Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Skåne län

Bjuv (2)
Bromölla (5)
Burlöv (2)
Båstad (7)
Eslöv (10)
Höganäs (42)
Hörby (3)
Höör (6)
Klippan (12)
Kävlinge (24)
Landskrona (16)
Lomma (7)
Lund (45)
Malmö (127)
Osby (6)
Perstorp (1)
Sjöbo (5)
Skurup (6)
Svalöv (5)
Svedala (23)
Tomelilla (5)
Trelleborg (11)
Vellinge (8)
Ystad (8)
Åstorp (3)
Ängelholm (22)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 578 st.

Installation av ERTMS längs järnväg vid Öresundsbron
Styrområde Peberholm, Malmö, Lund och Kävlinge. Anläggningsuppgraderingar signalteknik.
Om- och tillbyggnad av stadsbibliotek i Helsingborg
Planer finns för ombyggnad av Stadsbiblioteket i Helsingborg. Yta: ca 5000 m2 ombyggnad samt utökning av ytterligare 3000 m2. Planer finns även för parkeringshus under biblioteket.
Ombyggnad av väg 23 mellan Tjörnarp-Sandåkra
Mötesseparering 2 + 1 väg med mitträcke (13 km lång sträcka), gång- och cykelport vid Norra Mellby, viltpassager, ny påfart vid trafikplats Sösdala, vägbro. Bärighet och beläggningsarbeten, utredning av plankorsning vid Tjörnarp, nya parallellvägar.
Ombyggnad av försörjningssystem på sjukhus i Lund
Byggnad 40 på sjukhusområdet i Lund är en robust byggnad som innehåller avancerad vårdverksamhet. Många av försörjningssystemen behöver ses över och bytas ut. Samtliga discipliner kommer ses över och i viss omfattning bytas ut eller kompletteras. Åtgärder för Bygg, VVS, El, och Styr & Regler ska tas fram.
Ombyggnad av väg E65 mellan Svedala-Börringe
1,7 km breddning av väg från 2+1 väg till motorväg (21,5 m bred), 2,0 km ny motorväg (21,5 m bred), 1,7 km ny 2+2 landsväg (16,5 m bred), 5 broar – i storlek från rörbro till ca 70 m lång motorvägsbro, bullerskyddsåtgärder i form av vallar, skärmar och fastighetsnära åtgärder, 3,5 km gång- och cykelväg, ny rastplats vid Börringe.
Utbyggnad av Malmö Central
Ny planskild spårkorsning på Malmö bangård, nya spår och plattformar Malmö C Övre samt dubbelspår Östervärns station-Malmö C.
Ombyggnad av Malmöpendeln/Lommabanan sträckan Kävlinge-Arlöv, etapp 2
Utbyggnad för persontrafik, nya stationer i Flädie och Alnarp, ny planskild korsning söder Flädie inklusive omdragning av väg 913 och ny GC-passage under järnvägen i Alnarp. Anpassning av plankorsningar och ställverk.
Ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona
Avser ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona. Etapp 1 innefattar: Ishall - finns på obj.nr 2210943 Fotbollsarena (Landskrona IP) finns på obj.nr: 1176670 Badhus med 50 respektive 25-meters bassäng samt badlekland Projektet är indelat i 4 etapper och totalkostnaden för etapperna landar på 900 mkr.
Stambyte och badrumsrenovering samt ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser stambyte med badrumsrenovering, fönsterbyte, konvertering från självdrag till frånluftsventilation med återvinning, installation av solcellsanläggning på Särla 2. Totalt 218 lägenheter och 17 lokaler fördelat på sex byggnader. Entreprenaden avser även ombyggnad av vindar till ca 60 nya vindslägenheter på Särla 2 och ca 6 nya vindslägenheter på Oasen 4, anläggning av cykelplatser och anpassning av växtlighet/dagvattenhantering för uppställningsplatser. Total boarea (BOA) på Särla 2 är ca 2100 m² och total boarea (BOA) på Oasen 4 är ca 208 m². Objektets läge: Lantmannagatan 60 A-C Lantmannagatan 62 A-E Lantmannagatan 64 A-E Lantmannagatan 66 A-E Augustenborgsgatan 3 Särlagatan 9 Särlagatan 11 A-D Särlagatan 13 A-D
Ombyggnad av väg E22 mellan Fogdarp-Hörby N
Avser ombyggnad av 2+1 väg till motorväg. Väglängd 7 km.
