Alla aktuella bostadsprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt kvartersområde i Simrishamn
Planer finns för nytt kvartersområde vid Skansken för att utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad.
Nybyggnad av seniorbostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av 60 lägenheter. Lägenheterna kommer att byggas i det gamla industriområdet Skansen. kommer certifieras med Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader och parkering.
Nybyggnad av radhus i Simrishamn
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av 6 stycken radhus.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Planer finns för ny- och tillbyggnad av flerbostadshus på befintlig tomt. Fastigheten Vipan 2 är 4428 m2 stor. Fastigheten ligger mellan Storgatan, Fredsdalsgatan och Linnégatan i Simrishamn.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Planer finns för nybyggnad av 14 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus och orangeri samt miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av tre flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och handel i Borrby Simrishamn
Omfattar nybyggnad av 4-5 gruppbebyggda hus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Planer för spolning av stammar samt byte av aggregat.
Ramavtal avseende ventilationsarbeten inom Simrishamns kommun
Simrishamnsbostäder upphandlar aktörer för att utföra ventilations- och OVK-arbete. Avtalstid:2022-01-15 - 2026-01-14.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kivik, Simrishamn
En detaljplan har upprättats för att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus på Fabriksgatan i Kivik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Simrishamn
Förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus, kontor och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Bygglov nybyggnad fritidshus samt förråd och gästrum och installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Tillbyggnad av enbostadshus på Folkskolan 5 och Folkskolan 6.
Ombyggnad av lägenhet i Simrishamn
Ändrad användning från förråd till lägenhet.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.