Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Åtgärdande av vandringshinder vid Torne-Kalixälv, paket 4
Vandringshinder vid Alttajoki väg 877, Kulijoki väg E45, Ryssäjoki väg E45, Sulajoki väg E45 och Kallokajoki väg E45.
Flytt av kulturbyggnader Etapp 3A Kiruna
Samhällsomvandling Kiruna. Avser flytt av 5 st kulturbyggnader, Etapp 3A. I projektet ingår flytt, grundläggning, mark och infra samt renovering.
Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.
Ombyggnad av golfbana i Kiruna
Ombyggnad och utökning av golfbana.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad- industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov ombyggnad- flerbostadshus.
Nytt rörsystem för sandpumpning till Kiruna dammar
Detta projekt innefattar tillverkning av delar för anläggning av tre stycken teleskopsystem som ska anslutas till befintligt rörsystem kring LKABs sanddeponi i Kiruna. Syftet med teleskopsystemet är att fördela flödet av sand till deponin via ett jämt flöde ur de sju spigoterna i teleskopsystemet.
Renovering av kulturbyggnad på Jägarskoleområdet, Kiruna
Sakägare erbjuds nya lokaler på Jägarskoleområdet; 303 – en kulturmärkt byggnad.
Reparation av järnvägsficka vid KK3 i Kiruna
Avser att förstärka och reparera befintliga betongbalkar i KK3:s utfrakt. Betongbalken/-arna är belägna under transportörslinje 1 och 2 i järnvägsfickan.
Utbyte av undercentral i turiststation i Kiruna
Ombyggnation av undercentralen i huvudbyggnaden samt angränsande byggnad. Byte av värmepumpar, injustering av värmesystem
Relining i Thuleområdet i Kiruna
Avser relining i Thuleområdet i Kiruna. Adresser: Gruvvägen 14, Bengt Lundgrensgatan 5 och 6 samt Gustav Wickmansgatan 3.
Ombyggnad av storkök mm på skola i Kiruna
Avser ombyggnation av storkök med ny rumsindelning samt renovering av vissa intilliggande ytor på Triangelskolan i Kiruna. Renoveringen omfattar bland annat ombyggnation av rumsindelning, ytskiktsrenovering samt ny storköksutrustning.
Installationsarbeten för ny bergvärmeanläggning vid forskningsstation i Abisko
Projektet avser installationsarbeten i samband med ny bergvärmeanläggning till forskningsstation i Abisko.
Energiborrning vid forskningsstation i Abisko
Projektet avser energiborrning i samband med ny bergvärmeanläggning till forskningsstation i Abisko.
Utbyte av Slurrytank A vid Svappavaara Anrikningsverk, LKAB
Avser förprojektering utbyte av SA16TN200 ”Slurrytank A” på Svappavaara Anrikningsverk. Förfrågningsunderlag för tillverkning och utförande skall levereras. Option på projektledning av utbytet som sker under FU-stoppet v. 40 2022.
Hyresgästanpassning av lokal i kvarter 10, Kiruna Nya Centrum
I befintlig nyuppförd byggnad på kvarter 10 i nya Kiruna centrum ska LKAB inreda ersättningslokal till hyresgäst som behöver flytta från nuvarande centrum som ett led i den pågående samhälls-omvandlingen. Förfrågan avser ersättningslokal i två plan mot Torggatan.
Invändig renovering av turiststation i Kiruna
Ytskiktsrenovering av 16 stycken gästrum inkl. wc med dusch, 2 korridorer och trapphus.
Trafikåtgärder, Adolf Hedinsvägen i Kiruna
Entreprenaden omfattar trafiksignals-arbeten med tillhörande markarbeten. Gäller Gruvvägen - Adolf Hedinsvägen - Apatitvägen
Utbyte av ventilationsaggregat vid lokstall i Kiruna
Avser utbyte av ett befintligt ventilationsaggregat (FTX) som ventilerar spolhall för loktvätt. I entreprenaden ingår demontering av befintligt ventilationsaggregat inklusive el, styr och rör samt leverans och montage av nytt ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av brandstation, räddningscentral i Kiruna
Avser rivning av brandtorn och ombyggnad- tak på befintlig brandstation.
Utvändig renovering av naturum Abisko, Kiruna kommun
Avser en utvändig renovering av putsad sockel, projektet avser ca 200 kvm sockelyta. Projektet innefattar även renovering av fönster, dörrar som ansluter till sockeln. Även plåtinklädnad byts i sin helhet, gäller plåtinklädnad som är monterad i sockeln.
Ombyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov ombyggnad- affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kiruna
Bygglov fasadändring- affärsbyggnad.
Ombyggnad av rullskidbana i Luossavaara
Avser option på förbättringsåtgärder rullskidbanan.
Ombyggnad av trottoar i Luossavaara
Avser option på trottoar längs Hjalmar Lundbohms vägen mellan ny GC väg E10 och Dubengatan, en sträcka av ca 100 m.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).