Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Utvändig ändring av kontorshus med undervisningslokaler och café. hus E
Byte av fasad på flerbostadshus i Luleå
Byte av fasad på Skurholmen 8:62, 8:63, 8:64, 8:65 och 8:66.
Byggentreprenad i Norrbotten, Fortifikationsverket
Fortifikationsverket inbjuder er att lämna ansökan för att för att få avge anbud i upphandling av en generalentreprenör för en byggentreprenad. Omfattning till övervikt verksamhetsområdena bygg, mark samt installation.
Ombyggnad av spår 2024, Luleå hamn
Entreprenaden omfattar i huvudsak följande arbeten: Rivning av befintliga spår och nyanläggning av ca 3 800 spårmeter, inklusive banunderbyggnad. Tre nya kompletta växlar samt motorisering av två befintliga växlar. Fyra nya stoppbockar. En vägövergång typ/modell Strail (eller motsvarande) i en befintlig plankorsning.
Tillbyggnad av bilhall i Luleå
Tillbyggnad av bilhall
Integrerat brounderhåll i Norrbottens län
Tillståndsstyrda och förutbestämda brounderhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser.
Hyrsegästanpassning på kontor i Luleå
Hyrsegästanpassning av 1200 kvm, ny hiss och trapphus.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser renovering av Blackis i Luleå. Fastigheten är QA märkt.
Ombyggnad/renovering av serviceboende i Luleå
Renovering hus A för Serviceboende. Entreprenaden omfattar mark-, husbyggnads-, rör-, sprinkler-, luftbehandlings- el och tele-, styr och övervaknings- samt transport (hiss) arbeten.
Ombyggnad av hotell i Luleå
Ombyggnation av 2 plan på Quality hotel
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Hyresgästanpassning av kontor i Luleå
Hyresgästanpassning av kontor.
Stam- och rotrenovering i flerbostadshus i Luleå
Entreprenaden omfattar ombyggnad och ytskiktsrenovering av 17 lägenheter fördelade på två plan. Relining utförs i bottenplattan, nya stammar till övre plan samt nytt ventilationsaggregat installeras.
Ombyggnad av taxibanor, rullbana samt plattor, Norrbottens län
Objektet avser i huvudsak ombyggnad av taxibanor, rullbana samt plattor. Upphandlingen genomförs som en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal, (SUA) nivå 3.
Ombyggnad till vård- och återställningsanläggning för räddningstjänsten vid F21 i Luleå
Avser bygg- och installationsarbeten för ombyggnad av ett förråd till vård- och återställningsanläggning för räddningstjänsten på F21. BTA ca 180 kvm med tillhörande pumpgrop och utvändiga arbeten som omfattar ett skärmtak med OPA ca 28 kvm och en utrymningstrappa.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Avser påbyggnad av en till våning på kontorsbyggnad för Ripan 13. Planområdet avgränsas i söder av Varvsgatan, i norr av Sandviksgatan, i öster av Nygatan och i väster av Kyrkogatan.
Ombyggnad av VA-ledningar vid Luleå Garnison
Entreprenaden omfattar i stora drag arbeten med relining av självfallsledningar, rörspräckning av vattenledningar och schaktarbeten. Objektet är beläget i Luleå kommun inom Luleå garnisonsområde.
Installation av ny pelletspanna i hetvattencentral i Råneå
Luleå Energi planerar att byta ut fastbränslepannan HVC3 Råneå, ca 4 mil norr om Luleå. Nuvarande fastbränslepanna fungerar som baslastpanna i det lokala fjärrvärmesystemet tillsammans med två pelletspannor och två oljepannor. Denna upphandling består av projektering, leverans, montage och intrimning och driftsättning med kapacitetstest/verifiering av all utrustning som krävs för detta utbyte. Den nya anläggningen ska levereras i moduler med väderskydd.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Luleå
Balkongerna får ny balkongplatta, nytt räcke och nytt skärmtak ovanför balkongerna som är högst upp. Professorsvägen 11–15 och 17-21
Ombyggnad till flerbostadshus i Luleå
Ombyggnad till flerbostadshus (tidigare dagis-/fritidsverksamhet).
