Alla aktuella bostadsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Södra Nyhamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 174 bostäder i 2 huskroppar som delvis är sammanbyggda i 14 resp 16 våningsplan. Kommersiella lokaler byggs i bottenplanet. I projektet ingår även parkeringsgarage i markplan samt källare under mark. Certifiering enligt Svanen. (Svanensamordnare: Primeproject, Malin Rosenberg). Solceller på taket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Hamnen i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 157 lägenheter i 1 sammanhängande huskroppar om 18 respektive 26 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Sege Park i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 4 st huskroppar med 177 lägenheter i 6-9 plan+ delvis källarplan. Hyresrätter. Tanken är att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 139 lägenheter i 5 huskroppar i 4-5 plan med garage under mark. Hyresrätter.
Nybyggnad av seniorbostäder i Gröndal, Malmö
Projektet avser nybyggnad av seniorboende med 84 lägenheter i 13 våningsplan samt källare. Total yta: 7349.
Nybyggnad av småhus på Gottorps Hage, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 78 bostäder som omfattar kedjehus, radhus samt villor.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp i 11 våningsplan, yta ca 7000 m2. (Totalt planeras 4 etapper bostäder)
Nybyggnad av flerbostadshus i Sorgenfri, Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 150 lägenheter. Hyresrätter. Garage under mark. Objektets läge: Nobellvägen/Industrigatan. Projektet certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Solceller på taket.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Projektet avser att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med bostäder. Avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter. Bostadsrätter
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra hamnen Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 70 lägenheter i 9 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av av flerbostadshus i 1 huskropp med 63 lägenheter 10 våningsplan samt källare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 78 bostadsrättslägenheter i 4 huskroppar. Miljöcertifierad enl betyg Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Elinegård, Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 64 lägenheter i 2-6 plan med tillhörande underjordiskt garage, källare, garagenedfart, växt/fläktrum, gårdsmiljö mm. Yta byta: 6500 m2 ljus yta. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra hamnen Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp med 57 lägenheter i 9 våningsplan + källare. Bostadsrätter. I projektet ingår även en mindre lokal i källarplan inrymmande cafe/butik.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 73 lägenheter i 3-5 våningsplan. I projektet ingår även restaurang, butik samt miljöhus. Hyresrätter. Leverantör av badumsmoduler: Part Contruction.
Nybyggnad av studentlägenheter i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnad av ca 131 studentlägenheter.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Segevång, Malmö
Projektet avser stambyte samt badrumsrenovering i 355 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter samt 9 st radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie i Malmö
Projektet avser byggrätt för nybyggnad av ca 40-tal lägenheter. Hyresrätter.
Nybyggnad av radus i Västra Klagstorp, Malmö, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av ca 25 radhus. Yta: 109 m2/lgh. Etapp 1 1563317 och Etapp 3 1564614.
Nybyggnad av radus i Västra Klagstorp, Malmö, etapp 3
Avser nybyggnad av ca 26 radhus. yta: 109 m2/lgh. Etapp 1 1563317 och Etapp 2 1564613.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Projektet avser ett plusenergihus med 20 lägenheter som får balkong med utsikt mot parken eller en altan med egen trädgårdstäppa. I fastigheten finns även hiss, gemensamma ytor med grillplats och stora odlingsbäddar. Tanken är att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av lägenheter i Malmö
Avser 1 huskropp i 4-7 plan.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus m.m. i Malmö
Avser om- och påbyggnad av flerbostadshus som omfattar påbyggnad av bostäder med 18 lägenheter, ombyggnad av lokaler i nedre plan till 5 lägenheter, stambyten samt kök- och badrumsrenovering. Fastigheten är i fem plan.
Nybyggnad av bostäder i Tygelsjö, Helsingborg
Avser nybyggnad av 30 st radhuslägenheter i 7 längor. Igångsättning av markarbeten under december 2021 och husleverans under vecka 16 2022.
Nybyggnad av radhus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 18 radhuslägenheter i 4 längor. Boendeform: äganderätter. Tanken är att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av LSS-boende i Malmö
Projektet avser nybyggnad av LSS bostäder. Objekts läge: Flygledaregatan 11-13 i Malmö.
