Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av försörjningssystem på sjukhus i Lund
Byggnad 40 på sjukhusområdet i Lund är en robust byggnad som innehåller avancerad vårdverksamhet. Många av försörjningssystemen behöver ses över och bytas ut. Samtliga discipliner kommer ses över och i viss omfattning bytas ut eller kompletteras. Åtgärder för Bygg, VVS, El, och Styr & Regler ska tas fram.
Om- och tillbyggnad, SamC i Lund
Avser om- och tillbyggnad av lokalerna för Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet. Ombyggnaden av de två befintliga husen M och O har en BTA om ca 6000kvm. Tillbyggnaden mellan M och O, kallat hus C, beräknas bli ca 4500kvm.
Ombyggnad av stationsområdet i Lund C
Planer ombyggnad av stationsområdet i centrala Lund.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Planer finns för en tillbyggnad av hotell.
Kollektivtrafikåtgärder längs väg 11/102 vid Lund och Dalby
Supercykelstråk. Väg 102 östra Lund kollektivkörfält Skåneexpressen och väg 11 Dalby breddning av befintlig väg.
Om-/tillbyggnad av kontorshus samt nybyggnad av bostäder i Lund
Planer finns för utveckling av befintligt kontorshus genom en om- eller tillbyggnad samt uppförande av nytt flerbostadshus på tomten.
Utbyggnad av gång- och cykelstråk och torg i Lund
Avser nybyggnad av cykel- och gångstråk (Idépromenaden) samt utbyggnad av torg.
Upprustning och utveckling av utemiljön i området Offerkällan i Lund, Etapp 3
Planer för renovering, upprustning och utveckling av utemiljön Offerkällan. Etapp 3 omfattar områdena kring gård och garage 1, 2 och 3. Arbetet omfattar: • Upprustning och utveckling av hela utemiljön med dess gårdar, lek- och aktivitetsplatser, stråk, entréområden och planteringar. • Nya tätskikt på garage, liksom att skapa nya vistelsemiljöer på taken. • Förnyelse av belysning och ledningar inom området då ledningarna är utdömda och belysningen otillfredsställande. • Kanalisation av framtida installationer till elbilar i garage. • Renoverings- och förnyelseåtgärder av VA anläggningen i området.
Ombyggnad av vägnät, i Lund
Planer finns för ombyggnad av vägnät i västra Lund. Utredningsarbeten skall utföras. Projektet ligger många år framåt.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats längs väg 11 i Vasaholm
Passage för gång- och cykeltrafik över eller under väg 11 vid busshållplats Vasaholm, tillgänglighetsanpassning av busshållplats Vasaholm, förlängda accelerationskörfält för buss.
Byte av hissar på sjukhus, Lund
Projektet avser byte av 6 st hissar (sänghissar) på sjukhuset (centralblocket) i Lund.
Om- och tillbyggnad av skola i Lund
Avser tillbyggnad i två plan, BTA 871 kvm, med 4 klasser samt bibliotek och ett arbetslagsrum. Samt ombyggnad av huvudbyggnaden, BTA ca 2196 kvm, med ett nytt ventilationssystem samt att övriga installationer byts i sin helhet.
The Bunker’s Temporary Beamstops project, ESS Lund
The Bunker’s Temporary Beamstops project carries the task of providing a standardised common design solution of an auxiliary shielding for instruments that will not have fully installed beamline for Beam on Target (BOT). The purpose of a beamstops is to reduce radiation level to safe levels in the experimental halls (D01 and D03 buildings) and guide hall (E02 building) to thus ensure a safe working environment. The scope of work of the service and supply of the Bunker’s Temporary Beamstops is to perform a production design, manufacturing, and delivery of concrete blocks, as per project’s schedule.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser en påbyggnad av befintligt flerbostadshus med en till våning.
Om- och tillbyggnad av kontor, verksamhets-, skydds- och personalutrymmen vid Vombverket, Lund
Upphandlingen avser projektering av om- & tillbyggnad av kontor-, verksamhets-, skydds- och personalutrymmen med tillhörande bygglov på Vombverket.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser renovering av Parkskolans annex för anpassas till Katedralskolans estetiska verksamhet.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i P-hus i Medicon Village, Lund
Avser uppförande av en bilvårdsanläggning i en del av suterrängplanet på det nyligen färdigställda mobilitetshuset Fjärilen i Medicon Village i Lund
Ombyggnad av flerbostadshus, Lund
Avser Våtrumsrenovering m.m i flerbostadshus .
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av 20 lägenheter.
Ombyggnad av växthus vid Lunds Universitet
Avser ombyggnation av växthus Botaniska trädgården vid Lunds Universitet. Projektet består av två delar: E1- Ombyggnation av Palmhuset och entrébyggnad med ny entrébyggnad, nytt planteringsrum, nytt och högre palmhus och nya installationer. E2- Växthus och orangerier och omfattar renovering av växthus och orangerier med nytt klimatskal och stomme till växthusen, nya fönster orangerier, åtgärda fuktskador, nya installationer.
Tillgänglighetsanpassning vid Lunds Centralstation
Tillgänglighetsanpassningar mm. 2025 åtgärdas plattformen utmed spår 1 och 6. 2026 åtgärdas plattformarna vid spår 2, 3, 4 och 5.
Ombyggnad till vindslägenheter i Lund
Avser inredande av ytterligare 8 st lägenheter i flerbostadshus på adressen Vipeholms allé nr 11,13 och 15 i Lund.
Utbyte av ångdom till panna för produktion av fjärrvärme vid Gunnesboverket i Lund
Upphandlingen omfattar kontrakt för tillverkning och leverans av ångdom till en av pannorna på Gunnesboverket i Lund.
Rivning av bensinstation i Lund
Rivning av drivmedelsanläggning.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Lund
Planer finns för installation av laddstolpar vid flerbostadshus
Ombyggnad med padelbanor på parkeringshus i Lund
Planer finns för padelhall och tillhörande omklädningsrum med mera i det översta våningsplanet av parkeringshus. Avser ca 7 banor. Byggnadens totalhöjd behöver ökas 4 till 5 meter i samband med detta
Ny och ombyggnad av G&C-väg i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget. Planer finns att anlägga en rak stäcka med cykelväg för pendlare mellan Lund och Malmö.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Lund
Avser OVK-besiktning i 14 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av yttertak på fastigheten Sydgården.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser spolning av stammar i 14 lägenheter.
Anläggande av gata, va-ledning i Lund
Planer finns för anläggande av gata, va-ledning på en yta mellan Kävlingevägen och Korsåkervägen inför nytt bostadsområde vid Korsåkersparken i Lund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för fönsterbyte, 59 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser tillbyggnad av solceller på fastigheten Sydgården.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser balkongrenovering
Ombyggnad av bilvårdsanläggning i Lund
Ändrad användning till bilvårdsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Invändigt underhåll av lägenheter.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Lund
Planer finns för utvändigt underhåll av solceller på fastigheten, trädgårdsstaden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ombyggnad av tak på fastigheten trädgårdsstaden.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Lund
Planer finns för laddstolpar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser tillbyggnad av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).