Alla aktuella bostadsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av flerbostadshus på Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 300 bostäder. Hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Södra Nyhamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 174 bostäder i 2 huskroppar som delvis är sammanbyggda i 14 resp 16 våningsplan. Kommersiella lokaler byggs i bottenplanet. I projektet ingår även parkeringsgarage i markplan samt källare under mark. Certifiering enligt Svanen. (Svanensamordnare: Primeproject, Malin Rosenberg). Solceller på taket.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Malmö
Nybyggnad flerbostadshus med 193 lägenheter i 1 huskropp i 5-9 plan med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Hamnen i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 157 lägenheter i 1 sammanhängande huskroppar om 18 respektive 26 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Sege Park i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 4 st huskroppar med 177 lägenheter i 5-6 plan+ delvis källarplan. Hyresrätter. Tanken är att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 139 lägenheter i 5 huskroppar i 4-5 plan med garage under mark. Hyresrätter.
Nybyggnad av seniorbostäder i Gröndal, Malmö
Projektet avser nybyggnad av seniorboende med 84 lägenheter i 13 våningsplan samt källare. Total yta: 7349.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 104 lägenheter i 2 huskroppar i 5-14 våningsplan med förråd i källaråplan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Limhamns sjöstad i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 112 lägenheter , 4-6 våningar samt komplementbyggnader. Bostadsrätter.
Påbyggnad av bostäder på affärshus i Malmö
Projektet avser påbyggnad av 85 bostäder i 4 plan på Åhlenstaket i centrala Malmö. Lägenheterna kommer att vara allt från 32 till 170 kvadratmeter stora. Alla lägenheter kommer att ha balkong eller terrass. Det kommer att finnas ett atrium, en gästlounge och plats för cyklar. Lägenheterna på första våningen har en högre takhöjd.
Nybyggnad av bostadsrätter i Elinegård, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 98 lägenheter i 2 huskroppar i 5-6 plan. Bostadsrätter. I projektet ingår även parkeringsgarage under mark med 97 parkeringsplatser.
Nybyggnad av småhus på Gottorps Hage, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 78 bostäder som omfattar kedjehus, radhus samt villor.
Nybyggnad av bostäder i Limhamn, Malmö
Avser nybyggnad av 1 sammanhängande huskropp i 2, 6 resp 8 våningsplan inrymmande 60 lägenheter samt 10 st radhuslägenheter + 1 lokal. Källare. Yta: 9670 m2 varav 2600 m2 mörk yta. Gatuadress: Limhamns stationsväg, Babordsgatan.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 68 lägenheter i 2 huskroppar. I projektet ingår även skärmtak, miljöhus, miljöstation, skärmtak för cykel samt stödmur.
Nybyggnad av bostadsrätter i Elinegård, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter. Underjordiskt garage (antal våningar okänt) och komplementbyggnad. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Elinegård, Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 64 lägenheter i 2-6 plan med tillhörande underjordiskt garage, källare, garagenedfart, växt/fläktrum, gårdsmiljö mm. Yta byta: 6500 m2 ljus yta. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 70-tal lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av 64 lägenheter i 2 huskroppar i 4-8 plan. Bostäderna byggs på befintlig källare som ingår under etapp 1, projektnummer 1446551. Objektets läge: intill Malmöhus slott i kvarteret mellan Västra Älvgatan och Skeppsbyggaregatan. Totalt planeras 182 lägenheter i 3 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 73 lägenheter i 3-5 våningsplan. I projektet ingår även restaurang, butik samt miljöhus. Hyresrätter. Leverantör av badumsmoduler: Part Contruction.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader, solcellsanläggning, skärmtak samt övrig anläggning. Avser 52 lägenheter i 2 huskroppar i 4 våningar samt vind.
Nybyggnad av bostäder i Sege Park, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 69 lägenheter samt 5 lgh i 2 plan för LSS-boende. Fastigheten är i 7 plan. I projektet ingår även gemensamma ytor och personallokaler.
Nybyggnad av bostäder i Sege Park, Malmö
Projektet avser att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Avser nybyggnad av 3 huskroppar med 62 lägenheter i 3-5 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 49 lägenheter i 1 huskropp i 8 plan + källare. Objektets läge: intill Malmöhus slott i kvarteret mellan Västra Älvgatan och Skeppsbyggaregatan. Totalt planeras 182 lägenheter i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i i Västra hamnen, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 58 lägenheter i 1 huskropp i 8 våningsplan + källare med förråd. Yta: 4900 m2 (ljus yta).
