Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrbottens län

Arjeplog (8)
Boden (16)
Gällivare (17)
Haparanda (4)
Jokkmokk (4)
Kalix (18)
Kiruna (19)
Luleå (63)
Pajala (6)
Piteå (21)
Älvsbyn (6)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 203 st.

Basunderhåll på Södra Malmbanan och Haparandabanan
6 års kontraktstid med 1 år på option.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Övertorneå
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 938 km varav grusväg ca 438 km.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Utvändig ändring av kontorshus med undervisningslokaler och café. hus E
Om-, tillbyggnad av simhall samt nybyggnad av sporthall i Älvsbyn
Om- & tillbyggnad av simhall samt nybyggnad av sporthall i Älvsbyn Norrbottens län. Ombyggnad av badhus ca 800m2. Tillbyggnad badhus ca 420m2. Nybyggnad sporthall ca 1800m2.
Utbyggnad och hållbarhetsförbättring av pappersbruk i Munksund, Piteå
Avser utbyggnad för utvinning/produktion av tallolja. Delas upp i etapper (Etapp 2, 2201212).
Ombyggnad av väg 395 mellan Palokorva-Junosuando
Ca 6,8 km lång sträcka. Breddning till 8 meter, förstärkning, erosionsskydd öster om Junosuando, trumförlängning samt bullervall nära Tornefors.
Bärighetsåtgärder längs väg 867 mellan Saittarova-Vuostokangas
16 km lång sträcka. Ny bro över Syväjoki.
Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 3
Helrenovering av fasad och trapphus. Byte av fönster, fönsterdörrar samt balkong och loftgångsräcken. Samt byte av lägenhetsdörrar och portar till trapphus. Förse lägenheterna med separata till- och frånlufts system med värmeåtervinning av typen FTX. Befintligt frånluftssystem byggs om och betjänar allmänna utrymmen i husen. Separata Kanaler till köksfläktar ut på yttertak. Totalt är det 11 hus och 120 lägenheter exl. allmänna utrymmen. Utvändig miljö förses med nya dränering- och dagvattenledningar. Samt även helt omgjorda gårdar, nya genomfartsgator, nya planteringar samt nya lek- och uteplatser till lägenheter. Byggnadsyta (BYA): ca 6 436 m2 Boarea (BOA): ca 7 998 m2 Projektet uppdelas i tre stycken deletapper. Arbeten planeras och utföres enligt följande deletapper. Deletapp 3:1 består av PORSÖN 1:222, Professorsvägen 172-238. Deletapp 3:2 består av PORSÖN 1:223, Professorsvägen 240-316. Deletapp 3:3 består av PORSÖN 1:399, Professorsvägen 318-340.
Beläggning halvvarm på väg 392 sträckan Ansvar-Kuusilaki
År 1 igångsättning 2022-05-23 klart 2022-10-07. År 2 igångsättning 2023-05-22 klart 2023-10-06.
Beläggning och värmarkering på väg 95 sträckan Svärdälven-Allejaur
2-års objekt. Halvvarm och varmmassabeläggning.
Halvvarm beläggning på väg 98 sträckan Nybyn-Paalo
År 1 igångsättning 2022-05-23 klart 2022-10-07. År 2 igångsättning 2023-05-22 och klart 2023-10-06.
Stambyte samt renovering av kök och badrum i flerbostadshus i Luleå, etapp 1
Avser ROT-renovering av lägenheter. Utsedd entreprenör har option på kommande etapper.
Ny faunapassage och viltstängsel vid E4 väster om Kalix
Planskild faunapassage ca 16 km väster om Kalix. Viltstängselåtgärder ca 6 km lång sträcka. Två viltuthopp.
Värmebeläggning och vägmarkering i Norrbottens län
E10 del 1, E10 del 2, E10 del 3, E10 del 4, E10.01 och väg 45.
Ombyggnad av gymnasiskola i Kalix
Avser ombyggnad av gymnasieskola.
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 4
Avser renovering och ombyggnad av stadshuset flygel A.
Flytt av kulturbyggnader Etapp 3A Kiruna
Samhällsomvandling Kiruna. Avser flytt av 5 st kulturbyggnader, Etapp 3A. I projektet ingår flytt, grundläggning, mark och infra samt renovering.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus.
Om- och tillbyggnad för Dekra i Luleå
Nyproduktionen innehåller bland annat verkstad, besiktningshall samt kontorsytor, ca 787 kvm. Ombyggnation i befintlig huskropp med nytt trapphus med hiss, terrass på taket samt en gemensam bastu och relax i källare.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Nord
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 inom region Nord.
Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor i Norrbottens län
Vägar: 515 Långträsk-Nygård, 543 Kolerträsk-Nygård, 545 Koler-Storsund, 403 Pajala-vsk.Kolari och 870 Kiruna-Nikkaluokta. Väglinjemålning ingår.
Utbyggnad av transformatorstation i Luleå
Luleå Energi Elnät AB avser att under 2022-2025 förstärka matningen i nya stationen PT38 Hertsöfältet med 4 st krafttransformatorer. Uppdraget avser att leverera, transportera och montera nedan transformatorer till driftfärdigt skick: 2 st krafttransformatorer 150/46 kV, 80 MVA 2 st krafttransformatorer 150/23 (11,5) kV, 80 MVA.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad till cirkulationsplats längs E10 i Gällivare
Ombyggnad av befintlig fyrvägskorsning till cirkulationsplats.
Renovering mm av studentlägenheter i Luleå
Etapp 1 Väderleden 9 våning 4-6: oktober 2022 - mars 2023: projektering och renovering. Etapp 2 Väderleden 9 våning 2-4: februari 2023 - maj 2023: projektering och renovering. Etapp 3 Väderleden 11 våning 4-6: juni 2023 - september 2023: projektering och renovering. Etapp 4 Väderleden 11 våning 1-4: oktober 2023 - januari 2024: projektering och renovering.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser utvändig renovering av Blackis i Luleå. Fastigheten är QA märkt.
Ombyggnad av Östra och Västra skolan i Jokkmokk
Byggnadsyta Västra skolan: BYA ca 1470 m2. Byggnadsyta Östra skolan: BYA ca 370 m2. Objekten är beläget i Jokkmokks Kommun, adress: Västra skolan, Åsgatan 4 Östra skolan, Kyrkogatan 4.
Åtgärdande av vandringshinder i Arvidsjaur, paket 2:1
Eliminering av 3 st vandringshinder på väg E45 väster om Arvidsjaur. Huvuddel 1: Vandringshinder ID16 och ID17 Tillflöde Giejjure (ska vara klart 2022-10-07), Huvuddel 2: Vandringshinder ID18 Järtabäcken (ska vara klart 2023-10-06).
Åtgärdande av vandringshinder i Arvidsjaur, paket 2:2
Eliminering av 3 st vandringshinder längs väg 94 mellan Arvidsjaur och Älvsbyn.
Om- och tillbyggnad för ankomsthall vid Pajala flygplats
Mindre utbyggnad samt invändig ombyggnation.
Flytt av kulturhus till Noulajärvi i Gällivare
Avser flytt av 12 st kulturhus samt 10 st uthus från Malmberget till ny placering på området Noulajärvi i Gällivare. Husen som skall flyttar finns nu på Kilen i östra Malmberget samt i runt Malmberget centrum, 6 av husen är flerfamiljshus i två plan med lokaler och/eller lägenheter resterande 6 är småhus varav alla utom ett är i 1,5 plan. Flytten bör ske hösten 2022 och men om det ej är möjligt finns utrymme för att ta några hus 2023.
Renovering & tillbyggnad av Kyrkcenter i Piteå
Avser tillbyggnad av kyrkcenter och renovering av befintliga lokaler.
Ombyggnad av golfbana i Kiruna
Ombyggnad och utökning av golfbana.
Åtgärdande av vattenfaunapassage/trumbyte i Arvidsjaurs kommun
Huvuddel 1: Biflöde från Anna-Gretatjärnen till Arvet väg 525 (plåttrumma). Huvuddel 2: Biflöde till Gallakbäcken väg 521 (bantrumma i betong). Huvuddel 3: Biflöde från Stora Kroktjärnen till Norra Kvarntjärnen väg 520 (bantrumma i betong). Huvuddel 2 ska vara klart 2022-09-30, huvuddel 1 och 3 2023-09-30.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Avser tillbyggnad av industrilokal
Områdesvisa satsningar i Nedre Koskullskulle, Gällivare, etapp S
Avser ombyggnad av gator, gatubelysning, nya VA-ledningar och nyinstallation av fibernät.
Installation av slamskrapor mm vid Sandholmens avloppsreningsverk i Hortlax, Piteå
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av: Installation av nya slamskrapor och dekanteringsrännor i sex sedimenteringsbassänger, Betongåtgärder i botten på sex sedimenteringsbassänger, Beläggningsåtgärder i skvalzoner i bassänger samt diverse efterlagningsåtgärder. Entreprenad 1. Bygg/betong Entreprenad 2. Installation av slamskrapor
Omläggning av huvudvattenledning i Boden
Avser omläggning av huvudvattenledningen från Pagla vattenverk till en punkt i nivå med Apelvägen, en sträcka på ca 3 km. Projektet omfattar omläggning av befintlig huvudvattenledning av dimension 500 mm.
