Alla aktuella bostadsprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Trelleborg
Planer finns på ny stadsdel med näringsliv, infrastruktur och 4 000 nya bostäder i havsnära läge. Europan arkitekttävling har utsett två stycken förslag som delar på första plats. Vinnarna är Leonard Lee och Carmen Lee samt Cyril Pavlu och Katerina Vondrova.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 189 hyresrättslägenheter i 5 huskroppar med 2-4 vånigar samt vindsvåning. Beställaren kommer att ta över projektet när det är färdigbyggt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 4 punkthus med tillhörande komplementsbyggnader, underjordiska avfalls- och källsorteringssystem samt markarbeten.
Ny bebyggelse på fd busstorget i Trelleborg
Planer om- och nybyggnad av flerbostadshus med lägenheter upp mot 600 stycken och några enbostadshus i området.
Nybyggnad av bostäder i norra delen av Trelleborg
Avser nybyggnation av 80 st hyreslägenheter fördelade i tre huskroppar. Huset på ca 2 200 kvm blir fyra till fem våningar högt med ett underjordiskt garage. Storlek på lägenheter blir från 1,5 till 4,5 rum och kök. Fastigheten uppförs enligt certifieringssystemet "Miljöbyggnad Silver"
Nybyggnad av bostadsrätter i Smygehamn
Avser nybyggnad av 50 bostadsrätter i Smygehamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad 74 lgh i två huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Västra Gränstorp, Trelleborg
Avser nybyggnad av 21 bostäder fördelat på tre huslängor. Radhus i tre våningar byggs i två av längorna och i den tredje längan blir det lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av par- och radhus i Smygehamn, Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder i form av par- och radhus i ett och två plan med komplementbyggnader inkl. erforderliga markarbeten och utförande av komplett infrastruktur (vägar, ledningsnät, parkytor mm) inom området. Avser fastigheterna Östra Torp 6:250, 6:249, 6:197, 6:69, 6:67 och 6:59 i Smygehamn. Östra torp 5:19: 2060927
Nybyggnad av par- och radhus i Smygehamn, Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 58 stycken lägenheter i 1-2 våningar. Östra torp m.fl : 1041656
Nybyggnad av gruppbostad i Trelleborg
Avser nybyggnad lss-boende 6 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Trelleborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ett café på ca 35 kvm. Kvarter B: 2024174
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad flerbostadshus med 36 lägenheter och 4 huskroppar.
Nybyggnad av parhus i Trelleborg
Avser nybyggnad tvåbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad 19 radhus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Trelleborg
Bygglov nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad 10 radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser ombyggnad av 2 st Q-märkta ekonomibyggnader till 11 styck lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad flerfamiljshus 8 lägenheter.
Ramavtal avseende byggservice, Trelleborg
Byggservice avseende mindre ny-,om- och tillbyggnadsarbete. Möjlighet till förläggning 1+1+1
Ramavtal avseende stambyte med badrumsrenovering, Trelleborg
Ramavtal omfattar huvudsakligen av stambyte av tappvattenledningarna och spillvattenledningarna samt ombyggnad av badrum.
Nybyggnad av stugby i Trelleborg
Planer för nybyggnad 19 st fritidshus.
Nybyggnad av stadsradhus, i Trelleborg
Avser nybyggnad av 6 stycken stadsradhus. Kvarter A: 1592138
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Trelleborg
Avser byte av samtliga fönster samt byta hela fönsterpartiet inklusive fönsterbröstningar till balkongerna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Avser utvändigt underhåll av yttertak på 41 radhuslägenheter.
Fasadrenovering på flerbostadshus, i Trelleborg
Avser renovering av fönsterpartiet inklusive bröstningar på balkongerna samt byta ut balkonginglasningarna. Detaljer avseende utförandet framgår av förfrågningsunderlaget i sin helhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Avser takrenovering på Klörupsvägen 4-6, 8a-c, Hedvägen 108a-c,110-114.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov uppförande av 4 st lgh.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser ändrad användning förråd till bostäder, tillbyggnad.
Ombyggnad av vind i Trelleborg
Bygglov tillbyggnad med vindslägenheter, takkupa.
Detaljprojektering östra ringvägen och östlig hamninfart Trelleborg
Avser detaljprojektering östra ringvägen och östlig hamninfart Trelleborg
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Avser målning av träfasader på ca 15 villor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov tillbyggnad samt inglasning balkonger.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.