Alla aktuella bostadsprojekt i Skåne län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 250 st.

Nybyggnad av bostäder mm för ny stadsdel i Hässleholm
Tidiga planer. I stadsdelen Västra Centrum väntas ca 1500 invånare bo. Här planeras för bostäder, kontor och handelsbyggnader mm
Nybyggnad av bostäder i västra Lund
Planer finns för nybyggnad av 500- 800 bostäder på en yta av ca 40 000 kvm. Kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Båstad
Planförslaget möjliggör för såväl bostäder, centrumverksamhet, vård, förskola, parkering samt parkområden för rekreation och dagvattenhantering, gator, g/c-vägar m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och förskola i Sjöbo, etapp 2 mfl
Kvarteret Bränneriet möjliggör uppförandet av cirka 400 bostäder i flerbostadshus och radhus samt en förskola i centrala Sjöbo. Det första kvarteret som ska bebyggas ligger på projektid: 2112129.
Nybyggnad av studentbostäder i Lund
Nybyggnad av 312 studentbostäder i projektet Troja i Lund, fördelat på 7 huskroppar i 3 till 7 våningar. I projektet arbetar det arbetas aktivt med att minimera klimatpåverkan och har därmed ett gränsvärde med 155 kg CO-ekv per BTA. Stommen är av platsgjuten betong (givetvis). Fasaden består av puts och yttertaken är bandtäckta med plåt. Då husen har höga krav på låg energianvändning så kommer de utrustas med ett stort antal solceller. Beräknad start i januari 2024 och färdigställa sommaren 2026.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga fastigheten Jungmannen 4 m.fl. med bostäder med inslag av centrumverksamheter i bottenvåningarna. Bebyggelsen varierar i höjd mellan fyra våningar med en indragen femte våning längs Skeppsbyggaregatan, och tio våningar i en högre volym mot Västra Varvsgatan. Den sammanlagda bruttoarean är ca 17 000 m2, motsvarande ca 200 lägenheter.
Ombyggnad till bostäder och verksamheter i Eslöv
Omfattar om- och nybyggnad av totalt ca 55 bostadslägenheter, ca 1200 m2 lokaler och ca 1300 m2 garage och därtill hörande gemensamma utrymmen för kommunikation, förråd och teknik mm. Projektet omfattar också erforderliga mark och anläggningsarbeten. Projektet är indelat i huvuddelar. Det finns olika krav på bevarande enligt detaljplanens q-märkning. Projektet utförs i samverkan mellan beställaren och entreprenören.
Nybyggnad av flerbostadshus i Miatorp Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 108 lägenheter i 1 huskropp i 20 våningsplan + källare. Objektet är beläget i södra delen av Helsingborg. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av bostäder, kontor, butiker mm i Skurup
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförande av bostäder och centrumändamål inom fastigheterna Delfinen 6 och Delfinen 23 samt del av Skurup 50:179. Planområdet föreslås att bebyggas med bostadshus i varierande höjd med inslag av lokaler för centrumverksamhet. Längst med Enskiftesgatan i väster föreslås radhusbebyggelse i två till tre våningar. I norr mot bensinmacken föreslås flerbostadshus i tre till fem våningar och i övriga delar i tre till fyra våningar. Totalt planeras ca 140 bostäder.
Nybyggnad av bostäder på Ängelholm
Avser nybyggnad av bostadsrätter och hyresrätter på fastigheten Betvågen 5 på Stationsområdet i Ängelholm. Solbruket kommer bestå av bostadsrätter för aktiva seniorer med gemensam inglasad innergård. Totalt består Solbruket av 3 huskroppar med 4 eller 5 våningar och inrymmer totalt 63 lägenheter. Sockertoppen är ett punkthus med totalt 41 hyresrätter. Den 10:e och översta våningen byggs gemensamhetslokal, terrass samt arbetsstationer. Miljökvalificerat enl Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 124 hyreslägenheter i flerbostadshus. Miljöcertifiering enligt Svanen.
Nybyggnad av bostäder i Stångby
Här planeras det ny bostadsbebyggelse med totalt 860 bostäder med tillhörande gator och närparker, nytt stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel, skola (F-3), förskola, handel och närservice. Exploaterings arbeten finns på ID 1573193
Nybyggnad av bostäder i Varvsstaden, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 91 lägenheter. Källarförråd under mark. Yta: 8100 m2 bta +1000 m2 bra källardel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Nybyggnad av flerbostadshus med cirka 110 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med totalt 79 lägenheter i 5- 7 plan. I projektet ingår även parkeringshus med 127 platser samt teknik och förrådsbyggnader.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Projektet avser nybyggnation av 74 stycken bostadsrätter i form av moderna, unikt planerade lägenheter, townhouses och penthouses i centrum.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder, ca 125 lägenheter,
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor m.m i Ängelholm
Avser rivning av en befintlig byggnad, ombyggnad av gamla Parkskolan till kommersiella lokaler samt nybyggnad av två nya huskroppar med ca 64 bostäder och verksamhetslokaler i bottenplan, 5-6 våningar. Yta flerbostadshusen: 6722 kvm BTA, yta Parkskolan 1514 kvm BTA.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad flerbostadshus med 60 lägenheter -bostadsrätter samt 15 st radhusllägenheter. I projektet ingår ca 600 kvm lokalyta.
