Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, centrumbebyggelse, skola m.m. i östra ramlösa, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av ny stadsdel som omfattar bostadsbebyggelse, , centrumverksamhet, skola, förskola och idrottshall, park och naturstråk för Långeberga 1:1 m.fl. Planområdet är beläget cirka fem kilometer öster om Helsingborgs centrum, stadens östra ytterkant, öster om väg 111. Planområdet gränsar i väster till Österleden, i norr till Fältarpsvägen, i öster omfattar och avgränsas planområdet av Lussebäcken och i söder gränsar planområdet till jordbruksmark. Planområdet omfattar ca 84 hektar. (Totalt i hela området kan det röra sig om nybyggnad av ca 3000 bostäder under en flerårsperiod.)
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 198 lägenheter samt ett antal lokaler. Omfattar 5 huskroppar i 2-8 våningsplan. Hyresrätter. I projektet ingår även rivning av flerbostadshus med 63 lägenheter i 3 plan + källare. Rivningsarbeten påbörjas tidigast under Q1 2020 och grundarbeten tidigast under sommaren 2020.
Nybyggnad av bostäder m.m på Råå i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med butikslokal i nedre planet samt nybyggnad av en radhuslänga med 14 lägenheter i 2 plan. I projektet ingår även ett orangeri.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Drottninghög, Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder, ca 70-80 lägenheter samt kommersiella lokaler. Avser 1 huskropp i 3-16 våningsplan. Yta: 7000 m2 bostäder samt 1000 m2 kommersiella lokaler.
Renovering av flerbostadshus, Elineberg i Helsingborg
Projektet avser ROT renovering av 269 lägenheter i Helsingborg. Omfattas av helrenovering av lägenheter samt renovering av förråd, trapphus, hissar, byte av dräneringar och ny ventilation samt allmän upprustning in- och utvändigt. Objekten är beläggna på Kv Elineberg 7, Elinebergsplatsen nr 2, 4, 4A, 6, 8 och 10.
Nybyggnad av äldreboende i Rydebäck, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 72 lägenheter i 1 huskropp i 5 plan + källare. I projektet ingår även utökning av parkeringsyta inom intillliggande skolfastighet,
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Helsingborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 15 våningar med 83 bostäder samt 5 våningar med kommersiella lokaler. Källare.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorboende i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 49 lägenheter i 3 huskroppar i 4,5 rep. 6 plan. Bostadsrätter. Gemensamhetslokal samt övernattningslägenhet. Parkeringsgarage under mark. Miljöcertifierat projekt silver. Objektets läge: Diakongatan 1, 3 resp 5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariastaden
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 70 lägenheter- bostadsrätter i 2 huskroppar i 6 plan med garage under mark. Yta: 5550 ljus bta.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Maria station i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 69 lägenheter samt underjordiskt garage. Objektets läge: intill Maria station.
Nybyggnad av bostäder i Högasten, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 53 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostadshus, 6 våningar, ca 40 lägenheter samt verksamhetslokaler på bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Miatorp, Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 51 lägenheter. Totalyta mellan 3500-4000 kvm. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus på Drottninghög i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter, 1-3 rum och kök med boytor på ca 31-72 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Drottninghög i Helsingborg
Avser nybyggnad av 43 lägenheter i 2 huskroppar i 4-8 plan. Bostadsrätter.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fortsatt totalrenovering av flerbostadshus i 3 huskroppar i 4 plan. I projektet ingår även ombyggnad av allmänna utrymmen i bottenplanen till totalt 21 lägenheter. Objektets läge: Tränsgatan 6/Revärgatan 5,6.
Nybyggnad av bostäder i Rydebäck i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter i 5 plan. Äganderätter.
Nybyggnad av radhus Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av radhus med 31 lägenheter i 6 huskroppar i 2 plan.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg, et 3
Avser fortsatta planer för nybyggnad av LSS-boende med 10 lägenheter samt gemensamhetslokal i 1 huskropp i 1 1/2 plan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser utvändig renovering av flerbostadshus som omfattar renovering av fönster, balkonger, fasader samt entréer. Elarbeten. Nya skärmtak. Objektets läge: Fyrverkaregatan 12, 14, 16.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kattarp, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 18 lägenheter som omfattar 12 radhuslägenheter i 4 huskroppar i 1 plan samt 6 radhuslägenheter i 1 huskropp i 2 plan. Fastighetsbeteckning: Aspa 1, Aroma 1, Hornsberg 10.
