Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av akutmottagning i Ystad
Planer finns för om- och tillbyggnation av akutmottagningarna på lasarettet i Ystad. Tanken är att samla akutmottagningarna för både vuxenakuten samt barnakut och barn- och ungdomsavdelningen.
Ombyggnad av gata och va i Ystad
Projektet avser ombyggnad av Stora Östergatan (gågata) i Ystad, där man avser att byta ut befintlig Va-anläggning där de hundra år gamla vatten- och avloppsledningarna är i dåligt skick och behöver ersättas med nya. Ett nytt ledningssystem kommer att läggas i gatan, där dagvatten och spillvatten separeras och endast spillvattnet går till reningsverket. Även en ny vattenledning med dricksvatten kommer att läggas i gatan. I samband med detta kommer man att se över gatans utseende ovan mark. I projektet ingår även ny stenläggning, sittplatser samt planteringsarbeten.
Utbyggnad av äldreboende i Ystad
Planer finns för utbyggnation av Vigavägen äldreboende med 45 platser.
Ombyggnad av väg 19/E65 vid Öjahill
Omfattar en fri höger från väg 19 till E65 västerut samt flytt av hållplats Öjahill.
Tillbyggnad av hotell i Ystad
Avser påbyggnad med en våning av hotellet med ca 8 rum.
Om- och tillbyggnad av Gamla rådhuset, Stortorget Ystad
Kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget för en planerad tillbyggnad av Gamla rådhuset, Del av Gamla Staden 2:3. Projekt för kulturmiljöunderlaget samt konsekvensanalys finns på obj.nr: 1610672.
Uppdämning av Skönadalsdammen vid Svarte
Utrivning av dämme i Svarteån vid Skönadal.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Planer finns för målning av tvättstugor och källargångar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).