Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Överkalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Beläggning halvvarm på väg 392 sträckan Ansvar-Kuusilaki
År 1 igångsättning 2022-05-23 klart 2022-10-07. År 2 igångsättning 2023-05-22 klart 2023-10-06.
Åtgärdande av vandringshinder vid Lillån och Bjursbäcken
Ny stålbalksbro (konstruktionsansvar) samt rivning av damm vid Lillån, ny bantrumma (diameter 1,8 m) vid Bjursbäcken under E10.
Hissrenovering i flerbostadshus i Överkalix
Avser renovering av tre st. hydraulhissar. Respektive hiss ska utföras och färdigställas i en följd utan uppehåll. Objektets läge: Föreningsgatan 4, 6 och Älvgatan 10, Överkalix.
Installation av reservkraft i fastigheter i Överkalix
Entreprenaden omfattar projektering, rivning, installation och idrifttagning av reservkraftsystem inom befintliga fastigheter. Objekteten är belägna på Strandskolan, adress Skolgatan 2B samt Halljärvs Vattenverk.
Fasadmålning på flerbostadshus i Överkalix
Avser fasadmålning mm av sju flerbostadshus och en garagebyggnad.
Utjämning av slalombacke Storlappberget i Överkalix
Brant skevande del i backen utjämnas så att slalombacken kan utnyttjas i sin fulla bredd. Jord och berg schaktas och omplaceras inom området. Arbetet omfattar avverkning och röjning, avbaning av vegetativt ytskiktslager, komplett schakt, fyll och utjämning av mark samt påförande av avbaningsmassor.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Överkalix kommun
Avser mindre renovering av fasad och fönster.
Renovering av trygghetsboende i Överkalix kommun
Avser mindre renovering av trygghetsboende.
Miljöåterställningsprojekt i Tallån, Överkalix och Kalix kommun
Avser anbud på tjänsten BAS-U vid miljöåterställningsprojektet i Tallån, Öxerkalix och Kalix kommun.
Renovering av kommunförråd i Överkalix kommun
Avser mindre renovering av kommunförråd.
Ombyggnad av gata i Överkalix
Avser underhåll av gata med ny beläggning.
Ombyggnad av gata i Överkalix
Avser underhåll av gata med ny beläggning.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).