Alla aktuella bostadsprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostads och rekreationsområde i Trelleborg
Planer finns för nytt bostads- och rekreationsområde med plats för ca 1 000 nya bostäder, servicelokaler och en ny strand och strandpromenad. Den ingår i Kuststad 2025, Trelleborgs stora stadsutvecklingsprojekt.
Nybyggnad av bostäder i Västervång, Trelleborg
Markanvisningsområdet ingår i ”Detaljplan 233, del av Västervång 2:25 med flera” Avser nybyggnad av flerbostadshus ca 140 lägenheter, på en areal på 5505 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 134 hyresrättslägenheter i 5 huskroppar med 2-4 vånigar samt vindsvåning. Beställaren kommer att ta över projektet när det är färdigbyggt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av 127 lägenheter i flerbostadshus i 3-7 plan. Planområdet ligger centralt i östra Trelleborg. Planområdet avgränsas av Hedvägen i norr, Johan Kocksgatan i väst, Engelbreksgatan i söder och Margaretaparkeni öst.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 63 bostadsrätter i 4 huskroppar i 2-5 våningsplan.
Nybyggnad av bostadsrätter i Smygehamn
Avser nybyggnad av 50 bostadsrätter i Smygehamn.
Ny bebyggelse på fd busstorget i Trelleborg
Planer om- och nybyggnad av flerbostadshus med ca 60 tal lägenheter i två fastigheter i 4-5 våningar och en BTA på 5-6000 kvm
Ny bebyggelse på fd busstorget i Trelleborg
Planer om- och nybyggnad av flerbostadshus med lägenheter upp mot 600 stycken och några enbostadshus i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad 74 lgh i två huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Västra Gränstorp, Trelleborg
Avser nybyggnad av 26 bostadsrättslägenheter fördelat på tre huslängor. Radhus i tre våningar byggs i två av längorna och i den tredje längan blir det lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad flerbostadshus med 40 lägenheter och 4 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Trelleborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ett café på ca 35 kvm. Kvarter B: 2024174
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad flerbostadshus 45 lgh samt byggnad med lägenhetsförråd.
Nybyggnad av bostäder Gasverkstomten i Trelleborg
Omfattar nybyggnad av bostäder, oklart antal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad flerfamiljshus, totalt 65 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad flerbostadshus med 36 lägenheter. Etapp 1 finns på projektid: 2023213
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Bygglov flerbostadshus 42 lägenheter och 1 lokal samt radhus om 6 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med sex lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen samt en fristående byggnad innehållande teknikutrymmen, förråd och mijlörum.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Trelleborg
Avser ombyggnad av trygghetsboende, 47 lägenheter.
Nybyggnad av stadsradhus, i Trelleborg
Avser nybyggnad av 6 stycken stadsradhus. Kvarter A: 1592138
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Trelleborg
Avser byte av samtliga fönster samt byta hela fönsterpartiet inklusive fönsterbröstningar till balkongerna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov ändrad användning vårdboende till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Avser utvändigt underhåll av yttertak på 41 radhuslägenheter.
Utvändig ändring av flerbostadshus, Trelleborg
Avser yttre ändring fasadändring pga anpassning till hyresgästs krav vid komprimering av verksamhet inom bef byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus, 22 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter inklusive tillhörande utemiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad av 10 st lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov övrigt - inglasning av balkonger.
Ombyggnad av lägenhet i Trelleborg
Bygglov ändrad användning, inredning av två lägeheter.
Ombyggnad av vind i Trelleborg
Bygglov övrigt - inredning vind till 6 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser yttre ändring, nytt entréparti samt nytt trapphus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.