Alla aktuella bostadsprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Västervång, Trelleborg
Markanvisningsområdet ingår i ”Detaljplan 233, del av Västervång 2:25 med flera” Avser nybyggnad av flerbostadshus ca 140 lägenheter, på en areal på 5505 kvm.
Ny bebyggelse på fd busstorget i Trelleborg
Avser om- och nybyggnad av flerbostadshus med lägenheter upp mot 600 stycken och några enbostadshus i området.
Nybyggnad av flerbostadshus på Västervång i Trelleborg
Nybyggnad flerfamiljshus, totalt 65 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad 74 lgh i två huskroppar.
Nybyggnad av par- och radhus i Smygehamn, Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 stycken lägenheter i 1-2 våningar. Totalt kommer det vara 58 bostäder i området. Östra torp m.fl : 1041656
Nybyggnad av radhus i Smygehamn, Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder i form av radhus i ett och två plan med komplementbyggnader inkl. erforderliga markarbeten och utförande av komplett infrastruktur (vägar, ledningsnät, parkytor mm) inom området. Avser fastigheterna Östra Torp 6:250, 6:249, 6:197, 6:69, 6:67 och 6:59 i Smygehamn. Östra torp 5:19: 2060927
Nybyggnad av seniorbostäder i Trelleborg
Avser nybyggnation av seniorbostäder (55+) på fastigheten Vintern 1 i nordöstra delen av Trelleborgs stad.
Nybyggnad av gruppbostad i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med sex lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen samt en fristående byggnad innehållande teknikutrymmen, förråd och mijlörum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad av flerbostadshus. Ombyggnadsprojekt finns på projekt 2110032
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Ändrad användning vårdboende till lägenheter. Nyproduktion finns på projekt 2110034
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Bygglov flerbostadshus 42 lägenheter och 1 lokal.
Nybyggnad av parhus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad uppföra 10 parhus. Lilla Beddinge 21:114,21:109,21:108,21:115,21:110,21:111,21:113,21:112,21:106,21:107.
Fasadåtgärder längs Trelleborgsbanan mellan Lockarp-Trelleborg
Fastigheter belägna inom Trelleborg, Vellinge och Malmö kommuner.
Rivning av byggnad i Trelleborg
Avser rivning av byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser yttre ändring;bygglov ändrad användning vill ändra användning av en tom lokal till 4 st nya lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov yttre ändring;bygglov ändrad användning vi ansöker om att ändra användning från en tom lokal till 4 st bostäder i nederplan.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).