Om- eller till- eller nybyggnad av skola i Åstorp
Planer finns för om-, till- eller nybyggnad av Tingdalsskolan i Åstorp. Även ombyggnad av utemiljön. Det handlar om 5000-6000 kvm, varav en mindre del är ombyggnad .
Mötesseparering på väg 11 mellan Sjöbo (Anklam)-Tomelilla
Mötesseparering samt ny cykelväg för att binda samman Ramsåsa och Svampakorset. Anpassning av busshållplatser vid Anklam, Röddinge och Svampakorset.
Påbyggnad av bostäder i Trelleborg
Planer finns för påbyggnad av bostäder ovanpå gallerian mitt i Trelleborg. Det handlar om runt 180 nya bostäder.
Kollektivtrafikåtgärder längs väg 100, deletapp Falsterbo-Stora Hammar samt Tpl Kungstorp
Ombyggnad till fyrfältsväg, nya stationslägen med superbusstandard vid Nyckelhålsparken och Storvägen, fyrfältsväg över Skanörs Ljung, separata körfält för busstrafik. Åtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Breddning av bro vid tpl Kungstorp, trafiksäkring av gång- och cykelväg.
Införande av ERTMS i Hyllie, Malmö och Arlöv
Hyllie, Malmö C, Malmö Gbg och Arlöv.
Ombyggnad av vårdboende på Rebbelberga, Ängelholm
Avser totalrenovering av boenderummen samt kommer el, vatten- och avlopp och ventilation på boendet bytas ut. Nya Kungshaga kommer att få 90 rum fördelat på åtta avdelningar och två våningar. Det blir en ökning med 20 platser. Storköket är befintligt. Total BTA nybyggnad ca 7335 m². Total BTA Ombyggnad ca 300 m².
Påbyggnad av bostäder på affärshus i Malmö
Projektet avser påbyggnad av 85 bostäder i 4 plan på Åhlenstaket i centrala Malmö. Lägenheterna kommer att vara allt från 32 till 170 kvadratmeter stora. Alla lägenheter kommer att ha balkong eller terrass. Det kommer att finnas ett atrium, en gästlounge och plats för cyklar. Lägenheterna på första våningen har en högre takhöjd.
Ombyggnad av reningsverk i Bjuv
Avser ombyggnad av reningsverk med nya nyvång .
Om- och tillbyggnad, SamC i Lund
Avser om- och tillbyggnad av lokalerna för Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet. Ombyggnaden av de två befintliga husen M och O har en BTA om ca 6000kvm. Tillbyggnaden mellan M och O, kallat hus C, beräknas bli ca 4500kvm.
Ombyggnad av stationsområdet i Lund C
Planer ombyggnad av stationsområdet i centrala Lund.
Om- och tillbyggnad av skola i Höör
Projektet avser om- och tillbyggnad av högstadieskola. Yta: ca 6500 m2 varav 150 m2 tillbyggnad. Utomhusyta: ca 10000 m2. Objektets läge: Höörs centrum.
Tillbyggnad av skola i Smygehamn, Trelleborgs kommun
Avser tillbyggnad av Smygeskolan till en F-9-skola.
Ombyggnad av väg 913 mellan Bjärred-Flädie
Ombyggnad av plankorsning till en planskild korsning, separation av vägtrafiken från gc-trafiken, förbättrad säkerhet och tillgänglighet vid busshållplats.
