Alla aktuella bostadsprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av äldreboende i Ängelholm
Avser nybyggnad av äldreboende för ca 80 boende och gemensamhetslokal samt tillagningskök vid Fridhem, Ängelholms kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 5 våningar med ca 78 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Ängelholm
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 53 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i centrala Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder i centrala Ängelholm.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av 4st flerfamiljshus i 2 våningar med ca 32 st bostäder i Ängelholm. BTA ca 2834.
Nybyggnad av rad-och parhus i Ängelholm
Planen avser att möjliggöra för rad- och parhus. Omfattning oklar .
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Ängelholm
Avser fönsterbyte på 85 lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Ängelholm
Avser rivning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ramavtal avseende kontrollansvarig, Ängelholm
Avser upphandlande myndighets behov av konsulttjänster för område Byggadmin kontrollansvarig konsult för utförande av uppdrag av varierande storlek.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Avser utvändigt underhåll av flerbostadshus, byte av fönster, målare av fasab.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Avser fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Ängelholm
Rivningsanmälan rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om installation av ny eldstad/skorsten flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.