Nybyggnad av radhus i Ringstorp i Helsingborg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av radhus med 13 lägenheter i två radhuslängor i 2-3 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tågaborg i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp i 4 plan. Bostadsrätter. i projektet ingår även 10 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg, et 1
Projektet avser nybyggnad av LSS-bostäder i 1 huskropp med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen och personallokal.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Planen avser nybyggnad av radhus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-tal lägenheter. I projektet ingår även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 12 st kedjehus.
Byte av fönster på flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för fönsterbyte i flerbostadshus.
Ventilationsarbeten i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ventilationsarbeten i flerbostadshus som omfattar byte från frånluftsaggregat till FTX-system. Avser 238 lägenheter i 5-6 huskroppar på 4 olika adresser: Knoppen 1: odengatan 1-7. Knoppen 2: planteringsvägen 198-210, ymersgatan 3-9. Knoppen 3: Ymersgatan 2-12. Knoppen 4: odengatan 9-21.
Ramavtal avseende glasreparationer för Helsingborgshem
Avser ramavtal avseende reparationer av glas inom Helsingborgshems fastighetsbestånd. Avtalstid 2 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Om och tillbyggnad av vårdboende i Helsingborg
Avser ombyggnation av äldreboende och omfattas av installation av hiss, fönsterbyte samt nytt luftaggregat plan 3 samt tillbyggnad av förråd med ny lastkaj.
Ombyggnad av vind till bostäder i Helsingborg
Planer finns för inredning av vindar till bostäder. Objektets läge: Fredagsgatan 14 och 16.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell till bostäder i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser ombyggnad från hotell till bostäder.
Inredning av lägenheter i flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare fem lägenheter samt fasadändring.
Hissrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser renovering/modernisering av hissanläggningar samt byte av 4 dörrar. Objektets läge: I entreprenadens huvuddel ingår hissanläggningarna på gatuadress: - Västra Fridhemsgatan 6A, 1 hiss - Västra Fridhemsgatan 6B, 1 hiss - Västra Fridhemsgatan 8A, 1 hiss - Västra Fridhemsgatan 8B, 1 hiss
Ramavtal avseende brandkonsult/brandprojektör, Helsingborg
Ramavtal avseende brandkonsult/brandprojektör för genomförande av olika bygg-, anläggnings- och förvaltningsprojekt. Avtalstid 2021-06-01 - 2023-05-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser utvändig renovering som omfattar fönsterbyte, takarbeten samt målningsarbeten.
Installationsarbeten i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för installationsarbeten i flerbostadshus under en flerårsperiod. Arbetena kan omfatta byte av radiatorer/termostater, byte elsystem/elsanering, stambyte, relining m.m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser bl a takbyte, installation av solceller, tilläggsisolering vindar, nya lägenhetsavskiljare i trä och polyplank, målningsåtgärder mm på del inom fastigheten Skogsbrynet 1. adress: Huvuddel: Nils Kaggs Gata 19, 21. Christers Boijes Väg 18, 20, 28, 30, 32. Option ingår under projektnummer 2056007.
Underhållsmålning m.m. i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser målningsarbeten, tvättning av fasad, plåtarbeten m.m. på del inom fastigheten Sköldenborg 17. Adress (Huvuddel): Planteringsvägen 32 – 36. Winergatan 1A-C. Option ingår under projektnummer 2055928.
Underhållsmålning m.m. i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2055925. Projektet avser målningsarbeten, tvättning av fasad, plåtarbeten m.m. på del inom fastigheten Sköldenborg 17. Adress (Option): Västra Fridhemsgatan 4A-B, 6A-B, 8A-B.
Utvändig renovering i flerbostadshus i Helsingborg
Avser utvändig renovering av flerbostadshus som avser åtgärder av tak, fönster samt ventilationsarbeten.
Byte av bakongdörrar/fönster i Helsingborg
Projektet avser byte av 128 balkongdörrar och 128 balkongfönster i flerbostadshus.
Hissrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2027819. Projektet avser renovering/modernisering av hissanläggningar samt byte av 2 dörrar. Option omfattar hissanläggningarna på gatuadress: - Östra Fridhemsgatan 4A, 1 hiss - Östra Fridhemsgatan 4B, 1 hiss
Byte av fjärrvärmecentral m.m i flerbostadhus
Avser byte av fjärrvärmecentral och röranläggning i kulvert och krypgrund i kv Emil 1.
Ramavtal avseende revisionsbesiktning inom Helsingborgs stad
Avser ramavtal avseende revisionsbesiktning inom Helsingborgs stad. Avtalstid är ej fastställd.
Installation av gaspannor i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser byte av gaspanna med ny placering på vind i huvudbyggnad med komplett styr-och övervakningsanläggning. (Fastigheten Månviolen 7 är belägen på Glebers väg 2C-E och Lokföraregatan 20A-E i Påarp, Helsingborgs kommun. Fastigheten består av 4 byggnader med 21 lägenheter, 5 affärslokaler, 1 tvättstuga samt en undercentral).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser bl a takbyte, installation av solceller, konstruktionsåtgärder, tilläggsisolering, målningsåtgärder mm inom del av fastigheten. Projektet är uppdelat på en huvuddel och optioner: Huvuddel: Hebsackersgatan 6 - 10 Option: Hebsackersgatan 2 - 4 Option 1: DC mikronät Option 2: Batterilager Entreprenadens huvuddel skall senast vara färdigställd för slutbesiktning 3 månader efter produktionsstart av huvuddel, dock senast 2021-06-30. I de fall option avropas, skall den senast vara färdigställd för slutbesiktning 3 månader efter produktionsstart av optionsdel, dock senast 2021-11-30.
Målningspaket Klimatskal 2021 inom Helsingborg
Projektet avser målningsåtgärder klimatskal på olika fastigheter inom Helsingborgshems bestånd. Projektet är uppdelat och det här avser huvuddel Maria Park 23. Adress: Tankegången 2-88, Engelska gången 5-9 och Husensjö (Ella 2, Rosa 5) Adress: Tyringegatan 194-202, Tyringegatan 358 Option ingår under projekt ID: 2075031 och 2075032
Ombyggnad av lokal till lägenhet i Helsingborg
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet. Arbetena avser installationer, nya ytskikt samt dörrarbeten m.m.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser renovering av befintliga träfönster på flerbostadshus med 14 lägenheter i 3 våningsplan. Fastigheten är från 1906. Q-märkt hus. Arbetena kommer att pågå under en 3 års-period.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus, takbyte.
Ombyggnad till lägenhet i flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad- och ändrad användning av kontorslokal till lägenhet.
Hissinstallation i flerbostadshus i Helsingborg
Avser installation av en invändig hiss i flerbostadshus.
Ändring av konstruktion i flerbostadshus, Helsingborg
Anmälan av ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Helsingborg
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, fasadändring, samt uppförande av plank.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av kontor till bostad.
Ombyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från samlingslokal till bostad, nybyggnad av garage samt rivning av bef tillbyggnad av bostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av enbostadshus med skärmtak.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av entrédörr.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 78 lgh - 2021-05-31--2031-05-31.
Hissrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser utbyte av en hiss i flerbostadshus med 6 lägenheter. Fastigheten är byggd 1902.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus Flintan 3,2.
Fasadändring på flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för inglasning balkonger på flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Ändring till permanent boende i flerbostadshus i Helsingborg
Avser anpassning till permanent boende i flerbostadshus. Avser smärre invändiga arbeten som väggarbeten, ytskikt m.m.
Nya fjärrvärmepumpar m.m. flerbostadshus i Helsingborg
Avser nya fjärrmvärmepumpar, termostater m.m.
Fasadarbeten på delar på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser omputsning på delar av fasad på plan 4 och plan 5 på flerbostadshus.
Ändrad planlösning i flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan av ändring planlösning i flerbostadshus.
Tillbyggnad av uterum vid enbostadshus i Helsingborg
Anmälan för 15 kvm tillbyggnad av uterum till enbostadshus, lgh 13b.
Byte av temostatventiler i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för byte av termostatventiler i flerbostadshus med 15 lägenheter.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för invändig målning av trapphus i 6 våningsplan.
OVK-besiktning flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus med 15 lägenheter.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av fönster på flerbostadshus med 3 lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.