Installation av sprinkleranläggning i processbyggnad i Luleå
Bioenergi Luleå har för avsikt att utföra en nyinstallation av sprinkler i befintlig processbyggnad, Kv. Svartön 18:41, Luleå. Sprinklerentreprenaden omfattar sprinklerinstallation inom delar av befintlig processbyggnad. Sprinklad yta ca 965 m². Sprinklertank, Pumphus med tillhörande tryckstegringspump och installation av värme och belysning, ventilation och el/larminstallationer. Brandpostinstallation i pumphus (anslutet till sprinklersystemet). Förbereds för framtida utökning av sprinklersystemet till övriga delar i processbyggnad.
Konvertering till fjärrvärme mm på flygteknikcentrum i Kallax, Luleå
Stadsbyggnadsförvaltningen konverterar till fjärrvärme, samt byter ventilation och styr- och övervakningssystem vid Flygteknikcentrum i Luleå.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad, ombyggnad, utvändig ändring.
Ombyggnad av Tunaskolan i Luleå
Mindre anpassningar och ombyggnationer på Tunaskolan som berör: • Bygg • EL • Ventilation • VS • Brandlarm och utrymningsskyltar
Byte av belysning i Kungsfågeln gymnasieskola i Luleå, etapp 2
Avser utbyte av invändig belysning på utvalda våningsplan i hus 01 och 02 inom Kungsfågeln gymnasieskola i Luleå.
Sanering och rivning av industrihus, Luleå Hamn
Entreprenaden omfattar i huvudsak följande arbeten: • Etapp 1 – rivning av befintliga byggnader på svartön 18:18, pumphus, två apparathus samt förrådshus totalt ca 200 m2 • Etapp 2 – Schaktning/sanering och vattenhantering av förorenad mark (Petroleum).
Projektledare till Campus i Luleå
Målet med upphandlingen är att sluta ett avtal med en oberoende leverantör som förser Universitetet med en huvudprojektledare med övergripande ansvar för planering och samordning av arbetet mellan olika instanser.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Luleå
Planer finns, tidigast 2024, att byta dörrar.
Upphandling av konsulter inom områdesskydd, Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Norrbottens län upphandlar konsulter inom områdesskydd, kopplat till myndighetens uppgift att bilda naturreservat under åren 2023–2024.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för byte av elsystem/elsanering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad.
Byte av ventilationsaggregat i förskola i Luleå
Byte av ventilationsaggregat i förskola.
Installation av solceller på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av solceller.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Rivning och återställning lika befintligt efter brand i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av solceller.
Utvändigt underhåll av kontor i Luleå
Mindre ombyggnad av kontor, insättning av altandörr och glas i fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Installation eller ändring av va i flerbostadshus. avser installation av oljeavskiljare i befintligt garage för avledning av smältvatten.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för OVK-besiktning.
Byte av ventilation i förskola i Luleå
Byte av ventilation i förskola.
Fasadarbeten på förskola i Luleå
Fasadarbeten på förskola.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för OVK-besiktning.
Energisparande åtgärder i flerbostadshus i Luleå
Energisparande åtgärder i flerbostadshus.
Nya markiser flerbostadshus i Luleå
Planer finns för nya markiser.
Installation av porttelefon på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av porttelefon.
Byte av ventilationsaggregat i skola i Luleå
Aggregatbyte i Antnässkolan o fritids.
Markarbeten vid flerbostadshus i Luleå
Markarbeten bestående av plattläggn, asfaltering samt planteringar. Mindre schaktarbeten förekommer. Asfaltering: ca 100 m2, Plattläggning: ca 50 m2. BYA ca 300 m2.
Flyttbara tysta rum till Stadsbiblioteket i Luleå
Avser tre (3) flyttbara tysta rum med placering i Luleå Stadsbiblioteket. Beställaren vill erbjuda bibliotekets besökare fler studieplatser och mötesrum. Varje rum ska ha plats för fyra (4) personer och var flyttbara, dvs på hjul och enkelt kunna flyttas.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för byte av dörrar.
Installation av bredband/fiber i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av bredband/fiber.
Rivning av förskola i Luleå
Rivning av Lantmätarens förskola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).