Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 250 lägenheter i flerbostadshus med 3-8 våningar i ett kvarter med garage i källarplan.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Drottninghög, Malmö
Projektet avser nybyggnad 72 lägenheter samt kommersiella lokaler. Avser 1 huskropp i 3-16 våningsplan. Yta: 7000 m2 bostäder samt 1000 m2 kommersiella lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter i 1 huskropp i 20 våningsplan + källare. Objektet är beläget i södra delen av Helsingborg.
Nybyggnad av äldreboende i Rydebäck, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 72 lägenheter i 1 huskropp i 5 plan + källare. I projektet ingår även utökning av parkeringsyta inom intillliggande skolfastighet,
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Helsingborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 15 våningar med 83 bostäder samt 5 våningar med kommersiella lokaler. Källare.
Nybyggnad av bostäder i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med källare samt 11 st radhus samt komplementsbyggnaderr. Hyresrätter. Underjordiskt parkeringsgarage med 50 p-platser. Kv Klockaren1 och Koret 1 är beläget i i de norra delarna av Helsingborgs Stad, öster om Romares Väg, Uppskattad byggstart.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av ca 25 st radhus i två plan.
Nybyggnad av seniorboende i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 49 lägenheter i 3 huskroppar i 4,5 rep. 6 plan. Bostadsrätter. Gemensamhetslokal samt övernattningslägenhet. Parkeringsgarage under mark. Miljöcertifierat projekt silver. Objektets läge: Diakongatan 1, 3 resp 5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariastaden
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 70 lägenheter- bostadsrätter i 2 huskroppar i 6 plan. Yta: 5550 ljus bta.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor m.m. i Helsingborg
Avser nybyggnad av lägre höghus, 2 huskroppar med 9 resp 5 våningar ovanpå en sockelvåning i 2 plan. Totalt 56 lägenheter samt butiker och garage med 121 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Maria station i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 69 lägenheter samt underjordiskt garage. Objektets läge: intill Maria station.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laröd, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 48 lägenheter. Omfattar 3:or och 5:or.
Nybyggnad av flerbostadshus i Drottninghög i Helsingborg
Avser nybyggnad av 43 lägenheter i 2 huskroppar i 4-8 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Rydebäck i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter i 5 plan. Äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg, et 4
Avser fortsatta planer för nybyggnad av LSS-boende inom Helsingborgs stad.
Markområde för bostäder i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad bostäder (flerbostadshus). Markyta: 3200 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kattarp, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 18 lägenheter som omfattar 12 radhuslägenheter i 4 huskroppar i 1 plan samt 6 radhuslägenheter i 1 huskropp i 2 plan. Fastighetsbeteckning: Aspa 1, Aroma 1, Hornsberg 10.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tågaborg i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp i 4 plan. Bostadsrätter. i projektet ingår även 10 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg, et 1
Projektet avser nybyggnad av LSS-bostäder i 1 huskropp med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen och personallokal.
Nybyggnad av bostäder på Råå i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av av 20 st hyresrätter i 2-3 plan.
Nybyggnad av bostäder i Tågaborg, Helsingborg
Förslaget innebär att planområdet bebyggs med bostäder i fyra våningar samt en femte indragen våning. I förslaget lämnas ett gatt som möjliggör tillgänglighet till gårdens baksida. Parkering löses genom ett garage under mark. Totalt rymmer förslaget 13 bostäder.
Nybyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av rad- och parhus - 9 lgh.
Ombyggnad av stallbyggnad till kontor
Projektet avser ombyggnad av fd. stallbyggnad till kontor. Yta: 2500 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-tal lägenheter. I projektet ingår även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av LSS-boende och ev anpassning av verksamhetslokal i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad LSS-boende i 1 huskropp med 5 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. I projektet ingår även anpassning av befintlig lokal till verksamhetslokal.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredande av ca 10 st vindslägenheter i flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Helsingborg
Avser stambyte i 363 lägenheter.
Renovering och ombyggnation av bostäder i Helsingborg
Renovering och ombyggnation av flerfamiljshus med 43 lägenheter samt 2 lokaler på fastigheten Salvator 18 i Helsingborg. Arbetet omfattas av stambyte, badrumsrenovering, underhållsarbete på fasad. Objektets läge: i stadsdelen Tågaborg på adress Erik Dahlbergs gata 21-23 samt Tågagatan 48
Ventilationsarbeten i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ventilationsarbeten i flerbostadshus som omfattar byte från frånluftsaggregat till FTX-system. Avser 238 lägenheter i 5-6 huskroppar på 4 olika adresser: Knoppen 1: odengatan 1-7. Knoppen 2: planteringsvägen 198-210, ymersgatan 3-9. Knoppen 3: Ymersgatan 2-12. Knoppen 4: odengatan 9-21.
Nybyggnad av villor i Helsingborg
Avser att pröva möjligheten för utbyggnad av 8 friliggande villor i södra Allerum.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter och gemensamhetslokal.
Om och tillbyggnad av vårdboende i Helsingborg
Avser ombyggnation av äldreboende och omfattas av installation av hiss, fönsterbyte samt nytt luftaggregat plan 3 samt tillbyggnad av förråd med ny lastkaj.
Ombyggnad av vind till bostäder i Helsingborg
Planer finns för inredning av vindar till bostäder. Objektets läge: Fredagsgatan 14 och 16.
Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.
Inredning av lägenheter i flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare fem lägenheter samt fasadändring.
