Alla aktuella bostadsprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i södra Ängelholm
Planer finns för ny stadsdel med med en variation av 600-700 bostäder, förskola och vård-/äldreboende och nya park- och grönområden, samt golfbana. Området ligger sydväst om stadsdelen Kulltorp i södra Ängelholm.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 4-5 våningar med ca 70 lägenheter. Även ytor för lokaler planeras i bottenplan. Objektets läge: Utmed Kullavägen och Trapetsgatan intill Ängelholms IP.
Nybyggnad av äldreboende i Ängelholm
Avser nybyggnad av äldreboende för ca 80 boende och gemensamhetslokal samt tillagningskök vid Fridhem, Ängelholms kommun.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter 3 huskroppar i fem till sex våningar längs kanterna på det befintliga parkeringsdäcket. Ovanpå befintligt parkeringsdäck skapar man en gemensam gårdsmiljö för de boende. Utmed Storgatan planeras en mindre lokal på markplan. Projektet uppförs enligt Miljöbyggnad Silver. Objektets läge: I Ängelholms centrum i kvarteret Fågelsången 3, mellan Rönne å och Storgatan.
Nybyggnad av bostäder i centrala Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder i centrala Ängelholm.
Tillbyggnad av flerbostadshus, kontor m.m i Ängelholm
Projektet avser på- och tillbyggnad av 40-tal bostäder och verksamhetslokaler i bottenplan samt underjordiskt garage. Avser 1 sammanbyggd huskropp i 3-5 plan.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av 4st flerfamiljshus i 2 våningar med ca 32 st bostäder i Ängelholm. BTA ca 2834.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 7 parhus med 14 st bostäder i området Vejby Äng, Vejbystrand, Ängelholms kommun. Fastighetsbtkn: Vejby 135:296 135:292 135:293, 135:262, 135:261, 135:295, 135:294, 135:258, 135:259, 135:263, 135:260.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Tidiga planer för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av rad-och parhus i Ängelholm
Planen avser att möjliggöra för rad- och parhus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad bostadshus på innegård som öppnar sig i kvarteret som omges av Östergatan, Vaktgatan, Gasverksgatan och med öppning från Skolgatan. I dag finns här en lägre byggnad som inrymmer en bilverkstad sedan 1950-talet samt en föreningslokal. Tanken är att det ska bli ett flerbostadshus på fyra till fem våningar med ca 35 hyrelägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank.
Nybyggnad av radhus i Ängelholm
Avser nybyggnad av ett radhus med 7 st bostäder i äganderättsform. Samt mur och plank samt komplementbyggnad. BTA ca 805 kvm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Ombyggnad till bostäder i Rössjöfors Munka Ljungby
Avvaktar beslut. Bygglovsansökan skall inlämnas. Planer finns för ombyggnad av ekonomibyggnader till 3 lägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Ängelholm
Avser fönsterbyte på 85 lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Ängelholm
Avser rivning av flerbostadshus.
Ramavtal avseende kontrollansvarig, Ängelholm
Avser upphandlande myndighets behov av konsulttjänster för område Byggadmin kontrollansvarig konsult för utförande av uppdrag av varierande storlek.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Avser fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Ängelholm
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Ombyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad och rivning av del av huvudbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ev. byggande nybyggnad enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Ängelholm
Rivningsanmälan rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.