Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 250 lägenheter i flerbostadshus med 3-8 våningar i ett kvarter med garage i källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 198 lägenheter samt ett antal lokaler. Omfattar 5 huskroppar i 2-8 våningsplan. Hyresrätter. I projektet ingår även rivning av flerbostadshus med 63 lägenheter i 3 plan + källare. Rivningsarbeten påbörjas tidigast under Q1 2020 och grundarbeten tidigast under sommaren 2020.
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Helsingborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 15 våningar med 83 bostäder samt 5 våningar med kommersiella lokaler. Källare.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Drottninghög, Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder, ca 70-80 lägenheter samt kommersiella lokaler. Avser 1 huskropp i 3-16 våningsplan. Yta: 7000 m2 bostäder samt 1000 m2 kommersiella lokaler.
Nybyggnad av trygghetsbostäder, familjecentral m.m. i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 114 st trygghetsbostäder, vårdcentral samt familjecentral. Avser 1 huskropp i 2-6 plan med förråd i källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter i 1 huskropp i 20 våningsplan + källare. Objektet är beläget i södra delen av Helsingborg.
Renovering av flerbostadshus, Elineberg i Helsingborg
Projektet avser ROT renovering av 269 lägenheter i Helsingborg. Omfattas av helrenovering av lägenheter samt renovering av förråd, trapphus, hissar, byte av dräneringar och ny ventilation samt allmän upprustning in- och utvändigt. Objekten är beläggna på Kv Elineberg 7, Elinebergsplatsen nr 2, 4, 4A, 6, 8 och 10.
Nybyggnad av äldreboende i Rydebäck, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 72 lägenheter i 1 huskropp i 5 plan + källare.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av ca 25 st radhus i två plan.
Nybyggnad av seniorboende i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 49 lägenheter i 3 huskroppar i 4,5 rep. 6 plan. Bostadsrätter. Gemensamhetslokal samt övernattningslägenhet. Parkeringsgarage under mark. Miljöcertifierat projekt silver. Objektets läge: Diakongatan 1, 3 resp 5.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fortsatt renovering flerbostadshus. Husen på ”Gamla Elineberg” uppfördes under mitten av 1950-talet och är i sitt utförande karaktäristiskt för 50-talets byggnadstyp med lamellhus i 6 våningar. Arbetena avser stambyten, badrumsrenovering, el- och ventilationsarbeten, fönsterbyte, takarbeten samt åtgärder av entréer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariastaden
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 70 lägenheter- bostadsrätter i 2 huskroppar i 6 plan med garage under mark. Yta: 5550 ljus bta.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av 47 lägenheter. Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Maria station i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 69 lägenheter samt underjordiskt garage. Objektets läge: intill Maria station.
Nybyggnad av bostäder i Högasten, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 53 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostadshus, 6 våningar, ca 40 lägenheter samt verksamhetslokaler på bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter -hyresrätter.
Nybyggnad av radhus Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av radhus med 31 lägenheter i 6 huskroppar i 2 plan.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fortsatt totalrenovering av flerbostadshus i 3 huskroppar i 4 plan. I projektet ingår även ombyggnad av allmänna utrymmen i bottenplanen till totalt 21 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter, 1-3 rum och kök med boytor på ca 31-72 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 26 st radhus i två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 22 st radhuslägenheter i 6 längor i 2 plan. Bostadsrätter. Objektets läge: vid Spårvagnshallarna i Helsingborg. (Totalt planeras ca 700 bostäder i samtliga etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Nybyggnad av ett flerbostadshus i 8 våningar med 32 lgh, rivning av 2 komplementbyggnader. Hyresrätter.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg, et 3
Avser fortsatta planer för nybyggnad av LSS-boende inom Helsingborgs stad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tågaborg i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp i 4 plan. Bostadsrätter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser utvändig renovering av flerbostadshus som omfattar renovering av fönster, balkonger, fasader samt entréer. Elarbeten. Nya skärmtak. Objektets läge: Fyrverkaregatan 12, 14, 16.
Nybyggnad av radhus i Ringstorp i Helsingborg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av radhus med 14 lägenheter i två radhuslängor i 2-3 plan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet omfattar byte av balkongfönster och vanliga fönster, det kommer totalt vara 600 fönster som skall bytas. Oklart med vilken typ av fönster.
Nybyggnad av bostäder i Tågaborg, Helsingborg
Förslaget innebär att planområdet bebyggs med bostäder i fyra våningar samt en femte indragen våning. I förslaget lämnas ett gatt som möjliggör tillgänglighet till gårdens baksida. Parkering löses genom ett garage under mark. Totalt rymmer förslaget 13 bostäder.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 12 st kedjehus.
Avser nybyggnad av radhus på Råå, H-borg
Avser nybyggnad av två radhuslängor i 2- 3 plan med 5 lägenheter.
