Alla aktuella bostadsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 137 st.

Nybyggnad av bostäder m m i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 299 lägenheter och verksamhetslokaler. Markarbetet påbörjas i juni 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 326 lägenheter i två torn om 7 respektive 20 våningar, bottenvåningen kommer att inrymma lokaler för handel och restaurang tillsammans med bostadsentréer och under de två husen anläggs ett gemensamt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 297 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 10-13 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 127 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 6 och 9 våningar med butikslokaler i bottenplan. På taken blir det både sedumväxter och solceller. Markarbetet påbörjas i november 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 187 lägenheter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjas i december 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 311 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 172 lägenheter (11400 kvm) och en mataffär (3700 kvm) i bottenplan i flerbostadshus i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 110 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fixfabriksområdet, Majorna, Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ca 175 bostads- och hyresrätter i ett kvarter i Majorna. Markarbetet påbörjades i juni 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fixfabriksområdet, Majorna, Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ca 175 bostads- och hyresrätter i ett kvarter i Majorna. Spont och markarbetet påbörjas i augusti 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tynnered, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter i 3 flerbostadshus med 5, 8 och 10 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 91 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med lokal i bottenvåningen . De flesta lägenheterna kommer att få en fantastisk utsikt över vattnet. Huset har stora fönsterpartier med generösa ljusinsläpp, gemensam terrass, grönskande gård och garage under huset. Markarbetet påbörjas i januari 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 200 lägenheter i flerbostadshus i 5-8 våningar med delvis källarvåning och några butikslokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 138 lägenheter varav 52 hyresrätter i flerbostadshus med 5-8 våningar. Markarbetet påbörjas sommaren 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 280 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 9 våningar och garage i källarvåning. Projektet kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 70-120 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 123 lägenheter med både hyresrätt och bostadsrätter. Lägenheterna kommer att vara övervägande 1-2 rum och kök. Av hyresrätterna kommer över hälften att upplåtas som bogemenskap, BmSS och bostäder för äldre.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad ca 80 lägenheter med bostadsrätt och en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 92 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i flerbostadshus med 8 våningar och sutterängvåning (ca 270 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med lokal i bottenvåningen . De flesta lägenheterna kommer att få en fantastisk utsikt över vattnet. Huset har stora fönsterpartier med generösa ljusinsläpp, gemensam terrass, grönskande gård och garage under huset.
Stambyte i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och våtrumsrenovering i 167 lägenheter i flerbostadshus med 2-4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus, lokaler och torg i Backa, etapp B, Kvarter 4
Projektet avser (HD 1) nybyggnad av 62 lägenheter och 2 lokaler och (HD 2) ett torg (allmän platsmark).
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser möjligheten att bygga tre flerbostadshus med ca 40-45 lägenheter med 4-6 våningar.
Ombyggnad av studentlägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 60 studentlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad mellan 29 och 40 lägenheter med 3-5 våningar i flerbostadshus med underliggande garage, komplementbyggnader och utvändig mark. Markarbetet påbörjas kvartal 1 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 63 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av mindre hyreslägenheter i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 50 mindre lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 65 lägenheter, fasadändring och nya balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler i markplan till 24 lägenheter.
Lägenhetskonverteringar i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av en lamellbyggnad bestående av fyra trapphus med sex lägenheter per trapphus, dvs totalt 24 lägenheter, driftsutrymmen förråd mm. Ny takkonstruktion, ändringar i skyddsrum och nya entréer samt total uppfräschning av fasader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 70-80 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus i 3 huskroppar i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 38 hyreslägenheter i ett punkthus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 7 lägenheter i kedjehus.
Renovering av klimatskal och balkonger på flerbostadshus i Rödaområdet i Göteborg, etapp 2
Projektet avser renovering av klimatskal och balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 20-25 lägenheter i flerbostadshus. Byggnaden ska också erbjuda ytor för verksamheter i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Avser nybyggnad av 27 st energi- och miljösmarta lägenheter på Öckerö.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus och ombyggnad av 4 lägenheter i befintlig flerbostadshus. Markarbetet påbörjas troligen i oktober 2022.
På- och ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad flerbostadshus med två våningsplan + loft innehållande 6 lägenheter och ombyggnad av 14 lägenheter. Grundförstärkning pågår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser nybyggnad flerbostadshus. Omfattning oklar.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Inredning av 3 st. vindslägenheter, ombyggnad av lokal till 2 st. lägenheter samt stamrenovering, flerbostadshus.
Nybyggnad av BmSS-boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i BmSS-boende
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser total renovering av 35 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Stambyte och badrumsrenovering samt ventilation i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser stambyte och badrumsrenovering, ombyggnad för ny ventilation samt byte av el-anläggning i 104 lägenheter i flerbostadshus.
Renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av 35 lägenheter och stamrenovering och renovering av kök och badrum i 28 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad till vindslägenheter i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser produktion av 15 vindslägenheter om 29-35 kvm i flerbostadshus.
Utvändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster/fasad på flerbostadshus.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 6 (option)
Projektet avser stam- och el-renovering i 66 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Renovering klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser renovering av klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus.
Utbyte och relining av avloppsstammar i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser utbyte och relining av liggande avloppsstammar i förlagda ingjutna i kryprund samt i mark för befintliga fastigheter.
Nybyggnad av ett BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter med särskild service (BmSS).
Tak- och fasadrenovering samt fönsterbyte i flerbostadshus i Göteborg
Planer finns för renovering av träfönster samt tak- och fasadrenovering. Avser 478 lägenheter och 40 radhus.