Renovering av tak på hotell i Piteå
Renovering av tak på Piteå stadshotell.
Ombyggnad av väg, vatten och avlopp i Kalix
Avser ombyggnad av väg, vatten, avlopp, dagvatten och belysning på Skiljevägen i Kalix Kommun.
Ombyggnad av gata mm i Luleå
Avser ombyggnation av Småbåtsgatan mellan Södra hamnleden och Bangårdsgatan. Projektet innefattar ombyggnation av gång- och cykelvägar, ny belysning, nya VA-ledningar samt anpassning av anslutningar till närliggande fastigheter.
Tillbyggnad och fasadbyte på livsmedelsbutik i Kalix
Bygglov för fasadbyte samt tillbyggnad på fastigheten affärsmannen 1.
Ombyggnad av skidlift, snökanonanläggning och avloppspumpstation i Arvidsjaur
Avser rivning av befintlig konstsnöanläggning, uppbyggnad av ny konstsnöanläggning för snötillverkning i tävlingsbacken och liftspår. Innefattar instillation av vs, el och styrsystem samt ny vattenledning för ihop koppling mellan nya vattenintag och pumpstation. Anläggningen används ej mellan 1 juni – 30 september.
Byte av tak och tekniska åtgärder av flerbostadshus i Kalix
Avser ombyggnation av fasad och tak samt tekniska åtegärder på fastigheten korpen 15.
Byte av VA-ledningar i Kalix
Avser ombyggnad av väg, vatten, avlopp, dagvatten och belysning på del av ett bostadsområde längs Slingervägen, Stenbäcken.
Renovering av fasad på domkyrkan i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Ombyggnad av lokal för hemtjänst i Gällivare
Lokal för samlad hemtjänst. Planerat projekt från investeringsbudget.
Byte av hissar i flerbostadshus i Piteå
Avser utbyte av totalt 4 st hissystem på Hamnplan 14 & 18 i Piteå.
Renovering av fasad och balkonger på äldreboende i Luleå
I huvudsak omfattas: rivning av fyra befintliga balkongplan inklusive bärande pelare, balkar och plintar. Uppförande av nya balkongplan med plintar, pelare och balkar. Nya fasadskivor på befintlig fasad.
Ombyggnad av gc-väg i Luleå
Avser upprustning av befintligt GC-stråk längs Porsö Strandområde, ny belysning samt rivning av befintlig belysning, nyanläggning av ett utomhusgym, upprustning av en äldre befintlig stenpir, nyanläggning av grillplatsområde i vattenkant. Delbesiktning i oktober -22.
Utbyggnad av fibernät i Kieksiäisvaara/Norra Kengis, Pajala kommun
Avser utbyggnad av fibernätet i byarna Kieksiäisvaara/Norra Kengis. Entreprenaden består i att schakta och förlägga ny kanalisation. I de delar av befintliga stråk där redan existerande kanalisation finns skall dessa så långt som möjligt nyttjas.
Stambyte och byte av elinstallationer i flerbostadshus i Öjebyn
Avser stambyte samt byte elinstallationer av flerbostadshus på Rödbläregränd 8 och 10, Öjebyn, Piteå Kommun.
Ombyggnad av väg, vatten och avlopp i Kalix
Avser ombyggnad av väg, vatten, avlopp, dagvatten och belysning på Jägarbovägen i Kalix Kommun.
Ny kompressorstation/moderstation till biogasanläggning i Boden
Avser ny biogasanläggning som ska delvis kopplas samman med den befintliga anläggningen och utnyttja dess funktioner till LCNG backup och befintlig PRS. För att utöka kompressionskapacitet med en kompressorstation för tankning av fordon på ramp och fylla såväl stationära som mobila gaslager.
Fasadbyte på Trasten 12 i Haparanda
Riskkonstruktion med nedsänkt syll ska byggas bort och i och med det byts fasaden ut och tilläggsisoleras. Samtliga fönster ska bytas och all isolering i yttervägg, även takfot ska byggas ut med ett 300 mm utstick.
Tillbyggnad av kontor i Arvidsjaur
Avser tillbyggnad och renovering av kontor.
Utvändigt underhåll av skola i Luleå
Avser utvändig renovering av skola. Omfattar lagning av plintar, blästring, fasadarbete (puts), målning, byte av takplåt, fönster och dörrar samt plåtarbeten. Tidigare projektnamn- Midskogs skolan.
