Alla aktuella bostadsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Hyllie, Malmö
Planer finns för nybyggnad av 300 bostäder samt 7000 m2 verksamhetslokaler
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Kirseberg, Malmö
Avser nybyggnad av 264 lägenheter i 3 huskroppar i 6-8 plan + garage under mark för 150 bilar. Hyresrätter. I projektet ingår även tre kommersiella lokaler. Objektet är beläget på kvarteret/fastigheten Skjutskontoret 4 som ligger mellan Lundavägen 48 och Rosendalsvägen. Solceller på taket.
Om- och nybyggnad av bostäder och kontor i Malmö
Planer finns för ca 150 nya bostäder, med avsikten att en del bebyggs med hyresrätter och en del med bostadsrätter. Det är även möjligt att utreda andra funktioner såsom kontor, hotell och handel i detta centrala läge i staden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 107 lägenheter i 2 huskroppar i 4-8 plan. I projektet ingår även miljöhus, förråd, teknikutrymmen samt installation av solceller.
Nybyggnad av bostäder i Varvsstaden, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 91 lägenheter. Källarförråd under mark. Yta: 8100 m2 bta +1000 m2 bra källardel.
Nybyggnad av bostäder och parkeringshus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av ca 50-tal mindre lägenheter samt ett parkeringshus. Tanken är att att projektet skollCO2-certifieras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra hamnen Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 88 lägenheter i 9 våningsplan + källare. Brf Nova får en hög hållbarhetsprofil och husen byggs enligt högt ställda hållbarhetskrav enligt BREEAM nivå Good.
Nybyggnad av radhus i Husie, Östra Malmö
Projektet omfattar nybyggnad av 47 st klimatneutrala radhuslägenheter i 7 längor i 1 1/2 - 2 plan. Bostadsrätter. Avser den sista delen av Knut Gyllins historiska handelsträdgård. Solcellsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 78 bostadsrättslägenheter i 4 huskroppar. Miljöcertifierad enl betyg Silver.
Nybyggnad av bostäder i Sege Park i Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus i 2 st huskroppar med 95 lägenheter i 6-9 plan+ delvis källarplan. Hyresrätter. Projektet avser totalt två etapper med 177 lägenheter. Tanken är att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Sege Park i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 st huskroppar med 82 lägenheter i 6-9 plan+ delvis källarplan. Projektet avser totalt två etapper med totalt 177 lägenheter. Hyresrätter. Tanken är att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 41 lägenheter. Fastigheten är uppdelad i 3 huskroppar varav två stycken är sammankopplade, A1 och A2. Hus A1 med 4 våningar, Hus A2 med 3 våningar och Hus B med 4 våningar. Hus B består av lägenheter på bottenplan och radhus på plan 2-4. Yta: 3557 m2.
Nybyggnad av bostäder i Tygelsjö
Projektet avser nybyggnad av radhus med 26 lägenheter.
Nybyggnad av radhus och parhus i Malmö
Avser nybyggnad av 24 st radhuslägenheter samt 2 st parhuslägenheter. Förråd, plank, stödmurar samt miljöhus.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus m.m. i Malmö
Avser om- och påbyggnad av flerbostadshus som omfattar påbyggnad av bostäder med 18 lägenheter, ombyggnad av lokaler i nedre plan till 5 lägenheter, stambyten samt kök- och badrumsrenovering. Fastigheten är i fem plan.
Ombyggnad av vind och fasadrenovering på flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser inredning av vindar till 27 nya lägenheter i tre sammanhängande byggnader på Dalaplan. I projektet ingår även uppbyggnad av källarförråd, anläggning av parkeringsplatser, nybyggnad av cykelskydd samt omfogning av fasad och byte av fönster på butikslokal. Objektets adress: - Bohus 5, Trelleborgsvägen 1 - Bohus 5, Dalaplan 3 och 5 - Bohus 5, Per Albin Hanssons väg 2.
Nybyggnad av flerbostadshus med KL-stomme i Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus ( med KL-stomme) med 12 lägenheter i 2 plan, 2-3 rum och kök. Hyresrätter. I projektet ingår även ombyggnad av befintlig utemiljö. Fastigheten är belägen i ett befintligt kvarter längs Västanväg i Annetorp på Limhamn.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vårdboende till 30 studentlägenheter. Fasadändring (nytt räcke) samt rivning av trappa. Uppställning av miljöstation.
