Alla aktuella bostadsprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostads och rekreationsområde i Trelleborg
Planer finns för nytt bostads- och rekreationsområde med plats för nya bostäder, servicelokaler och en ny strand och strandpromenad. Den ingår i Kuststad 2025, Trelleborgs stora stadsutvecklingsprojekt.
Nybyggnad av bostäder i Trelleborg
Planer finns för påbyggnad av bostäder ovanpå gallerian mitt i Trelleborg. Det handlar om runt 140 nya bostäder. Utformningen håller på att arbetas om.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av 127 lägenheter i flerbostadshus i 3-7 plan. Planområdet ligger centralt i östra Trelleborg. Planområdet avgränsas av Hedvägen i norr, Johan Kocksgatan i väst, Engelbreksgatan i söder och Margaretaparkeni öst .
Förvärv av nyproducerad flerbostadsbyggnad, AB Trelleborgshem
Beställaren avser att inom Trelleborgs tätort förvärva en eller flera nyproducerade fastigheter med minst 50 och högst 150 nyproducerade bostadslägenheter. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av bostäder Gasverkstomten i Trelleborg
Omfattar nybyggnad av bostäder, oklart antal ca 200-250 stycken. Projektet kommer ha 4 detaljplaner.
Nybyggnad av bostadsrätter i Smygehamn
Avser nybyggnad av 50 bostadsrätter i Smygehamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad 74 lgh i två huskroppar
Ramavtal avseende ventilationsarbeten
Avser avtal för reparationer, kompletteringar, ombyggnader samt nyinstallationer av ventilationsanläggningar i Trelleborgs kommuns fastigheter. Möjlighet till förlängning 1+1+1
Nybyggnad av höghus i Trelleborg
Syftet med projektet är att möjliggöra för flerbostadshus i två olika nivåer längs med Strandgatan. Ytan används idag som parkeringsplats. Huset planeras att byggas vid Strandgatan, mittemot Shell. Huset kommer att ha en del med 9 våningar och en del med 4 våningar.
Nybyggnad av par- och radhus i Smygehamn, Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 stycken lägenheter i 1-2 våningar. Totalt kommer det vara 58 bostäder i området. Östra torp m.fl : 1041656.
Nybyggnad av radhus i Skegrie, Trelleborg
Avser nybyggnad av 32 bostadsrättslägenheter i 2 fyravåningshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med sex lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen samt en fristående byggnad innehållande teknikutrymmen, förråd och mijlörum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Planer finns för flerbostadshus om 23 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 1 flerbostadshus med 24 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad av 10 st lägenheter .
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Planer finns för rivning av det röda huset på Hantverkaregatan 10 och istället bygga 18 hyresrätter.
Ny bebyggelse på fd busstorget i Trelleborg
Planer om- och nybyggnad av flerbostadshus med lägenheter upp mot 600 stycken och några enbostadshus i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad av flerbostadshus, 22 lägenheter .
Nybyggnad av parhus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad uppföra 10 parhus. Lilla Beddinge 21:114,21:109,21:108,21:115,21:110,21:111,21:113,21:112,21:106,21:107.
Nybyggnad av stadsradhus, i Trelleborg
Avser nybyggnad av 6 stycken stadsradhus. Kvarter A: 1592138
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Avser nybyggnad av två radhuslängor med totalt åtta lägenheter, samt ombyggnad.
Fasadåtgärder längs Trelleborgsbanan mellan Lockarp-Trelleborg
Fastigheter belägna inom Trelleborg, Vellinge och Malmö kommuner.
Rivning av fastigheter i Trelleborg
Avser rivning av totalt 25 fastigheter som kommer rivas för att den östra ringvägen och en evakueringsväg från den nya hamnen ska kunna förverkligas. Ett startbesked för att riva sex av dessa, Toften 1-5 samt 10, utfärdades nyligen av samhällsbyggnadsnämnden. Tekniska serviceförvaltningen har därmed fått klartecken att sätta igång processen för rivning, vilket kommer att påbörjas på torsdag den 15 september för Toften 2-5, samt den 30 september för Toften 1 och 10. Arbetet beräknas ta cirka fem veckor från rivningsstart.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Trelleborg
Avser omfogning av tegelfasader och renovering av socklar på gavlar mot söder. Objektet omfattar 8 stycken flerfamiljshus med två våningar och källare.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Trelleborg
Avser omfogning av tegelfasader och renovering av socklar på gavlar mot norr. Objektet omfattar 8 stycken flerfamiljshus med två våningar och källare.
Ombyggnad av vind i Trelleborg
Avser ombyggnad av vindslägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Avser omläggning av yttertak med tillhörande genomföringar och taksäkerhet m.m på en fastighet i Trelleborg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).