Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad 72 lägenheter samt kommersiella lokaler. Avser 1 huskropp i 3-16 våningsplan. Yta: 7000 m2 bostäder samt 1000 m2 kommersiella lokaler.
Nybyggnad av punkthus i Ringstorp, Helsingborg, etapp 3
Avser nybyggnad av punkthus i 1 huskropp i 16 våningsplan. Garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariastaden
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 70 lägenheter- bostadsrätter i 2 huskroppar i 6 plan. Yta: 5550 ljus bta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariastaden
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 70 lägenheter- bostadsrätter i 2 huskroppar i 6 plan med garage under mark. Yta: 5550 ljus bta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laröd, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 48 lägenheter. Omfattar 3:or och 5:or. Byggnaderna får träfasad och stora glaspartier mot trädgårdarna. Den gemensamma ytan kommer bland annat att ha ett orangeri med uteplats, lekplats, mobilitetshub samt gästlägenhet. Kommer att få både solceller och gröna tak
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av radhus och kedjehus med 16 lägenheter. Objektets läge: Brändön 1, Horsögatan 20. Borgen 1, Rätögatan 13. Sandön 1, Horsögatan 12.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 57 lägenheter i 3 huskroppar samt underjordiskt garage. Miljöcertifierat enligt miljömärkningen Svanen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Drottninghög i Helsingborg
Avser nybyggnad av 43 lägenheter i 2 huskroppar i 4-8 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Rydebäck i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter i 5 plan. Äganderätter.
Förtätning av bostäder i Helsingborg
Planen avser förtätning av fler bostäder i ett centralt och kollektivt nära läge.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg, et 4
Avser fortsatta planer för nybyggnad av LSS-boende inom Helsingborgs stad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kattarp, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 18 lägenheter som omfattar 12 radhuslägenheter i 4 huskroppar i 1 plan samt 6 radhuslägenheter i 1 huskropp i 2 plan. Fastighetsbeteckning: Aspa 1, Aroma 1, Hornsberg 10.
Markområde för bostäder i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad bostäder (flerbostadshus). Markyta: 3200 m2.
Ombyggnad av stallbyggnad till kontor
Projektet avser ombyggnad av fd. stallbyggnad till kontor. Yta: 2500 m2.
Nybyggnad av bostäder i Tågaborg, Helsingborg
Förslaget innebär att planområdet bebyggs med bostäder i fyra våningar samt en femte indragen våning. I förslaget lämnas ett gatt som möjliggör tillgänglighet till gårdens baksida. Parkering löses genom ett garage under mark. Totalt rymmer förslaget 13 bostäder.
Nybyggnad av LSS-boende samt ombyggnad av verksamhetslokal i Helsingborg
Avser nybyggnad av nytt LSS boende med 5 lägenheter, en mindre ombyggnad av en byggnad som ska innehålla 4 aktivitetsrum, samt nybyggnad av förråd och miljöhus. Nybyggnaden är i två plan med Lägenheter och personalutrymmen i plan 1 samt ett fläktrum på plan 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av 16 lägenheter samt inredande av ytterligare 4 st bostäder,
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av butik samt del av garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser renovering av flerbostadshus i en L-formad huskropp med 200 lägenheter. Arbetena avser l renovering av fasader, takbalkar, fönster, balkonger m.m..
Trygghetscertifiering av fastighet i Helsingborg
Projektet avser trygghetscertifiering och innebär att systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmänna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkeringar.
Renovering av korttidsboende i Helsingborg
Planer finns för fönsterbyte vid befintligt korttidsboende. Eventuellt kommer det att ingå även invändig reonvering.
Stambyte i flerbostadshus i Helsingborg
Avser ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus, stambyte Sippan 24,26.
Stambyten i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för stambyten i flerbostadshus i 2 huskroppar med 14 lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Helsingborg
Avser ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus, stambyte Teglet 21,22.
Stambyte i flerbostadshus i Helsingborg
Avser ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus, stambyte på Teglet 19.
Installationsarbeten i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för installationsarbeten i flerbostadshus under en flerårsperiod. Arbetena kan omfatta byte av radiatorer/termostater, byte elsystem/elsanering, stambyte, relining m.m.
Målningspaket Klimatskal 2021 inom Helsingborg
Option från projektnummer 2075019. Projektet avser målningsåtgärder klimatskal på olika fastigheter inom Helsingborgshems bestånd. Projektet är uppdelat och det här avser Spanaren 1 Adress: Brigadgatan 4A-B
Målningspaket Klimatskal 2021 inom Helsingborg
Avser option från projektnummer 2075019. Projektet avser målningsåtgärder klimatskal på olika fastigheter inom Helsingborgshems bestånd. Projektet är uppdelat och det här avser Droskan 1-5. Adress: Stallknektsvägen 1–31, 2–16 Stallmästarevägen 1–23, 2-16 Stuterivägen31-49 Beridarevägen 1-15, 2-60
Byte av bakongdörrar/fönster i Helsingborg
Projektet avser byte av ca 60 balkongdörrar och 60 balkongfönster i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser en liten ombyggnad av flerbostadshus.
Byte av fönster glas på äldreboende i Helsingborg
Avser byte av glas i ca 300 fönster och 13st fönsterdörrar/ytterdörrar till solskyddsglas på ett äldreboende.
Tillbyggnad av uterum på radhus i Helsingborg
Planer finns för tillbyggnad av uterum till radhus med 53 lägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Avser fönsterbyte på flerbostadshus med särsk bevarandevärde. Avser två trapphus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Renovering av fönster i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för byte av isolerglas i träfönster i 6 lägenheter. Fastigheten är byggd 1902.
Installation av postfack/postbox i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för installation av postfack/postboxar i flerbostadshus.
Byte av radiatorer/termostater i flerbostadshus i Helsingborg
Eventuella planer finns för byte av radiatorer/termostater i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus med 6 lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).