Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 148 st.

Nytt exploateringsområde i Malmö
Projektet avser nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården. .
Ombyggnad till butik och parkeringshus mm i Malmö
Projektet avser ombyggnad av 3500 m2 butikslokaler i bottenplan för Willys samt parkeringshus i övre planen med 550 parkeringsplatser.
Ombyggnad av kontor till gymnasieskola i Malmö
Planer finns för ombyggnad från kontor till skola för gymnasie- och vuxenutbildning. Byggnaden består av tre rektangulära huskroppar som är sammankopplade via en smalare central byggnadsdel. Man avser att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå Silver samt Guld på energi.
Renovering av F-6- skola samt ventilationsarbeten i Malmö
Avser renovering av Bulltoftaskolan, Hus A-E samt ventilationsarbeten.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Malmö
Avser ny och utökad reningsprocess på Sjölunda avloppsreningsverk.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Avser framtida planer på byte av fönster i 385 lägenheter i 7 huskroppar i 3-8 plan.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Oxie, Malmö
Planer finns för nybyggnad av 10 lägenheter i form av flerbostadshus alternativt radhus. Planer finns även för ombyggnad av befintlig gård till ca 15 lägenheter. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta Louisedals gård med nya bostäder, på ett sätt som tar hänsyn till kulturmiljön och den äldre gårdsformation på platsen. Detaljplanen ska också möjliggöra en lämplig användning av befintlig gårdsbebyggelse.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 1880220 Avser ombyggnad av vindsvåning i 6 huskroppar till 60 lägenheter. Projektets gatudadress: Särlagatan 9 Augustenborgsgatan 3A-C Särlagatan 11A-D Särla 2 11 Särlagatan 13A-D Särla 2 4 Lantmannagatan 62A-E Särla 2 11 Lantmannagatan 64A-E Särla 2 11 Lantmannagatan 66A-E
Ombyggnad av vind till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 9 lägenheter i flerbostadshus. Yta: 1300 m2.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Avser utbyggnad av 1000 m fjärrvärme.
Byte av tappvatteninstallationer i flerbostadshus, Mellanheden
Avser byte av tappvatteninstallationer i flerbostadshus. Projektet kommer att etappindelas. Totalt 501 lägenheter. 1: Kv Violinen ligger vid Skabersjögatan 2: Kv. Fagotten ligger vid Överedsgatan. 3: kv. Flöjten vid Börringegatan.
Ombyggnad till gymnasieskola i Malmö
Avser ombyggnation av befintlig fastighet till ändamålsenliga lokaler för en ny gymnasieskola. Byggnaden, som har 6 våningsplan, är uppdelad i 3 huskroppar och denna ombyggnad berör Hus A och Hus B.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 9
Avser fortsatt renovering av ca 200 badrum.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 10
Avser fortsatt renovering av ca 220 badrum.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad av Bellevuevägen. Omfattar en sträcka på 1 1/2 km.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vårdboende till 30 studentlägenheter. Fasadändring (nytt räcke) samt rivning av trappa. Uppställning av miljöstation.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler samt tillbyggnad av gångbro i Malmö
Projektet avser hyresgästanpassning i befintlig kontorsbyggnad i 7 plan. I projektet ingår även tillbyggnad av ca 20 m2 gångbro mellan två befintliga kontorsbyggnader.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Malmö
Planer finns för ombyggnad av kontor till 16 lägenheter.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Ombyggnad av församlingshem till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av församlingshem till 14 lägenheter) samt fasadändring (ny takkupa, takfönster, terassdörrar, räcke återställande av fönster).
Byte av yttertak samt inredning av vind i Malmö
Fastigheten är i fem våningsplan och projektet avser inredande av vindsplan i sjätte planet till tre lägenheter samt byte av yttertak.
Byte av tappvattensinstallationer i Kroksbäck, etapp 2
Avser byte av tappvatteninstallation i flerbostadshus.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal i gatuplan till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser inredning av vindar till 27 nya lägenheter. I projektet ingår även fasadändring (utökade fönster, nya fönster och fönsterdörrar, nya takluckor och takfönster, takbryggor och väggstegar) samt anordnande av parkering. Objektets adress: - Bohus 5, Trelleborgsvägen 1 - Bohus 5, Dalaplan 3 och 5 - Bohus 5, Per Albin Hanssons väg 2.
Utvändig renovering av lägenheter i Malmö
Projektet avser fönsterbyte samt omputsning av fasader. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilklajgatan 18 i Malmö.
