Alla aktuella bostadsprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende, flerfamiljshus, parkeringshus i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende, kommersiella lokaler såsom mataffär och kontorslokaler samt flerfamiljshus. Det ingår även ett parkeringshus med 144 parkeringsplatser i 2 våningar. Teaterterrassen avser 88 bostadsrättslägenheter ca 7900 kvm och Applåden avser 57 bostadsrättslägenheter ca 4390 kvm. Markarbeten startar troligen i oktober 2021.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 70 hyresrätter i 2 huskroppar. Kan ev blir 7 våningsplan.
Nybyggnad av höghus i Landskrona
Avser nybyggnad av ett 16-våningshus, 15 radhus samt 6 lägenheter i Överläkarvillan.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Borstahusen, Landskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus om 48 bostäder samt 10 radhus.
Ny- eller ombyggnad till trygghetsboende i Landskrona
Ny och ombyggnad av trygghetsboende. Omfattar nybyggnad av 4 huskroppar + den befintliga byggnaden som ska renoveras, avser nybyggnad av 21 lägenheter. De olika huskropparna kommer vara från 1 planvåning till 2 våningar.
Renovering, ombyggnad och återskapande efter brand i flerbostadshus Landskrona
Omfattar uppbyggnad efter brand, renovering och ombyggnad av byggnaden samt markarbeten.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Häljarp, Landskrona
Avser nybyggnad av 25 bostadsrättslägenheter i rad- och kedjehus i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 47 bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser spoling av stammar i flerbostadshus.
Nybyggnad av kedjehus i Norra Borstahusen, Landskrona
Avsrer nybyggnad av fem kedjehus på fastigheten Flotten 1 inom detaljplaneområdet Strandstaden i Norra Borstahusen med upplåtelseformen äganderätt.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Nybyggnad av 12 radhus uppdelat i två huskroppar samt miljöhus.
Nybyggnad av villor i Landskrona
Avser passiva hus, 7 stycken. Kommer även bli flerbostadshus, där omfattning saknas.
Relining av vårdboende, Landskrona
Avser relining/infodring av befintliga vertikala/horisontella stamledningar, fördelningsledningar, grenledningar samt dag-och spillvattensystem ut till fastighetsgräns. Fastigheten är ett vårdboende i ständig drift och består av 3-4 våningar.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Nimrod 18, 28,29 och 31 - bryggaregatan 10, onsjögatan 1-3, föreningsgatan 139-147 -anmälan om stambyte tappvatten, 12 lägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser fortsatt byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 6-7 huskroppar i 1-2 plan.
Ombyggnad i flerbostadshus, Landskrona
Anmälan om fönsterbyte och takomläggning på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Mosippan 1, lilla byvägen 2- ansökan om bygglov för 2 stycken flerbostadshus med 24 bostäder, komplementbyggnader och parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Fasadändring gällande fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
ansökan om bygglov för fasadändring, skärmtak över översta balkongerna Banèr 7,6.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Svetsaren 4, suellsgatan 30b, ansökan om bygglov för delning av en lägenhet till två lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Tomaten 5, äppelblomsgatan 7 - ansökan om bygglov för inglasning av balkong samt nytt plank på bottenvåningen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Kungen 6, segergatan 7 a-e - anmälan om väsentlig ändrad ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Käglan 6, timmermansgatan 1, anmälan för byte av ventilationssystem från självdrag till frånluft.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.