Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrbottens län

Arjeplog (3)
Boden (14)
Gällivare (10)
Haparanda (1)
Jokkmokk (2)
Kalix (7)
Kiruna (16)
Luleå (63)
Pajala (2)
Piteå (9)
Älvsbyn (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 143 st.

Basunderhåll av järnvägsanläggning sträckan Holmsund-Boden Södra
Sträckan Holmsund-Boden Södra inkl. tvärbanor. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år.
Utbyggnad och hållbarhetsförbättring av pappersbruk i Munksund, Piteå
Avser utbyggnad för utvinning/produktion av tallolja. Delas upp i 2 etapper. (Etapp 1, 2201180).
Nybyggnad av solcellspark i Boden
Avser nybyggnad av solcellspark i Boden.
Ombyggnad av gymnasiskola i Kalix
Avser ombyggnad och renovering av gymnasieskola. Innefattande klassrum, omklädningsrum, verkstadslokaler, fläktrum och tillbyggnad av en ny entré. Fördelat på källarplan 1 1410 kvm, entreplan 4796 kvm, fläktrum 1036 kvm och ny entré 17 kvm.
Utbyggnad av lokaler, kontor och magasin, Arjeplog
Utbyggnad av både arbetslokaler, kontor och magasin samt utbyggnad av den publik del med receptionen med en ny huvudentré.
Ny faunapassage över E4 öster om Sangis
Faunapassage och viltstängsel.
Integrerat brounderhåll i Norrbottens län
Tillståndsstyrda och förutbestämda brounderhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser.
Ombyggnad av hus A-C vid Mårängskolan i Boden
Denna entreprenad som är den andra av två etapper omfattar ombyggnation av Mårängskolan hus A-C, och som ska byggas om i fyra deletapper, 2a-2d, parallellt med pågående skolverksamhet.
Ombyggnad av parkering till park och ev parkeringshus i Luleå
Avser nybyggnad av fördelningsstation under mark, pumpstation och ett underjordiskt p-hus samt ombyggnad av en parkering till park med tillhörande torg. Placering mellan Kulturens Hus och vattnet i Norra hamn.
Tillbyggnad av industrihall i Luleå
Nyproduktion av hall (1000 m2 Loa). Ny lastkaj samt nytt skärmtak.
Tillbyggnad av garage/lager i Luleå
Tillbyggnad av garage/lagerlokal samt rivning av befintligt takplan.
Ombyggnad av hamburgerbar i Luleå
Avser om/tillbyggnad av restaurang.
Modernisering av hissar vid Gällivare sjukhus
Avser modernisering av 10 stycken hissar i befintliga lokaler med pågående verksamhet. Objekten är belägna på Gällivare sjukhus, Besöksadress Källgatan 1, Gällivare. Hissar C2, C3, C4, C5 och C6 samt G2, G3, G4, G5 och G6.
Om och tillbyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för om och tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad till kontor i Arvidsjaur
Ombyggnation och ändrad användning från boende till kontor.
Ombyggnad av LSS-boende i Gällivare
Ombyggnad av LSS-boende, 7-8 lgh.
Hyresgästanpassning av kontor i Luleå
Hyresgästanpassning av kontor.
Ombyggnad till LSS-boende i Luleå
Ombyggnad av befintligt flyktingboende till LSS-boende. Inrymmande 15 stycken lägenheter samt allmänna utrymmen inom Hus 3. Entreprenaden omfattar husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, el- och teleinstallationer och styr- och övervakningsinstallationer.
Ombyggnad av bostäder, kontor mm i Kalix
Ändrad användning av före detta förskola på fastigheterna Grytnäs 1:157-1:161 till bostads-, kontors- och verksamhetsändamål.
Stam- och rotrenovering i flerbostadshus i Luleå
Entreprenaden omfattar ombyggnad och ytskiktsrenovering av 17 lägenheter fördelade på två plan. Relining utförs i bottenplattan, nya stammar till övre plan samt nytt ventilationsaggregat installeras.
Ombyggnad av industrihus i Boden
Ombyggnad av industribyggnad.
Om- och tillbyggnad av kontor/garage i Luleå
Tillbyggnad av garage samt färdigställande av tidigare påbörjat projekt, kontorshus.
Återuppbyggnad av parhus i Kiruna
Entreprenören åter sig att projektera, och återuppbygga B5 och B6. i arbetet ingår även rivning av kvarvarande delar.
Installation av ny pelletspanna i hetvattencentral i Råneå
Luleå Energi planerar att byta ut fastbränslepannan HVC3 Råneå, ca 4 mil norr om Luleå. Nuvarande fastbränslepanna fungerar som baslastpanna i det lokala fjärrvärmesystemet tillsammans med två pelletspannor och två oljepannor. Denna upphandling består av projektering, leverans, montage och intrimning och driftsättning med kapacitetstest/verifiering av all utrustning som krävs för detta utbyte. Den nya anläggningen ska levereras i moduler med väderskydd.
