Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av stationen i Burlöv
Avser om- och tillbyggnad av burlövs station. Fler bussplatser, ditsättning av tre nya busslinjer, vändzon, nytt torg mm.
Ombyggnad av gator i Arlöv
Ombyggnad av befintlig gatumark på Lillevångsgatan, Lundavägen och Svenshögsvägen i Arlöv. Objektet avser rivning av befintlig gatumark, grönytor. Ny markanläggning med gator, gång- och cykelväg, anslutningar till sidogator samt rondell vid Lundavägen och Svenshögsvägen. Bullermur ska byggas som avskiljer gata mot GC-väg och grönytor vid villakvarteren. Rivning av befintlig belysning och montering av ny belysning.
Renovering av yttertak och fasader på flerfamiljshus i Arlöv
Avser renovering av yttertak och fasader på flerfamiljshus. Arbetet omfattarrenovering av yttertak, balkongtak och skivfasad under hängränna, samt skivfasader under fönster på fasad.
Renovering av yttertak på flerfamiljshus i Arlöv i Burlövs kommun
Avser renovering av yttertak på flerfamiljshus i Arlöv.
Utvändigt underhåll flerbostadshus i Burlöv
Planer finns att renovera balkonger i 3 lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).