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus ( för 65+)i 1 huskropp med 88 lägenheter i 8 plan, gemensamhetslokal samt komplementbyggnader på Katrinelund 15 och 16. Hyresrätter. I projektet ingår markarbeten.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter samt 9 st radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Projektet avser att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med bostäder. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 44 lägenheter. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Tygelsjö, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 34 lägenheter i 5 huskroppar i 4 plan.
Nybyggnad av radus i Västra Klagstorp, Malmö, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av ca 25 radhus. Yta: 109 m2/lgh. Etapp 1 1563317 och Etapp 3 1564614.
Nybyggnad av radus i Västra Klagstorp, Malmö, etapp 3
Avser nybyggnad av ca 26 radhus. yta: 109 m2/lgh. Etapp 1 1563317 och Etapp 2 1564613.
Nybyggnad av lägenheter i Malmö
Avser 1 huskropp i 4-7 plan.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 1880220 Avser ombyggnad av vindsvåning i 6 huskroppar till 60 lägenheter. Projektets gatudadress: Särlagatan 9 Augustenborgsgatan 3A-C Särlagatan 11A-D Särla 2 11 Särlagatan 13A-D Särla 2 4 Lantmannagatan 62A-E Särla 2 11 Lantmannagatan 64A-E Särla 2 11 Lantmannagatan 66A-E
Nybyggnad av bostäder i Tygelsjö, Helsingborg
Avser nybyggnad av 30 st radhuslägenheter i 7 längor. Igångsättning av markarbeten under december 2021 och husleverans under vecka 16 2022.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av fastigheten Hyllie 9:5 till 70-tal bostäder samt samhällsservice i bottenplan.
Nybyggnad av LSS-boende i Malmö
Projektet avser nybyggnad av LSS bostäder. Objekts läge: Flygledaregatan 11-13 i Malmö.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Malmö
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med 3 huskroppar.
Ombyggnad av hotell till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av hotell till 14 lägenheter. Yta: 900-950 m2.
Nybyggnad av kedjehus i Malmö
Nybyggnad av 10 st kedjehus med förråd, carport samt anordnande av markparkering.
Nybyggnad av radhus i Gyllins Trädgård, Malmö
Avser nybyggnad av 14 radhus i Gyllins Trädgård - Brf Hjärtbladet. Radhusen blir Svanenmärkta och byggs i både enplans- och tvåplanshus.
Ombyggnad till bostäder i Sege Park, Malmö
Projektet avser att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Projektet avser ombyggnad av en fastighet till 11 lägenheter.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal i gatuplan till 10 nya lägenheter) fasadändring (fönsterbyte), nytt atrium.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar i 2 huskroppar till 16 st lägenheter samt fasadändring (nya takkupor och rökluckor).
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av källarlokaler till 21 ungdomslägenheter.
Nybyggnad av parhus i Malmö
Kontakt inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad 4 st parhus (8 bostäder).
Nybyggnad av radhus i Östra Skrävlinge, Malmö
Planförslaget innehåller en befintlig byggnad med tre radhus, samt byggrätter för nya bostäder. Avsikten är att bygga sex stycken nya radhus. Fyra radhus placeras utmed den privata infartsvägen i norr och två radhus/ett parhus mot Husie Kyrkoväg. De nya byggrätterna regleras i höjd till 2,5 våningar och med entréer som vetter mot respektive gata.
Ombyggnad av vindar till bostäder på Katrinelund i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av vindar till totalt tolv stycken ungdomslägenheter. - Kv. Katrinelund 15: 1 st. lgh. Östra farmvägen 6. - Kv. Katrinelund 16: 2 st. lgh. Katrinelundsgatan 4. - Kv. Katrinelund 17: 3 st. lgh. Katrinelundsgatan 6A och 6B. - Kv. Katrinelund 18: 2 st. lgh. Katrinelundsgatan 18 A.B
Installation av frånluftspumpar m.m. flerbostadshus i Malmö
Installation av frånluftssystem med värmepumpar.
Ramavtal avseende larmservice, MKB Fastighets AB
Ramavtal avseende service, underhåll och åtgärder av larm. Avtalstid:2022-07-01 - 2026-06-30
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus.
