Alla aktuella bostadsprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus i 6-10 våningar med ca 95 lägenheter. Samt anläggande av gator, gc-väg och va-ledningar. Totalt planeras det för ca 100 lägenheter inom Kv Bajonetten.
Ny och tillbyggnad av bostäder, handel och kontor i centrala Tollarp
Avser utvidgning av ICA och nybyggnation av bostadshus inom ett kvarter mittemot torget i centrala Tollarp.
Nybyggnad av bostäder m.m i Sommarlustområdet, Kristianstad, etapp 2
Avser nybyggnad med blandad stadsbebyggelse för bostäder, kontor och lokaler för centrumändamål i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Kristianstad
Planerat tidigt projekt. Detaljplanearbetet är ej påbörjat.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstads kommun
Avser nybyggnad av radhus med ca 40 bostadsrätter vid ett nytt bostadsområde på Täppet i Åhus.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av väldesignade bostäder, ett nytt koncept. Totalt planeras det för 33 radhuslägenheter samt ca 57 lägenheter i 3 st flerbostadshus i 3 våningar i området.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstads kommun
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med med ca 32 lägenheter vid ett nytt bostadsområde på Täppet i Åhus.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Etapp 1
Avser nybyggnad av ca 17 st radhus. Totalt på området planeras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola. Projektet kallades tidigare för Transvalområdet.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstads kommun
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 st bostadsrätt/hyrboköp vid ett nytt bostadsområde på Täppet i Åhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avvaktar bygglov som avser nybyggnation av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstads kommun
Avser nybyggnad av radhus med ca 20 bostäder vid ett nytt bostadsområde på Täppet i Åhus.
Nybyggnad av bostäder utmed Gamla Vägen, Fjälkinge
Planer finns för nybyggnation av markbostäder 4 parhus samt radhus och lokalgata i Fjälkinge, Kristianstad.
Stambyte, badrumrenovering m.m. i flerbostadshus i Kristianstad
Projektet avser bl.a. nya ytskikt i badrum och wc, nya spillvatten- och tappvattenstammar, relining av spillvattenledningar i och under källargolv samt div el-, vent- och byggnadsarbeten mm. Byggnaderna är uppförda ca 1965 och har 3 resp. 4 våningsplan samt källare. Objektets läge:  Huvuddel 1: Ingelstadsgatan 26-44, 68 stycken lägenheter Albogatan 25-43, 68 stycken lägenheter Optioner ingår under projektnummer 2028794 samt 2028795 Beställaren äger rätt att avropa option 1 och option 2 oberoende av varandra senast 2022-06-01. Avropas inte optionerna innan detta datum upphör dem att gälla och Entreprenören är inte längre bunden av optionerna
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstads kommun
Avser nybyggnad av flerbostadshhus med 16 hyresrätter vid ett nytt bostadsområde på Täppet i Åhus.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 14 st marklägenheter. Samt ett teknikrum i egen byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i centrala Kristianstad
Avser ändrad användning från kontor till 12 st bostadslägenheter. BTA ca 1000 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tollarp, Kristianstad
Avser ombyggnad till flerfamiljsboende i det fd. sparbankshuset i Tollarp. Fastigheten är centralt placerad i Tollarp vid Tollarps storgata, och omfattar 1750 kvm.
Stambyte, badrumrenovering m.m. i flerbostadshus i Kristianstad
Avser option från projektnummer 2028779. Projektet avser bl.a. nya ytskikt i badrum och wc, nya spillvatten- och tappvattenstammar, relining av spillvattenledningar i och under källargolv samt div el-, vent- och byggnadsarbeten mm. Byggnaderna är uppförda ca 1965 och har 3 resp. 4 våningsplan samt källare.  Option 1: Albogatan 1-23, 84 stycken lägenheter Beställaren äger rätt att avropa option 1 och option 2 oberoende av varandra senast 2022-06-01. Avropas inte optionerna innan detta datum upphör dem att gälla och Entreprenören är inte längre bunden av optionerna
Stambyte, badrumrenovering m.m. i flerbostadshus i Kristianstad
Avser option från projektnummer 2028779. Projektet avser bl.a. nya ytskikt i badrum och wc, nya spillvatten- och tappvattenstammar, relining av spillvattenledningar i och under källargolv samt div el-, vent- och byggnadsarbeten mm. Byggnaderna är uppförda ca 1965 och har 3 resp. 4 våningsplan samt källare.  Option 2: Ingelstadsgatan 2-24, 84 stycken lägenheter Beställaren äger rätt att avropa option 1 och option 2 oberoende av varandra senast 2022-06-01. Avropas inte optionerna innan detta datum upphör dem att gälla och Entreprenören är inte längre bunden av optionerna
Nybyggnad av grupphus i Kristianstad
Nybyggnad av 17 enbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Kristianstad
Nybyggnad av 3 + 1 fritidshus.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av tre parhus.
Nybyggnad av markbostad i Kristianstad
Nybyggnad av 6 st marklägenheter.
Rivning av byggnader m,m Kristianstads kommun
På denna fastighet är det en byggnad med flera olika typer av huskroppar som ska rivas. Rivningen omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassorna samt omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar, nätstängsel, buskar & träd, stensättningar och dylikt.
Ramavtal avseende för el, elektroniska passage- och övervakningssystem samt brandlarm, AB Kristianstadsbyggen
Ramavtal avseende el, elektroniska passage- och övervakningssystem samt brandlarm för AB Kristianstadsbyggen. Avtalstid 1 år med möjligh Områden avser även gällande: Avtalsområde 1 (Delområde 1 – Innerstaden) 1. Bemt AB 2. Midroc Electro AB 3. Eltjänster Degeberga-Vittskövle AB Avtalsområde 1 (Delområde 1 – Norra) 1. Eltjänster Degeberga-Vittskövle AB 2. Bemt AB 3. Midroc Electro AB Avtalsområde 1 (Delområde 1 – Södra) 1. Midroc Electro AB 2. Bemt AB 3. Eltjänster Degeberga-Vittskövle AB Avtalsområde 2 (Delområde 2) 1. Bravida Sverige AB 2. Levins Elektriska AB Avtalsområde 3 (Delområde 3) 1. Skyddat i Norden AB 2. Levins Elektriska AB et till 1 +1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 1-plans parhus (2 st).
Rivning av fastigheter i Kristianstads kommun
Avser rivning av boningshus och komplementbyggnader på fastigheterna: Degeberga 13:28 och Tollarp 2:9 i Kristianstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus - återställande av fasad från plåt till puts.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av fem parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Kristianstad
Nybyggnad av grupphusområde.
Nybyggnad av markbostad i Kristianstad
Nybyggnad av marklägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för ombyggnation utav balkonger och fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Avser utvändig ändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändigt underhåll av flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning i enbostadshus - återställning av bostad som använts som lokal till växtförädlingsforskning.
Utvändigt underhåll av grupphus i Kristianstad
Utvändig ändring av grupphus - inglasning av uteplats, Utvändig ändring av grupphus - fönsterbyte Karlfeldt 1.
Rivning av enbostadshus i Kristianstad
Rivning utanför detaljplan - enbostadshus samt garage och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Installation av hiss i flerbostadshus vid entré - utomhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av 2 enbostadshus Balsby 5:14,5:13.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av 2 enbostadshus Skäretören 8,Flintlåset 9.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av parhus med carportar.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av parhus på Färlöv 59:11 och Färlöv 59:12.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.