Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 128 st.

Nytt exploateringsområde i Malmö
Projektet avser nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården. .
Ombyggnad av kontor till gymnasieskola i Malmö
Planer finns för ombyggnad från kontor till skola för gymnasie- och vuxenutbildning. Byggnaden består av tre rektangulära huskroppar som är sammankopplade via en smalare central byggnadsdel. Man avser att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå Silver samt Guld på energi.
Påbyggnad av bostäder på affärshus i Malmö
Projektet avser påbyggnad av 85 bostäder i 4 plan på Åhlenstaket i centrala Malmö. Lägenheterna kommer att vara allt från 32 till 170 kvadratmeter stora. Alla lägenheter kommer att ha balkong eller terrass. Det kommer att finnas ett atrium, en gästlounge och plats för cyklar. Lägenheterna på första våningen har en högre takhöjd.
Renovering av F-6- skola samt ventilationsarbeten i Malmö
Avser renovering av Bulltoftaskolan, Hus A-E samt ventilationsarbeten.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Malmö
Avser ny och utökad reningsprocess på Sjölunda avloppsreningsverk.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser inredning av vind till 60 lägenheter. Drivan 16,Erikstorp 6,Lekatten 4,Lister 9,Vargen 6.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Oxie, Malmö
Planer finns för nybyggnad av 10 lägenheter i form av flerbostadshus alternativt radhus. Planer finns även för ombyggnad av befintlig gård till ca 15 lägenheter. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta Louisedals gård med nya bostäder, på ett sätt som tar hänsyn till kulturmiljön och den äldre gårdsformation på platsen. Detaljplanen ska också möjliggöra en lämplig användning av befintlig gårdsbebyggelse.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 1880220 Avser ombyggnad av vindsvåning i 6 huskroppar till 60 lägenheter. Projektets gatudadress: Särlagatan 9 Augustenborgsgatan 3A-C Särlagatan 11A-D Särla 2 11 Särlagatan 13A-D Särla 2 4 Lantmannagatan 62A-E Särla 2 11 Lantmannagatan 64A-E Särla 2 11 Lantmannagatan 66A-E
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Projektet ligger på is. Avser utbyggnad av 1000 m fjärrvärme.
Byte av tappvatteninstallationer i flerbostadshus, Mellanheden
Avser byte av tappvatteninstallationer i flerbostadshus. Projektet kommer att etappindelas. Totalt 501 lägenheter. 1: Kv Violinen ligger vid Skabersjögatan 2: Kv. Fagotten ligger vid Överedsgatan. 3: kv. Flöjten vid Börringegatan.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 10
Avser fortsatt renovering av ca 220 badrum.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 9
Avser fortsatt renovering av ca 200 badrum.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad av Bellevuevägen. Omfattar en sträcka på 1 1/2 km.
Renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser renovering av flerbostadshus som omfattar fönsterbyte, takbyte samt åtgärder av innergård.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vårdboende till 30 studentlägenheter. Fasadändring (nytt räcke) samt rivning av trappa. Uppställning av miljöstation.
Tillbyggnad av skola i Malmö
Projektet avser tillbyggnad av särskolebyggnad för 70 barn. Solcellsanläggning på tak. Nybyggnad av miljöhus och förråd. I projektet ingår även ombyggnad av skolgård.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Malmö
Planer finns för ombyggnad av kontor till 16 lägenheter.
Ombyggnad av församlingshem till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av församlingshem till 14 lägenheter) samt fasadändring (ny takkupa, takfönster, terassdörrar, räcke återställande av fönster).
Ombyggnad till ungdomslägenheter m.m. lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av av lokaler till 3 st studentlägenheter, ombyggnad av korridorer och utrymmen m.m. I projektet ingår även fönsterbyte samt omputsning av fasader. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilolajgatan 18 i Malmö.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar i 2 huskroppar till 16 st lägenheter samt fasadändring (nya takkupor och rökluckor).
Stambyte i flerbostadshus i Malmö
Projektet ligger vilande. Avser byte av vatten och avloppsstammar. Kostnad okänd.
Byte av tappvattensinstallationer i Kroksbäck, etapp 2
Avser byte av tappvatteninstallation i flerbostadshus.
Byte av yttertak samt inredning av vind i Malmö
Fastigheten är i fem våningsplan och projektet avser inredande av vindsplan i sjätte planet till tre lägenheter samt byte av yttertak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser inredning av vindar till 27 nya lägenheter. I projektet ingår även fasadändring (utökade fönster, nya fönster och fönsterdörrar, nya takluckor och takfönster, takbryggor och väggstegar) samt anordnande av parkering. Objektets adress: - Bohus 5, Trelleborgsvägen 1 - Bohus 5, Dalaplan 3 och 5 - Bohus 5, Per Albin Hanssons väg 2.
Rivning av industri och kontor m.m i Malmö
Projektet avser rivning av industribyggnader, kontor m.m. vid Kv. Bryggeriet. Projektet kommer att etappindelas.
Byte av tappvattensinstallationer i Kroksbäck, etapp 1
Planer finns för byte av tappvatteninstallationer vid Kroksbäck.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 12
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Ombyggnad till omklädningsrum och café i Malmö
Projektet avser ombyggnad till omklädningsrum och café med en yta på 1000 m2.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 11
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 16
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 15
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 21
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Underhåll av broar i Region Syd
Bro 11-496-1, 11-496-2, 12-600-1 och 12-651-1.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 18
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 17
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 22
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Färdigställandearbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser färdigställande arbeten för bostadsområde.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 20
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Färdigställandearbeten i bostadsområde på Holma, Malmö
Avser färdigställandearbeten för framtida bostadsområde.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 14
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 23
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändrad användning (lokal till 7 nya bostäder) återbostadisering.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 13
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 19
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av källarlokaler till 21 ungdomslägenheter.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser fortsatt ombyggnad av vindar i 2 huskroppar (på plan 14) till 12 lägenheter.