Nybyggnad av radhus i Husie, Östra Malmö
Projektet omfattar nybyggnad av 47 st klimatneutrala radhuslägenheter i 7 längor i 1 1/2 - 2 plan. Bostadsrätter. Avser den sista delen av Knut Gyllins historiska handelsträdgård. Solcellsanläggning.
Nybyggnad av bostäder i Åkarp, Burlöv
Planer finns för nybyggnad av ca 55 st bostäder i form av radhus och mindre flerbostadshus, grönytor, parkeringar och komplementbyggnader. Avser även nya kvartersgator samt lokalgata och GC-förbindelse.
Stamrenovering i flerbostadshus i Bjuvs kommun
Avser stamrenovering, byte av kök samt säkerhetsdörr i 400-500 lgh i ca 54 st bostadshus i Bjuv. Objekt: Område: Bjerrings väg, Ekeby Fastighet: Elestorp 7:86 Område: Engatan, Ekeby Fastighet: Borsten 6 Område: Årstiderna, Bjuv Fastighet: Enhörningen 1, Enhörningen 2, Enhörningen 3, Ekorren 1 och Bjuvstorp 3:17 Område: Bjuvshem, Bjuv Fastighet: Hunden 2, Renen 2, Renen 1, Kaninen 3 Område: Storgatan 42, Ekeby Fastighet: Elestorp 7:27 Område: Brogårda, Bjuv Fastighet: Brogårda 8:6, Brogårda 8:5 Område: Storgatan 48, Ekeby Fastighet: Elestorp 7:96
Nybyggnad av vårdboende samt drift av vårdboenden m.m. i Höganäs
Projektet avser uppförande av ny omsorgsenhet omfattande 60 platser, yta: 4500-5000 m2, köp av befintlig omsorgsenhet samt drift av särskilt boende. I projektet ingår även rivning av befintligt flerbostadshus i 3 plan samt förskolemoduler. Uppskattad igångsättning.
Nybyggnad av bostäder i Gårdstånga, Eslöv
Planer finns för nybyggnation av sju hus med totalt 35 lägenheter ska byggas. Förberedande markarbeten pågår och byggstart av de två husen i den första etappen planeras till april 2024. Resterande fem hus utgör sedan etapp två som planeras att påbörjas april 2025. 5 lägenheter per huskropp, Boa 550 kvm per hus.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av 76 hyresrätter i fyra huskroppar och uppdelat i två etapper med vardera 34 lägenheter samt 42 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ystad
Utbyggnaden ligger längst söderut i Nybrostrands nya bostadsområde, i en grön och lummig del som gränsar till golfbanan. I den första etappen byggs 17 radhus, av totalt 43 radhus och 24 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Hjärup, Staffanstorp
Projektet avser nybyggnad av 20 radhus i Hjärup.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter i 5 plan med butiker i bottenplanet.
Nybyggnad av seniorboende på Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i 2 plan med balkong eller uteplats och hiss. Gemensamhetslokalen blir utformad som en vinterträdgård .
Nybyggnad av flerbostadshus, Lomma Norra, etapp 2
Projektet avser 2 st flerbostadshus med 38 bostadsrättslägenheter. Husen kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av särskilt boende i Hörby
Avser nybyggnad av särskilt boende av äldreboende i Hörby.
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av fribyggartomter som omfattar 40-50 bostäder för småhus och radhus.
Nybyggnad av bostäder på Heden i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnation av 84 stycken hyresrätter.
Nybyggnad av seniorbostäder i Veberöd, Lund
Avser nybyggnad av seniorbostäder i tre huskroppar, 3 våningar med sammanlagt 33 lägenheter i Veberöd, 11 lägenheter i varje huskropp . Kommer även bli övernattningslägenhet för enkel övernattning för gäster, utöver den gemensamma lokalen
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Byggrätter. Planer finns för nybyggnation av ca 50 lägenheter på Östergård 3 i Skurup. Det blir en långsmal byggnadskropp i 6-7 våningar längs med Föreningsgatan som en förtätning på nuvarande parkeringsyta intill befintlig byggnad
Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund.