Renovering av korttidsboende i Helsingborg
Planer finns för fönsterbyte vid befintligt korttidsboende. Eventuellt kommer det att ingå även invändig reonvering.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Planer finns för bulleråtgärder inom Helsingborgs stad.
Hissrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av 3-5 st hissar i två huskroppar med 100 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser utvändig renovering som omfattar fönsterbyte, takarbeten samt målningsarbeten.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
Underhållsmålning m.m. i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2055925. Projektet avser målningsarbeten, tvättning av fasad, plåtarbeten m.m. på del inom fastigheten Sköldenborg 17. Adress (Option): Västra Fridhemsgatan 4A-B, 6A-B, 8A-B.
Hissrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2027819. Projektet avser renovering/modernisering av hissanläggningar samt byte av 2 dörrar. Option omfattar hissanläggningarna på gatuadress: - Östra Fridhemsgatan 4A, 1 hiss - Östra Fridhemsgatan 4B, 1 hiss
Målningspaket Klimatskal 2021 inom Helsingborg
Avser option från projektnummer 2075019. Projektet avser målningsåtgärder klimatskal på olika fastigheter inom Helsingborgshems bestånd. Projektet är uppdelat och det här avser Droskan 1-5. Adress: Stallknektsvägen 1–31, 2–16 Stallmästarevägen 1–23, 2-16 Stuterivägen31-49 Beridarevägen 1-15, 2-60
Byte av fjärrvärmecentral m.m i flerbostadhus
Avser byte av fjärrvärmecentral och röranläggning i kulvert och krypgrund i kv Emil 1.
Målningspaket Klimatskal 2021 inom Helsingborg
Option från projektnummer 2075019. Projektet avser målningsåtgärder klimatskal på olika fastigheter inom Helsingborgshems bestånd. Projektet är uppdelat och det här avser Spanaren 1 Adress: Brigadgatan 4A-B
Målningspaket Klimatskal 2021 inom Helsingborg
Projektet avser målningsåtgärder klimatskal på olika fastigheter inom Helsingborgshems bestånd. Projektet är uppdelat och det här avser huvuddel Maria Park 23. Adress: Tankegången 2-88, Engelska gången 5-9 och Husensjö (Ella 2, Rosa 5) Adress: Tyringegatan 194-202, Tyringegatan 358 Option ingår under projekt ID: 2075031 och 2075032
Trygghetscertifiering av fastighet i Helsingborg
Projektet avser trygghetscertifiering och innebär att systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmänna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkeringar.
Installation av gaspannor i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser byte av gaspanna med ny placering på vind i huvudbyggnad med komplett styr-och övervakningsanläggning. (Fastigheten Månviolen 7 är belägen på Glebers väg 2C-E och Lokföraregatan 20A-E i Påarp, Helsingborgs kommun. Fastigheten består av 4 byggnader med 21 lägenheter, 5 affärslokaler, 1 tvättstuga samt en undercentral).
Hissinstallation i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för hissinstallation i flerbostadshus med 8 lägenheter i 3 1/2 plan.
Hissrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Avser framtida planer på renovering av hissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan av ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan av ändring planlösning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (södra hunnetorpsvägen 78a -102c).
Fasadändring på flerbostadshus m.m. i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus samt garage/komplementbyggnader.
Hissinstallation i flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Anmälan av hissinstallation/ändring i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser fasadändring av flerbostadshus, örebrogatan 4-14.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser bl a nya lägenhetsavskiljare i trä och polyplank, målningsarbeten, åtgärder av entréer mm på del inom fastigheten Skogsbrynet 1. Objektets läge: Nils Kaggs Gata 19, 21. Christers Boijes Väg 18, 20, 28, 30, 32.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av övrigt till bostäder, 3 lgh.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, takbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av två parhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad samt inredande av ytterligare bostäder, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för takbyte samt ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av tvättstuga/lokal till två lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av kontor till två lägenheter.
Ombyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av enbostadshus samt inredande av vind till bostadsdel.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Helsingborg
Anmälan för rivning av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Helsingborg
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Hissrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser utbyte av en hiss i flerbostadshus med 6 lägenheter. Fastigheten är byggd 1902.
Rivning av kolonistuga i Helsingborg
Rivningslov för rivning av kolonistugor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser fasadändring av flerbostadshus - nybyggnad av balkonger samt takfönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser fasadändring av flerbostadshus, byte av fönster och fönsterdörrar.
Fasadändring på flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, kullav 33+35, v tvärgången 2, fänriksg 1+3.
Ändring av va i flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan av ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Fasadarbeten på delar på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser omputsning på delar av fasad på plan 4 och plan 5 på flerbostadshus.
Nya fjärrvärmepumpar m.m. flerbostadshus i Helsingborg
Avser nya fjärrmvärmepumpar, termostater m.m.
Rivning av ekonomibyggnad i Helsingborg
Avser rivning av bostadshus inklusive komplementbyggnad på Kv Pålsjö 1:23 i Helsingborg. (Upphandlas tillsammans med projekt ID 2089692 och 2089696.)
Rivning av ekonomibyggnad i Helsingborg
Avser rivning av bostadshus, lager- och verksamhetslokaler inkl. komplementbyggnader, på Kv Östra Ramlösa 5:6 i Helsingborg. (Upphandlas tillsammans med projekt ID 2089692 och 2089698.)
Ändring av va i flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan av ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus med 101 lägenheter.
Byte av temostatventiler i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för byte av termostatventiler i flerbostadshus med 15 lägenheter.
OVK-besiktning flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus med 15 lägenheter.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.