Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E65 mellan Svedala-Börringe
1,7 km breddning av väg från 2+1 väg till motorväg (21,5 m bred), 2,0 km ny motorväg (21,5 m bred), 1,7 km ny 2+2 landsväg (16,5 m bred), 5 broar – i storlek från rörbro till ca 70 m lång motorvägsbro, bullerskyddsåtgärder i form av vallar, skärmar och fastighetsnära åtgärder, 3,5 km gång- och cykelväg, ny rastplats vid Börringe.
Ombyggnad av terminal i Svedala
Byte av ventilationsaggregat.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats samt ny planskildhet längs väg 108 i Holmeja
En ny tillgänglighetsanpassad fickhållplats inklusive en vägbro över gång- och cykelväg tvärs väg 108 i Holmeja. Hållplatsen tillsammans med vägbron ska placeras norr om Yddingevägens anslutning till väg 108.
Ny gestaltning av g/väg, sanering samt nya avloppsledningar m.m. i Svedala
Avser ny utformning av befintlig gång- och cykelväg. I projektet ingår även sanering av avloppsledningar samt nytt ledningssystem.
Tillbyggnad av entré vid butik i Svedala
Projektet avser tillbyggnad av entré vid befintlig Ica-butik.
Ombyggnad av idrottsområde i Klågerup
Planer finns för ombyggnad av idrottsområde som omfattar bl.a åtgärder av parkering, trädgårdsanläggning mm.
Åtgärder av trafikmiljö i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Arbetena sker löpande under året.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Arbetena sker löpande under året.
Utvekling av rekreationsområde i Torup
Upptaget i investeringsbudgeten.
Ombyggnad av gata i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Svedala
Avser framtida planer för byte av fönster i flerbostadshus. Omfattar ca 70-75 lägenheter.
Brorestaureringar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser brorestaureringar/renoveringar inom Svedala kommun.
Utbyte av armaturer i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser utbyte av armaturer inom gata/park i Svedala kommun.
Åtgärder av lokalgata i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Planer finns förr åtgärder av lokalgata vid bensinstation i Bara.
Åtgärder av fibernät i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser åtgärder av fibernät inom Svedala kommun.
Klimatanpassning av dagvatten i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Dränering vid förskola i Svedala
Planer finns för dräneringsarbeten vid Frejaparkens förskola.
Utbyte av köksutrustning inom Svedala kommuns fastighetsbestånd
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Utbyte av städ- och tvättmaskiner i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).