Planer finns för flerbostadsbebyggelse med ca 643 nya bostäder varav ca 317 nya bostäder i impedimentområde mellan Sydöstravägen och Prästavägen samt radhus som föreslås att fördelas som fribyggarradhus .
Förtätning av flerbostadshus i Höganäs
Kontakta inkopplade företag för ytterligare informatione. Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna till förtätning i form av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder (Coliving) och kommersiella lokaler i Simrishamn
Avser nybyggnad av bostäder i coliving med lokaler i markplan.
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Avser att uppföra ett flerbostadshus med cirka åtta lägenheter, tre radhus och fem gathus med upplåtelseformen bostadsrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 34 lgh i 1 huskropp i 3-5 plan. Butikslokal i nedre planet. Solcellsanläggning. Läge: Oxievång centrum .
Nybyggnad av radhus i Flackarp
Planer finns för nybyggnad av 150 stycken radhus.
Nybyggnad av LSS boende i Kristianstad
Nybyggnad av korttidsboende samt fristående miljöhus och förråd.
ROT-renovering av flerbostadshus i Hörby
Totalrenovering av 41 lägenheter, ROT-projekt.
Ny bebyggelse på fd busstorget i Trelleborg
Planer om- och nybyggnad av flerbostadshus med 23 lägenheter (kommersiella) samt två lokaler.
Om- och tillbyggnad av vård- och omsorgboende i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnation av storkök och personalutrymme och omfattar: -Tillbyggnad av personalutrymme inkl. passage. -Ombyggnation i befintligt personalutrymme. Befintligt utrymme skall delvis rivas/demontera. Nya omklädningsrum och toaletter byggs i befintligt utrymme. -Nytt storkök -Befintligt storkök skall rivas/demonteras och byggas om till nytt personalutrymme för storkökspersonal.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 41 lägenheter. Fastigheten är uppdelad i 3 huskroppar varav två stycken är sammankopplade, A1 och A2. Hus A1 med 4 våningar, Hus A2 med 3 våningar och Hus B med 4 våningar. Hus B består av lägenheter på bottenplan och radhus på plan 2-4. Yta: 3557 m2.
Ombyggnad av hissar i Kristianstad
Omfattar ombyggnation av 25 hissar. Upphandlingen är uppdelad i sju avtalsområden.
Nybyggnad av radhus i centrala Brunnshög, Lund
Byggrätt på 2656 kvm BTA. Avser två radhus som byggs ovanpå varandra – ett i tre plan med tillgång till trädgård, och ett ovanpå i två våningar med stor terrass mot Nobelparken. Avser bostadsrätt eller äganderätt.
Nybyggnad av rad-och parhus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av radhus med totalt 40 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Hörby
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av bostäder i Torekov, Båstad
Avser nybyggnad av 19 radhuslägenheter i 6 längor samt flerbostadshus i 3 huskroppar i 2 plan med 18 lägenheter. Total bta: 3062 m2.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Avser framtida planer på byte av fönster i 385 lägenheter i 7 huskroppar i 3-8 plan.
Nybyggnad av bostäder, Lund
Planer finns för nybyggnad av 5 punkthus, med 117 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorbostäder i centrala Båstad
Planer finns för nybyggnad av ca 30 st seniorbostäder med samlingslokal i centrala Båstad. I projektet ingår även en atriumgård ( uppvärmd).
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkarp, Burlöv
Ett projekt som består av 25 st äganderätter Azalean.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Klippan, etapp 2
Ombyggnad i byggnad E avser källaren, där befintligt omklädningsrum skall renoveras och en ny utrymningsväg ska byggas. En ny entré med varumottagning och färdigställande av den norra sidans utemiljö. Samt om- och tillbyggnad av Byggnad B på plan 1 och 2. Utöver detta ska brandlarmet kompletteras i byggnad A och F och resterande utemiljö färdigställas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
Planförslaget innebär att ett område om cirka 5 000 m2 avsätts till bostäder. Fastighetsägarens ambition är att bygga tre flerbostadshus i två våningar, vilket skulle medge 27st lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Skurup
Byggrätter. Avser förtätning av det befintliga radhusområdet med byggnadskroppar i sicksackmönster. 20 enheter.
Nybyggnad av radhus och parhus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 20-tal bostäder som omfattar parhus och radhus. Äganderätter och bostadsrätter. Förråd och miljöhus.
Ombyggnad av vind i Trelleborg
Avser nybyggnad av 4 stycken förrådsvindar till 28 lägenheter .
Nybyggnad av radhus i Skegrie, Trelleborg
Planer finns för nybyggnation av radhus i Skegrie.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus samt installation av solenergianläggning (solceller på tak).
Nybyggnad av gruppbostad i Helsingborg
Nybyggnad av lss-boende, mur och plank samt komplementbyggnad.