Maskininstallation av slamskrapor vid Sandholmens ARV i Hortlax, Piteå
Upprustningsarbete av verkets sedimenteringsbassänger vilket innefattar betongarbeten i skvalpzoner samt utbyte av slamskrapor mm.
Rivning och sanering av Måleritomten, Luleå Hamn
Entreprenaden omfattar rivning av byggnad samt sanering av tomt enligt följande: Rivning av ca 2500 kvm Sanering och schaktning av tomt, uppskattningsvis ca 7900 kubik.
Om- och tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad/ombyggnad av kontorshus och skyltanordning.
Tillbyggnad av hotell i Kiruna
Tillbyggnad hotell.
Om- och tillbyggnad av lager och hyvleri i Älvsbyn
Avser tillbyggnad av varulager samt ombyggnad av hyvleri.
Renovering av tak på hotell i Piteå
Renovering av tak på Piteå stadshotell.
Balkongrenovering mm på flerbostadshus i Luleå
Renovera balkongerna och ersätta nuvarande uteplatser i markplan på Hertsön med nya Havsöringsgränd, samt på Mörtgränd, Forellgränd och Abborrgränd.
In och utvändig renovering av flerbostadshus, Degeränget, i Piteå
På adresserna Brädgårdsvägen 9, Bivägen 5 och Radhusvägen 25 avser beställaren att utföra in och utvändig målning, fasad och balkongrenovering samt utbyte av vatten och avloppssystem.
Relining i flerbostadshus i Luleå
Avser relining i flerbostadshus.
Nybyggnad av cirkulationsplats, GC-väg mm i Sävast, Boden
Objektet består av GC väg, busshållplatser och cirkulationsplats i anslutning till Boden Business Park.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Luleå
Balkongerna får ny balkongplatta, nytt räcke och nytt skärmtak ovanför balkongerna som är högst upp. Professorsvägen 11–15 och 17-21
Ombyggnad av kontor i Gällivare
Anmälan om ändring av planlösning i kontorshus.
Delprojektledare till investeringsprojekt Malmbanan
Projektledare för bygghandling och produktion, primärt till SO Polcirkeln och SO Linaälv men kan även inkludera andra delar av Malmbanan.
Förnyelse av fjärrvärmenät till flertalet byggnader inom F21, Luleå Garnison
I stora drag omfattar entreprenaden förnyelse av fjärrvärmenät till flertalet byggnader inom F21. Objektet är beläget i Luleå kommun inom Luleå Garnisonsområde.
Ventilationsarbeten vid gruva i Gällivare
Avser ventilationsarbeten och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) vid Aitikgruvan.
Vattenavledning på produktionsområden Kiruna UJ, LKAB
Avser Vattenavledning på produktionsområden Kiruna UJ.
Rivning av sektion 10-11 vid Sovringsverket, Malmberget
LKAB avser att riva sektion 10 och 11 sovringsverket i Malmberget. Byggnaden är uppförd i hörnet av två befintliga byggnader. Således omges byggnaden av två befintliga betongväggar och två som gjutits i efterhand, varav en fungerar som stödmur som måste vara kvar. Ovan på de eftergjutna betongväggarna utgörs väggarna av lättbetongelement. Även taket består av lättbetongelement som är upplagda på balkar av stål som i sin tur vilar på betongbalkar. Ovanpå lättbetongelementen består taket av uppstolpade takstolar av trä.
Tillbyggnad av turistanläggning i Björkliden, Kiruna
Detaljplanen ger möjlighet till en utbyggnad av turistanläggningen i Björkliden med fler bäddar i stugor eller längor i sluttningsläge, samt en fjällbybebyggelse med bostäder och möjlighet till en mindre handelsverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad, ombyggnad, utvändig ändring.
SAK Säkerställd elförsörjning KS, LKAB Kiruna
Avser mark-, bygg- och rivningsarbeten.
Byte av fönster på flerbostadshus i Luleå
Byte av fönster på flerbostadshus. (Magneten, Stopparen, Gjuteriet, Kokillen, Transportören, Fläkten)
Installation av sprinkleranläggning i processbyggnad i Luleå
Bioenergi Luleå har för avsikt att utföra en nyinstallation av sprinkler i befintlig processbyggnad, Kv. Svartön 18:41, Luleå. Sprinklerentreprenaden omfattar sprinklerinstallation inom delar av befintlig processbyggnad. Sprinklad yta ca 965 m². Sprinklertank, Pumphus med tillhörande tryckstegringspump och installation av värme och belysning, ventilation och el/larminstallationer. Brandpostinstallation i pumphus (anslutet till sprinklersystemet). Förbereds för framtida utökning av sprinklersystemet till övriga delar i processbyggnad.
