Alla aktuella bostadsprojekt i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde m.m. i Kävligne
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder i den västligaste delen av Kävlinge tätort. Området består i dagsläget av jordbruksmark. Bostadsform: friliggande eller sammankopplade småhus, radhus och flerbostadshus i en eller två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Löddeköpinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 38 hyresrätter, 3-6 våningar
Nybyggnad av bostäder i Furulund, Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av ca 40-tal bostäder. Hyresrätter. Tanken är att man ska riva en butikslokal på tomten. Uppskattad byggstart.
Förtätning med bostäder och verksamheter i Kävlinge
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för förtätning med fler bostäder och verksamhetslokaler på fastigheterna Sten 12 och 16 samt att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från rivning och förvanskning. Totalt möjliggör planen för ca 30-40 nya lägenheter och ca 4 nya verksamhetslokaler. Planen omfattar en byggrätt för ett flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenvåningen i hörnet Unionsgatan/Bruksgatan samt möjligheten att på befintliga bostadshus utmed Unionsgatan och Stenhuggaregatan uppföra en till våning (till totalt fyra våningar)
Ombyggnad av hotell till bostäder i Kävlinge
Planer finns för ombyggnad av hotell till bostäder samt miljöhus.
Tak- och fasadrenovering på bostadshus m.m. i Kävlinge
Projektet avser renovering av tak- och fasader på 23 st. 1-plansbostäder i 5 längor samt 1 huvudbyggnad/dagcentral med tillhörande 3 st. 1-plansbostäder. På fastigheten finns även 1 fristående förråd (Hus D) med miljöstation på ena gaveln. Gatuadresser: Dagcentral (Hus A): Bagerivägen 13. Bostäder: Bagerivägen 13 (del av hus A), 11A-F (Hus B), 9A-E (Hus C), 7A-D (Hus E), 5A-D (Hus F) samt 3A-D (Hus G).
Relining av spillvattenledning under källargolv i fastighet i Furulund, Kävlinge
Projektet avser renovering genom relining av samtliga avloppsrör och golvbrunnar i byggnadernas källare från renslucka på stående stam i källare. Ledningar ovan renslucka relinade 2013 med Proline-metoden. Objektets läge: Trädgårdsgatan 1A-I och Trädgårdsgatan 3A-C i Furulund.
Utbyte av styr- och övervakning i flerbostadshus i Kävlinge
Avser byte av styr- och övervakning i flerbostadshus i 5 huskroppar.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus.
Fasadändring på flerbostadshus i Kävlinge
Fasadändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.