Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Klippan
Avser upprustning av Ljungbyhedsskolan efter att delar av skolan totalförstördes i en brand 2017. Kontraktsarbetena för ska i sin helhet, inklusive besiktningsanmärkningar, ska vara färdigställda senast: • Etapp 1 – 2024-03-05 • Etapp 2 – 2025-04-03 • Etapp 3 – 2026-02-05 • Etapp 4 – 2026-06-09
Om-och tillbyggnad av skola, Klippan
Planer finns för om- och tillbyggnad av en skola.
Utbyggnad av spillvatten- & överföringsledning i Klippan
Avser utbyggnad av spillvatten och överföringsledning mellan Bonnarp-Ljungbyhed i Klippans kommun
Ny anläggning för komprimering av deponigas i Hyllstofta, Klippans kommun
Avser ny kompressorstation samt gasmotor och gaspanna vars dimensionering och konstruktion bättre motsvarar dagens krav och den mängd gas som utvinns i anläggningen. Gasmotor och gaspanna ska fungera så att gaspannan har prioritet då en situation uppstår då värmen från gasmotorn som ju endast utgör en del av gasenergin, inte räcker till för varmhållning av lakvattenbehandlingen .

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).