Alla aktuella bostadsprojekt i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Eslöv
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett bostadshus med knappt 50 lägenheter i upp till 6 våningar längs Kvarngatans norra del på mark som i gällande plan är avsedd för industriverksamhet. Abborren 9 ligger i norra delen av Kvarngatan i centrala Eslöv, cirka 400 meter nordöst om stationen.
Nybyggnad av villor i Flyinge Eslöv
Avser nybyggnad av 20-tal villor
Nybyggnad av bostäder i Eslöv
Planer finns för nybyggnad av bostäder på nuvarande asfaltsytor för gästparkering på området: del av Eslöv 53:4, Bygelvägen /Solvägen/Allmogevägen Totala areal utgör cirka 2400 m2. Planområdet vid Bygelvägen: 1300 m2 och planområdet vid Solvägen/Allmogevägen; 1100 m2
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslövs centrum.
Planer finns för nybyggnad av 14 st lägenheter i ett flerbostadshus .
Renovering av avloppsinstallationer i Eslöv
Avser relining av inre spillvatteninstallationer i området Rönneberga i Eslöv med totalt 322 lägenheter fördelade på 45 trappor, 1 samlingslokal samt ett områdeskontor. Handlas upp tillsammans med 2127238 och 2127249
Invändigt underhåll av marklägenheter i Eslöv
Avser invändigt underhåll med tilläggsisolering. Fasaden läcker värme ifrån foten på huset.
Utvändig renovering av LSS-boende i Eslöv
Avser utvändig renovering av fasad och tak, samt installation av solceller på ett befintligt LSS boende i Eslöv.
Utbyte av brand- och utrymningslarmanläggning vid vårdboende i Eslöv
Projektet avser utbyte av befintligt brandlarm till nytt brand- och utrymningslarm för Solhällan och Vårlöken. Fastigheten ägs av Eslövs Bostads AB och verksamheten bedrivs av Eslövs kommun. Två byggnader är uppförda där ena avdelningen är Solhällan och den andra är Vårlöken. Båda byggnaderna har tre våningar och det är dessa byggnader som omfattas av denna entreprenad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).