Nybyggnad av bostadsrätter i Elinegård, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 16 radhuslägenheter. Bostadsrätter
Fasad- och fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Avser fortsatt renovering av tegelfasad med ny isolering och tegel samt fönsterbyte. Avser 1 huskropp i 14 våningsplan. Objektets läge: vid Mobilia i Malmö.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av fönster och balkongdörrar i flerbostadshus med 170 lägenheter i 4 huskroppar i 1, 3, 5 resp. 13 våningsplan.
Renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser renovering av flerbostadshus som omfattar fönsterbyte, takbyte samt åtgärder av innergård.
Nybyggnad av kedjehus i Malmö
Nybyggnad av 10 st kedjehus med förråd, carport samt anordnande av markparkering.
Nybyggnad av parhus i Malmö
Avser nybyggnad av 9 radhus i 3 längor. I projektet ingår även miljöhus, förråd samt skärmtak.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal i gatuplan till 10 nya lägenheter) fasadändring (fönsterbyte), nytt atrium.
Ombyggnad till bostäder i Sege Park, Malmö
Projektet avser att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Projektet avser ombyggnad av en fastighet till 11 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Gyllins Trädgård, Malmö
Avser nybyggnad av 14 radhus i Gyllins Trädgård - Brf Hjärtbladet. Radhusen blir Svanenmärkta och byggs i både enplans- och tvåplanshus.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 21
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 15
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 16
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 17
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 18
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av källarlokaler till totalt 20 mindre lägenheter. Adress: Lorensborgsgatan 13 m.fl.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 20
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Ombyggnad av skola till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av skola till bostäder med 9 lägenheter, fasadändring (nytt tak, nytt ventilationsrör och inklädnad av skorstenar) samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av tvättstugor till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av 7 st tvättstugor till 7 lägenheter, förråd till tvättstugor) fasadändring (nya altandörrar och uteplatser).
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Avser utvändig renovering på delar av flerbostadshus i vinkelbyggnad. Arbetena avser omfogning av fasad, renovering av fönster, utbyggnad av befintliga balkonger samt nya balkongdörrar. Objektets adress: Fersens väg 14 A-B/Erik Dahlbergsgatan 12-14.
Ramavtal avseende larmservice, MKB Fastighets AB
Ramavtal avseende service, underhåll och åtgärder av larm.
Elomdragning i flerbostadshus i Malmö
Avser byte av fastighetscentraler och fördelningscentraler. Stigare dras om till samtliga lägenheter och övriga ytor så som tvättstuga. Objektet är beläget på: Förrådet 2: Augustenborgsgatan 22A-C Häcken 2: Lönngatan 62-70A-B och Uddeholmsgatan 29A-F Hösten 3: Norra Grängesbergsgatan 35A-C och Augustenborgsgatan 7A-B, 9A-C Passet 4: Lindgatan 8 och Enegången 3 Passet 6: Lindgatan 12A-B
Takarbeten m.m. på flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av tak samt installation av solenergianläggning (solceller på tak). I projektet ingår även elarbeten.
Renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser renovering av flerbostadshus som omfattar byte av fönster och fönsterdörrar, nya balkongfronter, åtgärder av tvättstugor mm i flerbostadshus.
Ombyggnad av vindsvåning till ungdomsbostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 1880215. Avser ombyggnad av vindsvåning till 7 lägenheter.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser fortsatt ombyggnad av källarlokaler till 8 ungdomslägenheter.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser fortsatt ombyggnad av källarlokaler till 8 ungdomslägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Avser byte av trä/aluminiumfönster. Fasadändring för Danserskan 3,Dansaren 1.
Ombyggnad av vind i Malmö
Projektet avser inredande av vind till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 5 st bostadslägenheter, fasadändring (nya takfönster, takkupor och takterrasser).
