Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Skåne län

Bjuv (0)
Bromölla (1)
Burlöv (2)
Båstad (8)
Eslöv (5)
Höganäs (54)
Hörby (2)
Höör (10)
Klippan (3)
Kävlinge (9)
Lomma (1)
Lund (16)
Malmö (55)
Osby (12)
Perstorp (3)
Sjöbo (1)
Skurup (1)
Svalöv (6)
Svedala (15)
Tomelilla (3)
Vellinge (3)
Ystad (3)
Åstorp (2)
Ängelholm (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 253 st.

Ombyggnad av fastigheter till lägenheter i Kävlinge
Planer finns för att bygga om tre fastigheter till lägenheter. De tre fastheterna har inrymnt kontor, lager samt silobyggnad.( Kvartersnamn: Lantmannen 12 o 13, Exporten 12 och Raneringen 5). Fastigheterna är belägna intill kommunhuset.
Renovering av Parapeten i Helsingborgs stad
Avser renovering av piren Parapeten som är belägen i centrala delen av Helsingborg. Efter Brogatan och Kvickbrons förlängning ligger den stenbelagda vågbrytaren som heter Parapeten. På Parapeten finns stranden Tropical Beach, Småbåtshamnens kontor samt parkeringar, verksamheter, en mur, stenskoning, mm.
Ombyggnad av gymnasieskola samt nybyggnad av idrottshall i Malmö
Planer finns för nybyggnad av gymnasieskola vid Södervärn.
Om- eller tillbyggnad av kulturhus m.m. i Höganäs
Planer finns för om- och tillbyggnad av kulturhus och bibiliotek.
Om- och tillbyggnad av högskola i Malmö
Planer finns för om- och tillbyggnation av Tandvårdshögskolan i i Malmö. Inom byggnaden inryms i dagsläget, klinikytor (tandvårdsundervisning, behandlingsrum), labb (forskning), kontor samt studiemiljöer, föreläsningssalar, bibliotek och cafeteria.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Höllviken-Vellinge
Avser utbyggnad till mötesfri fyrfältsväg.
Upprustning av kontaktledning samt järnväg längs Rååbanan sträckan Helsingborg-Teckomatorp
Kontaktledningsupprustning, hjälpkraft 3-fas samt upprustning av järnväg för höjd hastighet.
Om- och tillbyggnad av särskilt boende i Perstorp
Avser tillbyggnad av äldreboende med 18 lägenheter i 3 plan samt ombyggnad i del av befintlig byggnad som omfattar personallokal samt dagverksamhetslokal. Mottagningskök.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad av kontorshus i 5 våningar.
Tillbyggnad av skola i Svedala
Tidiga planer. Omfattning oklar.
Ombyggnad av stadsbibliotek i Helsingborg
Planer finns för ombyggnad av Stadsbiblioteket i Helsingborg. Yta: 3000 m2 ombyggnad samt utökning av ytterligare 3000 m2. Planer finns även för parkeringshus under biblioteket.
Utbyggnad av skola i Skanör, Vellinge
Detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad av Skanörs skola med 75 platser samt en idrottshall.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus samt in och utvändig rivning av en del av byggnaden.
Påbyggnad med bostäder på parkeringshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för påbyggnad av parkeringshus med 6 våningar, ca 30 lägenheter.
Ombyggnad av skola i Lund
Ombyggnad planeras för en problemfylld del av Lunds största gymnasium Polhemskolan.
Drift- och underhåll av hissar och rulltrappor i Citytunneln, Malmö
Automatiska dörrstängare och lyftanordningar.
Ombyggnad av vägnät i Lund
Planer finns för ombyggnad av vägnät i västra Lund. Utredningsarbeten skall utföras. Projektet ligger många år framåt.
Ombyggnad av kontor till ev lägenheter i Malmö
Planer finns för ombyggnad av kontor till ev. bostäder. Projektets omfattning är ej fastställd.
Påbyggnad med bostäder i Ängelholm
Tidiga planer på tillbyggnad av befintliga verksamhetslokaler med bostäder.
Utbyte av utdelssystem vid järnväg i Teckomatorp
Utbyte utdelssystem JZU840 till OCS950.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 9
Avser fortsatt renovering av ca 200 badrum.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 10
Avser fortsatt renovering av ca 220 badrum.
Nybyggnad av studentbostäder i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 25 st studentbostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för ny stadsdel och en utredning skall göras gällande ombyggnad eller rivning av de befintliga bostadshusen på området Vilans strandäng i Kristianstad.
Ombyggnad av f-9 skola, Osby kommun
Planer finns för ombyggnad, renovering av Hasslarödskolan, Osby kommun.
Ombyggnad av F-3 skola i Osby
Planer finns för ombyggnad, renovering av Klockarskogsskolan i Osby.
Integrerat brounderhåll i Skåne
Tillståndsbaserade och förutbestämda åtgärder på broar.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 10 år. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Helsingborg
Planer finns för tillbyggnad av 1200 m2 gymnastikhall.
Tillbyggnad av F-9 skola l i Helsingborg
Planer finns för tillbyggnad av klassrum.
