Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Återuppbyggnad av parhus i Kiruna
Entreprenören åter sig att projektera, och återuppbygga B5 och B6. i arbetet ingår även rivning av kvarvarande delar.
Ombyggnad till ny butik i affärshus i Kiruna
Avser ombyggnad till butik.
Hyresgästanpassning för restaurang i Kv 9, Lokal 910, Nya Kiruna Centrum (NKC)
I lokal 910 ska hyresgästanpassning utföras till restaurangverksamhet. Lokalen står idag helt betongren. Lokalen består av markplan samt ett entresolplan. Fasad mot Malmvägen och Aili Kangas gata är utförd med glaspartier. Total LOA är ca 255 kvm.
Vattenavledning på produktionsområden Kiruna UJ, LKAB
Avser Vattenavledning på produktionsområden Kiruna UJ.
Ombyggnad för Rullkrets 7 vid KK4, LKAB Kiruna
LKAB har en långsiktig strävan om produktionsökning. KK4 har ett behov av en ytterligare rullkrets för att ta produktionen bortom 5,8 mton. I nuläget begränsar maskinparken produktionskapacitet. En ytterligare rullkrets skulle säkerställa kapaciteten bakåt gällande kulrullning så att detta inte blir en flaskhals vid ökad produktion. De mark och byggarbeten som ingår i projektet KK4 Rullkrets 7 är en förutsättning för utökande av antalet rullkretsar i KK4.
Balkongbyte på Hermelinsgatan i Kiruna
Avser balkongbyte på Hermelinsgatan i Kiruna.
Ombyggnad av hotell/restaurang i Kiruna
Ombyggnad- hotell/restaurang.
Nytt utrymningslarm vid SA/SK, Svappavaara
Avser Utrymningslarm SA/SK.
Hyresgästanpassning av lokal i kvarter 10, Kiruna Nya Centrum
Projektet avser en hyresgästanpassning av 165 kvm LOA. Lokalen skall delas in i två mindre lokaler där förutom två butiks-/affärslokaler skall inrymmas gemensamt personalutrymme, avfallsrum samt teknikrum/ventilationsrum. Lokalen ligger i nya Kiruna centrum i kvarter 10 mot Malmvägen och Aili Kangas gata.
Utbyggnad fjärrvärmekapacitet vid sovringsverket, LKAB Kiruna
Entreprenaden omfattar ombyggnation av fjärrvärmesystem från rum 7 i sovringsverket till alphyddan, utbyte av cirkulationspumpar, värmeväxlare, anpassning av befintliga styr- och reglerventiler samt anpassning av rörledningar för anslutning till nya komponenter. Demontering av rörledningar mellan rum 7 och alphyddan, samt demontering i rum7.
Hyrsegästanpassning av veterinärstation i Kiruna
Mindre hyresgästanpassning åt veterinärstation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).