Utvändigt underhåll av sjukhusbyggnad i Malmö
Projektet avser renovering av putsfasad samt byte av fönster i sjukhusbyggnad.
Ombyggnad av LSS-boende till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av LSS-boende till bostäder med 12 lägenheter .
Ombyggnad och delning av lägenheter i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för delning av lägenheter samt sammanslagning av lägenheter i två trapphus. Man har för avsikt att bygga om 1:r till 2:r samt 4:or till 3:or. Fastigheten är byggd på 60-talet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av kontor och lager till 21 lägenheter. Total yta: ca 1370 m2.
Tillbyggnad av skola i Malmö
Avser tillbyggnad av 650 m2 skollokaler. Fasadändring (ny kulör), uppsättning av skyltar samt marklov för trädfällning.
Stambyte i flerbostadshus i Malmö
Avser stambyte i 37 st atriumhus. Kostnad okänd.
VMS och kameror längs E6 i Skåne län
Sidoområdesåtgärder för ändring av hastighet.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till bostäder, tillbyggnad med hiss och takkupor samt fasadändring (takfönster).
Underhåll av broar i Region Syd
Bro 10-282-1, 7-74-1 och 100-1672-1.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Planer finns för ombyggnad av vind till 8 lägenheter.
Nybyggnad av ett torrt kyltorn, 45 MW med sluten kretslösning i Malmö
Avser att integrera ett kyltorn (ett torrt kyltorn, 45 MW, sluten kretslösning) inklusive tillhörande processutrustning för två av förbränningsledningarna. En nyckelfärdig lösning som inkluderar även anläggningsbyggandet, eventuella styrsystem och elarbeten, integration av fjärrvärme till anläggningen samt all nödvändig rörledning och installation.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser byte av konstgräs vid befintlig konstgräsplan.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 8 lägenheter.
Påbyggnad av kontor i Malmö
Avser påbyggnad av kontor med ca 200-250 m2. Fasadändring (ny dörr och byte av fönster till dörr), anläggning av parkering, samt ändrad planlösning.
Renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser renovering av flerbostadshus som omfattar byte av fönster och fönsterdörrar, nya balkongfronter, åtgärder av tvättstugor mm i flerbostadshus.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Invändigt underhåll av lokaler & lägenheter i Malmö
Entreprenaden avser tappvattenbyte av samtliga lägenheter och lokaler. Befintligt ventilationssystem ska ändras från självdrag till mekaniskt frånluftsystem. Nya kanaler tubas, och aggregat monteras på vind. Det finns 135 st lägenheter och 5 st lokaler av olika typ. IMD monteras i lägenheter och lokaler samt inkommande vatten. Lägenhetsstorlekar är fördelade enligt nedan: 36 st 1 RoK 57 st 2 RoK 32 st 3 RoK 10 st 4 RoK Objektet är beläget på John Ericssons väg 75 A-F, 77 A-E och 79 A-B. Fastighet tillhör området Mellanheden.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 1880182 Avser ombyggnad av vind till 6 lägenheter samt fasadändring och nya takfönster. Projektets gatuadress:
Renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser renovering av flerbostadshus som omfattar fönsterbyte. takbyte samt åtgärder av innergård.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Tillbyggnad av industrihus i Malmö
Planer finns för att bygga till befintlig industribyggnad med 250 m2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för fortsatt utvändig renovering av flerbostadshus. (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial) (Avser totalt 236 lägenheter i samtliga etapper)
Ombyggnad av internvärme på Sysavs anläggning i Malmö
Avser förbättring av Sysavs internvärme (även kallad primärvärme). De anläggningar som betjänas av internvärmen är Avfallskraftvärmeverket (AKV), Matavfall, Djurkremeringen, Vågen, Huvudkontoret (HK) och Farligt Avfall (FAL).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial). Avser ca 50-tal lägenheter. (Avser totalt 236 lägenheter i samtliga etapper)
Rivning av skola i Malmö
Planer finns för rivning av en sammanbyggd huskropp inrymmande skola med industrilokal, kontor m.m.
Ny kajpromenad och lokalgata i Malmö
Projektet avser ny kajpromenad och lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för fortsatt utvändig renovering av flerbostadshus. (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial) (Avser totalt 236 lägenheter i samtliga etapper)
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för fortsatt utvändig renovering av flerbostadshus. (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial) (Avser totalt 236 lägenheter i samtliga etapper)
Rivning av skola i Bulltofta, Malmö
Projektet ingår även rivning av en befintlig skolbyggnad som tidigare varit en hangar. Yta: ca 10000 m2.
Ombyggnad av vind till studentlägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindsvåning till 4 studentbostäder. Fasadändring (nya takterrasser och takfönster).
Inredning av vind till lägenheter i Malmö
Förhandsdiskussion avseende inredning av vind till två lägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Planer finns för byte av fönster på flerbostadshus med 32 lägenheter.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Takarbeten på flerbostadshus i Malmö
Planer finns för takarbeten på flerbostadshus i 3 våningsplan.
Ombyggnad av kontor m.m. i Malmö
Ändring från tandläkarmottagning till kontor, personalrum, mötesrum och samlingsplats.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).