Alla aktuella bostadsprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamheter i Trelleborg
Detaljplanen möjliggör två byggnader i sex respektive tio plan. Därutöver medges en indragen takvåning (för tekniska installationer) och garage i källarplan. I bottenvåningen medges endast centrumverksamheter. I resterande våningsplan tillåts både centrumverksamheter och/eller bostäder .
Nybyggnad av seniorbostäder i Trelleborg
Avser nybyggnation av seniorbostäder (54+) på fastigheten Vintern 1 i nordöstra delen av Trelleborgs stad.
Ombyggnad av vind i Trelleborg
Avser nybyggnad av 4 stycken förrådsvindar till 28 lägenheter .
Nybyggnad av radhus i Skegrie, Trelleborg
Planer finns för nybyggnation av radhus i Skegrie.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Planer finns för rivning av det röda huset på Hantverkaregatan 10 och istället bygga 18 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus 12 lgh.
Nybyggnad av LSS-boende i Trelleborg
Trelleborgs kommun önskar blockförhyra ett ännu inte uppfört BmSS-boende med sex (6) platser i Trelleborgs kommun
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad av flerbostadshus, 22 lägenheter .
Fasadåtgärder på fastigheter utmed vägar i Skåne, Entreprenad 1
Fastigheter utmed vägar i Trelleborgs kommun.
Tillbyggnad av bostäder i befintlig byggnad, Trelleborg.
Avser återuppbyggnad av byggnad på fastigheten signalen 20 med fyra lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, i Trelleborg
Avser renovering av yttertak och omfattar 2 stycken flerfamiljshus i tre våningar och källare.
Byte av ventilation på LSS-boende i Trelleborg
Avser byte av ventilations aggregat på LSS-boendet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov yttre ändring vi önskar byta befintlig plåt.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).