Alla aktuella bostadsprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 189 hyresrättslägenheter i 5 huskroppar med 2-4 vånigar samt vindsvåning. Beställaren kommer att ta över projektet när det är färdigbyggt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av 127 lägenheter i flerbostadshus i 3-7 plan. Planområdet ligger centralt i östra Trelleborg. Planområdet avgränsas av Hedvägen i norr, Johan Kocksgatan i väst, Engelbreksgatan i söder och Margaretaparkeni öst.
Ny bebyggelse på fd busstorget i Trelleborg
Planer om- och nybyggnad av flerbostadshus med lägenheter upp mot 600 stycken och några enbostadshus i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 63 bostadsrätter i 4 huskroppar i 2-5 våningsplan.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Trelleborg
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med cirka 60 boendeplatser och byggs i Södra Gränstorp i norra delen av Trelleborg.
Nybyggnad av bostäder, i Trelleborg
Avser nybyggnad av 21 bostäder fördelat på tre huslängor. Radhus i tre våningar byggs i två av längorna och i den tredje längan blir det lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av par- och radhus i Smygehamn, Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder i form av par- och radhus i ett och två plan med komplementbyggnader inkl. erforderliga markarbeten och utförande av komplett infrastruktur (vägar, ledningsnät, parkytor mm) inom området. Avser fastigheterna Östra Torp 6:250, 6:249, 6:197, 6:69, 6:67 och 6:59 i Smygehamn.
Relining i flerbostadshus i Trelleborg
Avser relining i 320 st lägenheter. Byggstart tidigast 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad flerbostadshus 45 lgh samt byggnad med lägenhetsförråd.
Nybyggnad av bostäder Gasverkstomten i Trelleborg
Omfattar nybyggnad av bostäder, oklart antal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad flerbostadshus med 36 lägenheter och 4 huskroppar.
Nybyggnad av parhus i Trelleborg
Avser nybyggnad tvåbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad 19 radhus.
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad 10 radhus.
Fasadrenovering på flerbostadshus, i Trelleborg
Avser renovering av fönsterpartiet inklusive bröstningar på balkongerna samt byta ut balkonginglasningarna. Detaljer avseende utförandet framgår av förfrågningsunderlaget i sin helhet.
Ramavtal avseende stambyte med badrumsrenovering, Trelleborg
Ramavtal omfattar huvudsakligen av stambyte av tappvattenledningarna och spillvattenledningarna samt ombyggnad av badrum.
Ramavtal avseende byggservice, Trelleborg
Byggservice avseende mindre ny-,om- och tillbyggnadsarbete. Möjlighet till förläggning 1+1+1
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Trelleborg
Avser byte av samtliga fönster samt byta hela fönsterpartiet inklusive fönsterbröstningar till balkongerna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Avser utvändigt underhåll av yttertak på 41 radhuslägenheter.
Nybyggnad av stugby i Trelleborg
Bygglov nybyggnad 19 st fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Avser takrenovering på Klörupsvägen 4-6, 8a-c, Hedvägen 108a-c,110-114.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Trelleborg
Planer finns för spolning av stammar.
Utvändigt underhåll av radhus i Trelleborg
Planer finns för renovering av balkonger på radhus. ( Ingen inglasning!)
Detaljprojektering östra ringvägen och östlig hamninfart Trelleborg
Avser detaljprojektering östra ringvägen och östlig hamninfart Trelleborg
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Avser en yttre ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Avser målning av träfasader på ca 15 villor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.