FTX-arbeten i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser FTX arbeten på grund av radon i flerbostadshus. Riksdalersgatan 23, 25 och 27.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 2 nya vindslägenheter, renovering av kök och badrum i 15 lägenheter, tilläggsisolering fasad och ny puts, nya fönster, nya balkonger och nya tambur- och ytterdörrar.
OVK- åtgärder i flerbostadshus 2023 i Göteborg
Projektet avser: Obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Rensning av luftbehandlingssystem i lägenheter, allmänna utrymmen och lokaler. Injustering av luftbehandlingssystem i lägenheter, allmänna utrymmen och lokaler. Inre miljökontroll. Ventilationskontroll AB: Norra Göteborg, Majorna, Kungsladugård och Bergsjön. Energi & Miljöteknik i Göteborg AB: Södra Göteborg och Tynnered.
Utbyte och relining av avloppsstammar i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser utbyte och relining av liggande avloppsstammar i förlagda ingjutna i kryprund samt i mark för befintliga fastigheter.
Kulvertbyte i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option)
Projektet avser byte av värmekulvert och anslutningar i krypgrunden i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 12 lägenheter på vinden, fasadändring samt tillbyggnad av takkupor och fläktrum på flerbostadshus.
Takomläggning och konstruktionsåtgärder mm på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser utförande av renoveringsarbeten av takkonstruktionen på flerbostadshus med syftet att kunna montera en solcellsanlggning på tak. Omfattningen för renoveringsarbeten bl a: -Takomläggning av ny takbeläggning där behovet föreligger -Ny taksäkerhetsanordning på yttertak -Förstärkningsåtgärder av befintlig takkonstruktion för framtida installation av solcellsanäggning -Rivning och nedmontering av byggnadsdelar och enheter som avser takkonstruktionen.
Takomläggning på flerbostadshus i Göteborg, option 1
Projektet avser takomläggning på flerbostadshus.
Inredning av vind i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning vind till 10 lägenheter i flerbostadshus (landshövdingehus) samt underhållsarbeten klimatskal.
Inredning av vind i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning vind till 10 lägenheter i flerbostadshus samt underhållsarbeten klimatskal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 3 lägenheter med fokus på återbruk.
Renovering av badrum i Göteborg, etapp 10
Projektet avser renovering av 60 badrum i flerbostadshus (landshövdingehus).
Ombyggnad av lokal till lägenheter i flerbostadshus, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av lokaler (lokalyta ca 105 kvm och råvind ca 170 kvm) till 5 lägenheter i flerbostadshus.
Renovering av tak på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av yttertak och fasad på flerbostadshus i ett kvarter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4, Option 1
Projektet avser byte av fönster och dörrar, tilläggsisolering av fasader och ny puts på lamellhus. ommålning av fasader på garage.
Nybyggnad av grupphus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 3 st enbostadshus samt 1 garage.
Byte av tak på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av tak på flerbostadshus.
Vattenoptimerings åtgärder i flerbostadshus i Göteborg under 2023
Projektet avser vattenoptimeringsåtgärder i flerbostadshus.
Montering av solcellsanläggningar på yttertak i Göteborg
Projektet avser att montera solcellsanläggningar på yttertaken på 9 huskroppar. Anläggningarna ska projekteras och monteras så att de bir symmetriska för en god funktion och estetiskt tilltalande tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av befintliga balkonger och inglasning av 480 balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkonger samt fasadändringar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov för fasadändring samt grundförstärkning, flerbostadshus.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser fasadrenovering på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4, Option 3
Projektet avser byte av fönster och dörrar, tilläggsisolering av fasader och ny puts på lamellhus. ommålning av fasader på garage.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av 7 befintliga lägenheter och inredning av vind till en större befintlig lägenhet i flerbostadshus.
Inredning av vind till lägenheter i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 6 lägenheter i flerbostadshus.
Inredning av vindslägenheter i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av tre vindslägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind mm i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredande av 4 vindslägenheter, ny ventilation i 24 befintliga lägenheter samt inredning av förråd i källare i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4, Option 2
Projektet avser byte av fönster och dörrar, tilläggsisolering av fasader och ny puts på lamellhus. ommålning av fasader på garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad till studentlägenhet/hotell i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor till en studentlägenhet och 10 studenthotellrum i bottenplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till fyra lägenheter i flerbostadshus och nya takkupor.
Renovering av bjälklag i pelargångar på studentbostäder i Göteborg
Projektet avser renovering av bjälklag i pelargångar på studentbostäder.
Invändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i 11 lägenheter i flerbostadshus.
Byte av fönster på studentbostäder i Göteborg
Projektet avser byte av fönster på studentbostäder.
Ramavtal avseende ventilationsservice driftentreprenad, Bostads AB Poseidon
Ramavtal avseende ventilationsservice driftentreprenad. Fastighetsbeståndet delas in i 7 st distrikt/entreprenader: Angered, Backa, Centrum, Hisingen, Kortedala, Väster, Öster. Anbudsgivare kan lämna anbud på ett eller flera distrikt.
Omläggning av tegeltak på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser omläggning av tegeltak på flerbostadshus på följande adresser: Lantmannagatan 4/Östra Keillersgatan 2 Östra Keillersgatan 4 Inlandsgatan 36 Inlandsgatan 38 Stataregatan 2
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg, Option 2
Projektet avser montering av fönster på 40-45 lägenheter i flerbostadshus.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser underhåll av fasader, rengöring av fasad, fönster samt målning mm på flerbostadshus.
Renovering och byte av avloppsledningar i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option)
Projektet avser renovering och byte av avloppsledningar och härtill förenliga arbeten i flerbostadshus.
Renovering och byte av avloppsledningar i flerbostadshus i Göteborg, etapp 3 (option)
Projektet avser renovering och byte av avloppsledningar och härtill förenliga arbeten i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).