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162468, 2162480, 2162486, 2162508, 2162513, 2162520, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Vendelsfrid 4,5: Vendelfridsgatan 12A Vendelfridsgatan 12B Vendelfridsgatan 12C Vendelfridsgatan 13A Vendelfridsgatan 13B Vendelfridsgatan 13C Dammfrivägen 63A Dammfrivägen 63B Dammfrivägen 63C
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser fortsatt ombyggnad av källarlokaler till 6 ungdomslägenheter.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Avser utvändig renovering av flerbostadshus som omfattar fönsterbyte, omfogning av fasad samt takarbete. (byte av fönster och fönsterdörrar).
Renovering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Avser modernisering av fyra stycken befintliga hissar, Taxeringsrevisorn 2 i Malmö.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 3 bostäder samt fasadändring (nya fönster och dörrar).
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162468, 2162480, 2162508, 2162513, 2162528, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Sörbäck 2: Sörbäcksgatan 2 Sörbäcksgatan 4 Sörbäcksgatan 6 Sörbäcksgatan 8 Sörbäcksgatan 10
Ombyggnad av vind till ungdomsbostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 2019408. Avser ombyggnad av vindar till tre stycken ungdomslägenheter i Malmö. Ombyggnad av vind till 1 st. lgh. på Erik Dahlbergsgatan 10, Kv. Haren 8. Ombyggnad av vind till 2 st. lgh. på Kristianstadsgatan 22, Kv. Länken 4.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162480, 2162486, 2162508, 2162513, 2162520, 2162528, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Persborg 12: Objektets adress: Sveaborgsgatan 2A Sveaborgsgatan 2B Sveaborgsgatan 2C Sveaborgsgatan 2D Sveaborgsgatan 2E Björneborgsgatan 1A
Fläktbyte i fastigheter i Malmö, Etapp 2
Avser utbyte av 17-st kompletta fläktaggregat på 4 olika fastigheter i flerbostadshus. Fastigheternas adress: Södermanland 1, Södra Förstadsgatan 132 Vänligheten 4, Sorgenfrivägen 43–45, 47, 49–53, 55–57,63 samt 65–69 Krönet 9, Lantmannagatan 53–55 Sorgenfri 5, Spånehusvägen 66, 68–72 samt 74
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus.
Avser byte av 2 st FTX-aggregat på vind. Ny värmekrets för eftervärmning anordnas från källare och UC. I projektet ingår även ombyggnad av köksventilation. Objektets läge: Thomsons väg 50-56.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162468, 2162480, 2162486, 2162508, 2162520, 2162528, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Stensjön 4: Stensjögatan 54 Stensjögatan 56 Stensjögatan 58 Stensjögatan 60
Fläktbyte i fastigheter i Malmö, Etapp 1
Avser utbyte av 11-st kompletta fläktaggregat på 5 olika fastigheter i flerbostadshus. Fastigheternas adress: Svanen 3, Kyrkogatan A-G Brita 1, Amiralsgatan 1 Axel 34, Östra Förstadsgatan 13 Generalens Hagen 49, Hospitalsgatan 12A-B och 14 Katten 17, Storgatan 12,16, Storgatan 6–8, Lugna gatan 42 A-B, Lugna gatan 46 A-B
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med: projektnummer: 2162468, 2162480, 2162486, 2162508, 2162513, 2162520, 2162528. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Sommaren 1: Augustenborgsgatan 19A Augustenborgsgatan 19B Augustenborgsgatan 19C
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162468, 2162480, 2162486, 2162513, 2162520, 2162528, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Sorgenfri 5: Spånehusvägen 68 Spånehusvägen 70 Spånehusvägen 72
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av flerbostadshus som avser fönsterbyte, putsarbeten på fasad, omfogning av tegel samt renovering av 6 st balkonger.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162468, 21262486, 2162508, 2162513, 2162520, 2162528, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Monbijou 19: Objektets adress: Bergsgatan 23A Bergsgatan 23B Monbijougatan 8
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (byte av fönster och fönsterdörrar).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (nya fönster samt byte av takmaterial).
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändrad användning av butik till 2 lägenheter) samt fasadändring (nya fönster).
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162468, 2162480, 2162508, 2162513, 2162520, 2162528, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Uret 7: Simrishamnsgatan 24A Simrishamnsgatan 24B
Trapphusrenovering i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser trapphusrenovering med ommålning och åtgärder på plan, trapplöp och handledare.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).