Alla aktuella bostadsprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Ängelholm
Avser nybyggnad av bostadsrätter och hyresrätter på fastigheten Betvågen 5 på Stationsområdet i Ängelholm. Solbruket kommer bestå av bostadsrätter för aktiva seniorer med gemensam inglasad innergård. Totalt består Solbruket av 3 huskroppar med 4 eller 5 våningar och inrymmer totalt 63 lägenheter. Sockertoppen är ett punkthus med totalt 41 hyresrätter. Den 10:e och översta våningen byggs gemensamhetslokal, terrass samt arbetsstationer. Miljökvalificerat enl Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av vårdboende i Strövelstorp, Ängelholm
Avser nybyggnation av vårdboende med en totalyta på ca 7000 BTA. Fastigheten består av 4 våningsplan plus källardel med teknikutrymmen och vind med fläktrum med förråd. Vårdboendet ska rymma 70 vårdplatser samt personal fördelade på 7 avdelningar. Varje avdelning har egen matsal, kök och samvarorum. På varje våningsplan finns en vinterträdgård. Entreprenaden omfattar även anläggning av utemiljö, parkering, förrådsbyggnad samt byggnad för reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, Ängelholm
Projektet avser att detaljplanen ska bevara fastighetens karaktär mot Valhallsvägen, dels avseende befintlig byggnad och dels avseende tomten. Syftet är även att möjliggöra förtätning mot Bjärevägen genom avstyckning av tre nya fastigheter.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Planerna för fastigheten innebär att nuvarande byggnader rivs och lämnar plats för mindre flerbostadshus som utformas i harmoni med omgivande bebyggelse. Lägenhetsstorlekarna planeras variera från två till fyra rum och kök, ca 42 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av v flerbostadshus i Strövelstorp, Ängelholm
Planer finns för uppförande av ny bebyggelse för särskilt boende/vårdboende i 2-3 våningar samt delning av fastigheten för uppförande av flerbostadshus. Planområdet omfattar i huvudsak Åsbytorps äldreboende
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor m.m, Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, kontor och lager.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av 76 hyresrätter i fyra huskroppar och uppdelat i två etapper med vardera 34 lägenheter samt 42 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder intill Kulltorp, i Ängelholm
Etapp 1. Består av ca 13 små hus bostäder och består av både äganderätter, bostadsrätter, hyresrätter etapp 2: 2302357
Helrenovering av LSS boende, Ängelholm
Avser helrenovering av LSS-boende. Boendet har 4 avdelningar, 1 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Ängelholm
Projektet omfattar nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus och eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad Sandåkra 9:5.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser en tillbyggnad av flerbostadshus
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus (4 lgh) samt uppförande av stödmur.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Inredande av ytterligare bostäder (8st) i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Ängelholm
Avser inredning av vind i flerbostadshus (två lägenheter) samt stambyte.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Nybyggnad komplementbyggnader samt bullerplank.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).