Alla aktuella bostadsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad av studentlägenheter samt renovering av butik och kontor i Malmö
Projektet avser påbyggnad av 580 studentlägenheter ovanpå butiken Willys. Två våningsplan rivs och fem nya byggs för att göra plats för bostäderna. De två våningar som återstår efter rivningen kommer fortsatt att innehålla butiker och kontor, men rustas upp invändigt och utvändigt I projektet ingår även en grön innergård.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Södra Nyhamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 174 bostäder i 2 huskroppar som delvis är sammanbyggda i 14 resp 16 våningsplan. Kommersiella lokaler byggs i bottenplanet. I projektet ingår även parkeringsgarage i markplan samt källare under mark. Certifiering enligt Svanen. (Svanensamordnare: Primeproject, Malin Rosenberg). Solceller på taket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Hamnen i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 157 lägenheter i 1 sammanhängande huskroppar om 18 respektive 26 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 104 lägenheter i 2 huskroppar i 5-14 våningsplan med förråd i källaråplan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Varvsstaden, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 91 lägenheter. Källarförråd under mark. Yta: 8100 m2 bta +1000 m2 bra källardel.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 116 lägenheter i 3 huskroppar i 4-6 plan med källare. Yta 6515 inkl källare. ​Projektet avser att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp i 11 våningsplan, yta ca 7000 m2. (Totalt planeras 4 etapper bostäder)
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 108 lägenheter i 2 huskroppar i 4-7 plan. I projektet ingår även miljöhus, förråd, teknikutrymmen samt installation av solceller.
Nybyggnad av småhus på Gottorps Hage, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 78 bostäder som omfattar 44 lägenheter i kedjehus, 24 lägenheter i radhus samt 10 enplansvillor. Stadsdelen Gottorp i Bunkeflostrand i Malmö har blivit Citylab-certifierad. Certifieringen utfärdas av Sweden Green Building Council.
Nybyggnad av bostäder, tillbyggnad av skola samt påbyggnad av äldreboende i Malmö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med blandad stadsbebyggelse i området. Idag är fastigheterna bebyggda med samlingslokal, skola, förskola och äldrebostäder. Planförslaget kan möjliggöra för nya bostäder och större förskole- och grundskoleverksamhet, i kombination med att befintliga funktioner kvarstår. Planförslaget kan innebära att marken prövas för ca 80 nya bostäder, ytterligare förskole- och grundskolelokaler samt påbyggnad på befintliga äldrebostäder.
Utveckling av Lindängens centrum
Detaljplanen innehåller planer för bostäder m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra hamnen Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 88 lägenheter i 9 våningsplan + källare. Brf Nova får en hög hållbarhetsprofil och husen byggs enligt högt ställda hållbarhetskrav enligt BREEAM nivå Good.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 70-tal bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 78 bostadsrättslägenheter i 4 huskroppar. Miljöcertifierad enl betyg Silver.
Nybyggnad av radhus i Husie, Östra Malmö
Projektet omfattar nybyggnad av 47 st klimatneutrala radhuslägenheter i 7 längor i 1 1/2 - 2 plan. Avser den sista delen av Knut Gyllins historiska handelsträdgård. Solcellsanläggning.
Nybyggnad av bostäder i Sege Park i Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus i 2 st huskroppar med 95 lägenheter i 6-9 plan+ delvis källarplan. Hyresrätter. Projektet avser totalt två etapper med 177 lägenheter. Tanken är att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Sege Park i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 st huskroppar med 82 lägenheter i 6-9 plan+ delvis källarplan. Projektet avser totalt två etapper med totalt 177 lägenheter. Hyresrätter. Tanken är att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 73 lägenheter i 3-5 våningsplan. I projektet ingår även restaurang, butik samt miljöhus. Hyresrätter. Leverantör av badumsmoduler: Part Contruction.
Nybyggnad av studentlägenheter i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnad av ca 131 studentlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Bellevuegården i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter i 6 plan.
Nybyggnad av bostäder i Sege Park, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 69 lägenheter samt 5 lgh i 2 plan för LSS-boende. Fastigheten är i 7 plan. I projektet ingår även gemensamma ytor och personallokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 34 lgh i 1 huskropp i 3-5 plan. Butikslokal i nedre planet. Solcellsanläggning. Läge: Oxievång centrum .
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus av 40 lägenheter samt miljöhus.
Nybyggnad av bostäder i Tygelsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och parhus med 34 lägenheter.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser inredning av vind till 60 lägenheter. Drivan 16,Erikstorp 6,Lekatten 4,Lister 9,Vargen 6.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Avser utvändig renovering som avser fönsterbyte samt installation av solceller på tak. Avser 2 sammanbyggda huskroppar i 8-16 våningsplan.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av fönster och balkongdörrar i flerbostadshus med 170 lägenheter i 4 huskroppar i 1, 3, 5 resp. 13 våningsplan.
