Alla aktuella bostadsprojekt i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Avser nytt bostadsområde i centrala Sjöbo för ca 450 bostäder samt exploateringsarbeten.
Nybyggnad av bostäder vid Ängsgården, Sjöbo
Detaljplanearbetet pågår. Antal lägenheter, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av 12 st lägenheter samt rivning av förvaringsskjul.
Nybyggnad av hyreshus i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus eller LSS-boende. Rivning av gammal byggnad innan detta projekt kan komma igång. Projektid: 1454756
Utbyte av luft/vatten värmepumpar till bergvärmepumpar
Projektet innefattar utbyte av luft/vatten värmepumpar till bergvärmepumpar.
Rivning av byggnader m,m Kristianstads kommun
På denna fastighet är det en byggnad som ska rivas (byggnad 26 enligt Situationsplan). Här finns källare under hela byggnaden. Rivningarna omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassorna samt omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar, buskar & träd, stensättningar, brunnar och dylikt.
Nybyggnad av grupphus i Sjöbo
Nybyggnad av enbostadshus, Griffeltavlan 4,Simläraren 2,Svikten 1.
Nybyggnation av LSS bostäder, Sjöbo
Avser nybyggnation av gruppbostad med 5 lägenheter och en gemensamhets lokal.
Nybyggnad av grupphus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av enbostadshus samt marklov Omma 4:20,4:22,4:24.
Nybyggnad av grupphus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av 6 enbostadshus samt garage Blentarp 67:11,67:12,67:15,67:21,67:22,67:29.
Nybyggnad av enbostadshus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.