Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Installation av ERTMS längs järnväg vid Öresundsbron
Styrområde Peberholm, Malmö, Lund och Kävlinge. Anläggningsuppgraderingar signalteknik.
Utbyggnad av Malmö Central
Ny planskild spårkorsning på Malmö bangård, nya spår och plattformar Malmö C Övre samt dubbelspår Östervärns station-Malmö C.
Stambyte och badrumsrenovering samt ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser stambyte med badrumsrenovering, fönsterbyte, konvertering från självdrag till frånluftsventilation med återvinning, installation av solcellsanläggning på Särla 2. Totalt 218 lägenheter och 17 lokaler fördelat på sex byggnader. Entreprenaden avser även ombyggnad av vindar till ca 60 nya vindslägenheter på Särla 2 och ca 6 nya vindslägenheter på Oasen 4, anläggning av cykelplatser och anpassning av växtlighet/dagvattenhantering för uppställningsplatser. Total boarea (BOA) på Särla 2 är ca 2100 m² och total boarea (BOA) på Oasen 4 är ca 208 m². Objektets läge: Lantmannagatan 60 A-C Lantmannagatan 62 A-E Lantmannagatan 64 A-E Lantmannagatan 66 A-E Augustenborgsgatan 3 Särlagatan 9 Särlagatan 11 A-D Särlagatan 13 A-D
Införande av ERTMS i Hyllie, Malmö och Arlöv
Hyllie, Malmö C, Malmö Gbg och Arlöv.
Påbyggnad av bostäder på affärshus i Malmö
Projektet avser påbyggnad av 85 bostäder i 4 plan på Åhlenstaket i centrala Malmö. Lägenheterna kommer att vara allt från 32 till 170 kvadratmeter stora. Alla lägenheter kommer att ha balkong eller terrass. Det kommer att finnas ett atrium, en gästlounge och plats för cyklar. Lägenheterna på första våningen har en högre takhöjd.
Ombyggnad av gymnasieskola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av kontor till gymnasieskola.
Nytt 130 kV stv & kontroll i Malmö
CTA- Centrala Statione Nytt 130 kV stv & kontroll.
Nytt exploateringsområde i Malmö
Projektet avser nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården. .
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad del av Pildammsvägen från tvåfältsväg till fyrfältsväg.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser inredning av vind till 60 lägenheter. Drivan 16,Erikstorp 6,Lekatten 4,Lister 9,Vargen 6.
Ombyggnad av vind till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 9 lägenheter i flerbostadshus. Yta: 1300 m2.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Avser utbyggnad av 1000 m fjärrvärme.
Ombyggnad av kontorshus till bostäder, handel och kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad delar av kontorshus till bostäder, handel och kontor. Omfattning är ej fastställd. Objektets läge: Hästhagenområdet.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 10
Avser fortsatt renovering av ca 220 badrum.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad av Bellevuevägen. Omfattar en sträcka på 1 1/2 km.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Malmö
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med 150-160 lgh.
Ombyggnad av församlingshem till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av församlingshem till 14 lägenheter) samt fasadändring (ny takkupa, takfönster, terassdörrar, räcke återställande av fönster).
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Utvändig renovering av lägenheter i Malmö
Projektet avser fönsterbyte samt omputsning av fasader. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilklajgatan 18 i Malmö.
Rivning av industri och kontor m.m i Malmö
Projektet avser rivning av industribyggnader, kontor m.m. vid Kv. Bryggeriet. Projektet kommer att etappindelas.
Byte av yttertak samt inredning av vind i Malmö
Fastigheten är i fem våningsplan och projektet avser inredande av vindsplan i sjätte planet till tre lägenheter samt byte av yttertak.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal i gatuplan till lägenheter.
Byte av tappvattensinstallationer i Kroksbäck, etapp 1
Planer finns för byte av tappvatteninstallationer vid Kroksbäck.
Ombyggnad och delning av lägenheter i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för delning av lägenheter samt sammanslagning av lägenheter i två trapphus. Man har för avsikt att bygga om 1:r till 2:r samt 4:or till 3:or till ca: 27 lägenheter. Fastigheten är byggd på 60-talet.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Godsstråket genom Skåne
Ombyggnad/utbyte av 4 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik.
Kollektivtrafikåtgärder i Skåne län, etapp 3
Totalt 16 kollektivtrafikåtgärder i Skåne län; Balsby Brommagårdsvägen, Fjälkinge station, Rörum Sophiaskolan, Tryde Eke, Vollsjö Torg, Anderslöv Hemmansvägen. Beddingestrand Backsippevägen, Böste Östra, Böste Västra, Håslöv E6, Skegrie E6, Bara Linsbo, Höganäs S:t Andreas väg, Klågerup busstation, Stora Harrie Harrievägen och Bårslöv väg 109. Nya busskörfält, pendlarparkeringar, GC-vägar.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 14
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 15
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Färdigställandearbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser färdigställande arbeten för bostadsområde.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 17
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 19
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 16
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 18
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 20
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Ombyggnad och dränering vid konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad och dränering vid två konstgräsplaner.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 22
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 21
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 23
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Färdigställandearbeten i bostadsområde på Holma, Malmö
Avser färdigställandearbeten för framtida bostadsområde.
Utökning av teaterlokaler i Malmö
Projektet avser utökning av Skånes Dansteaters lokaler. Yta ca 1170 kvm belägen på plan 10 (markplan) + ca 110 kvm nytt teknikutrymme på plan 11 (1tr). Yta inom plan 10 innefattar kontor med pentry, omklädning/wc/dusch, rum för dansträning, rum för teaterföreställningar ”black box”, uppehållsyta för besökare/publik. Yta inom plan 11 innefattar ny teknik i huvudsak ny ventilation med tillhörande installationer.
