Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Muddring/sanering av sjö i Kiruna
Avser muddring/sanering av sjö.
Anläggande av ytskikt i Nya Kiruna Centrum
Detta projekt innefattar anläggandet av ytskikt i nya Kiruna centrum. Entreprenaden omfattar anläggande av ytskikt(asfaltering, plattsättning, kantsten, belysning, grönytor m.m.) i återstående delar av kvarter 1 till 10, totalt ca. 60 000 m2. Uppdraget beräknas pågå i fyra- fem år med delar av centrum som projekteras och anläggs respektive år med projektering (fas 1) under vinter/vår och anläggande (fas 2) barmarkstid varje år.
Byggledare signal till Norra Malmbanan/Entreprenad ERTMS
Styrområde Kiruna och Björkliden.
Fasad- och fönsterbyte på skola i Kiruna
Byte av fasad och fönster på Bergaskolan.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad industribyggnad. Kontor och personalutrymmen.
Reinvestering av Transformator T10, LKAB Kiruna
Avser konstruktion, tillverkning, leverans, montage och drifttagning transformator T10.
LKAB LF-39180 El- och styr tryckstegring
LKAB planerar att bygga en dräneringsstation för att kunna möta framtida behov som uppstår under kommande höjningar av sandmagasinet. I dagsläget finns tre avfallsledningar som pumpar avfallet från anrikningsprocessen till sandmagasinet. Pumparna för dessa linjer är placerade i Anrikningsverket. Kommande höjningar av sandmagasinet innebär att vi med befintliga pumpar inte klarar att trycka avfallssanden upp till magasinet. Målet med projektet är att klara av planerad produktion fram till år 2030 Denna entreprenad omfattar montage för El- och styr-installationer.
Ombyggnad av storkök mm på skola i Kiruna
Avser ombyggnation av storkök med ny rumsindelning samt renovering av vissa intilliggande ytor på Triangelskolan i Kiruna.
Energiborrning vid forskningsstation i Abisko
Projektet avser energiborrning (tre borrhåll om cirka 550 meter vardera) i samband med ny bergvärmeanläggning till forskningsstation i Abisko.
Ombyggnad till restaurang i Kiruna
Bygglov ombyggnad- restaurang kv 1.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Kiruna
Avser renovering och inglasning av balkonger.
Relining av avloppsledningar i bostadshus i Svappavaara
Avser relining av samtliga vertikala och horisontella avloppsledningar i byggnad fram till första brunn utanför byggnad, inklusive golvbrunnar/wc-grodor samt anslutningar wc/kök. I entreprenaden ingår alla erforderliga mark, bygg och installationsarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad- industribyggnad.
Rivning av skola i Kiruna
Rivningslov rivning- bolagsskolan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).