Relining på flerbostadshus i Malmö
Relining på flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Malmö
Avser nybyggnad av 9 radhus i 3 längor. I projektet ingår även miljöhus, förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan samt komplementbyggnad (miljörum) och markparkering.
Ombyggnad till bostäder i Sege Park, Malmö
Projektet avser att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Projektet avser ombyggnad av en fastighet till 11 lägenheter.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 12
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av källarlokaler till totalt 20 mindre lägenheter. Adress: Lorensborgsgatan 13 m.fl.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av kontor och lager till 21 lägenheter. Total yta: ca 1370 m2.
Ombyggnad till flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändring av verksamhet (från utbildningslokal till bostäder) (inredning av 16 lägenheter).
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Planer finns för ombyggnad av butiksklokal till 7 st lägenheter.
Ombyggnad av vindsvåning till ungdomsbostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 1880215. Avser ombyggnad av vindsvåning till 7 lägenheter.
Ombyggnad i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av vind och tvättstuga till 9 lägenheter samt fasadändring (nya takfönster).
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till bostäder (8 lgh) samt fasadändring (nya takfönster, takkupa).
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 5 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Avser byte av fönster i flerbostadshus med 30 mindre lägenheter. I projektet ingår även byte av kulör.
Invändigt underhåll av lokaler & lägenheter i Malmö
Entreprenaden avser tappvattenbyte av samtliga lägenheter och lokaler. Befintligt ventilationssystem ska ändras från självdrag till mekaniskt frånluftsystem. Nya kanaler tubas, och aggregat monteras på vind. Det finns 135 st lägenheter och 5 st lokaler av olika typ. IMD monteras i lägenheter och lokaler samt inkommande vatten. Lägenhetsstorlekar är fördelade enligt nedan: 36 st 1 RoK 57 st 2 RoK 32 st 3 RoK 10 st 4 RoK Objektet är beläget på John Ericssons väg 75 A-F, 77 A-E och 79 A-B. Fastighet tillhör området Mellanheden.
Ombyggnad av vind till ungdomsbostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 2019408. Avser ombyggnad av vindar till tre stycken ungdomslägenheter i Malmö. Ombyggnad av vind till 1 st. lgh. på Erik Dahlbergsgatan 10, Kv. Haren 8. Ombyggnad av vind till 2 st. lgh. på Kristianstadsgatan 22, Kv. Länken 4.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter.
Byte av avlopp- och tappvatteninstallationer i flerbostadshus m.m. i Holma, Malmö
Projektet avser tappvattenbyte samt avloppsbyte i byggnad 22102 i fastigheten Grensaxen 1. Byggnaden består av 72 lägenheter och 3 lokaler varav 1 förskola. Objektet är beläget i stadsdelen Holma i Malmö. Adress: Snödroppsgatan 42, 44 och 46 (lägenheter) Snödroppsgatan 48, 50, 52, 54 och 56 (lokaler)
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 3 bostäder samt fasadändring (nya fönster och dörrar).
Fönsterbyte i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för ev byte av fönster samt balkongdörrar i flerbostadshus.
Inredning av vind till lägenheter i Malmö
Förhandsdiskussion avseende inredning av vind till två lägenheter.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad lokal till 2 lägenheter. Fasadändring (igensättning av dörr och fönster), plank (skärmvägg).
Fönsterrenovering i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för fönsterrenovering i flerbostadshus.
Rivning av radhus i Malmö
Avser rivning av befintliga radhus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Avser utvändig renovering av flerbostadshus med ca 10-tal lägenheter. Avser byte av fönster, målning av fönsterpartier, sockel och sockelvåning.
Byte av tvättmaskiner i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för byte av ca 10 tvättmaskiner i flerbostadshus med gemensamma tvättstugor.
Installation av solceller på flerbostadshus i Malmö
Avser installation av solceller på tak på flerbostadshus.
Byte av tvättmaskiner i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för byte av ca 10-tal tvättmaskiner i gemensam tvättstuga i 2 huskroppar.
Ev relining i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för ev relining och byte av varm- och kallvattenledningar i flerbostadshus.
Målningsarbeten i flerbostadshus i Malmö
Framtida planer finns för eventuella in- och utvändiga målningsarbeten i flerbostadshus.
Byte av trapphusfönster i flerbostadshus i Malmö
Avser byte av trapphusfönster i flerbostadshus.
Isolering av värmerör i flerbostadshus i Malmö
Avser isolering av värmerör i flerbostadshus med 19 lgh.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för spolning av stammar i flerbostadshus med 32 lägenheter.
Nya markiser bostadshus i Malmö
Avser nya markiser på flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus med 32 lägenheter.
Brandåtgärder i flerbostadshus i Malmö
Avser byte av brandvarnare i flerbostadshus med 19 lgh.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).