Konvertering till fjärrvärme mm på flygteknikcentrum i Kallax, Luleå
Stadsbyggnadsförvaltningen konverterar till fjärrvärme, samt byter ventilation och styr- och övervakningssystem vid Flygteknikcentrum i Luleå.
Installation av nytt åskskydd på Sandholmens avloppsreningsverk, Hortlax
Avser nybyggnad av åskskyddssystem på Sandholmens avloppsreningsverk.
Förbättrande åtgärder på väg i Boden
Avser anläggningsförbättrande åtgärder för 3 km lång grusväg.
Utbyggnad fjärrvärmekapacitet vid sovringsverket, LKAB Kiruna
Entreprenaden omfattar ombyggnation av fjärrvärmesystem från rum 7 i sovringsverket till alphyddan, utbyte av cirkulationspumpar, värmeväxlare, anpassning av befintliga styr- och reglerventiler samt anpassning av rörledningar för anslutning till nya komponenter. Demontering av rörledningar mellan rum 7 och alphyddan, samt demontering i rum7.
Renovering av spår i Luleå hamn
Entreprenaden omfattar ett utbyte av 353 m spår med byte av räls på infartsspår 1 till Luleå hamn.
Ombyggnad av hotell/restaurang i Kiruna
Ombyggnad- hotell/restaurang.
Ombyggnad av skola i Arjeplog
Ombyggnad av skola.
Renovering av klubbhus i Kalix
Renovering av klubbhus vid fotbollsarena.
Byte av styr- och övervakningssystem på skola i Luleå
Avser byte av styr och övervakningsutrustning i Hedskolan, Luleå.
Muddring samt renovering av pir på Junkön i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Muddring av cirka 680 m3 samt renovering av pir på Junkön i Luleå kommun.
Ombyggnad av Tunaskolan i Luleå
Avser mindre anpassningar och ombyggnationer på Tunaskolan.
Geoteknisk undersökning för utökat klarningsmagasin i Malmberget, LKAB
Undersökningsprogrammet består av geoteknisk sondering och provtagning i form av jordbergsondering, hejarsondering och kärnprovtagning som avses göras i LKAB Malmberget.
Omledning av KP15 & KP49 flöden, LKAB Kiruna
Avser Omledning av KP15 & KP49 flöden, Kiruna.
Tillbyggnad av industrihus samt kontor i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av byggnad i Övertorneå
Hela byggnaden med adressen Risudden 140 på fastigheten Vitsaniemi 9:7 i Risudden skall rivas. Byggnaden är ett 2 våningshus med källare, bruttoarean är ca 300 m2
Tillbyggnad av bensinstation i Pajala
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av biltvätt med tillhörande förråd.
Sanering och rivning av industrihus, Luleå Hamn
Entreprenaden omfattar i huvudsak följande arbeten: • Etapp 1 – rivning av befintliga byggnader på svartön 18:18, pumphus, två apparathus samt förrådshus totalt ca 200 m2 • Etapp 2 – Schaktning/sanering och vattenhantering av förorenad mark (Petroleum).
Rivning av byggnader på Kronan Västra i Luleå
Avser rivning av Kronan Hus A1, A3, B2, & B5 (Garage).
Byte av luftbehandlingsaggregat i förskola mm i Luleå kommun
Avser byte av luftbehandlingsaggregat samt styrutrustning på Rutviksskolan och Stadsträdgården. På Storskiftets förskola byts luftbehandlingsaggregat och fjärrvärmeväxlare samt styrutrustning.
Byte av luftbehandlingsaggregat i skola mm i Luleå kommun
Avser byte av luftbehandlingsaggregat samt styrutrustning på Benzeliusskolan och Dunges förskola. På Benzeliusskolan byts även varmvattenberedare i hus A.
Byte av luftbehandlingsaggregat i förskola mm i Luleå kommun
Avser byte av luftbehandlingsaggregat samt styrutrustning på Måttsunds förskola samt Östra skolans gymnastikbyggnad.
Nytt larmsystem samt mekaniskt lås och accesskontroll till EISCAT i Kiruna m fl
EISCAT behöver ett system för mekanisk låsning och accesskontroll som vi uteslutande själva administrerar och kontrollerar från vårt huvudkontor i Kiruna. Samtliga befintliga låsenheter behöver bytas till nya, varav de flesta skall vara kopplade till det lokala kontrollsystemet. Installationerna ska utföras vid huvudkontoret på Rymdcampus i Kiruna samt vid de tre EISCAT_3D siterna i Norge, Finland och Sverige. Man hittar handlingarna på: https://eiscat.se/procurements/enquiry-for-lock-and-alarm-system-eiscat/
Projektledare till Campus i Luleå
Målet med upphandlingen är att sluta ett avtal med en oberoende leverantör som förser Universitetet med en huvudprojektledare med övergripande ansvar för planering och samordning av arbetet mellan olika instanser.