Renovering och eventuellt påbyggnad av lägenheter på flerbostadshus i Kävlinge
Planer för för renovering av flerbostadshus med 32 lägenheter och eventuellt påbyggnad av ca 15 lägenheter.
Ombyggnad av bangård i Åstorp
Nytt mötesspår och ny gångbro inklusive anslutning till mellanplattform. Ställverksbyte.
Ombyggnad av magasin till ev bostäder alternativt centrumverksamhet i Helsingborg
Planer finns för ombyggnad av Magasin 405 till ev. bostäder, centumverksamheter m.m.
Ombyggnad av äldreboende till hyreslägenheter i Malmö
Objektet avser ombyggnad av tidigare vårdboende inom Kv. Cellon 2. 69 befintliga lägenheter och tillhörande gemensamma ytor omvandlas till totalt 81 hyreslägenheter.
Ombyggnad av bank i Malmö
Väsentlig ändring av ventilation, vs och planlösning. Två etapper; Etapp 1 väntas starta efter sommaren och pågå till sommaren -25, då börjar etapp 2 och väntas pågå till våren -26.
Renovering av vattentorn i Landskrona
Avser upprustning och modernisering av Landskrona vattentorn. I entreprenaden ingår även en möjlig option för såväl utredande arbeten (Fas 0) samt motsvarande utförandearbeten avseende upprustning och modernisering av Fredriksdals vattentorn i Helsingborg.
Restaurering och stabilisering av kajer i Trelleborg
Avser restaurering och stabilisering av kajerna i det gamla hamnområdet där man planerar för nya stadsdelen Sjöstaden i Trelleborg.
Ombyggnad av akutmottagning i Ystad
Planer finns för om- och tillbyggnation av akutmottagningarna på lasarettet i Ystad. Tanken är att samla akutmottagningarna för både vuxenakuten samt barnakut och barn- och ungdomsavdelningen.
Kollektivtrafikåtgärder längs väg 11/102 vid Lund och Dalby
Supercykelstråk. Väg 102 östra Lund kollektivkörfält Skåneexpressen och väg 11 Dalby breddning av befintlig väg.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Planer finns för en tillbyggnad av hotell.
Ombyggnad av gymnasieskola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av kontor till gymnasieskola.
Om-/tillbyggnad av kontorshus samt nybyggnad av bostäder i Lund
Planer finns för utveckling av befintligt kontorshus genom en om- eller tillbyggnad samt uppförande av nytt flerbostadshus på tomten.
Ombyggnad av f.d verkstad till förskola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av f.d Kockums verkstadsbyggnad till förskola med 12 avdelningar för 240 barn. Förskolegård med en yta på ca 6000 m2.
Ombyggnad av bostäder m.m. i Perstorp
Projektet avser ombyggnad av äldreboende till lägenheter alternativt trygghetsboende.
Totalombyggnad station i Kävlinge
BBK Totalombyggnad av 130 kV Stv.
Nytt 130 kV stv & kontroll i Malmö
CTA- Centrala Statione Nytt 130 kV stv & kontroll.
Stationsåtgärder i Östra Klagstorp
ÖKL- Östra Klagstorp dela stationen.
Ny 130/10 kV station i Landskrona
Kronan ny 130/20kV station Landskrona.
Ny 130/10 kV trans i Tomelilla
TLA- Tomelilla Ny 130/10 kV trans.
Utbyggnad av skola i Skanör, Vellinge
Detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad av Skanörs skola med 75 platser samt en idrottshall.
Ombyggnad av gata och va i Ystad
Projektet avser ombyggnad av Stora Östergatan (gågata) i Ystad, där man avser att byta ut befintlig Va-anläggning där de hundra år gamla vatten- och avloppsledningarna är i dåligt skick och behöver ersättas med nya. Ett nytt ledningssystem kommer att läggas i gatan, där dagvatten och spillvatten separeras och endast spillvattnet går till reningsverket. Även en ny vattenledning med dricksvatten kommer att läggas i gatan. I samband med detta kommer man att se över gatans utseende ovan mark. I projektet ingår även ny stenläggning, sittplatser samt planteringsarbeten.
