Alla aktuella bostadsprojekt i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Ekeby, Bjuv
Markanvisningen avser rivning av förskola samt nybyggnad av bostäder på en markyta om ca 6900 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser nybyggnad av ett femvåningshus med 34 hyreslägenheter. Nya parkeringsplatser kommer att anläggas i anslutning till huset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekeby, Bjuv
Detaljplaneändringen avser möjliggöra ett nytt lamellhus med ca 26-27 lägenheter i 4 våningar.
Nybyggnad av par- och radhus i Billesholm, Bjuv
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ca 18 bostäder i form av radhus och parhus i ett till två plan på fastigheter Ljungsgård 2:206 och del av Ljungsgård 2:98. Varje byggnadskropp föreslås innehålla mellan 2-3 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser planer för nybyggnad av 3 st flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Bjuv
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Exploateringsområdet består av fastigheterna Bjuv 7:44 samt del av Bjuv 1:14. Tomten som är aktuell att bebyggas avgränsas av befintlig parkering i sydväst, infartsvägen i sydost, Södra Storgatan samt bostadsfastigheten Bjuv 7:3.
Nybyggnad av parhus i Bjuv
Avser nybyggnation av tvåbostadhus.
Ombyggnad av kontor till bostäder i Bjuv
Avser ombyggnad från kontor till sex lägenheter

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).