Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Örkelljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad från simhall
Upptagen i kommunens investeringsbudget. Avser förändrat användningsområde av befintlig simhall då ny ska konstrueras. Okänt om enbart ombyggnad eller om det innebär rivning också. Inlagda kategorier är enbart spekulation.
Ombyggnad och renovering av Solgården, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser utvändig och löpande invändig ombyggnad och renovering av Solgården korttidsboende.
Ombyggnad och renovering av kök på Södergården, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser renovering och ombyggnad av kök på Solgården korttidsboende.
Renovering och mindre ombyggnad Beringskolan, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser mindre ombyggnad samt invändig och utvändig renovering av Beringskolan.
Ombyggnad av kök m.m. vid skolrestaurang i Örkelljunga
Avser ombyggnad av kök samt ventilation vid kv Gyllet.
Renovering av vattenverk i Örkelljunga
Planer finns för renovering av vattenverk.
Renovering av installation och ytskikt Idrottshall, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser utvändig renovering av ytskikt samt invändig renovering av installationer.
Invändig renovering m.m på förskola i Örkelljunga
Avser invändig renovering samt byte av värmesystem på Solrosens förskola i Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun.
Ventilationsbyte på utbildningscentrum, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser ventilationsbyte på Utbildningscentrum i Örkelljunga.
Invändig renovering av kök i Åsljungahallen, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser invändig renovering av Åsljungahallens kök.
Ventilationsarbeten i idrottshall i Örkelljunga
Avser byte av ventilation i Bokelundahallen.
Invändig renovering i skola i Örkelljunga
Avser invändig renovering i befintlig skola.
Byte av reservkraftverk vid äldreboende i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Takbyte på simhall i Örkelljunga
Avser byte av tak på befintlig simhall.
Åtärder av rörnät inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av rörnät -avstängningsventiler.
Åtgärder av reservoarluckor inom va, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Tvättning och målning av tak på flerbostadshus i Örkelljunga
Planer finns för tvättning och målning av betongtakpannor på befintligt flerbostadshus med 19 lägenheter.
Åtgärder av tak på äldreboende i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser åtgärder av befintligt tak på Solgården.
Åtgärder av broar i Örkelljunga
Upptaget i investeringsplan 2023. Avser reparationer.
Åtgärder av toalett örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Fönsterbyte på fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Energibesparande åtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser åtgärder av befintliga markytor.
Trygghetsåtgärder av gata/park i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser trygghetsåtgärder inom gata/parkområden.
Mätutrustning inom ledningsnätet, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Skalskydd inom va, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Åtärder av rörnät inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av rörnät -brandpost.
Åtgärder av ledningsnätet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av ledningsnätet.
Säkerhetsåtgärder i fastigheter inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Åtgärder vid ARV i örkelljunga
Upptaget i investeringsplan. Avser åtgärder vid befintligt avloppsreningsverk.
Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Tillgänglighetsanpassning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Modernisering av parkutrustning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).