Alla aktuella bostadsprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Brunnshög
Planer finns för 1500 bostäder på Råängen i Brunnshög. Flores & Prats arkitekter från Barcelona har fått i uppdrag att utforma den första byggnaden för Råängen
Nybyggnad av flerbostadshus samt lokaler i Lund
Avser nybyggnation av flerbostadshus samt nya lokaler .
Nybyggnad av bostäder Lund
Planer för varierande bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder med tillhörande gator, en förskola för åtta avdelningar, ett grupp-/vårdboende samt en park med damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten. Den tillkommande bebyggelsen föreslås ha trädgårdsstaden och småstadens stadsrum och bebyggelse som förebild. Stadsrummen ska utformas utifrån fotgängarnas och cyklisternas villkor. Exploateingsarbete finns på projekt ID-1573237
Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser nybyggnation av 210 lägenheter i en första etapp. Resterande etapper kommer planläggas och uppföras i takt med att detaljplanerna blir klara.
Nybyggnad av bostäder i Stångby
Här planeras det ny bostadsbebyggelse med totalt 860 bostäder med tillhörande gator och närparker, nytt stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel, skola (F-3), förskola, handel och närservice. Exploaterings arbeten finns på ID 1573193
Nybyggnad av bostäder i Stångby
Här planeras det ny bostadsbebyggelse med totalt 860 bostäder med tillhörande gator och närparker, nytt stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel, skola (F-3), förskola, handel och närservice. Exploaterings arbeten finns på ID 1573193
Nybyggnad av äldrebostäder i Brunnshög, Lund,
Avser nybyggnad av ca 100 bostadsrätter samt ca 60 äldrebostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i 4 huskroppar och 5-6 våningar. BTA ca 10 000. Totalt i området planeras ca 550 lägenheter. Projektet har tidigare ingått under obj.nr 1181589
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnshög, Lund,
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Kontor: 15555433
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser ombyggnad av kontorsbyggnad till flerbostadshus med 126 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnshög, Lund
Projektet avser nybyggnad flerbostadshus i en sammanbyggd huskropp med 50-60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund.
Planer finns för flerbostadsbebyggelse med ca 643 nya bostäder varav ca 317 nya bostäder i impedimentområde mellan Sydöstravägen och Prästavägen samt radhus som föreslås att fördelas som fribyggarradhus .
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Dalby
Planer finns för nybyggnad av radhus i Dalby .
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 7
Planerat projekt efter etapp 6 (813272). Byggstart, byggkostnad, antal hus m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av förskola i Lund
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i Lund.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser en påbyggnad av befintligt flerbostadshus med en till våning.
Nybyggnad av parhus i Lund
Nybyggnad av 3 st parhus på Zirkonen 1 samt nybyggnad av 5 st parhus på Azuriten 1.
Utvändig sanering på flerbostadshus
Avser sanering av PCB-haltiga fogar runt balkonger, fönster samt del i anslutning till stuprör, och omfattar 38 byggnader med totalt 176 balkonger inom fastigheten Offerkällan 1 i Lund.
Nybyggnad av gruppbostad i Lund
Nybyggnad av gruppboende (HVB-hem).
Modernisering av 8 st hissar i flerbostadshus, Lunds kommun
Avser modernisering av 7 st hissar inom Lunds Kommuns Fastighets AB LKF. Objektets läge Adress: Objektets läge Adress: Fäladstorget 3 D Lund. Karl X1s gata 12 A Lund Karl X1s gata 12 B Lund. Karl X1s gata 14 A Lund. Karl X1s gata 14 B Lund. Karl X1s gata 14 C Lund. Höjeågården S:T Lars väg 87, Lund, (höger hiss) Höjeågården S:T Lars väg 87, Lund, (vänster hiss)
Ombyggnad till studentlägenhet i Lund
Planer finns för fönsterbyte samt renovering av 4 studentlägenheter.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Lund
OVK-besikning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för balkongrenoveringar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer för OVK-besiktning med 33 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Lund
Planer för nybyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av undercentraler i flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av värmecentraler och utbyte av befintliga styr- och övervakningsinstallationer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av undercentraler i flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av värmecentraler och utbyte av befintliga styr- och övervakningsinstallationer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser renovering av fasaden.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).