Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona
Avser ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona. Etapp 1 innefattar: Ishall - finns på obj.nr 2210943 Fotbollsarena (Landskrona IP) finns på obj.nr: 1176670 Badhus med 50 respektive 25-meters bassäng samt badlekland Projektet är indelat i 4 etapper och totalkostnaden för etapperna landar på 900 mkr.
Renovering av vattentorn i Landskrona
Avser upprustning och modernisering av Landskrona vattentorn. I entreprenaden ingår även en möjlig option för såväl utredande arbeten (Fas 0) samt motsvarande utförandearbeten avseende upprustning och modernisering av Fredriksdals vattentorn i Helsingborg.
Ny 130/10 kV station i Landskrona
Kronan ny 130/20kV station Landskrona.
Ny- och ombyggnation av Karlslunds djurpark i Landskrona
Avser ombyggnation av Karlslunds djurpark i Landskrona Komplementbyggnader och landskapsåtgärder i Landskrona.
Omyggnad av ishall till ersättningsbad i Karlslunds idrottsområde, i Landskrona
Avser att temporärt inhyra ett komplett ersättningsbad som kommer placeras i befintlig byggnad Båghallen, befintlig ishall.
Muddring och underhållsarbete i Borstahusens hamn i Landskrona
Upphandlingen avser rensmuddring av ca 10 000 m3 bottensediment i Borstahusens hamn. Uppdraget omfattar även rivning av två befintliga pirer av betong samt ersätta dessa med nya flytpontoner inkl installationer så som belysning, el och vatten. Efterlagning av befintliga betongkonstruktioner. Även två bryggor av trä ska rivas och ersättas med nya flytpontoner.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer för omläggning av tak planeras om 3-4 år .
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Planer finns för tillbyggnad och utökning av verksamheter.
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus, Landskrona
Befintlig fastighet omfattas av 27 lägenheter samt ett kök med tillhörande matsal, som ska ombyggas till 21 lägenheter, allt från en till trerumslägenheter. Lägenheter skall renoveras i sin helhet såsom nya ytskikt, ny ventilation, ny kall- och varmvattenledning, fasadåtgärder och omläggning yttertak, delar av fasad på Koppargården 29 ingår i denna entreprenad. I projektet ingår även el-, vs- samt ventilationsarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för ombyggnation av flerbostadshus, men spoling av stammar samt byte av aggregat .
Lokalanpassning till daglig verksamhet i Landskrona
Projektet omfattar lokalanpassning av tidigare skollokaler till daglig verksamhet enl. LSS i befintlig byggnad. Plan 10 med grupprum för olika aktiviteter, en matsal, träningskök samt bef. och nya hygienutrymmen kommer att utformas tillgängliga för brukare, medan plan 09 med förrådsutrymmen och plan 11 med kontorsutrymmen och pentry för personal.
Ombyggnad till bostadsrätter i Landskrona
Ändrad användning av verksamhetslokal till tre stycken bostadsrätter á 60-100 kvm.
Anläggande av biooljesystem på kraftvärmeverk i Landskrona
Avser biooljekonvertering och innefattar anläggandet av ett komplett driftklart biooljesystem för tänd- och stödbrännare och hetvattencentral, inkluderat nya tändbrännare på hetvattencentralen och ombyggnad av stödbrännarna på kraftvärmeverket på Landskronas kraftvärmeverk.
Ombyggnad av tvättstuga i flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av tvättstuga Planerad start inom 2-3 år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser en fasadändring på fastigheten Laertes.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).