Alla aktuella bostadsprojekt i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm för ny stadsdel i Hässleholm
Tidiga planer. I stadsdelen Västra Centrum väntas ca 2500 invånare bo. Här planeras för bostäder, kontor och handelsbyggnader mm.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan vilken möjliggör byggnation om 8 000 kvadratmeter bruttoarea.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Totalt planeras det för nybyggnad av 130 bostäder samt 8 villor. Tomtarea 25000kvm fördelat på 3 tomter och ligger 650m ifrån centrala torget.
Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Hässleholm
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostads- bebyggelse på den södra sidan av Pollenvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm, Etapp 3
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med 27 lägenheter inkl tillhörande sopstation under mark och samt parkeringsytor i Hässleholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ett 30-tal lägenheter i flerbostadshus i området Björklunda. Koncepthus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Hässleholm, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus. Omfattning och byggstart oklar.
Nybyggnad av radhus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnation av 38 radhus på Norra Kringelvägen i Hässleholm.
Nybyggnad av marklägenheter i radhus/kedjehus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 27 marklägenheter i radhus/kedjehus i området Björklunda. Koncepthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm, etapp 1
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 5 st flerbostadshus, totalt 20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm et 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 27 lägenheter. Totalt planeras det för 43 lägenheter i 5 huskroppar på området.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse i form av marklägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (13 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Bjärnum 1:269,1:270.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 15 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder och kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ca 10 bostäder i radhus.
Nybyggnad av gruppbostad i Hässleholm
Nybyggnad av gruppbostad (barn- och ungdomsboende).
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Nybyggnad av flerbostadshus (37 lgh) och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Bjärnum, Hässleholms kommun
Avser fasadrenovering på flerbostadshus och omfattar rivning av befintliga fasader och balkongräcken samt uppförande av nya fasader och nya balkongräcken med tillhörande arbeten. Objektets läge: Slättarödsvägen 3-81 i Bjärnum
Nybyggnad av grupphus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av enbostadshus (9 st).
Värmepumpinstallation och solceller Qvarngården i Hässleholm
Avser ombyggnad av värmesystemet i Qvarngården Stoby. Entreprenaden omfattar demontering av två värmepannor med tillhörande utrustning samt installation av luft/vattenvärmepumpar, solceller och styrsystem.
Nybyggnad av stugby i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av 4 fritidshus Påarp 2:22,2:33,2:34,2:35.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Vittsjö 3:297,3:295.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Installation av solcellsanläggning i Hässleholm
Avser installation av solceller på flerbostadshus i Hässleholm. Ca. effekt 200 KW. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2102191, 2102195, 2102198 och 2102199.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.