Alla aktuella bostadsprojekt i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och kontor i Klippan
Planer finns för nybyggnad på stationsnära tomt, med en blandning av bostäder och kontor och även parkeringsplatser.
Nybygyggnad av bostäder i Älvdalen, Klippan
Avser förtätning av bostäder i blandad bebyggelse i centrala Klippan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
Nybyggnad av 4st flerbostadshus.
Ramavtal avseende elarbeten inom Klippans kommun
Avser ramavtal gällande utförande av elarbeten inom i Treklöverns fastighetsbestånd som företrädesvis består av bostadslägenheter med kvarboende hyresgäster. Avhjälpande underhåll, planerat underhåll, akuta åtgärder, ROT- samt mindre nybyggnadsprojekt, Lås- och passagesystem (Bewator och Aptus)Jour för avhjälpande av akuta elfel dygnet runt årets alla dagar. Avtalstid: 2022-03-01--2026-02.28.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Klippan
Planer för byte av tak på flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.