Alla aktuella bostadsprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder vid stadsdelen Kulltorp, Ängelholm
Planer finns för ny stadsbebyggelse, omfattande flera hundra nya bostäder söder om stadsdelen Kulltorp i Ängelholm.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 4-5 våningar med ca 74 lägenheter. Även ytor för lokaler planeras i bottenplan. Objektets läge: Utmed Kullavägen och Trapetsgatan intill Ängelholms IP.
Nybyggnad av trygghetsboende i Ängelholm
Avser nybyggnad av trygghetsboende för ca 76-84 boende och gemensamhetslokal samt tillagningskök vid Fridhem och Ängelholms kommun som hyresgäst.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 5 våningar med ca 78 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm, etapp 3
Avser nybyggnad av 20 st bostäder i 4 st radhus i 2 vån vid bostadsområdet Jorgubbfältet i Munka-Ljungby.
Nybyggnad av trygghetsboende i Ängelholm
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 53 lägenheter.
Nybyggnad av vårdboende i Strövelstorp, Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av vårdboende med ca 60 vårdplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rebbelberga, Ängelholm, etapp 2
Avser nybyggnad av ca 40 st nya lägenheter i tre huskroppar och med fyra till sex våningar ut mot Margretetorpsvägen. BTA ca 3200 kvm.
Tillbyggnad av flerbostadshus, kontor m.m i Ängelholm
Projektet avser på- och tillbyggnad av 40-tal bostäder och verksamhetslokaler i bottenplan samt underjordiskt garage. Avser 1 sammanbyggd huskropp i 3-5 plan.
Nybyggnad av parhus i Vejbystrand
Planer finns för nybyggnad av parhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholms kommun
Planer finns för nybyggnad av rad-kedjehus med ca 20 st bostäder, beläget i Jorgubbsfälltet, Bäckagården i Munka-Ljungby, Ängelholm.
Nybyggnad av rad-och parhus i Ängelholm
Planen avser att möjliggöra för rad- och parhus. Omfattning oklar .
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av radhus i Ängelholm
Avser nybyggnad av ett radhus med 7 st bostäder i äganderättsform. Samt mur och plank samt komplementbyggnad. BTA ca 805 kvm.
Rivning av vårdboende i Ängelholm
Rivning av en huvudbyggnad (f.d. äldreboende) samt två mindre byggnader (miljöstation/förråd).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Ängelholm.
Anmälan om underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Ängelholm
Rivningsanmälan rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring på flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.