Elomdragning i flerbostadshus i Malmö
Avser byte av fastighetscentraler och fördelningscentraler. Stigare dras om till samtliga lägenheter och övriga ytor så som tvättstuga. Objektet är beläget på: Förrådet 2: Augustenborgsgatan 22A-C Häcken 2: Lönngatan 62-70A-B och Uddeholmsgatan 29A-F Hösten 3: Norra Grängesbergsgatan 35A-C och Augustenborgsgatan 7A-B, 9A-C Passet 4: Lindgatan 8 och Enegången 3 Passet 6: Lindgatan 12A-B
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 9 lägenheter, fasadändring, nya takkupor och takfönster samt parkering. 3 st. lgh. på Sevedsgatan 4 6 st. lgh. på Ystadvägen 30 & 32
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 7 lägenheter.
Ombyggnad av vindsvåning till ungdomsbostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 1880215. Avser ombyggnad av vindsvåning till 7 lägenheter.
Fänsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Planer finns för byte av fönster och fönsterdörrar i flerbostadshus med 103 lägenheter.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser fortsatt ombyggnad av källarlokaler till 8 ungdomslägenheter.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 1880182 Avser ombyggnad av vind till 6 lägenheter samt fasadändring och nya takfönster. Projektets gatuadress:
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser fortsatt ombyggnad av källarlokaler till 8 ungdomslägenheter.
Ramavtal gällande låssmedstjänster till Polismyndigheten, Polisregion Syd
Ramavtal avseende låssmedstjänster till Polisregion Syd. Skåne län, Kalmar län, Blekinge län, Kronobergs län Avtalstid 2 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 5 st bostadslägenheter, fasadändring (nya takfönster, takkupor och takterrasser).
Byte av avlopp- och tappvatteninstallationer i flerbostadshus m.m. i Holma, Malmö
Projektet avser byte av avlopps- och tappvatteninstallationer i 1 huskropp i 6 våningsplan inrymmande ca 40-tal lägenheter + förskola och områdeskontor i nedre plan.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser fortsatt ombyggnad av källarlokaler till 6 ungdomslägenheter.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162468, 2162480, 2162508, 2162513, 2162520, 2162528, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Uret 7: Simrishamnsgatan 24A Simrishamnsgatan 24B
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med: projektnummer: 2162468, 2162480, 2162486, 2162508, 2162513, 2162520, 2162528. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Sommaren 1: Augustenborgsgatan 19A Augustenborgsgatan 19B Augustenborgsgatan 19C
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162468, 2162480, 2162486, 2162508, 2162520, 2162528, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Stensjön 4: Stensjögatan 54 Stensjögatan 56 Stensjögatan 58 Stensjögatan 60
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162468, 2162480, 2162486, 2162508, 2162513, 2162520, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Vendelsfrid 4,5: Vendelfridsgatan 12A Vendelfridsgatan 12B Vendelfridsgatan 12C Vendelfridsgatan 13A Vendelfridsgatan 13B Vendelfridsgatan 13C Dammfrivägen 63A Dammfrivägen 63B Dammfrivägen 63C
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162468, 21262486, 2162508, 2162513, 2162520, 2162528, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Monbijou 19: Objektets adress: Bergsgatan 23A Bergsgatan 23B Monbijougatan 8
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162480, 2162486, 2162508, 2162513, 2162520, 2162528, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Persborg 12: Objektets adress: Sveaborgsgatan 2A Sveaborgsgatan 2B Sveaborgsgatan 2C Sveaborgsgatan 2D Sveaborgsgatan 2E Björneborgsgatan 1A
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162468, 2162480, 2162486, 2162513, 2162520, 2162528, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Sorgenfri 5: Spånehusvägen 68 Spånehusvägen 70 Spånehusvägen 72
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162468, 2162480, 2162508, 2162513, 2162528, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Sörbäck 2: Sörbäcksgatan 2 Sörbäcksgatan 4 Sörbäcksgatan 6 Sörbäcksgatan 8 Sörbäcksgatan 10
Fläktbyte i fastigheter i Malmö, Etapp 1
Avser utbyte av 11-st kompletta fläktaggregat på 5 olika fastigheter i flerbostadshus. Fastigheternas adress: Svanen 3, Kyrkogatan A-G Brita 1, Amiralsgatan 1 Axel 34, Östra Förstadsgatan 13 Generalens Hagen 49, Hospitalsgatan 12A-B och 14 Katten 17, Storgatan 12,16, Storgatan 6–8, Lugna gatan 42 A-B, Lugna gatan 46 A-B
Fläktbyte i fastigheter i Malmö
Avser utbyte av 17-st kompletta fläktaggregat på 4 olika fastigheter i flerbostadshus. Fastigheternas adress: Södermanland 1, Södra Förstadsgatan 132 Vänligheten 4, Sorgenfrivägen 43–45, 47, 49–53, 55–57,63 samt 65–69 Krönet 9, Lantmannagatan 53–55 Sorgenfri 5, Spånehusvägen 66, 68–72 samt 74
Utvändig renovering samt installation av solceller på flerbostadshus i Malmö
Planer finns för installation av solceller på tak, takarbeten samt fasadarbeten på delar av befintlig fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial). Avser ca 50-tal lägenheter. (Avser totalt 236 lägenheter i samtliga etapper)
Stambyte i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av stammar i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för fortsatt utvändig renovering av flerbostadshus. (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial) (Avser totalt 236 lägenheter i samtliga etapper)
Nybyggnad av grupphus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 2 st enbostadshus samt avstyckning.