Tillbyggnad av industrihus i Överkalix
Avser utbyggnad på ca 700-800 kvm på befintlig industribyggnad.
Tillbyggnad och invändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Avser byte från F-ventilation till FTX inklusive nytt kanalsystem och nytt fläktrum placerat på taket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov ombyggnad- flerbostadshus.
Ombyggnad av golflokal i Luleå
Avser hyresgästanpassningar för golfsimulator och en lounge
Byte av ventilationsaggregat vid gymnasieskola i Boden
Avser 2 st aggregatbyten i byggnadsdel G på Björknäsgymnasiet i Boden. Aggregat som ska bytas betjänar aula/ samt utbildningslokaler. Ytskiktsrenovering i teknikrum utförs i samband med aggregatbyten.
Renovering av kulturbyggnad på Jägarskoleområdet, Kiruna
Sakägare erbjuds nya lokaler på Jägarskoleområdet; 303 – en kulturmärkt byggnad.
Reparation av järnvägsficka vid KK3 i Kiruna
Avser att förstärka och reparera befintliga betongbalkar i KK3:s utfrakt. Betongbalken/-arna är belägna under transportörslinje 1 och 2 i järnvägsfickan.
Hyresgästanpassning av lokal i kvarter 10, Kiruna Nya Centrum
I befintlig nyuppförd byggnad på kvarter 10 i nya Kiruna centrum ska LKAB inreda ersättningslokal till hyresgäst som behöver flytta från nuvarande centrum som ett led i den pågående samhälls-omvandlingen. Förfrågan avser ersättningslokal i två plan mot Torggatan.
Byte av styr- och övervakningssystem på skola i Luleå
Avser byte av styr och övervakningsutrustning i Hedskolan, Luleå. Option ombyggnad av varmvattenförsörjning i gymnastik.
Nytt rörsystem för sandpumpning till Kiruna dammar
Detta projekt innefattar tillverkning av delar för anläggning av tre stycken teleskopsystem som ska anslutas till befintligt rörsystem kring LKABs sanddeponi i Kiruna. Syftet med teleskopsystemet är att fördela flödet av sand till deponin via ett jämt flöde ur de sju spigoterna i teleskopsystemet.
Utvändigt underhåll av kontor i Luleå
Utvändig ändring av kontorshus innefattander fasadbyte, ommålning, fönsterbyte och nya fönsterbräden. Oklart om materialval avseende entrén.
Omläggning av tak och fasadrenovering på skola i Boden
Avser omläggning tak och fasadrenovering av Hedenskolan i Boden. Objektet är beläget i Heden, ca 7 km väster om Boden.
316222802
Avser nybyggnation av fibernät Abisko - Svappavaara.
Kulvertbyte vid fastigheter på Hertsön i Luleå etapp 2
Avser kulvertbyte mm på fastigheterna Hertsön 11:464, Hertsön 11:465, Hertsön 11:466, Hertsön 11:467, Hertsön 11:549, Hertsön 11:470, Hertsön 11:472, Hertsön S:25 och Hertsön S:26, gatuadress: Åkerbärsstigen, Hallonstigen och Smultronstigen.
Demontering av vindkraftspark i Arjeplog
Avser demontering av 4 st turbiner i vindkraftsparken.
Tillbyggnad av omklädningsrum/förråd i ishall, Kalix
Tillbyggnad av förråd och omklädningsrum med duschutrymmen.
Ombyggnad av VA-ledningar vid Luleå Garnison
Avser ombyggnation av del av vatten och avloppssystem. Objektet är beläget i Luleå kommun inom K0104 området (F21).
Utbyggnad och utveckling av handelsverksamhet i Jokkmokk
Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för detaljhandel och möjliggöra utbyggnad och utveckling av pågående handelsverksamhet.
Upprustning av torg och kaj i Arjeplog
Arjeplogs kommun avser att genomföra en upprustning av utemiljön kring torget och kajen för att öka attraktiviteten, användningen och trivseln. Området som berörs av projektet uppgår till totalt ca 750 kvm. Projektet innehåller följande arbeten: schaktning, fyllning, beläggning av ytor med grus, betongmarkplattor, sättning av kantsten, kantstål, fundament.
Ombyggnad till träningsanläggning i ishall, Kalix
Ombyggnad av skyttehall till träningshall med gym mm.
Relining i Thuleområdet i Kiruna
Avser relining i Thuleområdet i Kiruna. Adresser: Gruvvägen 14, Bengt Lundgrensgatan 5 och 6 samt Gustav Wickmansgatan 3.
