Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av Lilla Teatern, Kulturskolan i Eslöv
Lilla Teatern används idag som Kulturskola i Eslövs kommun. Projektet omfattar tillbyggnad, ombyggnad och kringliggande markarbeten.
Tillbyggnad av labb-, kontor- och personalutrymmen vid Ringsjöverket i Eslöv
Avser tillbyggnad av labb-, kontor- och personalutrymmen vid Ringsjöverket i Eslöv.
Ombyggnad av gator vid torg i Eslöv
Avser nya bla va-ledningar och gator runt torget mm.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Avser nya va-ledningar, omläggning av fjärrvärme, gator, gångstråk, trottoarer och parkeringsplatser. Avser Västergatan-Föreningstorget.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Eslöv
Avser gång och cykelväg.
Elrenovering i flerbostadshus i Eslöv
Projektet avser elrenovering i flerbostadshus i 18 huskroppar.
Ombyggnad av simbassänger , Karlsrobadet i Eslöv
Avser ombyggnad och rivningsarbete av simbassänger med tillhörande VVS-, samt markarbeten och utemiljön. Nytt ytskikt i samtliga utvändiga bassänger. Karlsrobadet Eslöv.
Ombyggnad av gång- och cykelgata, Eslöv.
Taget ur investeringsbudget 2021-2024
Ombyggnad av vattenrening på Karlsrobadet i Eslöv
Avser ombyggnad av vattenreningssystemet till bassängerna utomhus, Karlsrobadet Eslöv.
Tillbyggnad av affärshus i Eslöv
Tillbyggnad av affärslokaler.
Värmerenovering i flerbostadshus i Eslöv
Avser värmerenovering i befintligt flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).