Alla aktuella bostadsprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt ca 270-300 lägenheter, en samlingslokal, ett par lokaler, ett parkeringshus samt en ny större park ("Engelska parken"). Etapp 2 avser 137 lägenheter plus 3 lokaler.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kristianstad
Avser nytt vård och omsorgsboende med ca 40 st lägenheter och samvarorum uppdelat i 5 avdelningar i Tollarp, Kristianstads kommun. Rivning av befintlig byggnad finns på projekt ID 1585917.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt ca 270-300 lägenheter, en samlingslokal, ett par lokaler, ett parkeringshus samt en ny större park ("Engelska parken"). Etapp 1 avser 20 lägenheter plus P-hus.
Nybyggnad av bostäder, centrumändamål, park, stråk och gator i Kristianstad
Förslag till ny detaljplan för bostads- centrumändamål, park, stråk och gator. Detaljplanen syftar till att bidra till en omvandling av stadsdelens Söders industriområde till en tät hållbar stadsbygd som med hög arkitektonisk gestaltning länkas samman med innerstaden och den lokala kulturmiljön genom hänsyn, utformning, anpassning och materialval. Planområdet omfattar ca 55 400 m².
Påbyggnation av förskola i Kristianstad
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för förskola och bostäder samt bekräfta befintlig handelsverksamhet inom del av området.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i varierad utformning. Planområdet omfattar ca 8200 m². Inom ramen för detta möjliggör detaljplanen för flerbostadshus och sammanbyggda markbostäder. Vidare syftar även detaljplanen att säkerställa en ny cykelväg utmed planens södra gräns och för att säkerställa trafiken till och från området kommer även en ny väganslutning att krävas i söder.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstad
Avser nybyggnad av 32 lägenheter i 5 huskroppar. Ett av husen kommer att vara i 3 våningar och resten i 2 våningar. Solceller på taken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Tollarp
Fastighetsbildning pågår. Nybyggnad planeras av 1 gatuhus 2 våningar+vind, 1 stadsvilla 4 våningar, totalt 20 stycken marklägenheter samt ombyggnad nedre våning tidigare affärslokal till 4 lägenheter .
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus .
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer för spoling av stammar.
Nybyggnad av kallgarage i Kristianstad
Avser nybyggnaden av kallgarage. Både golv i byggnad och körplan består av cemtstabiliserande asfalt. BTA ca 1050 kvm. BTA körplan på 1700 kvm.
Om- och tillbyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser ombyggnad av gammal verkstad till fem bostadslägenheter. Ombyggnaden kommer att resultera i 2 lägenheter och tillbyggnaden resulterar i 3 bostäder .
Ombyggnad av hissar i Kristianstad
Avser ombyggnation av 4 st plattformshissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Modernisering av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning av flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).