Ramavtal avseende glasreparationer för Helsingborgshem
Avser ramavtal avseende reparationer av glas inom Helsingborgshems fastighetsbestånd. Avtalstid 2 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind till bostäder i Helsingborg
Planer finns för inredning av vindar till bostäder. Objektets läge: Fredagsgatan 14 och 16.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Hissrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser renovering/modernisering av hissanläggningar samt byte av 4 dörrar. Objektets läge: I entreprenadens huvuddel ingår hissanläggningarna på gatuadress: - Västra Fridhemsgatan 6A, 1 hiss - Västra Fridhemsgatan 6B, 1 hiss - Västra Fridhemsgatan 8A, 1 hiss - Västra Fridhemsgatan 8B, 1 hiss
Ramavtal avseende brandkonsult/brandprojektör, Helsingborg
Ramavtal avseende brandkonsult/brandprojektör för genomförande av olika bygg-, anläggnings- och förvaltningsprojekt. Avtalstid 2021-06-01 - 2023-05-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Underhållsmålning m.m. i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser bl a målningsåtgärder, takbyte, installation av solceller, konstruktionsåtgärder, tilläggsisolering mm på del inom fastigheten Sköldenborg 17. Adress (Huvuddel): Planteringsvägen 32 – 36. Winergatan 1A-C. Option ingår under projektnummer 2055928.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser bl a takbyte, installation av solceller, tilläggsisolering vindar, nya lägenhetsavskiljare i trä och polyplank, målningsåtgärder mm på del inom fastigheten Skogsbrynet 1. adress: Huvuddel: Nils Kaggs Gata 19, 21. Christers Boijes Väg 18, 20, 28, 30, 32. Option ingår under projektnummer 2056007.
Byte av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för byte av hissar i flerbostadshus.
Underhållsmålning m.m. i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2055925. Projektet avser bl a målningsåtgärder, takbyte, installation av solceller, konstruktionsåtgärder, tilläggsisolering mm på del inom fastigheten Sköldenborg 17. Adress (Option): Västra Fridhemsgatan 4A-B, 6A-B, 8A-B.
Ramavtal avseende revisionsbesiktning inom Helsingborgs stad
Avser ramavtal avseende revisionsbesiktning inom Helsingborgs stad. Avtalstid är ej fastställd.
RFI rörande ramavtal avseende måleritjänster för Helsingborgshem
Avser ramavtal avseende RFI Måleritjänster invändigt inom Helsingborgshems fastighetsbestånd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser bl a takbyte, installation av solceller, konstruktionsåtgärder, tilläggsisolering, målningsåtgärder mm inom del av fastigheten. Projektet är uppdelat på en huvuddel och optioner: Huvuddel: Hebsackersgatan 6 - 10 Option: Hebsackersgatan 2 - 4 Option 1: DC mikronät Option 2: Batterilager Entreprenadens huvuddel skall senast vara färdigställd för slutbesiktning 3 månader efter produktionsstart av huvuddel, dock senast 2021-06-30. I de fall option avropas, skall den senast vara färdigställd för slutbesiktning 3 månader efter produktionsstart av optionsdel, dock senast 2021-11-30.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Helsingborg
Avser ombyggnad av lokal till ca 2 lägenheter.
Ombyggnad av lokal till lägenhet i Helsingborg
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet. Arbetena avser installationer, nya ytskikt samt dörrarbeten m.m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan för ändring av flerbostadshus, renovering av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan av hissinstallation/ändring i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av rad- och parhus - 9 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från hotell till bostäder.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av källare samt miljörum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till två lägenheter, del av industri.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, takkupa.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring samt ändring av bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring, inglasning av pergola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring, uppsättning av markiser.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare bostad på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Anmälan av ändring av bärande konstruktion i enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan av ändring i brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan av ändring i brandskydd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Anmälan för 15 kvm tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av kolonistuga i Helsingborg
Anmälan för rivning av kolonistuga och servicehus.
Ombyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av enbostadshus samt rivning delar och ändring bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av markiser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning av uteplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, nya balkonger samt rivning befintliga.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, nya balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Installation av micronät samt nytt batterilager vid flerbostadshus i Malmö
Avser option från projektnummer 2056000. Projektet avser installation av micronät samt nytt batterllager. Option 1: DC mikronät Option 2: Batterilager afress: Option : Nils Kaggs gata 23, 25, 27, 29. Johan Hårds Gata 72, 80, 82 84.
Fasadändring på flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (ehrensvärdsgatan 2-4).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus Beväringen 1,3,4.
Rivning av bostäder och toaletter Helsingborg
Avser rivning av bostäder och toaletter vid Grenadjärgatan 17 i Helsingborg.
Rivning av bostadshus och växthus m.m. i Helsingborg
Avser rivning av bostadshus inkl. komplementbyggnader, pannhus, lada och växthus på Kv Ljusekulla, yta 350 m2. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630690, 1630699, 1655226 samt 1655228.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser fasadändring av flerbostadshus, inglasning balkonger, hantverkaregatan 28-34.
Rivning av bostadshus i Helsingborg
Avser rivning av bostadshus med komplementbyggnad, 150 m2. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630690, 1630699, 1655220 samt 1655228.
Byte av tvättmaskiner i flerbostadshus i Helsingborg
Avser framtida planer för byte av tvättmaskiner i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.