Alla aktuella bostadsprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i västra Lund
Planer finns för nybyggnad av 500- 800 bostäder på en yta av ca 40 000 kvm. JM och HSB har gemensamt gjort en planansökan om att få bygga bostäder i Västerbro området.
Nybyggnad av bostäder i Brunnshög
Planer finns för 1500 bostäder på Råängen i Brunnshög. Flores & Prats arkitekter från Barcelona har fått i uppdrag att utforma den första byggnaden för Råängen.
Nybyggnad av student- och forskarbostäder i Lund
Avser nybyggnad av ca 600 studentbostäder med plats för 650 studenter och forskare. Cassiopeia kommer bestå av två huskroppar med ca 23 000 m2 BTA med aktiva bottenvåningar. Objektet är beläget vid korsningspunkten mellan Kunskapsstråket på LTH och Idépromenaden som sträcker sig från Ideon och till det gröna stråk som bildar Forskarparken i väster.
Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Norra Fäladen, Lund
Avser nybyggnad av ca 350 st bostäder, 4-8 våningar i 3 huskroppar med mindre centrumverksamhet i bottenvåning och underjordiskt garage med ca 130 platser. Det planeras för en stor innergård för de boende och ett torg vid det nordvästra hörnet av bebyggelsen. Etapp 2: Projekt ID 1551267 (bostadsrätter)
Nybyggnad av bostäder Lund
Planer finns för nybyggnad av en ekoby med ca 200 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus m.m i Centrala Lund
Planer finns för nybyggnad av ca 130 bostäder, kontor och lokaler för butiker, restaurang och kultur om ca 7 000 kvm inom området Kv Galten.
Nybyggnad av bostäder i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 110 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund
Nybyggnad av ca 50 st bostäder i radhus, flerbostadshus och gruppbyggda hus i 2-3 våningar i östra delen av södra Råbylund. Totalt planerar OBOS i samarbete med LKF att bygga 154 bostäder i blandad bebyggelse både vad det gäller upplåtelseform, hustyper, fasadmaterial och byggnadshöjder. Tegelklädda flerbostadshus i norr med spännande fasaddetaljer som fungerar som en bullervall för den lägre radhusbebyggelsen.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Planer finns för nybyggnad av ca 140st flerfamiljsbostäder.
Nybyggnad av studentlägenheter i Lund
Nybyggnad av 223 studentlägenheter i kv Pireus i Lund.
Nybyggnad av bostäder i Stångby Väster, Lunds kommun
Avser nybyggnad av 39 st bostäder i blandad bebyggelse. 2 st flerbostadshus med 12 lägenheter och 27 st i radhus i Stångby Väster, Lund.
Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund
Avser nybyggnad av 6 st flerbostadshus i 4 till 5 våningar och med 113 lägenheter. Tegelklädda flerbostadshus i Södra Råbylund med spännande fasaddetaljer.
Nybyggnad av bostäder m.m i södra Lund
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Lunds södra del och inkluderar kommersiell verksamhet på bottenplanet, samt ett nytt parkeringshus och en förskola. Hela området vid Söderport kommer att utvecklas av Riksbyggen, Lunds Kommuns Fastighets AB, Veidekke Bostad och Midroc med totalt ca 600 lägenheter. Området är beläget vid kv Margretedal, del av Järnåkra och delar av Stora Södergatan och Södra vägen.
Nybyggnad av bostäder m.m i södra Lund
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Lunds södra del. Hela området vid Söderport kommer att utvecklas av Riksbyggen, Lunds Kommuns Fastighets AB, Veidekke Bostad och Midroc med totalt ca 600 lägenheter. Området är beläget vid kv Margretedal, del av Järnåkra och delar av Stora Södergatan och Södra vägen.
Nybyggnad av bostäder m.m i södra Lund
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Lunds södra del. Hela området vid Söderport kommer att utvecklas av Riksbyggen, Lunds Kommuns Fastighets AB, Veidekke Bostad, Midroc och Norama med totalt ca 600 lägenheter. Området är beläget vid kv Margretedal, del av Järnåkra och delar av Stora Södergatan och Södra vägen.
Nybyggnad av flerbostadshus m.m. i Lund
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus, parkeringsdäck och förråd samt miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 88st lägenheter. BTA ca 6600 kvm. Samt parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Stångby Väster, Lunds kommun
Projektet avser att på Kornknarren 1 nybyggnad av 68 hyresrättslägenheter i fyra byggnader och två lokaler i bottenplan med två till fyra våningar. På Alikan 1 planeras det för en parkeringstomt, utöver parkering uppförs en byggnad som ska innehålla pumpanläggning för geoenergi på tomten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av bostadsrätter i flerbostadshus, Bta 5000 kvm.
Nybyggnad av bostadsrätter i Grönalund i Lund, etapp 2
Avser nybyggnad av 3 st kvartershus i 8 våningar och ca 60 lägenheter. Totalt planeras det för 120-130 lägenheter på området. Etapp 1: 1294503
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund, etapp 2
Option från projektid: . Avser nybyggnad av flerbostadshus i Lund. I etapp 2 planerar man för 114 lägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnshög, Lund
Projektet avser nybyggnad flerbostadshus i en sammanbyggd huskropp med 50-60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund, etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund. Vipemöllan och Polygonen omfattar 99 hyreslägenheter i två huskroppar med tillhörande p-hus i två plan. Detta avser första etappen.
