Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 913 mellan Bjärred-Flädie
Ombyggnad av plankorsning till en planskild korsning, separation av vägtrafiken från gc-trafiken, förbättrad säkerhet och tillgänglighet vid busshållplats.
Ombyggnad av E6 sträckan Alnarp-Lomma
Två extra körfält. Ca 3 km lång sträcka.
Ombyggnad av korsning vid E6/Väg 103 i Lomma
E6 trafikplats Lomma samt anslutning väg 103.
Ombyggnation av förskola, i Lomma
Ändring och komplettering av VS och ventilation samt nytt teknikrum inom förskola
Ombyggnad av förskola, Bjärred
Förskolan består av två hus med fem respektive två avdelningar. I Röda huset finns Solrosen och Violen. I röda huset, Löddenäs 1:1, skall befintligt ventilationssystem ersättas med nya komponenter. De tre befintliga frånluftsfläktarna och de två tilluftsfläktarna skall ersättas med två nya luftbehandlingsaggregat, nya luftdon och nytt styrsystem.
Ombyggnad av ventilation och vs på förskola i Lomma
Avser byte av ventilation- och värmeundercentral inklusive styr- och övervaknings anläggning inom Pilängens förskola i Lomma .

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).