Alla aktuella bostadsprojekt i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Avser nytt bostadsområde i centrala Sjöbo för ca 450 bostäder samt exploateringsarbeten.
Nybyggnation av LSS bostäder, Sjöbo
Avser nybyggnation av gruppbostad med 5 lägenheter och en gemensamhets lokal.
Utbyte av luft/vatten värmepumpar till bergvärmepumpar
Projektet innefattar utbyte av luft/vatten värmepumpar till bergvärmepumpar.
Nybyggnad av grupphus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av enbostadshus samt marklov Omma 4:20,4:22,4:24.
Rivning av byggnader m,m Kristianstads kommun
På denna fastighet är det en byggnad som ska rivas. Här finns källare under hela byggnaden. Rivningarna omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassorna samt omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar, buskar & träd, stensättningar, brunnar och dylikt.
Ramavtal avseende VS-installationer inom Sjöbohem
Ramavtal avseende löpande och planerade VS-arbeten inom beställarens förvaltade fastigheter. Avtalstid 2021-05-10 - 2023-05-09 med möjlighet till förlängning 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av grupphus i Sjöbo
Nybyggnad av 6 enbostadshus samt garage Blentarp 67:11,67:12,67:15,67:21,67:22,67:29.
Nybyggnad av enbostadshus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sjöbo
Ansökan - ändrad användning från affärslokal till lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.