Renovering av flerfamiljshus på Slottshöjden i Helsingborg
Avser renovering av 2 st flerfamiljshus omfattande 89 lägenheter på fastigheterna Klostret 16 och Kapellet 20. Projektet omfattar bland annat badrumsrenovering, fönsterbyte, ombyggnad av entré, källare, tvättstuga, markplanering samt trygghetsfrämjande arbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Löddeköpinge, Kävlinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter. Totalt planeras ca 200 bostäder i fem etapper.
Nybyggnad av villor i Flyinge Eslöv
Avser nybyggnad av 20-tal villor
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, rivning av befintlig bostad.
Nybyggnad av radhus i Kristianstad
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av 2 st. flerbostadshus (21 lgh) med komplementbyggnad och parkering .
Nybyggnad av radhus i Örkelljunga
Projektet avser nybyggnad av 12 st radhuslägenheter i 3 längor i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 14 radhuslägenheter i 4 längor. Gatuadress: Kalvögatan 15,16.
Nybyggnad av grupphus i Svedala
Avser fortsatt nybyggnad av 15 st grupphus. Äganderätter.
Nybyggnad av par- och radhus i Billesholm, Bjuv
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ca 18 bostäder i form av radhus och parhus i ett till två plan på fastigheter Ljungsgård 2:206 och del av Ljungsgård 2:98. Varje byggnadskropp föreslås innehålla mellan 2-3 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 24 bostads/företagslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Klas klättermus 2, klättermusgården 2. Nybyggnad av 12 radhus med förråd och flytt av komplementbyggnader samt rivningslov för komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 9
Planerat projekt efter etapp 8 (899737). Byggstart, byggkostnad, antal hus m.m. kan ej anges
Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 7
Planerat projekt efter etapp 6 (813272). Byggstart, byggkostnad, antal hus m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av radhus i Tygelsjö, Malmö, etapp 1
Avser nybyggnad av 12 st radhuslägenheter i bostadsrättsform.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetslokal, i en huskropp i ett våningsplan med fläktrum. Pilotprojekt. Miljöcertifierat projekt.
Nybyggnad av bostäder i Perstorp
Planer finns för nybyggnad av ca 10-tal radhuslägenheter. Totalt planeras ca 30 tal lägenheter i samtliga etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus 12 lgh.
Nybyggnad av rad-och parhus i Ängelholm
Planen avser att möjliggöra för rad- och parhus. Omfattning oklar .
Ombyggnad av gruppboende Margaretahemmet i Lund
Margaretahemmet ligger i Margaretavägen 2 i Lund och är en verksamhet för personer med autism, intellektuell funktionsnedsättning och äldre som drivs av Lund kommun. Fastigheten består av två huskroppar med anslutning via korridorer. En del av byggnaden består två plan samt källare och vind. En del består av endast ett plan med källare under delar.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Malmö
Planer finns för ombyggnad av kontor till 16 lägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Trelleborg
Trelleborgs kommun önskar blockförhyra ett ännu inte uppfört BmSS-boende med sex (6) platser i Trelleborgs kommun
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad och anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus, Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av grupphus i Svedala
Avser fortsatt nybyggnad av 10 grupphus -äganderätter.
Ombyggnad av kontor till lägenheter på Johanneslust, Malmö
Projektet avser ombyggnad av f.d kontor till 15 lägenheter på den gamla Gullvikstomten i Johanneslust. Avser 1 huskropp i 2 plan + källare och vind.
Nybyggnad av flerbostadshus i Löberöd, Elsövs kommun
Avser nybyggnad av 13st lägenheter i 2-plan, med tillhörande komplement byggnader och utemiljö på en fastighet på 1155 kvm belägen i centrala Löberöd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Utvändig ändring flerbostadshus Drottningen 1,2,5. Takbyte, fönsterbyte samt fasadmålning.
Renovering av tak och fasad mm på flerbostadshus i Eslöv
Objektet omfattar renovering av tak och fasad på Brinken 1-5 samt fönsterbyte samt balkonginglasning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus
Ombyggnad av f.d förskola ( gamla kommunhuset) till korttidsboende i Väsby, Höganäs
Projektet avser ombyggnad och renovering av Väsby Gamla kommunhus (fd Väsby förskola) till korttidsboende för LSS, Korttidstillsyn och träningslägenhet samt kontor för administrativ personal.
Byte av fjärrvärmecentral samt röranläggning vid flerbostadshus i Helsingborg
Befintlig röranläggning i kulvertar och krypgrunder och fjärrvärmecentral inom fastigheten Erling 1 ska ersättas med ny röranläggning. Befintlig fjärrvärmecentral byts ut mot ny.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av enbostadshus väster om Skepparslöv i Kristianstad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).