Beläggningsarbeten i Piteå hamn
Avser beläggningsarbeten på PiteHamn.
Fönsterbyten på Braxen samt Ringelskolan i Arvidsjaur
Entreprenaden omfattar byte av fönster på del av Braxen samt Ringelskolan.
Flytt av grupphus i Gällivare
Avser flytt av 7 enbostadshus samt komplementbyggnad Hakkas 2:39,2:35,2:40,2:33.
Utbyte av bergvärmeanläggning i bostadshus i Nikkala
Avser utbyte av befintlig värmeanläggning till ny bergvärmeanläggning i byggnaderna på fastigheten som är belägen på Lövvägen 2 och 4 i Nikkala by. Arbetena omfattar förutom leverans och montage av ny bergvärmeanläggning, även rivning och demontering av befintlig värmeanläggning.
Ombyggnad av bilhall i Luleå
Ändrad planlösning samt ytskiktsrenovering.
Ombyggnad av ventilation vid vård- och omsorgsboende i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Byte av VAV-don samt byte av DUC:ar och fältprodukter för värme och ventilation.
Byte av fjärrvärmeväxlare/luftbehandlingsaggregat i förskola samt dagverksamhet i Luleå
Luftbehandlingsarbeten och VS-arbeten med tillhörande SÖ. Även byte av plastmatta i befintligt apparatrum skall ingå i entreprenaden. Objekten är belägna på Hertsön Långmyrvägen 8 respektive i Antnäs Gevärsvägen 1.
Byte av styr och övervakning på skola i Luleå
Avser byte av Styr- och Övervakningsutrustning för ventilation och fjärrvärmeundercentral vid Ormbergsskolan.
Byte av styr och övervakning på skola i Luleå
Avser byte av DUC med fältprodukter i 5 apparatskåp för ventilation och 1 apparatskåp för fjärrvärmeundercentral vid Boskataskolan i Luleå.
Ombyggnad av förråd K0131.017 i Arvidsjaur
I stora drag omfattar entreprenaden att bygga om förråd K0131.017 till ett varmförråd. Väggarna tilläggsisoleras och en golvbrunn monteras. I entreprenaden ingår även el- och ventilationsarbeten m.m.
Renovering av friidrottsanläggning vid LF Arena i Piteå
Entreprenaden omfattar renovering av friidrottsanläggning på LF-arena i Piteå.
Målning av fasad på kontor/affärshus i Luleå
Utvändig ändring av kontorshus/affärshus, ommålning av fasad ca 300 kvm.
Ombyggnad av kontorslokal i Arvidsjaur
Ombyggnation av kontorslokaler för anpassning till extern hyrestagare. Avser Braxen 18 hus 105, Sjukstugegatan 3, Arvidsjaurs kommun.
Riskanalys vid vägsträckor i Region Nord
För att utföra riskinventering av vägsträckor enligt riskanalys vald vägsträcka i Region Nord, Västerbottens samt Norrbottens län.
Åtgärdande av vandringshinder (valvbågar) i Joujoki, Norrbottens län
Länsstyrelsens upphandlar en totalentreprenad med syfte att åtgärda vandringshinder i vattendrag genom byggande av valvbågar.
Byte av plåttak på flerbostadshus i Boden
Planer finns på byte av plåttak på flerbostadshus.
Tillbyggnad för hiss till kontor i Kalix
Tillbyggnad av kontorshus Värdshuset 3 i Kalix för ny hissinstallation mm.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för byte av elsystem/elsanering.
Ommålning av utomhusbassänger vid Arctic Camp i Jokkmokk
Projektet omfattar blästring och målning av utomhusbassänger, Arctic Camp Jokkmokk. Arbetet delas upp i två etapper där etapp ett (1) utgör blästring och målning av stora bassängen. Etapp två (2) utgör två mindre bassänger samt en plaskdamm.
Tillbyggnad av carport vid Kiruna vattenverk
Objektet avser anläggandet av, tillbyggnad carport för 9 fordon på Kiruna vattenverk.
Byte av luftbehandlingsaggregat i fastighet i Arvidsjaur
Avser byte av luftbehandlingsaggregat i Sparbanken Nords lokal på fastigheten Göken 20, i Arvidsjaur.
Upprustning av turbåtsangöring/brygga i Luleå skärgård
Avser ombyggnation av befintlig turbåtsbrygga på ön Kluntarna i Luleå skärgård. Förtöjning: Flytbrygga/boj. Hamndjup: 2,5 - 4 meter. Hamnplatser: 35-40 gästplatser. Idag består bryggan av metallfundament som är fyllda med stenblock betong samt ett trädäck. Befintligt trädäck beräknas kunna återanvändas till stor del av angöringen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).