Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Örkelljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av Centrumhuset i Örkelljunga
Avser totalrenovering av Centrumhuset i Örkelljunga.
Ombyggnad av kök m.m. vid skolrestaurang i Örkelljunga
Avser ombyggnad av kök samt ventilation vid kv Gyllet.
Renovering av vattenverk i Örkelljunga
Planer finns för renovering av vattenverk.
Invändig renovering m.m på förskola i Örkelljunga
Avser invändig renovering samt byte av värmesystem på Solrosens förskola i Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun.
Ventilationsarbeten i idrottshall i Örkelljunga
Avser byte av ventilation i Bokelundahallen.
Invändig renovering i skola i Örkelljunga
Avser invändig renovering i befintlig skola.
Renovering av skola i Örkelljunga
Avser invändig renovering av Kungsskolan, hus B. Arbetena avser främst åtgärder av ytskikt.
Byte av reservkraftverk vid äldreboende i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Byte av värmesystem i förskola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Ventilationsarbeten i skola i Örkelljunga
Avser byte av ventilation i skola.
Invändig renovering av idrottshall i Örkelljunga
Avser invändig renovering, inkl. belysning i Åsljungahallen.
Takbyte på simhall i Örkelljunga
Avser byte av tak på befintlig simhall.
Invändig renovering av skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan, Avser invändig renovering av Ekets skola.
Åtärder av rörnät inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av rörnät -avstängningsventiler.
Åtgärder av reservoarluckor inom va, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Åtärder av rörnät inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av rörnät -avstängningsventiler.
Invändigt underhåll vid servicehus i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser ommålning samt mattbyte på Tallgården serviceboende i Örkelljunga.
Åtgärder av tak på äldreboende i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser åtgärder av befintligt tak på Solgården.
Tvättning och målning av tak på flerbostadshus i Örkelljunga
Planer finns för tvättning och målning av betongtakpannor på befintligt flerbostadshus med 19 lägenheter.
Åtgärder av bror i Örkelljunga
Upptaget i investeringsplan 2023. Avser reparationer.
Åtgärder av toalett örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Fönsterbyte på fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Energibesparande åtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser åtgärder av befintliga markytor.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av befintliga markytor.
Trygghetsåtgärder av gata/park i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser trygghetsåtgärder inom gata/parkområden.
Mätutrustning inom ledningsnätet, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Skalskydd inom va, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Åtärder av rörnät inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av rörnät -brandpost.
Åtgärder av ledningsnätet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av ledningsnätet.
Säkerhetsåtgärder i fastigheter inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Åtgärder vid ARV i örkelljunga
Upptaget i investeringsplan. Avser åtgärder vid befintligt avloppsreningsverk.
Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Tillgänglighetsanpassning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Modernisering av parkutrustning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).