Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av stadsbibliotek i Helsingborg
Planer finns för ombyggnad av Stadsbiblioteket i Helsingborg. Yta: ca 5000 m2 ombyggnad samt utökning av ytterligare 3000 m2. Planer finns även för parkeringshus under biblioteket.
Ombyggnad av magasin till ev bostäder alternativt centrumverksamhet i Helsingborg
Planer finns för ombyggnad av Magasin 405 till ev. bostäder, centumverksamheter m.m.
Ombyggnad del av huvudbyggnad vid Helsingborgs lasarett. Etapp 2
Avser ombyggnad och anpassning av Regionservice med ca 500 kvm dedikerad rangeringsyta, utvidga bårhusets kylrum, säkerställa att hygienkrav uppnås mm. Uppdraget innefattar två delprojekt Regionservice plan 09, total BTA ca 3000 kvm.
Ombyggnad del av huvudbyggnad vid Helsingborgs lasarett, Etapp 1
Avser ombyggnad inom provtagningen med robot för hantering av prover samt inom Patologens verksamhetsrum med ny utrustning mm. Medicinsk service plan 10, totalt BTA ca 750 kvm.
Framtidens belysning Etapp 4- Armaturbyte i Helsingborg
Entreprenaden är den fjärde etappen i Framtidens belysning. Ej fastställt vilka områden som berörs.
Nybyggnad av studentbostäder i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 25 st studentbostäder.
Fasadarbeten på affärshus i Helsingborg
Avser byte av fasadmaterial ( fasadskivor) på affärshus.
Framtidens belysning Etapp 3- Armaturbyte i Helsingborg
Entreprenaden är den tredje etappen i Framtidens belysning.
Tillbyggnad av F-9 skola l i Helsingborg
Planer finns för tillbyggnad av klassrum.
Trimning av trafikplats vid E6 Helsingborg Södra
Delprojekt 3 består i att ersätta en kilavfart till en parallellavfart för norrgående trafik som ska svänga mot Helsingborg C. Ersätta stopplikt med en vävningsträcka för trafik som kommer södergående och ska svänga till väg 109 samt att ta fram en vävningssträcka för trafik som ska norrut från väg 109 och Helsingborg.
Trimningsåtgärder vid trafikplats Vasatorp i Helsingborg
Delprojekt 4 består i att ersätta en kilavfart med en parallellavfart, utvidga med ett körfält i rampen, samt ett högerpåsvängskörfält i södergående avfartsramp för trafikplats Vasatorp.
Åtgärder vid trafikplats i Helsingborg
Planer finns för åtgärder vid Brohults trafikplats.
Vattenskydd längs E6 Örbyfältet samt bullerskydd vid Rååns dalgång
Delprojekt 2 består av vattenskyddsåtgärder på en sträcka av ca 1 km och bullerskyddsåtgärder förbi- och över Råån. Vägsträckan korsas av en korsningspunkt med järnväg. Detta medför att järnväg ingår i projektet.
Hyresgästanpassning och utökning av kontor och produktionslokal i Helsingborg
Murrelektronik har varit hyresgäst hos Wihlborgs sedan 2007 med placering i Berga industriområde. Det nya avtalet omfattar närmare 4 000 kvm och innebär en utökning av ytorna med 1 900 kvm fördelat på kontor respektive lager/produktion. ( En tidigare padelhall i fastigheten blir nu en modern och funktionell lager- och produktionshall).
Utbyte av hissar på Helsingborgs lasarett
Avser utbyte av 3 st hissar i by 01 och utbyte av 2 st hissar i by 04. Befintliga hissar i by 01 är av typ hydraul. Befintliga hissar i by 04 är av typ linhiss.
VA-arbeten längs Villagatan i Mörarp
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av Förnyelse av dagvattenledningar, Förnyelse av spillvattenledningar samt Förnyelse av vattenledningar.
Utbyte av överbyggnad gata och renovering av mur i Helsingborg
Huvuddel 1: Ombyggnad av gatan på Parapeten, södra delen samt korsningen med Kvickbron. Nytt upphöjt övergångsställe på Brogatan öster om Kvickbron. Yta ca: 3 400 m2, Gatulängd ca 360 m. Huvuddel 2: Renovering av muren på Parapeten, sträckan norr om Kvickbron, längd ca 285 m. Tvätt och renovering av fogar på muren på Parapeten, sträckan söder om Kvickbron, längd ca 310 m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för utvändig renovering av flerbostadshus. Arbetena kan röra sig om åtgärder av tak, fasader m.m. Objektet är beläget i Helsingborgs centrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser utvändig renovering av flerbostadshus. Arbetena avser renovering av tak, fasader samt fönster. Objektet är beläget i Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av gata och g/c-väg m.m Fredriksdal i Helsingborg
Avser ombyggnad av gata, gång- och cykelväg samt trädplantering.
Invändigt underhåll på Helsingborgs lasarett
Avser invändigt underhåll samt installation av sprinkler på psykiatriska vårdlokaler i By02, Södra och Västra flygeln plan 15 på totalt ca. 4000 kvm. Delprojekt 2 avser renovering samt delvis ombyggnad av Fastighetsdriften på totalt ca. 800 kvm NTA i By02 plan 09 för att förbättra arbetsmiljön och effektivisera arbetsuppgifterna genom att skapa renodlade verkstadsytor, avskilda administrativa ytor och förråd inom befintliga verkstäder.