Ombyggnad del av huvudbyggnad vid Helsingborgs lasarett. Etapp 2
Avser ombyggnad och anpassning av Regionservice med ca 500 kvm dedikerad rangeringsyta, utvidga bårhusets kylrum, säkerställa att hygienkrav uppnås mm. Uppdraget innefattar två delprojekt Regionservice plan 09, total BTA ca 3000 kvm.
Ombyggnad del av huvudbyggnad vid Helsingborgs lasarett, Etapp 1
Avser ombyggnad inom provtagningen med robot för hantering av prover samt inom Patologens verksamhetsrum med ny utrustning mm. Medicinsk service plan 10, totalt BTA ca 750 kvm.
Nytt exploateringsområde i Malmö
Projektet avser nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården. .
Ombyggnad av sjukhus, Ängelholm
Planer finns för utöka Ängelholms sjukhusområde.
Utbyggnad av gång- och cykelstråk och torg i Lund
Avser nybyggnad av cykel- och gångstråk (Idépromenaden) samt utbyggnad av torg.
Om- och tillbyggnad av skollokaler i Vittsjö, Hässleholms kommun
Avser rivning, ombyggnad och en tillbyggnad av skollokaler. Tillbyggnad ca 1200 kvm.
Ny- och ombyggnation av Karlslunds djurpark i Landskrona
Avser ombyggnation av Karlslunds djurpark i Landskrona Komplementbyggnader och landskapsåtgärder i Landskrona.
Ombyggnad och ev tillbyggnad av gymnasium i Ängelholm
Planer finns för en ombyggnad av gymnasieskola, att evt bygga ut.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser inredning av vind till 60 lägenheter. Drivan 16,Erikstorp 6,Lekatten 4,Lister 9,Vargen 6.
Upprustning och utveckling av utemiljön i området Offerkällan i Lund, Etapp 3
Planer för renovering, upprustning och utveckling av utemiljön Offerkällan. Etapp 3 omfattar områdena kring gård och garage 1, 2 och 3. Arbetet omfattar: • Upprustning och utveckling av hela utemiljön med dess gårdar, lek- och aktivitetsplatser, stråk, entréområden och planteringar. • Nya tätskikt på garage, liksom att skapa nya vistelsemiljöer på taken. • Förnyelse av belysning och ledningar inom området då ledningarna är utdömda och belysningen otillfredsställande. • Kanalisation av framtida installationer till elbilar i garage. • Renoverings- och förnyelseåtgärder av VA anläggningen i området.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad del av Pildammsvägen från tvåfältsväg till fyrfältsväg.
Utbyggnad av äldreboende i Ystad
Planer finns för utbyggnation av Vigavägen äldreboende med 45 platser.
Ombyggnad av vind till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 9 lägenheter i flerbostadshus. Yta: 1300 m2.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Avser utbyggnad av 1000 m fjärrvärme.
Nybyggnad av förskola i Smygehamn, Trelleborgs kommun
Planer finns för nybyggnad av förskola norr om Smygeskolan.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Malmö
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med 150-160 lgh.
Ombyggnad av Östra Karups skola i Båstad
Planer finns för ombyggnad av östra Karups skola.
