Alla aktuella bostadsprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Avser nybyggnad av 55 stycken nya bostadshus - 21 parhus 13 enfamiljshus .
Nybyggnad av bostäder i Glumslöv, Landskrona
Planer finns för nybyggnation av 28 bostäder i fyravåningshus och radhus intill pågatågstationen.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Planer finns för nybyggnation av 12 radhus
Nybyggnad av flerbostadshus i Häljarp, Landskrona kommun
Nybyggnad av flerbostadshus med 44 lägenheter i området Flygeltofta i i Häljarp.
Nybyggnad av höghus i Landskrona
Avser nybyggnad av ett 16-våningshus, 15 radhus samt 6 lägenheter i Överläkarvillan.
Ny- eller ombyggnad till trygghetsboende i Landskrona
Ny och ombyggnad av trygghetsboende. Omfattar nybyggnad av 4 huskroppar + den befintliga byggnaden som ska renoveras, avser nybyggnad av 21 lägenheter. De olika huskropparna kommer vara från 1 planvåning till 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser nybyggnad av 3 stycken flerbostadshus med 33 lägenheter samt uppförande av 2 stycken miljöhus, carport, parkeringsplatser och marklov för dagvattenmagasin. (se bygg.2017.511).
Nybyggnad av hyresrätter på Ven, Landskrona
Planen syftar på att bygga hyresrätter i form av 20-talet enplansradhus med eller utan inredningsbar vind.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer för omläggning av tak planeras om 3-4 år .
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt ändring av befintligt flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser rivningslov för två komplementbyggnader och bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus med 4 stycken bostäder, nya parkeringar samt ombyggnad av befintligt flerbostadshus med 2 nya bostäder och anmälan om ändrad planlösning.
Stambyte i flerbostadshus i Landskrona
Avser ett komplett stambyte, renovering av ytskikt och installationer i badrum, wc samt kök, byte av ventilationssystem för köksfläktar.
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus, Landskrona
Befintlig fastighet omfattas av 27 lägenheter samt ett kök med tillhörande matsal, som ska ombyggas till 21 lägenheter, allt från en till trerumslägenheter. Lägenheter skall renoveras i sin helhet såsom nya ytskikt, ny ventilation, ny kall- och varmvattenledning, fasadåtgärder och omläggning yttertak, delar av fasad på Koppargården 29 ingår i denna entreprenad. I projektet ingår även el-, vs- samt ventilationsarbeten.
Stambyte i flerbostadshus i Landskrona
Avser ett komplett stambyte, renovering av ytskikt och installationer i badrum, wc samt kök, byte av ventilationssystem för köksfläktar i flerbostadshus med ca 50-56 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Ändrad användning av verksamhetslokal till bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser renovering av fasader mot innergård inklusive byte av fönster och balkonger. Renoveringen omfattar fastigheterna Sten Sture 3 och 12 i Landskrona med ca. 4000-5000 kvm fasadyta
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser fortsatt byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 6-7 huskroppar i 1-2 plan. .
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser fortsatt byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 6-7 huskroppar i 1-2 plan. .
Utvändigt underhåll av flerbostadshus
Avser renovering av fasad och fönster på ett korsvirekshus som är utpekat som kulturhistoriskt värdefull i Landskronastads bevarandeplan. Arbetet omfattar : • Byte av fönster • Fasadrenovering • Plåtarbete • Byte av entréparti
Utvändigt underhåll av fastighet i Landskrona
Avser ny fasad samt montage av balkongräcke på gruppboendet Koppargården i Landskrona.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser en fasadändring på fastigheten Laertes.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Seminariekvarteret 11, junigården 1, ansökan om bygglov för tillbyggnad av balkonger .
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser fasadändring avseende byte av fönster på hela flerbostadshuset.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avse fasadändring (5 st takfönster och balkonger), inredning av del av vind och inredning av två lägenheter där det tidigare varit del av lägenhet och vind, tillbyggnad med takkupa.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).