Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en sammanhängande huskropp med 57 lägenheter i 4-6 plan + mindre källardel under mark. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i en sammanhängande huskropp.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - fasad-, tak- och balkongrenoveringar samt inglasning av samtliga balkonger (larmvägen 4-18).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kattarp, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 18 lägenheter som omfattar 12 radhuslägenheter i 4 huskroppar i 1 plan samt 6 radhuslägenheter i 1 huskropp i 2 plan. Fastighetsbeteckning: Aspa 1, Aroma 1, Hornsberg 10.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetslokal, i en huskropp i ett våningsplan med fläktrum. Pilotprojekt. Miljöcertifierat projekt.
Nybyggnad av LSS-boende samt ombyggnad av verksamhetslokal i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av nytt LSS-boende, en mindre ombyggnad av en byggnad som ska innehålla aktivitetsrum samt nybyggnad av förråd och miljöhus. Nybyggnaden är i två plan med lägenheter, personalutrymmen och tekniska utrymmen på plan 1 samt ett fläktrum på plan 2.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Avser nybyggnad av LSS-boende med 4 lägenheter samt lokaler för daglig verksamhet och driftutrymmen.
Nybyggnad av LSS-boende samt ombyggnad till dagverksamhet i Helsingborg
Avser nybyggnad av lss-boende med 6 lgh med en yta på 500 m2. I projektet ingår även ombyggnad av bostadshus till dagligverksamhet. Miljöbyggnad silver.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredande av ca 10 st vindslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter och gemensamhetslokal samt ny utemiljö. Helsingborgs stad ska efter kontraktstecknande överlåta det upphandlade entreprenadkontraktet till Novum, som därmed blir byggherre och beställare samt - att Novum ska hyra ut de uppförda lokalerna till Helsingborgs stad.
Nybyggnad av villor i Helsingborg
Avser att pröva möjligheten för utbyggnad av 8 friliggande villor i södra Allerum.
Om- och tillbyggnad av tillagningskök vid äldreboende i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av tillagningskök för att kunna fördubbla kapaciteten. Arbetena avser nya ytskikt på golv och tak samt kompletteringar på väggar. Ny ventilation till köket och en mindre tillbyggnad. I projektet ingår även markarbeten.
Byte av fönster m.m på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fönsterbyte i flerbostadshus med 128 lägenheter. I projektet ingå även byte av 60 st balkongdörrar/balkongfönster.
Trygghetscertifiering i flerbostadshus i Helsingborg
Avser trygghetscertifiering i flerbostadshus i tre huskroppar där arbetena omfattar installation av digitalt låssystem, in- och utvändiga belysningsarbeten samt nya galler till bostadsförråd. Objektets läge: Wilson Park.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fönsterbyte på flerbostadshus. Sanden 4, Sanden 5, Sanden 12, Sanden 13 och Sanden 14.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser byte av fönster i flerbostadshus med 16 lägenheter.
RFI - Installation av solceller inom Helsingborgshems anläggningar
Helsingborgshem har för avsikt att under 2023-2025 installera ca 10 000 m2 solceller fördelat på ca 50-70 anläggningar med en totalt installerad effekt på ca 1200-1500 kWp. Projektet är i ett tidigt skede och syftet med detta RFI är att vi ska få input från branschen för att kunna ta fram ett affärsupplägg som fungerar.
Hissinstallation i trygghetsboende i Helsingborg
Avser installation av två hissar i trygghetsboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser utvändig renovering av flerbostadshus som omfattar renovering av fönster samt omfogning av tegelfasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av tvättstugor till lägenheter, 4 st samt fasadändring, Getingen 11,12.
Hissinstallation i flerbostadshus i Helsingborg
Avser installation av en hiss i flerbostadshus.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering och modernisering av tre hissar i en huskropp (Mäster ernst gata 16, 18, 20).
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering och modernisering av tre hissar i flerbostadshus (mäster ernsts gata 11, 13 och 15).
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan av ändring planlösning i flerbostadshus.
Takbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Hissrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering och ombyggnad av befintlig hiss i flerbostadshus med 6 lägenheter.
Renovering av hiss i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av 1 hiss i flerbostadshus.
Installation av solceller på radhus i Helsingborg
Planer finns för installation av solceller på tak på radhus.
Spolning av dagvattenledning i Helsingborg
Avser spolning av dagvattenledning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Helsingborg
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Fasadarbeten på del av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för åtgärder av putsfasad på del av flerbostadshus.
OVK-besiktning iflerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus med 6 lägenheter.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Helsingborg
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus med 10 lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).