Installationsarbeten för ny bergvärmeanläggning vid forskningsstation i Abisko
Projektet avser installationsarbeten i samband med ny bergvärmeanläggning till forskningsstation i Abisko.
Byte av rökgasfläkt samt kanal i hetvattencentral i Luleå
Objektet avser byte av befintlig rökgasfläkt och delar av befintligt kanalsystem då dessa komponenter är förslitna och delvis skadade efter tidigare brand.
Utbyte av Slurrytank A vid Svappavaara Anrikningsverk, LKAB
Avser förprojektering utbyte av SA16TN200 ”Slurrytank A” på Svappavaara Anrikningsverk. Förfrågningsunderlag för tillverkning och utförande skall levereras. Option på projektledning av utbytet som sker under FU-stoppet v. 40 2022.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus Fräsaren 14.
Ombyggnad av storkök mm på skola i Kiruna
Avser ombyggnation av storkök med ny rumsindelning samt renovering av vissa intilliggande ytor på Triangelskolan i Kiruna. Renoveringen omfattar bland annat ombyggnation av rumsindelning, ytskiktsrenovering samt ny storköksutrustning.
Ombyggnad av värme vid skola i Boden
Gunnarsbyn skola har idag värmedistribution via värmekulvert från central värmeanläggning med fastbränslepannor för pellets och olja. Denna entreprenad omfattar frånkoppling från värmekulvert och nyinstallation av värmepumpsanläggning med bergvärme.
Kulvertbyte vid fastigheter på Hertsön i Luleå etapp 1
Avser kulvertbyte mm på fastigheterna Hertsön 11:464, Hertsön 11:465, Hertsön 11:466, Hertsön 11:467, Hertsön 11:549, Hertsön 11:470, Hertsön 11:472, Hertsön S:25 och Hertsön S:26, gatuadress: Åkerbärsstigen, Hallonstigen och Smultronstigen.
Utbyggnad av fibernät i Ullatti, Gällivare kommun
Upphandlingen omfattar fiberarbeten där ett antal fastigheter ska anslutas till Gällivare kommuns fibernät. Arbetena innefattar utblåsning av fiberkabel, fibersvetsning, fastighetsinstallationer (montering av fasadbox, konverter och kabelskydd) samt kontroll, märkning och dokumentation. Uppdraget är uppdelat i två deluppdrag där varje deluppdrag upphandlas var för sig, se projekt 2161951.
Utbyggnad av fibernät i Nattavaaraby, Gällivare kommun
Upphandlingen omfattar fiberarbeten där ett antal fastigheter ska anslutas till Gällivare kommuns fibernät. Arbetena innefattar utblåsning av fiberkabel, fibersvetsning, fastighetsinstallationer (montering av fasadbox, konverter och kabelskydd) samt kontroll, märkning och dokumentation. Uppdraget är uppdelat i två deluppdrag där varje deluppdrag upphandlas var för sig, se projekt 2161952.
Utbyggnad av fibernät i Vettasjärvi i Gällivare kommun
Avser i huvudsak: Markarbeten, förläggning kanalisation, förläggning av brunnar, förläggning av skåp, fiberblåsning, fiberdragning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighets installationer, kundkontakt samt teknisk dokumentation. Planerad driftsättning 2022/2023. Investeringsstöd från Tillväxtverket för del av projektet.
Utbyggnad av fibernät i Dokkas i Gällivare kommun
Avser i huvudsak: Markarbeten, förläggning kanalisation, förläggning av brunnar, förläggning av skåp, fiberblåsning, fiberdragning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighets installationer, kundkontakt samt teknisk dokumentation. Planerad driftsättning 2022/2023. Investeringsstöd från Tillväxtverket för del av projektet.
Utbyggnad av fibernät i Dundret i Gällivare kommun
Planerad driftsättning 2022/2023.
Utbyggnad av fibernät i Dundret i Gällivare kommun
Planerad driftsättning 2022/2023.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kåbdalis, etapp 3
Projektet omfattar ombyggnation och ny förläggning av spillvatten- och färskvattenledning längs E45 i Kåbdalis samhälle. Schakt för rörförläggning kommer att utföras delvis på E45.
Takrenovering på skola i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Ombyggnadsyta: BYA ca 280 m2.
Rivning av museum i Luleå
Planer finns på rivning av muséum.
Renovering av balkonger och loftgångar i Luleå
Avser Renovering av Balkonger totalt 87 st, loftgångar: totalt: ca. 524 meter, räcken på marknivå: totalt ca. 65 meter.
Tillbyggnad av industrihus samt kontor i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).