Stambyte i flerbostadshus i Malmö
Projektet ligger vilande. Avser byte av vatten och avloppsstammar. Kostnad okänd.
Rivning av industri och kontor m.m i Malmö
Projektet avser rivning av industribyggnader, kontor m.m. vid Kv. Bryggeriet. Projektet kommer att etappindelas.
Byte av tappvattensinstallationer i Kroksbäck, etapp 1
Planer finns för byte av tappvatteninstallationer vid Kroksbäck.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 14
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager, fasadändring (nya portar, nytt vindfång samt nytt skärmtak).
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 13
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 12
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändrad användning (lokal till 7 nya bostäder) återbostadisering.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 20
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 18
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 15
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Färdigställandearbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser färdigställande arbeten för bostadsområde.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 16
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 17
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Färdigställandearbeten i bostadsområde på Holma, Malmö
Avser färdigställandearbeten för framtida bostadsområde.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 19
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 23
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Ombyggnad VA-ledningsnät och pumpstation i Malmö
Avser ombyggnad av VA-ledningsnätet längs Jörgen Kock och ombyggnad av befintlig pumpstation vid Frihamnsallén. Området Nyhamnen och projektet sträcker sig mellan Skeppsbrokajen i väst till Frihamnsallén i öst.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 22
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 21
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser fortsatt ombyggnad av vindar i 2 huskroppar (på plan 14) till 12 lägenheter.
Ombyggnad och delning av lägenheter i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för delning av lägenheter samt sammanslagning av lägenheter i två trapphus. Man har för avsikt att bygga om 1:r till 2:r samt 4:or till 3:or. Fastigheten är byggd på 60-talet.
Utvändig renovering av församlingshem i Malmö
Projektet avser byte av betongfasad samt fönsterbyte på församlingshem.
Ombyggnad av skola till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av skola till bostäder med 9 lägenheter, fasadändring (nytt tak, nytt ventilationsrör och inklädnad av skorstenar) samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av LSS-boende till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av LSS-boende till bostäder med 12 lägenheter .
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad av konstgräsplan vid Kroksbäcks IP.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av kontor och lager till 21 lägenheter. Total yta: ca 1370 m2.
Ombyggnad av station i Malmö
Totalombyggnad 130/10kV station Hyllie.
Stambyte i flerbostadshus i Malmö
Avser stambyte i 37 st atriumhus. Kostnad okänd.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Avser utvändig renovering på delar av flerbostadshus i vinkelbyggnad. Arbetena avser omfogning av fasad, renovering av fönster, utbyggnad av befintliga balkonger samt nya balkongdörrar. Objektets adress: Fersens väg 14 A-B/Erik Dahlbergsgatan 12-14.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad av konstgräsplan där befintlig konstgärsmatta ska bytas ut. Nytt staket, åtgärder av belysning m.m.
Ombyggnad av vindsvåning till kontor i Malmö
Avser inredande av råvind till kontor samt fasadändring (nya fönster)
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till bostäder (8 lgh) samt fasadändring (nya takfönster, takkupa).
Ombyggnad i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av vind och tvättstuga till 9 lägenheter samt fasadändring (nya takfönster).
Nybyggnad av ett torrt kyltorn, 45 MW med sluten kretslösning i Malmö
Avser att integrera ett kyltorn (ett torrt kyltorn, 45 MW, sluten kretslösning) inklusive tillhörande processutrustning för två av förbränningsledningarna. En nyckelfärdig lösning som inkluderar även anläggningsbyggandet, eventuella styrsystem och elarbeten, integration av fjärrvärme till anläggningen samt all nödvändig rörledning och installation.
Elomdragning i flerbostadshus i Malmö
Avser byte av fastighetscentraler och fördelningscentraler. Stigare dras om till samtliga lägenheter och övriga ytor så som tvättstuga. Objektet är beläget på: Förrådet 2: Augustenborgsgatan 22A-C Häcken 2: Lönngatan 62-70A-B, Uddeholmsgatan 29A-F Hösten 3: Norra Grängesbergsgatan 35A-C, Augustenborgsgatan 7A-B, 9A-C Passet 4: Lindgatan 8, Enegången 3 Passet 6: Lindgatan 12A-B Sommaren 1: Augustenborgsgatan 15 A-B, 15 C-E, 17 A-C och 19 A-C Fastigheterna är uppförda mellan 1949-1953
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad av befintlig konstgräsplan.
