Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kollektivtrafikåtgärder längs väg 100, deletapp Falsterbo-Stora Hammar samt Tpl Kungstorp
Ombyggnad till fyrfältsväg, nya stationslägen med superbusstandard vid Nyckelhålsparken och Storvägen, fyrfältsväg över Skanörs Ljung, separata körfält för busstrafik. Åtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Breddning av bro vid tpl Kungstorp, trafiksäkring av gång- och cykelväg.
Utbyggnad av skola i Skanör, Vellinge
Detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad av Skanörs skola med 75 platser samt en idrottshall.
Kollektivtrafikåtgärder längs väg 100, deletapp Stora Hammar-Kungstorp
Breddning av väg 100 till 2+2 körfält, nytt stationsläge och planskild gång- och cykelpassage öster om cirkulationsplatsen i Höllviken, framkomlighets- och komfortåtgärder för kollektivtrafik i cikulationsplatsen i Östra Höllviken.
Ombyggnad av centrum i Skanör
Planer finns för ombyggnation av centrum i Skanör.
Ombyggnad av väg 519 vid Räng Sand och Kämpinge by
Tätortsåtgärder och dagvattenåtgärder. Förbättring av gång- och cykelvägar.
Ombyggnad av hamn i Vellinge
Ombyggnad östra hamnplan. båtkran, slip, bunkerstation, spont, flytbrygga.
Ombyggnad av avfartsramp vid trafikplats Vellinge Södra
Ombyggnad till en parallellavfart, breddning av väg. Nybyggnad av retardationskörfält, byte vägräcken.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).