Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Miatorp Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 108 lägenheter i 1 huskropp i 20 våningsplan + källare. Objektet är beläget i södra delen av Helsingborg. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med totalt 79 lägenheter i 5- 7 plan. I projektet ingår även parkeringshus med 127 platser samt teknik och förrådsbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, rivning av befintlig bostad.
Nybyggnad av gruppbostad i Helsingborg
Nybyggnad av lss-boende, mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 14 radhuslägenheter i 4 längor. Gatuadress: Kalvögatan 15,16.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetslokal, i en huskropp i ett våningsplan med fläktrum. Pilotprojekt. Miljöcertifierat projekt.
Byte av fjärrvärmecentral samt röranläggning vid flerbostadshus i Helsingborg
Befintlig röranläggning i kulvertar och krypgrunder och fjärrvärmecentral inom fastigheten Erling 1 ska ersättas med ny röranläggning. Befintlig fjärrvärmecentral byts ut mot ny.
Byte av fönster m.m på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fönsterbyte i flerbostadshus med 128 lägenheter. I projektet ingå även byte av balkongdörrar/balkongfönster. (Avser totalt 684 st enheter). Objektets läge: sydöstra delen av Helsingborg.
IMD och Automation i flerbostadshus i Helsingborg
Med detta projekt vill Helsingborgshem främst, men inte uteslutande, förbereda för att styra värmebehov med hjälp av inomhussensorer i lägenheter samt installera IMD-mätning på tappvatten i lägenheter. Entreprenadarbetena utförs på fastigheter som finns på områdena Raus, Elineberg, Drottninghög samt Husensjö. Entreprenaden omfattar arbeten i drygt 1000 lgh:er.
Renovering och utbyte VS installationer och styr- och övervakning i flerbostadshus i Helsingborg
Avser utbyte av kulvertar, utbyte av UC med tillhörande styr i stadsdelen Fredriksdal på adressen del av Brigaden 1, Revärgatan 2, 4 och 6.
Renovering och utbyte VS installationer och styr- och övervakning i flerbostadshus i Helsingborg
Avser utbyte av kulvertar, utbyte av UC med tillhörande styr i stadsdelen Fredriksdal på adressen del av Brigaden 1, Revärgatan 1,3 & 5 ,Tränsgatan 2,4 & 6
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Fasadändring av flerbostadshus, byte av tak samt målning av fasad.
Betonglagningar på fastigheter i Helsingborg
Objektet avser renovering av betong på Flerbostadshus, totalt 3 st byggnader på Minörgatan 5 och Fyrverkaregatan 4 och 6 i Helsingborg. Avser Betonglagning, Hetvattentvätt, Målning av betong, Tegelarbeten, Tegelbalkar samt Elarbeten.
Installation av solceller på flerbostadshus i Helsingborg
Avser installering av solceller och batteripaket på Nyckelpigan 26 samt batteripaket på Malen 41. Adress: Nyckelpigan 26 : Sadelmakaregatan 4-14 Malen 41: 7 A-B, Övre Eneborgsvägen 36 A-B
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Fasadändring av flerbostadshus, byte av tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Fasadändring av flerbostadshus, nya balkonger samt takfönster.
Takbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser byte från eternittak på befintligt flerbostadshus till typ fibercementtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Fasadändring av flerbostadshus - fönsterbyte och kulörbyte fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Hissinstallation samt ändrad planlösning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Fasadändring av flerbostadshus, putsa och måla fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Anpassning av lokal till skönhetsverksamhet. Hyresgästanpassning.
Upphandling av hemlarm, Helsingborgs kommun
Direktupphandlingen omfattar 5 stycken hemlarm. Köpare är Socialförvaltningen i Helsingborgs stad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).