Ombyggnad av kontor till lägenheter på Johanneslust, Malmö
Projektet avser ombyggnad av f.d kontor till 15 lägenheter på den gamla Gullvikstomten i Johanneslust. Avser 1 huskropp i 2 plan + källare och vind.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Östra Skrävlinge, Malmö
Planförslaget innehåller en befintlig byggnad med tre radhus, samt byggrätter för nya bostäder. Avsikten är att bygga sex stycken nya radhus. Fyra radhus placeras utmed den privata infartsvägen i norr och två radhus/ett parhus mot Husie Kyrkoväg. De nya byggrätterna regleras i höjd till 2,5 våningar och med entréer som vetter mot respektive gata.
Konvertering från självdrag till FTX i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser konvertering från självdrag till FTX. Huset är uppfördes 1961 och omfattar 116 lägenheter i 6 huskroppar. Objektets läge: Segevångsgatan 1 A-B, Segevångsgatan 3 A-B, Segevångsgatan 5 A-B, Segevångsgatan 7 A-B, Segevångsgatan 9 A-B, Segevångsgatan 11 A-B OPTION – Tilläggsisolering av vindar ingår under projektnummer 2264803.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Avser utvändig renovering på delar av flerbostadshus ( mot innergård) på vinkelbyggnad. Arbetena avser omfogning av fasad, renovering av fönster, utbyggnad av befintliga balkonger samt nya balkongdörrar. Objektets adress: Fersens väg 14 A-B/Erik Dahlbergsgatan 12-14.
Ombyggnad av tvättstugor till lägenheter i Malmö
Avser fortsatt ombyggnad av tvättstugor till 5 lägenheter, förråd till tvättstugor) fasadändring (nya altandörrar och uteplatser).
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av flerbostadshus gällande fasad, fönster samt balkonger.
Elomdragning i flerbostadshus i Malmö
Avser byte av fastighetscentraler och fördelningscentraler. Stigare dras om till samtliga lägenheter och övriga ytor så som tvättstuga. Objektet är beläget på: Förrådet 2: Augustenborgsgatan 22A-C Häcken 2: Lönngatan 62-70A-B, Uddeholmsgatan 29A-F Hösten 3: Norra Grängesbergsgatan 35A-C, Augustenborgsgatan 7A-B, 9A-C Passet 4: Lindgatan 8, Enegången 3 Passet 6: Lindgatan 12A-B Sommaren 1: Augustenborgsgatan 15 A-B, 15 C-E, 17 A-C och 19 A-C Fastigheterna är uppförda mellan 1949-1953
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Avser byte av tak på flerbostadshus samt installation av solenergianläggning (solceller på tak).
Ombyggnad till ungdomslägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av av lokaler till 3 st studentlägenheter, ombyggnad av korridorer och utrymmen m.m. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilolajgatan 18 i Malmö.
Ventilationsarbeten i flerbostadshus i Malmö
Avser konvertering från frånluft till FTX-aggregat.
Ombyggnad av tvättstugor till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av tvättstugor till 2 lägenheter, förråd till tvättstugor) fasadändring (nya altandörrar och uteplatser).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för fortsatt utvändig renovering av flerbostadshus. (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial) (Avser totalt 236 lägenheter i samtliga etapper)
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för fortsatt utvändig renovering av flerbostadshus. (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial) (Avser totalt 236 lägenheter i samtliga etapper)
Tappvattenbyte i radhus i Malmö
Avser tappvattenbyte i 41 radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till bostäder samt fasadändring (ny ramp, ny trappa, nya fönster, nya fönsterdörrar, nya balkonger, nya stödmurar, nytt skärmtak).
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Anmälan för ändring av planlösning, ventilation och va i flerbostadshus.
Ändring av butik till bostäder i Malmö
Ändrad användning (butik till bostäder), fasadändring (insättning av takfönster, byte av dörr till fönster, byte fönster till dörr, byte av fönster, byte av tak samt ny ramp) samt ombyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Avser renovering av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (tilläggsisolering, putsning/målning av schakt, nytt entrétak) samt nytt skyltskåp.
Trapphusrenovering i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser trapphusrenovering med ommålning och åtgärder på plan, trapplöp och handledare.
Hissrenovering i ferbostadshus i Malmö
Planer finns för renovering av 2 st hissar i flerbostadshus med 15 lägenheter.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus med 107 lägenheter.
Spolning av dagvattenledning i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för spolning av dagvattenledning i flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för spolning av stammar i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (ommålning av fönster).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).