Nybyggnad av äldreboende i Stångby Väster, Lunds kommun
Projektet avser nybyggnad av ett särskilt boende för äldre med 50 lägenheter i två och tre plan. Varje avdelning innehåller 10 lägenheter med gemensamt kök och vardagsrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Brunnshög, Lund
Byggrätt på 7144 kvm BTA. Avser nybyggnad av flerbostadshus som blir ett plusenergihus
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus på området Västerbro i Lund.
Nybyggnad av radhus i centrala Brunnshög, Lund
Byggrätt på 2350 kvm BTA. Det framtida huset ska innehålla radhus – ett i tre plan, och ett ovanpå i två våningar med stor terrass. Avser bostadsrätt eller äganderätt
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i 2 huskroppar och 5-6 våningar. Totalt i området planeras ca 550 lägenheter. BTA ca 5000-5100 Projektet har tidigare ingått under obj.nr 1181589
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av 30 st bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Lund, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 4 våningar med ca 39 st bostadsrätter. Utöver bostäder kommer det att inrymma en lokal, gemensamma ytor samt ett underjordiskt garage. Objektet är beläget längs kajpromenaden vid Råbysjön i Lund.
Nybyggnad av radhus i centrala Brunnshög, Lund
Byggrätt på 2656 kvm BTA. Avser två radhus som byggs ovanpå varandra – ett i tre plan med tillgång till trädgård, och ett ovanpå i två våningar med stor terrass mot Nobelparken. Avser bostadsrätt eller äganderätt
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns tillbyggnad av flerbostadshus med bostadslägenheter samt ombyggnad av gårdshus till bostadslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av en coliving-fastighet i centrala Brunnshög. Colive är ett koncept där hyresgästerna bor själva, men lever tillsammans i gemensamma delar i boende.
Nybyggnad av marklägenheter i Genarp
Avser nybyggnad av 27 st marklägenheter i form av rad-/kedjehus i ett plan. Sabo Kombohus-småhus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser stambyte Musikanten 2,1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ca 250 lägenheter samt äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 15 bostadsrätter i flerbostadshus, BTA 1500 kvm.
Nybyggnad av radhus i Södra Sandby, Lund
Avser fortsatt nybyggnad av 13 radhuslägenheter i Södra Sandby. BTA ca 846 kvm.
Nybyggnad av arkitektradhus i Brunnshög, Lund
Nybyggnad av bostäder ca 12 med individuella designkoncept varav 6 radhus och 6 taklägenheter. Fas två kommer de inte gå vidare med.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för påbyggnad av befintligt flerbostadshus med en till våning.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser renovering av 22 badrum, byte 24 tamburdörrar, nytt passersystem samt digital tvättstugebokning, nya elcentraler, viss komplettering av vitvaror i tvättstuga och uppfräschning av källarutrymmen.
Nybyggnad av arkitektradhus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 7 arkitektritade radhus.
Nybyggnad av arkitektradhus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 5 arkitektritade radhus.
Nybyggnad av arkitektradhus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 4 arkitektritade radhus.
Stambyte och ombyggnad av kasern i Södra Sandby, Lunds kommun
Avser ombyggnad av duschrum samt stambyte i delar av byggnaden.
Fasadåtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 7
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan i Lund, Eslöv, Höör, Hässleholm och Osby kommuner.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ändrad användning av restaurang och konferenslokal till ca 12 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus, Lund
Avser ombyggnad av larmcentral i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av värmecentral det objektet är benämnt Grödan och utgörs av 143 lägenheter och 2 lokaler fördelade på fyra fastigheter i fyra våningar med gatuadress Kobjersvägen 10A-D, Klövervägen 3A-C, Luzernvägen1A-E och Slåttervägen 2A-B. Fastigheterna är uppförda på 1950-talet.
Modernisering av 5 st hissar i flerbostadshus, Lunds kommun
Avser renovering av 5 st hissar, renovering av befintlig hissutrustning i hisschakt och maskinrum, borttransport och miljösanering inom Lunds kommuns Fastighets AB, Lund. Huvuddel 1: Britta Holmströmsgatan 4 Lund. Huvuddel 2: Magle Stora Kyrkogata 3 Lund. Huvuddel 3: Vikingavägen 31 Folktandvården Lund. Huvuddel 4: Östra Vallgatan 21 Lund. Huvuddel 5: Östanbäcksvägen 104 Södra Sandby.
Invändigt underhåll av äldreboende i Lund
Avser leverans och installation av nya huvudledningar för tappvarmvatten och VVC på bottenvåningen av byggnaden.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser utvändig ändring av flerbostadshus, i balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för nybyggnad av 3st flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Lund
Bygglov för nybyggnad av 6 st rad/kedjehus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, uppförande av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, by u1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av radhus i Lund
Anmälan för ändring av ventilation, rad/kedjehus.
Utvändigt- och invändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Planer för renovering av tak, fönster och relining.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus, nya takluckor samt byte av takpannor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus. Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Ändrad användning förskola till bostäder.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Ändring av bärande konstruktion och planlösning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser fasadrenovering av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för underhåll särskilt bevarandevärde flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för installation/ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för ändring av planlösning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Nybyggnad av miljöhus, byte av takmaterial samt rivning av plank och port.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för fasadändring (brandtrappa).
Ombyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt eldstad/rökkanal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av balkong i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - rulljalusi.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov/tidsbegränsat bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus-inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Ombyggnad av radhus i Lund
Anmälan för underhåll särskilt bevarandevärde rad/kedjehus.
Byte av fjärrvärme i flerbostadshus i Lund
Planer finns för byte till fjärrvärme.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.