Ombyggnad av vind till studentlägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindsvåning till 4 studentbostäder. Fasadändring (nya takterrasser och takfönster).
Ombyggnad av vind till ungdomsbostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 2019408. Avser ombyggnad av vindar till tre stycken ungdomslägenheter i Malmö. Ombyggnad av vind till 1 st. lgh. på Erik Dahlbergsgatan 10, Kv. Haren 8. Ombyggnad av vind till 2 st. lgh. på Kristianstadsgatan 22, Kv. Länken 4.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Malmö
Avser renovering av tegelfasader i 2 huskroppar i 4 resp. 8 våningsplan.
Ombyggnad av tvättstugor i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av 4 st tvättstugor där arbetena avser väggarbeten, golv- och målningsarbeten m.m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Avser byte av fönster i flerbostadshus med 30 mindre lägenheter. I projektet ingår även byte av kulör.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Malmö
Avser fortsatt renovering av tegelfasader på 2 huskroppar i 4 resp. 8 våningsplan. Ca 100- tal lägenheter.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Malmlö
Projektet avser fortsatt renovering av tegelfasader i 2 huskroppar i 4 resp 8 våningsplan. Ca 100-tal lägenheter.
Fasad och yttertaksrenovering av flerbostadshus i Malmö
Avser fasad och yttertaksrenovering samt tilläggsisolering på ett flerbostadshus.
Rivning av radhus i Malmö
Avser rivning av befintliga radhus.
Fönsterbyte m.m. på flerbostadshus i Malmö
Avser byte av fönster och fönsterdörrar i 30 smålägenheter. I projektet ingår även nya räcken och ny sockelkulör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av flerbostadshus som avser fönsterbyte, putsarbeten på fasad, omfogning av tegel samt renovering av 6 st balkonger.
Relining i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för relining i flerbostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Avser utvändig renovering av flerbostadshus med ca 10-tal lägenheter. Avser byte av fönster, målning av fönsterpartier, sockel och sockelvåning.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus.
Avser byte av 2 st FTX-aggregat på vind. Ny värmekrets för eftervärmning anordnas från källare och UC. I projektet ingår även ombyggnad av köksventilation. Objektets läge: Thomsons väg 50-56.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för upprustning av lekplats med ny utrustning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Fasadändring (byte av fasadmaterial samt nya fönster och balkongdörrar).
Hissombyggnad i flerbostadshus i Malmö
Avser modernisering av 1 hiss i ett flerbostadshus.
Relining i flerbostadshus i Malmö
Avser relining i flerbostadshus med 15 lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för rivning av flerbostadshus.
Takomläggning på flerbostadshus i Malmö
Planer finns för omläggning av tak på flerbostadshus med 11 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Avser fasadändring på flerbostadshus.
Renovering av trapphus i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för renovering av trapphus i två huskroppar med 63 lägenheter. Avser nya ytskikt.
Renovering av trapphus i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser renovering av 5 st trapphus i 2 huskroppar i 3-4 plan. Avser målning- och belysningsarbeten samt åtgärder av dörrar.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).