Ombyggnad av vind i Trelleborg
Avser nybyggnad av 4 stycken förrådsvindar till 19 lägenheter.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar i 2 huskroppar till 16 st lägenheter samt fasadändring (nya takkupor och rökluckor).
Ombyggnad till bostäder och centumverksamhet i Osby
Planer finns för ombyggnad av Brio's gamla lokaler. Detaljplanen tillåter bostäder och centrumändamålsenlig verksamhet. Som till exempel, kontor, handel, butik, vård, skola. BTA ca 4000-5000 kvm.
Trimning av trafikplats vid E6 Helsingborg Södra
Trimningsåtgärder Helsingborg Södra samt faunaåtgärder Kropp. Ca 47 km faunastängsel varav 26 km är befintligt, bullerskydd på fyra broar, fyra viltuthopp samt röjning och avverkning av skog längs sträckan.
Rivning av industri och kontor m.m i Malmö
Projektet avser rivning av industribyggnader, kontor m.m. vid Kv. Bryggeriet. Projektet kommer att etappindelas.
Inbyggnad av terrass vid bibliotek i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer för omläggning av tak planeras om 3-4 år.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Avser ändrad användning av vindsutrymme till 10 lägenheter samt utvändig ändring av flerbostadshus på Brottaren 1.
Färdigställandearbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser färdigställande arbeten för bostadsområde.
Färdigställandearbeten i bostadsområde på Holma, Malmö
Avser färdigställandearbeten för framtida bostadsområde.
Ombyggnad av korsning vid E6/Väg 103 i Lomma
E6 trafikplats Lomma samt anslutning väg 103.
Upprustning av skola i Klippan
Avser upprustning av Ljungbyhedsskolan efter att delar av skolan totalförstördes i en brand 2017.
Underhåll av broar i Region Syd
Bro 11-496-1, 11-496-2, 12-600-1 och 12-651-1.
Ombyggnad av hotell till bostäder i Kävlinge
Planer finns för ombyggnad av hotell till bostäder samt miljöhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åstorp
Planer finns för att utföra en grunddränering inom 2-3 år.
Ombyggnation vid Maria Stationshus i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad för koppling till ny bro.
Ombyggnad av gång- och cykelgata, Eslöv.
Taget ur investeringsbudget 2021-2024
Underhåll av broar i Skåne
Underhåll av 4 st broar; 11-602-1, 11-67-1, 12-500-1 mfl.
Vattenskydd längs E6 Örbyfältet samt bullerskydd vid Rååns dalgång
Vattenskyddsåtgärder på en sträcka av ca 800 m och bullerskyddsåtgärder förbi och över Råån. En kort sträcka faunastängsel ingår samt att utreda om kantbalkarna behöver bytas på de två broarna över Råån.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av kontor och lager till bostäder. Total yta: ca 1370 m2.
Ombyggnad till nytt idrottscenter i Lund
Ombyggnad till gymnastik- och kampsportsanläggning.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Avser ändrad användning av vindsutrymme till 8 lägenheter i flerbostadshus på Atleten 6 samt på Atleten 7.
Ombyggnad av LSS-boende till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av LSS-boende till bostäder med 12 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av förskola i Torekov, Båstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Planer finns för ombyggnad av butiksklokal till 7 st lägenheter.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Brösarp
Planer finns för om- och tillbyggnad av församlingshem. Yta: 500-600 m2.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Inredning av vind samt fasadändring (nya takkupor).
Renovering av garagetak i Malmö
Projektet avser renovering av garagetak.
VMS och kameror längs E6 i Skåne län
Sidoområdesåtgärder för ändring av hastighet.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till bostäder, tillbyggnad med hiss och takkupor samt fasadändring (takfönster).
Åtgärder på Slättarödsvägen, Båstad
Ombyggnad av väg och spillvattenlednig.
Ombyggnad av korsning vid väg 40/942 i Åkarp
Korsning väg 40/942 i Åkarp samt påfartsramp vid Trafikplats Rogberga.
Ombyggnad av väg samt nybyggnad av parkeringshus i Ängelholm
Kommunen planerar att förlänga Järnvägsgatan med en annan sträckning än i dagsläget samt att bygga ett parkeringshus i anslutning till Järnvägen.
Ombyggnad av anslutningar längs väg 118 mellan Åhus-Kristianstad
Förlängning av accelerationsfält, ökad tillgänglighet för gångtrafikanter, ökad framkomlighet till närmaste busshållplats.
Underhåll av broar i Region Syd
Bro 10-282-1, 7-74-1 och 100-1672-1.
Ombyggnad av prästgård till bostäder i Skanör, Vellinge
Fastigheten Skanör 26:2 är del av den gamla prästgården intill Skanörs kyrka och används idag av Skanör-Falsterbo församling som bland annat kanslikontor. Församlingen önskar att omvandla befintlig byggnad till bostäder och syftet med planen är därför att pröva hur det kan utformas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bromölla
Planer finns för en relining i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Planer finns för ombyggnad av en ekonomibyggnad till bostäder.
Ombyggnad av Sjöbos kommunhus
Planer finns för ombyggnad av kommunhuset i avseende att samlokalisera kommunens administrativa förvaltningar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.