Kollektivtrafikåtgärder längs väg 100, deletapp Stora Hammar-Kungstorp
Breddning av väg 100 till 2+2 körfält, nytt stationsläge och planskild gång- och cykelpassage öster om cirkulationsplatsen i Höllviken, framkomlighets- och komfortåtgärder för kollektivtrafik i cikulationsplatsen i Östra Höllviken.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Utveckling av Stadsparken i Ängelholm
Detta är ett delprojekt i Ängelholmspaketet avser utveckling av stadsparken med Skolgatan, Kamengatan och norra storgatan
Utbyggnad av spillvatten- & överföringsledning i Klippan
Avser utbyggnad av spillvatten och överföringsledning mellan Bonnarp-Ljungbyhed i Klippans kommun
Upprustning eller nybyggnad av högstadieskola i Hörby
Planer finns för två olika alternativ i projektet. Det avser renovering av byggnad, eller rivning och nybyggnad av skola
Ombyggnad av kontorshus till bostäder, handel och kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad delar av kontorshus till bostäder, handel och kontor. Omfattning är ej fastställd. Objektets läge: Hästhagenområdet.
Om-och tillbyggnad av skola, Klippan
Avser om- och tillbyggnad av en skola med personalutrymmen, entré
Tillbyggnad av labb-, kontor- och personalutrymmen vid Ringsjöverket i Eslöv
Avser tillbyggnad av labb-, kontor- och personalutrymmen vid Ringsjöverket i Eslöv.
Ombyggnad av skola i Smygehamn, Trelleborgs kommun
Avser ombyggnad av Smygeskolan till en F-9-skola.
Ombyggnad från simhall
Upptagen i kommunens investeringsbudget. Avser förändrat användningsområde av befintlig simhall då ny ska konstrueras. Okänt om enbart ombyggnad eller om det innebär rivning också. Inlagda kategorier är enbart spekulation.
Ombyggnad av vägnät, i Lund
Planer finns för ombyggnad av vägnät i västra Lund. Utredningsarbeten skall utföras. Projektet ligger många år framåt.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 10
Avser fortsatt renovering av ca 220 badrum.
Ombyggnad och renovering av Solgården, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser utvändig och löpande invändig ombyggnad och renovering av Solgården korttidsboende.
Framtidens belysning Etapp 4- Armaturbyte i Helsingborg
Entreprenaden är den fjärde etappen i Framtidens belysning. Ej fastställt vilka områden som berörs.
Ombyggnad av gator vid torg i Eslöv
Avser nya bla va-ledningar och gator runt torget mm.
Ombyggnad av f-9 skola, Osby kommun
Planer finns för ombyggnad, renovering av Hasslarödskolan, Osby kommun.
Ombyggnad av F-3 skola i Osby
Planer finns för ombyggnad, renovering av Klockarskogsskolan i Osby.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Avser nya va-ledningar, omläggning av fjärrvärme, gator, gångstråk, trottoarer och parkeringsplatser. Avser Västergatan-Föreningstorget.
Fasadarbeten på affärshus i Helsingborg
Avser byte av fasadmaterial ( fasadskivor) på affärshus.
Framtidens belysning Etapp 3- Armaturbyte i Helsingborg
Entreprenaden är den tredje etappen i Framtidens belysning.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad av Bellevuevägen. Omfattar en sträcka på 1 1/2 km.
Nybyggnad av studentbostäder i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 25 st studentbostäder.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 5 års period. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats längs väg 11 i Vasaholm
Passage för gång- och cykeltrafik över eller under väg 11 vid busshållplats Vasaholm, tillgänglighetsanpassning av busshållplats Vasaholm, förlängda accelerationskörfält för buss.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 5 år. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Ombyggnad, rivning samt nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
På Norra Skolgatan i centrala Klippan ligger detta butiks- och flerbostadshus i 2 & 3 våningar från 1939. Fastigheten är i behov av en totalrenovering inklusive stambyte. Treklövern äger även fastigheten på Skölden 27, detta är en q-märkt villa i direkt anslutning till Skölden 3. Villan står idag tom och kan komma till att bli en del av projektet. Inom fastigheten Skölden 3 skall även det gamla bageriet rivas, detta för att kunna skapa möjligheter för bebyggelse av nyproducerade bostäder inom tomten. Handlas upp via ramavtal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).