Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Flytt av kyrka i Kiruna
Projektet är en totalentreprenad i samverkan där det inledande kontraktet avser projekterings- och planeringsarbete. Målsättningen är att gå vidare med nästa fas och påbörja anläggande under första halvåret 2024.
Omtoppning av rullbana 03-21 mm på Kiruna Airport
Omtoppning med nätarmering av Rullbanan och taxibanorna A och B på Kiruna flygplats, ca 150 000 m2. TWY A samt vändplatserna i båda banändorna ska breddas i samband med omtoppningen vilket innebär att även mark- och elarbeten ingår. I entreprenaden ingår även ett antal andra markåtgärder nära banan så som att anlägga en utryckningsväg från brandstationen, att ta bort ett antal gamla militära väganslutningar och uppställningsytor i anslutning till banan.
Anläggande av ytskikt inom del av DP Jägarskolan, Nya Kiruna centrum
Detta projekt innefattar anläggandet av ytskikt inom delar av detaljplan Jägarskolan, Gula raden m.fl. Entreprenaden omfattar anläggande av ytskikt (asfaltering, plattsättning, kantsten, belysning, grönytor m.m.) inom markerade delar nedan totalt ca. 30 000 m2.
Avveckling av gamla Kiruna centrum, LKAB
Denna upphandling avser avveckling av kvarter Kattfoten 4, Kattfoten 6 och tidigare Fjällveronikan 1 i gamla Kiruna centrum. I kommande förfrågan ingår rivning av flerfamiljshus i trä och betong samt komplementbyggnader och garage. Även gestaltning av ytan efter rivning kommer att ingå i entreprenaden. Byggnadshöjder varierar, mestadels 9-12 m Byggnadsvolym ca 29 000 m3.
Ytbeläggning av markområde i Kiruna
Ytbeläggningsarbete vid Gamla skjutbanan. Entreprenaden omfattar anläggande av ytskikt (asfaltering, plattsättning, kantsten, belysning, grönytor m.m.) totalt ca. 30 000 m2.
Tillbyggnad av verkstad i Kiruna
Avser tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Ombyggnad till 17 st brf lägenheter.
Byte av fasad och tak i industrihus i Kiruna
Bygglov fasadändring- industribyggnad.
Rivning av antenner vid Eiscat i Kiruna, Sverige och Sodankylä, Finland
This enquiry describes the scope and requirements for demolition and final removal of the old EISCAT 32m dish antennas located at the EISCAT Kiruna, Sweden and EISCAT Sodankylä, Finland sites. The enquiry is for removing both antennas, but a Tenderer can opt for offering removal at just one of the sites.
Stambyte/byte av värme- och tappvattenstammar i flerbostadshus i Kiruna
Avser byte av värme- och tappvattenstammar inklusive kulvert i mark. 2 st huskroppar med 10 st lägenheter vardera.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Kiruna
Projektet avser anläggande av Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och består av följande: - Stopphållplats Österleden, Nära Raketskolan - Gångväg Apatitvägen, Vid Luossavaaraskolan Hastighetssäkrande åtgärder görs genom att anlägga trottoarer samt refuger.
Ombyggnad av restaurang i Kiruna
Bygglov ändrad användning- affärsbyggnad till restaurang.
Tillbyggnad av skärmtak på flerbostadshus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad av 6-7 st skärmtak på flerbostadshus. Trädgårdsgatan och Hjalmar Lundbohmsvägen.
Byte av yttertak på veterinärstation i Kiruna
Byte av tak på veterinärmottagning.
Ommålning av fasad på affärshus i Kiruna
Ommålning av fasad på affärsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).