Alla aktuella bostadsprojekt i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 450 bostäder. Byggnationerna kommer att pågå under en flerårsperiod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Avser nybyggnad av 80 hyreslägenheter i 2 huskroppar med 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av 38 lägenheter i 2 huskroppar i 3-9 plan . Bostadsrätter. Objektets läge: Tornlyckan, på ängen intill ICA.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 49lägenheter i Viken. Byggplats: vid korsningen Karlfältsvägen/Hästhagevägen och ligger i anslutning till ”Vikens Entré”.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Viken Höganäs
Avser nybyggnad av bostadsbebyggelse med inslag av verksamheter. Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 20-30 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för förtätning av kvartersmarken genom att möjliggöra nybyggnation av bostäder. Detta förväntas ske genom byggnation av tre stycken punkthus på kvartersmark.
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 30-tal bostäder i form av radhus, parhus och villor i Sydöstra Höganäs, Allégatan, Lexikonvägen.
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av ca 30-tal bostäder i form av radhus, parhus och villor i Sydöstra Höganäs, Allégatan, Lexikonvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 3 plan med tillhörande komplementsbyggnader och markanläggning. I projektet ingår även rivning av ett bostadshus med 12 lägenheter. Objektets läge: Adress: Väpnaregatan 23A-D, Väpnaregatan 25 A-D, Väpnaregatan 27 A-D, Höganäs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 36 lägenheter i 4 resp. 5 plan. Hyresrätter. Markparkering och gemensamma komplementbyggnader.
Nybyggnad av LSS-bostäder samt studentlägenheter i Höganäs
Avser nybyggnad av LSS-boende med 12 lägenheter och gemensamhetslokal samt 25 st studentbostäder i 1 huskropp i 2 plan. I projektet ingår även markarbeten och miljöhus.
Ombyggnad av affär till lokaler och bostäder i Höganäs
Detaljplanens syfte är att bekräfta befintlig byggnation inom planområdet och samtidigt pröva lämpligheten för en utveckling av fastigheten. Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och lokaler samt säkerhetsställa att utpekade kulturhistoriska värden inom planområdet bevaras.
Nybyggnad av radhus i Mölle Höganäs
Projektet avser nybyggnad av 11 st radhuslägenheter, äganderätter.
Nybyggnad av grupphus i Höganäs
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av 23 småhus i Brf form.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Avser utvändiga underhållsarbeten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Höganäs
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av radhus i Höganäs
Tillbyggnad av radhus med uterum.
Underhållsarbeten i flerbostadshus i Höganäs
Planer finns för åtgärder av balkongdörrar, dörrar, solskydd, persienner samt nya laddstolpar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.