Hyresgästanpassning för framtidens bibliotek i Hyllie, Malmö
I Hyllie, södra Malmö uppförs ett kvarter med namnet Embassy of sharing. Biblioteket kommer att vara beläget i två byggnader, Drivbänken och Fyrtornet, på plan 2. På plan 2 är byggnaderna sammanbundna med en inglasad gångbro. Denna upphandling avser hyresgästanpassning av de delar av biblioteket som inhyses i Fyrtornet. Malmö stad avser längre fram, att genomföra en separat upphandling avseende hyresgästanpassning av de delar av biblioteket som inhyses i Drivbänken. Nu aktuell upphandling, avser utförande och inte projektering, kommer även att villkoras av att entreprenadkontrakt avseende hyresgästanpassningar i Drivbänken ingår.
Ombyggnad av tvättstugor till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av tvättstugor till 3-4 lägenheter, förråd till tvättstugor) fasadändring (nya altandörrar och uteplatser).
Ombyggnad av tvättstugor till lägenheter i Malmö
Avser fortsatt ombyggnad av tvättstugor till 3-4 lägenheter, förråd till tvättstugor) fasadändring (nya altandörrar och uteplatser).
Påbyggnad av kontor i Malmö
Avser påbyggnad av kontor med ca 200-250 m2. Fasadändring (ny dörr och byte av fönster till dörr), anläggning av parkering, samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 7 lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 8 lägenheter.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad av konstgräsplan där befintlig konstgärsmatta ska bytas ut. Åtgärder av belysning m.m.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 1880182 Avser ombyggnad av vind till 6 lägenheter samt fasadändring och nya takfönster. Projektets gatuadress:
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad av konstgräsplan där befintlig konstgärsmatta ska bytas ut. Åtgärder av belysning m.m.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av flerbostadshus som avser fönsterbyte, fasadarbeten samt ny port.
Ombyggnad av utegym i Malmö
Planer för ombyggnad av skolgård- och en upprusning av utegym.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Malmö
Avser konvertering av självdragsventilation till FTX i 23st lägenheter. Objektets läge: Föreningsgatan 49 A-D och Stenbocksgatan 23 A-D
Ombyggnad av internvärme på Sysavs anläggning i Malmö
Avser förbättring av Sysavs internvärme (även kallad primärvärme). De anläggningar som betjänas av internvärmen är Avfallskraftvärmeverket (AKV), Matavfall, Djurkremeringen, Vågen, Huvudkontoret (HK) och Farligt Avfall (FAL).
Ombyggnad av kaj samt kajstråket k i Malmö
Projektet avser ombyggnad kaj och kajpromenad, lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Rivning av skola i Malmö
Planer finns för rivning av en sammanbyggd huskropp inrymmande skola med industrilokal, kontor m.m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för fortsatt utvändig renovering av flerbostadshus. (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial) (Avser totalt 236 lägenheter i samtliga etapper)
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial). Avser ca 50-tal lägenheter. (Avser totalt 236 lägenheter i samtliga etapper)
Förhyrning av lokaler för hemtjänst i Rosengård, Malmö
Malmö stad, genom Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genomför upphandling av hyresavtal avseende ännu inte anpassade lokaler för hemtjänst inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet förutsätter. Avser hyresavtal gällande förhyrning av lokaler för hemtjänst i Rosengård. I lokalen skall en hemtjänstcentral för fyra (4) hemtjänstsektioner verksamma i Rosengård bedriva verksamhet. Lokalen skall vara mellan 600 och 1000 kvm stor. Malmö stad, genom Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genomför upphandling av hyresavtal avseende ännu inte anpassade lokaler för hemtjänst inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet förutsätter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för fortsatt utvändig renovering av flerbostadshus. (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial) (Avser totalt 236 lägenheter i samtliga etapper)
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för fortsatt utvändig renovering av flerbostadshus. (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial) (Avser totalt 236 lägenheter i samtliga etapper)
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (byte av fönster) samt installation av solenergianläggning (solceller på tak).
Rivning av skola i Bulltofta, Malmö
Projektet ingår även rivning av en befintlig skolbyggnad som tidigare varit en hangar. Yta: ca 10000 m2.
Ombyggnad av vind till studentlägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindsvåning till 4 studentbostäder. Fasadändring (nya takterrasser och takfönster).
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Planer finns för byte av fönster på flerbostadshus med 32 lägenheter.
Ombyggnad av dagcenter i Malmö
Ändrad användning (förskola till daglig verksamhet).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).