Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 300 lägenheter under en flerårsperiod.
Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Ödåkra, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av ca 180 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av radhus i Påarp, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 110 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en sammanhängande huskropp med 57 lägenheter i 4-6 plan + mindre källardel under mark. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 52 bostadsrättslägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - fasad-, tak- och balkongrenoveringar samt inglasning av samtliga balkonger (larmvägen 4-18).
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariastaden
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 70 lägenheter- bostadsrätter i 2 huskroppar i 6 plan. Yta: 5550 ljus bta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariastaden
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 70 lägenheter- bostadsrätter i 2 huskroppar i 6 plan med garage under mark. Yta: 5550 ljus bta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laröd, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 48 lägenheter. Omfattar 3:or och 5:or. Byggnaderna får träfasad och stora glaspartier mot trädgårdarna. Den gemensamma ytan kommer bland annat att ha ett orangeri med uteplats, lekplats, mobilitetshub samt gästlägenhet. Kommer att få både solceller och gröna tak
Nybyggnad av bostäder i Högasten, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 53 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fortsatt renovering flerbostadshus. Husen på ”Gamla Elineberg” uppfördes under mitten av 1950-talet och är i sitt utförande karaktäristiskt för 50-talets byggnadstyp med lamellhus i 3-5 våningar. Arbetena avser stambyten, badrumsrenovering, el- och ventilationsarbeten, fönsterbyte, takarbeten samt åtgärder av entréer.
Nybyggnad av bostäder i Rydebäck i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter i 5 plan. Äganderätter.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 29 radhuslägenheter i 2 plan. Gatuadress: Kalvögatan 15,16.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg, et 3
Avser fortsatta planer för nybyggnad av LSS-boende med 10 lägenheter samt gemensamhetslokal i 1 huskropp i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, rivning av befintlig bostad.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetslokal, i en huskropp i ett våningsplan med fläktrum. Pilotprojekt. Miljöcertifierat projekt.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Avser nybyggnad av LSS-boende med 4 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Nybyggnad av bostäder på Råå i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av av 20 st hyresrätter i 2-3 plan.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med 48 lägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende samt ombyggnad av verksamhetslokal i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av nytt LSS-boende, en mindre ombyggnad av en byggnad som ska innehålla aktivitetsrum samt nybyggnad av förråd och miljöhus. Nybyggnaden är i två plan med lägenheter, personalutrymmen och tekniska utrymmen på plan 1 samt ett fläktrum på plan 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av 14 bostadslägenheter intill Vallåkra Station. Färdigställande beräknas till sommaren 2024 och därefter tar Brinova över fastigheten.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter och gemensamhetslokal samt ny utemiljö. Helsingborgs stad ska efter kontraktstecknande överlåta det upphandlade entreprenadkontraktet till Novum, som därmed blir byggherre och beställare samt - att Novum ska hyra ut de uppförda lokalerna till Helsingborgs stad.
Om- och tillbyggnad av tillagningskök vid äldreboende i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av tillagningskök för att kunna fördubbla kapaciteten. Arbetena avser nya ytskikt på golv och tak samt kompletteringar på väggar. Ny ventilation till köket och en mindre tillbyggnad. I projektet ingår även markarbeten.
Nybyggnad av grupphus i Helsingborg
Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Planer finns för bulleråtgärder inom Helsingborgs stad. Åtgärderna kommer att ingå under andra projekt som bl.a kan röra sig om fönsteråtgärder m.m.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser renovering av befintliga balkonger samt återskapande av en hörnbalkong.
Installation av brandlarm vid Dalhems centrum, Helsingborg
Projektet omfattar utbyte av brand- och utrymningslarm på Dalhem centrum som innefattar publika delar samt verksamhetslokaler. Objektets adress: Dalhemvägen 63-71 i Helsingborg.
Rivning av enbostadshus i Helsingborg
Projektet samupphandlas med projektnummer 2230849. Avser rivning av enbostadshus samt tillhörande ekonomibyggnader.
Takbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Renovering av fönster i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av träfönster i flerbostadshus med 6 lägenheter.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus.
Hissrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering och ombyggnad av befintlig hiss i flerbostadshus med 6 lägenheter.
Renovering av hiss i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av 1 hiss i flerbostadshus.
Renovering av fönster i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av fönster i flerbostadshus med 15 lägenheter.
Fönsterbyte del av flerbostadshus i Helsingborg
Avser byte av fönster på del av flerbostadshus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av befintlig tegelfasad på flerbostadshus med 14 lägenheter. Fastigheternär från 1906. Q-märkt hus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av putsfasad på delar av flerbostadshus.
Åtgärder av entrédörrar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser åtgärder av entrédörrar/ytterdörrar.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Helsingborg
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Helsingborg
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus med 10 lägenheter.
OVK-besiktning iflerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus med 6 lägenheter.
Fasadarbeten på del av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för åtgärder av putsfasad på del av flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för spolning av stammar i flerbostadshus med 22 lägenheter.
Renovering av entrédörrar i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av entrédörrar i 1 huskropp med tre trapphus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).