekärr, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 109 lägenheter och en gemensamhetslokal i punkthus med 10 och 11 våningar. Markarbetet påbörjas i oktober 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus samt två komplementbyggnad (tvättstuga och cykelförråd).
Nybyggnad av flerbostadshus i Backa, etapp C, Kvarter 6
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter i 4-6 våningar i lamellhus
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Gunnilse
Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i blandad bebyggelse.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak, påbyggnad/ombyggnad av vind till 11 lägenheter i flerbostadshus samt nytt miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lunden
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus med p-däck i källarplan. Markarbetet påbörjas i maj 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Backa, etapp C, Kvarter 10
Projektet är tänkt att fungera som ett pilotprojekt med målet att halvera klimatavtrycket ur ett livscykelperspektiv och kommer preliminärt att omfatta ca 63 lägenheter, en verksamhetslokal samt markparkering.
Nybyggnad av bostäder på Hisingen i Göteborg, etapp 1-4
Projektet avser nybyggnad av radhus/parhus med 64 lägenheter. Markarbetet påbörjas i augusti 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Lägenheterna är i varierande storlekar från 1–4 rum och kök. I uppdraget ingår även utemiljöer, garage med parkeringsplatser där samtliga platser har elbilsladdning och gemensamhetslokal med övernattningsmöjlighet. Huset formas som ett plustecken för att maximera ljuset in i bostäderna med stora balkonger i flera väderstreck. Kommer att certificeras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Länsmansgården, Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad mellan 29 och 40 lägenheter med 3-5 våningar i flerbostadshus med underliggande garage, komplementbyggnader och utvändig mark. Markarbetet påbörjas i april 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Avser nybyggnad av 27 st energi- och miljösmarta lägenheter på Öckerö.
Nybyggnad av mindre hyreslägenheter i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 50 mindre lägenheter. Energismart och certifiering med Miljöbyggnad Silver. Utfackningsväggsleverantör: OBOS Kärnhem Prefab AB, Peder Krants. Trappleverantör: UBAB, Peter Johansson.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus eller småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus eller småhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus eller småhus.
Nybyggnad av fristående villor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 7 lägenheter i fristående villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus med underliggande garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i flerbostadshus med 3 eller 4 våningar.
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter.
Renovering av klimatskal och stammar i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option)
Projektet avser invändig renovering som innefattar stambyte och badrumsrenovering, el-renovering samt ny säkerhetsdörr till lägenheterna. Entrédörrar renoverings och nya balkonger (8 på varje hus) monteras. Utvändiga ledningar byts och marksättningar justeras.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg, Etapp 1
Projektet avser renovering av bl a tak, fasad, balkonger, fönster, ventilation, invändiga ytskikt, stammar, badrum och kök i flerbostadshus.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg, Etapp 2 (option)
Projektet avser renovering av bl a tak, fasad, balkonger, fönster, ventilation, invändiga ytskikt, stammar, badrum och kök i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av flerbostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av fasad, byte av fönster nya inglasade balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnader.
Trygghetsskapande åtgärder i flerbostadshus i Tynnered, Göteborg
Avser säkerhetsåtgärder såsom installation av beröringsfria lås/porttelefon i entré till trapphus, svarsenheter i lägenheter samt byte till brandklassade dörrar i allmänna utrymmen inomhus. Projektet syftar till att öka tryggheten i området. Objektets läge: Grevegårdsvägen 2-194 Fastighetsbeteckning: Tynnered 5:1, Tynnered 6:3, Tynnered 7:1
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 6 (option)
Projektet avser stam- och el-renovering i 66 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad till vindslägenheter i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser produktion av 15 vindslägenheter om 29-35 kvm i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Tillbyggnad av flerbostadshus, 16 vindslägenheter, samt kompletterande parkeringsplatser.
Nybyggnad av parhus i Göteborg
Nybyggnad av ett parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Rivning och nybyggnad av BmSS boende i Göteborg
Projektet avser rivning av en befintlig förskola och nybyggnad av BMSS boende med 6 lägenheter, ytor för gemenskap och personalutrymmen.
Nybyggnad av BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av BmSS boende med 6 lägenheter med förhöjd tillgänglighet samt ytor för gemenskap och personalutrymmen.
Nybyggnad av parhus i Göteborg
2021 brann det gamla fattighuset/ålderdomshemmet/bostadsrättsföreningen från 1888 ner till grunden. Man vill nu bygga ett nytt enbostadshus, ett flerbostadshus på den gamla grunden och två garage.
Nybyggnad av kedjehus i Göteborg
Avser nybyggnad av 16 kedjehus.
Nybyggnad av BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett BmSS boende i sluterräng med 6 lägenheter. Utöver angöring till byggnaden ingår även gemensam uteplats i anslutning till byggnaden. Sammanhållande informationssamordning CAD/BIN: Sitowise Sverige AB, Mattias Jegefeldt.