Renovering av förskola i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Utbyggnad av torg samt dagvattenåtgärder Fredriksdal i Helsingborg
Projektet avser främst utbyggnad av torg samt åtgärder av dagvattenpark.
Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.
Underhåll av broar vid trafikplats Kropp i Helsingborg Norra
Pelarrenovering samt diverse betongarbete.
Invändigt underhåll på Helsingborgs lasarett
Planer finns för lokalanpassning, renovering samt delvis ombyggnad av Fastighetsdriftens lokaler. BTA ca. 800 kvm NTA i By02 plan 09.
Utrivning av Görarpsdammet med flera åtgärder i Råån, Helsingborgs stad
Avser förstudieutredning gällande förutsättningarna för rivning av Görarpsdämmet samt slå fast nivå och profil vid platsen för dämmet och ta fram målbild för den berörda vattendragssträckan . Avser komplett underlag för ansökan om ny vattendom gällande rivning av dämmet och anläggning av ny vattendragssträckning samt fullständigt underlag för upphandling av utförandeentreprenad.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Byte av parkbelysning i Sundspärlan, Helsingborg
Projektet omfattar utbyte av parkbelysning inom Sundspärlan, Folkparken 1 & 2, Helsingborg.
Utvändigt underhåll av affärshus i Helsingborg
Tillbyggnad av affärshus - loftgång.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad och inredning av ytterligare 3 lägenheter i kontor (drottninggatan 30/norra strandgatan 31).
Tillbyggnad av restaurang vid affärshus i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av restaurang i anslutning till affärshus, ica maxi.
Byte av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för byte av hissar i flerbostadshus.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Planer finns för bulleråtgärder inom Helsingborgs stad.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Planer finns för bulleråtgärder inom Helsingborgs stad. Åtgärderna kommer att ingå under andra projekt som bl.a kan röra sig om fönsteråtgärder m.m.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Planer finns för bulleråtgärder inom Helsingborgs stad.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Planer finns för bulleråtgärder inom Helsingborgs stad.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Sluttäckning av deponi i Helsingborg
Projektet avser sluttäckning av deponi inom Helsingborgs avfalls- och återvinningsanläggning.
Sluttäckning av deponi i Helsingborg
Projektet avser sluttäckning av deponi inom Helsingborgs avfalls- och återvinningsanläggning.
Sluttäckning av deponi i Helsingborg
Projektet avser sluttäckning av deponi inom Helsingborgs avfalls- och återvinningsanläggning.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Sluttäckning av deponi i Helsingborg
Projektet avser sluttäckning av deponi inom Helsingborgs avfalls- och återvinningsanläggning.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Avser åtgärder av belysningsprogram. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Avser åtgärder av belysningsprogram. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Avser åtgärder gällande belysningsprogram. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av infrastuktur i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Avser åtgärder gällande belysningsprogram. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Eventuella planer finns för fönsterrenovering och åtgärder av tak på flerbostadshus.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Hissinstallation i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för hissinstallation i flerbostadshus med 8 lägenheter i 3 1/2 plan.
Takarbeten på flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för takomläggning på flerbostadshus.
Relining i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för relining i flerbostadshus med 19 lägenheter.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Rivning av kontor i Helsingborg
Rivning av kontor Asien 21,17.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av fönster.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av parkering vid stationen i Ramlösa
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Åtgärder av parkering vid stationen i Ramlösa
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Åtgärder av parkering i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Planer finns för ombyggnad av parkering vid Norra station.
Åtgärder av parkering i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Planer finns för ombyggnad av parkering vid Norra station.
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Planer finns för renovering av fasad och fönster på Raus Kyrka.
Åtgärder av parkering vid stationen i Ramlösa
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Åtgärder av parkering vid stationen i Ramlösa
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Utvändigt underhåll av skola i Helsingborg, etapp 2
Fasadändring av skola - byte fönster.
Hissrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av hissar i 3 st trapphus.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av fönster i flerbostadshus med 19 lägenheter.
Eventuellt fönsterbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Eventuella planer på fönsterbyte på flerbostadshus med 9 lägenheter.
Åtgärder av ytterdörrar m.m. i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för åtgärder av ytterdörrar/entrédörrar i flerbostadshus.
Takarbeten på flerbostadshus i Helsingborg
Avser byte av papptak samt plåtarbeten på flerbostadshus med 6 lägenheter.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av fönster i 4 lägenheter.
Åtgärder av ventilationen i flerbostadshus i Helsingborg
Avser ventilationsarbeten som avser byte av motorer för in- och utluft samt byte av kilremmar.
Åtgärder av köksfläktar flerbostadshus i Helsingborg
Avser åtgärder av takmonterade utsugsfläktar. Fläktmotorer. Avser flerbostadshus med 6 lägenheter.
Ommålning av miljöhus vid flerbostadshus i Helsingborg
Avser ommålning av miljöhus och murar i anslutning till flerbostadshus med 6 lägenheter.
Asfaltering av parkering vid bostadshus i Helsingborg
Planer finns för asfaltering av parkering i anslutning till flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).