Ombyggnad av skola till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av skola till bostäder med 9 lägenheter, fasadändring (nytt tak, nytt ventilationsrör och inklädnad av skorstenar) samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av vind till bostäder samt omläggning av tak på flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av vind till 5 lägenheter, nya takfönster samt omläggning av yttertak på flerbostadshus. Fastigheten har i dagsläget 25 lägenheter i 4 plan.
Stambyte i flerbostadshus i Malmö
Avser stambyte i 37 st atriumhus. Kostnad okänd.
Byte av tappvatteninstallationer i flerbostadshus, Mellanheden
Projektet avser rördragning av tappvattenledningar i 7 huskroppar i 4 plan med totalt 156 lägenheter. Skyddsrum finns i fastigheten. Entreprenaden omfattar även inklädnad av rördragning. Installation av IMD ska utföras samtidigt. Ett underjordiskt garage finns i anslutning till Börringegatan 1. Fastigheten uppfördes 1952.
Ombyggnad av affärslokaler till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av affärslokal till 5 lägenheter samt fasadändring (nya fönster och entrédörrar, ändring av material på del av fasad).
Byte av tappvatteninstallationer i flerbostadshus, Mellanheden
Avser byte av tappvatteninstallationer i flerbostadshus.
Elrenovering i flerbostadshus i Malmö
Avser elrenovering i fastigheten Hilleröd 3 som är uppförd 1952 och har totalt 141 lägenheter och 3st lokaler. Adress: Pilåkersvägen 9AB, CD och 11AD John Erikssonsväg 71AB, CD och 73AD
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till bostäder (8 lgh) samt fasadändring (nya takfönster, takkupa).
Ombyggnad av gata/infrastruktur i Malmö
Omfattar gestaltning och förprojektering av del av Amiralsgatan, en sträcka på cirka 1 350 meter, samt nya och befintliga intilliggande gator och områden som angränsar intill, i Rosengård i Malmö.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad av befintlig konstgräsplan.
Ombyggnad av kaj samt kajstråket k i Malmö
Projektet avser ombyggnad kaj och kajpromenad, lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av centralstation i Malmö
Fasadändring (byte av fönster och entrépartier, restaurering av fasad, inklädnad av lastbrygga, byte av räcke) vit sekretess.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändrad användning (vind till kontor) samt fasadändring (nya kupor, takfönster och takhuv).
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Planer finns för ombyggnad av vind till 8 lägenheter.
Nybyggnad av ett torrt kyltorn, 45 MW med sluten kretslösning i Malmö
Avser att integrera ett kyltorn (ett torrt kyltorn, 45 MW, sluten kretslösning) inklusive tillhörande processutrustning för två av förbränningsledningarna. En nyckelfärdig lösning som inkluderar även anläggningsbyggandet, eventuella styrsystem och elarbeten, integration av fjärrvärme till anläggningen samt all nödvändig rörledning och installation.
Ombyggnad i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av vind och tvättstuga till 9 lägenheter samt fasadändring (nya takfönster).
Takarbeten på flerbostadshus i Malmö
Avser omläggning av papptak på 37 st atriumhus. Kostnad okänd.
Renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser renovering av flerbostadshus som omfattar byte av fönster och fönsterdörrar, nya balkongfronter, åtgärder av tvättstugor mm i flerbostadshus.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 8 lägenheter.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 7 lägenheter.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad av konstgräsplan där befintlig konstgärsmatta ska bytas ut. Åtgärder av belysning m.m.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 3 lägenheter med en yta på 250 m2.
Installation av solcellsanläggningar på takplan av parkeringshus i Hyllie, Malmö stad
Avser installation av solcellssystem på takfackverk, på takplan av parkeringshus, Hyllie Allé, kv Ask 1 i Malmö.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Malmö
Avser konvertering av självdragsventilation till FTX i 23st lägenheter. Objektets läge: Föreningsgatan 49 A-D och Stenbocksgatan 23 A-D
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för utvändig renovering av flerbostadshus där arbetena omfattar omfogning av fasad, fönsterbyte m.m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial). Avser ca 50-tal lägenheter. (Avser totalt 236 lägenheter i samtliga etapper)
Rivning av skola i Malmö
Planer finns för rivning av en sammanbyggd huskropp inrymmande skola med industrilokal, kontor m.m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för fortsatt utvändig renovering av flerbostadshus. (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial) (Avser totalt 236 lägenheter i samtliga etapper)
Ombyggnad av vårdcentral i Malmö
Ändring av lokal för friskvård till vårdcentral.
Stambyte i flerbostadshus i Nydala
Avser stambyte i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind till studentlägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindsvåning till 4 studentbostäder. Fasadändring (nya takterrasser och takfönster).
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Planer finns för byte av fönster på flerbostadshus med 32 lägenheter.
Ombyggnad till LSS boende i Malmö
Avser ändrad användning av förskola till lss boende med 2 st lägenheter.
Ombyggnad av vindsvåning till lägenheter samt takrenovering i Malmö
Planer finns för ombyggnad av förråd på vindsvåning till bostäder. I projektet ingår även renovering av tak. Yta: ca 88 m2.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Ombyggnad av restaurang till kontor i Malmö
Projektet avser ombyggnad av befintlig restaurang till kontor samt fasadändring (nytt fönster samt fasadplåt).
Fönsterbyte i flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (byte av fönster).
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Relining av stammar i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för relining av stammar i flerbostadshus.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Hissrenovering i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för renovering av hissar i flerbostadshus.
Åtgärder av yttergård vid bostadsområde i Malmö
Projektet avser åtgärder av innergård i anslutning till flerbostadshus.
Rivning av bensinstation i Malmö
Rivning av bensinstation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).