OVK- åtgärder i flerbostadshus 2024 i Göteborg
Projektet avser: Obligatorisk ventilationskontroll (OVK). -Rensning av luftbehandlingssystem i lägenheter, allmänna utrymmen och lokaler. -Injustering av luftbehandlingssystem i lägenheter, allmänna utrymmen och lokaler. -Inne miljökontroll (IMK) i Distrikt Norra Göteborg/Bergsjön. Majorna/Kungsladugård. Södra Göteborg/Tynnered
Nybyggnad av gruppbostad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med särskild service BMSS.
Nybyggnad av en fristående utrymningsvägar på äldreboende i Göteborg
Projektet avser att tillskapa två av varandra oberoende utrymningsvägar i äldreboende med 13 våningar med ett storkök och div lokaler i de två nedre planen.
Renovering av fritidsgård i Göteborg
Projektet avser total invändig renovering, installation av ny ventilation och ommålning av fasad på fritidsgård samt mark.
Inredning av vind i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning vind till 10 lägenheter i flerbostadshus (landshövdingehus) samt underhållsarbeten klimatskal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 3 lägenheter med fokus på återbruk.
Inredning av vind i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning vind till 10 lägenheter i flerbostadshus samt underhållsarbeten klimatskal.
Inredning av vind i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till tre lägenheter i flerbostadshus.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av 15 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av 6 st bostäder på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Ombyggnad av råvind till sex ytterligare bostäder på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till lägenheter och renovering av lägenheter.
Nybyggnad av BmSS i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt fristående hus med två lägenheter, personalutrymmen och teknik.
Balkong och fasadrenovering på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ca 400 balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Fasadändringen avser 24 st balkonger, 9 franska balkonger samt 3 takterrasser mot innergården på Tegnérsgatan 9-11.
Vattenoptimerings åtgärder i flerbostadshus i Göteborg under 2023
Projektet avser vattenoptimeringsåtgärder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser fasadändring av samt inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Inredning av vindslägenheter i flerbostadshus i Göteborg, Projekt 1
Projektet avser inredning av fyra vindslägenheter i flerbostadshus, omläggning av tak och tillskapande av takkupor.
Grundförstärkning mm i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning flerbostadshus samt VVS-arbeten med rellining och delvis med nya ledningar.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg, Projekt 2
Projektet avser ombyggnad av lokaler till tre lägenheter i flerbostadshus.
Modernisering av hissar i flerbostadshus Högsbo - Distrikt Väster
Avser modernisering av 8 hissar i flerbostadshus Högsbo - Distrikt Väster med adress: Annas gård 1,2, Amandas gård 10-14 och Fredrikas gård 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Byte av takmaterial, fönsterbyte, nya balkongplattor samt en del plåtinklädnader. 91 fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Ändrad användning, lokaler till lägenheter.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Göteborg, distrikt Centrum
Projektet avser modernisering av totalt 5 hissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av 3 nya lägenheter på råvind i flerbostadshus.
Renovering & byte av avloppsledningar i flerbostadshus i Göteborg, etapp 4 (option)
Projektet avser renovering och byte av avloppsledningar och härtill förenliga arbeten i flerbostadshus.
Fasadrenovering flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ytter underhåll fasader och balkonger på flerbostadshus mot gavel och baksida.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser sanering och byte av fasader samt eventuellt byte av fönster på flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Sex nya vindslägenheter för att tillskapa fler små hyresrätter. Man adderar sex nya takkupor mot innergården, dessa kläs in med plåt RAL 8004. Man skall även lyfta taket lokalt vid trapphusen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Renovering av tegelfasader inkl. fönster på innergård samt att yttertak renoveras och målas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Ändrad användning av kontorslokal till bostäder.
Invändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i 11 lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Inredande av fem mindre bostäder på vind, samtliga lägenheter är mindre än 30kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av källare till flerbostadshus.
Ombyggnad av VVC-systemet i flerbostadshus i Göteborg, Huvuddel
Projektet avser ombyggnad av VVC-systemet i byggnaderna.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser montering av fönster i flerbostadshus.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivning av förskola och komplementbyggnader och marklov för trädfällning.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Inredning av en vindslägenhet om 55 kvadratmeter och takterass.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser ombyggnad av lokaler till fem lägenheter, flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av tvättstugor i Göteborg, Option 1
Projektet avser om- och tillbyggnad av fristående tvättstuga.
Om- och tillbyggnad av tvättstugor i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av fristående tvättstuga.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser utbyte av ventilationssystem till FTX-system i flerbostadshus.
Montage av fasadskivor på gavlar på loftgångshus i Göteborg, Option 4
Projektet avser montage av fasadskivor på gavlar på loftgångshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).