Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E65 mellan Svedala-Börringe
1,7 km breddning av väg från 2+1 väg till motorväg (21,5 m bred), 2,0 km ny motorväg (21,5 m bred), 1,7 km ny 2+2 landsväg (16,5 m bred), 5 broar – i storlek från rörbro till ca 70 m lång motorvägsbro, bullerskyddsåtgärder i form av vallar, skärmar och fastighetsnära åtgärder, 3,5 km gång- och cykelväg, ny rastplats vid Börringe.
Tillbyggnad av skola i Svedala
Tidiga planer. Omfattning oklar.
Ny gestaltning av g/väg i Svedala
Avser ny utformning av befintlig gång- och cykelväg.
Åtgärder av trafikmiljö i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Arbetena sker löpande under året.
Åtgärder av trafikmiljö i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Arbetena sker löpande under året.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Arbetena sker löpande under året.
Utvekling av rekreationsområde i Torup
Upptaget i investeringsbudgeten.
Utvekling av rekreationsområde i Torup
Upptaget i investeringsbudgeten.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Arbetena sker löpande under året.
Åtgärder vid reningsverket i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Ombyggnad av gata i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Utbyte av armaturer i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser utbyte av armaturer inom gata/park i Svedala kommun.
Utbyte av armaturer i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser utbyte av armaturer inom gata/park i Svedala kommun.
Brorestaureringar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser brorestaureringar/renoveringar inom Svedala kommun.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Svedala
Avser framtida planer för byte av fönster i flerbostadshus. Omfattar ca 70-75 lägenheter.
Åtgärder av lokalgata i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Planer finns förr åtgärder av lokalgata vid bensinstation i Bara.
Åtgärder av fibernät i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser åtgärder av fibernät inom Svedala kommun.
Åtgärder av fibernät i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser åtgärder av fibernät inom Svedala kommun.
Klimatanpassning av dagvatten i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Klimatanpassning av dagvatten i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Utbyte av köksutrustning inom Svedala kommuns fastighetsbestånd
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Utbyte av köksutrustning inom Svedala kommuns fastighetsbestånd
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Ombyggnad av gata i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser ombyggnad del av gata.
Utbyte av köksmaskiner i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Utbyte av städ- och tvättmaskiner i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Utbyte av städ- och tvättmaskiner i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Brorestaureringar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser brorestaureringar/renoveringar inom Svedala kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).