Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på Södra Malmbanan och Haparandabanan
6 års kontraktstid med 1 år på option.
Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 3
Helrenovering av fasad och trapphus. Byte av fönster, fönsterdörrar samt balkong och loftgångsräcken. Samt byte av lägenhetsdörrar och portar till trapphus. Förse lägenheterna med separata till- och frånlufts system med värmeåtervinning av typen FTX. Befintligt frånluftssystem byggs om och betjänar allmänna utrymmen i husen. Separata Kanaler till köksfläktar ut på yttertak. Totalt är det 11 hus och 120 lägenheter exl. allmänna utrymmen. Utvändig miljö förses med nya dränering- och dagvattenledningar. Samt även helt omgjorda gårdar, nya genomfartsgator, nya planteringar samt nya lek- och uteplatser till lägenheter. Byggnadsyta (BYA): ca 6 436 m2 Boarea (BOA): ca 7 998 m2 Projektet uppdelas i tre stycken deletapper. Arbeten planeras och utföres enligt följande deletapper. Deletapp 3:1 består av PORSÖN 1:222, Professorsvägen 172-238. Deletapp 3:2 består av PORSÖN 1:223, Professorsvägen 240-316. Deletapp 3:3 består av PORSÖN 1:399, Professorsvägen 318-340.
Stambyte samt renovering av kök och badrum i flerbostadshus i Luleå, etapp 1
Avser ROT-renovering av lägenheter. Utsedd entreprenör har option på kommande etapper.
Ombyggnad av gata mm i Luleå
Avser ombyggnation av Småbåtsgatan mellan Södra hamnleden och Bangårdsgatan. Projektet innefattar ombyggnation av gång- och cykelvägar, ny belysning, nya VA-ledningar samt anpassning av anslutningar till närliggande fastigheter.
Ombyggnad av parkering till park och ev parkeringshus i Luleå
Avser nybyggnad av fördelningsstation under mark, pumpstation och ett underjordiskt p-hus samt ombyggnad av en parkering till park med tillhörande torg. Placering mellan Kulturens Hus och vattnet i Norra hamn.
Om- och tillbyggnad för Dekra i Luleå
Nyproduktionen innehåller bland annat verkstad, besiktningshall samt kontorsytor, ca 787 kvm. Ombyggnation i befintlig huskropp med nytt trapphus med hiss, terrass på taket samt en gemensam bastu och relax i källare.
Renovering mm av studentlägenheter i Luleå
Avser Ombyggnad av befintliga studentrum med gemensamhetskök till lägenheter med egna kök samt tillskapande av ett antal nya lgh med kök/wc/bad. Etapp 1: Plan 4 och 6. Väderleden 9 våning 4–6: oktober 2022 – mars 2023: projektering och ombyggnad. Etapp 2 Väderleden 9 våning 2–4: februari 2023 – maj 2023: projektering och ombyggnad. Etapp 3 Väderleden 11 våning 4–6: juni 2023 - september 2023: projektering och ombyggnad. Etapp 4 Väderleden 11 våning 1–4: oktober 2023 – januari 2024: projektering och ombyggnad. Ändringsyta (BRA): ca 1250 m2
Utbyggnad av transformatorstation i Luleå
Luleå Energi Elnät AB avser att under 2022-2025 förstärka matningen i nya stationen PT38 Hertsöfältet med 4 st krafttransformatorer. Uppdraget avser att leverera, transportera och montera nedan transformatorer till driftfärdigt skick: 2 st krafttransformatorer 150/46 kV, 80 MVA 2 st krafttransformatorer 150/23 (11,5) kV, 80 MVA.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser utvändig renovering av Blackis i Luleå. Fastigheten är QA märkt.
Balkongbyte på flerbostadshus i Luleå
Avser balkongbyte på flerbostadshus Fräsaren 14. Byggstart = markstart.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av kontorshus i Luleå
Avser fönster- och fasadbyte samt ombygg av kontor (hyresgästanpassningar). Ändring av brandsektionering samt bärande konstruktion och ändrad planlösning.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av gc-väg i Luleå
Avser upprustning av befintligt GC-stråk längs Porsö Strandområde, ny belysning samt rivning av befintlig belysning, nyanläggning av ett utomhusgym, upprustning av en äldre befintlig stenpir, nyanläggning av grillplatsområde i vattenkant. Delbesiktning i oktober -22.
Renovering av fasad och balkonger på äldreboende i Luleå
I huvudsak omfattas: rivning av fyra befintliga balkongplan inklusive bärande pelare, balkar och plintar. Uppförande av nya balkongplan med plintar, pelare och balkar. Nya fasadskivor på befintlig fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Ändar på betongväggar på vissa balkonger ska igjutas och därefter förses med täckplåt. Missfärgade fasadplåtar på Residensgatan 6 A-D skall också bytas ut.
Utvändigt underhåll av skola i Luleå
Avser utvändig renovering av skola. Omfattar lagning av plintar, blästring, fasadarbete (puts), målning, byte av takplåt, fönster och dörrar samt plåtarbeten. Tidigare projektnamn- Midskogs skolan.
Ombyggnad av luftbehandling/kyla i museum på Björkskatan i Luleå
En ombyggnad på installerad kyla, ventilation och befuktning att utföras. Befintligt aggregat på plan 4 behålls men kommer att delas för att kunna införa befuktning/avfuktad cirkulerad återluft. Ackumulatortank för kyla installeras på plan 4. Nytt luftbehandlingsaggregat LA110:3 samt avfuktare LT110:3 som placeras i nytt fläktrum på plan 1. Installation av nya köldbärarledningar mm.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Luleå
Avser ombyggnad från kontorshus till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av golflokal i Luleå
Avser hyresgästanpassningar för golfsimulator och en lounge
Utvändigt underhåll av kontor i Luleå
Utvändig ändring av kontorshus innefattander fasadbyte, ommålning, fönsterbyte och nya fönsterbräden. Oklart om materialval avseende entrén.
Kulvertbyte vid fastigheter på Hertsön i Luleå etapp 1
Avser kulvertbyte mm på fastigheterna Hertsön 11:464, Hertsön 11:465, Hertsön 11:466, Hertsön 11:467, Hertsön 11:549, Hertsön 11:470, Hertsön 11:472, Hertsön S:25 och Hertsön S:26, gatuadress: Åkerbärsstigen, Hallonstigen och Smultronstigen.
Byte av rökgasfläkt samt kanal i hetvattencentral i Luleå
Objektet avser byte av befintlig rökgasfläkt och delar av befintligt kanalsystem då dessa komponenter är förslitna och delvis skadade efter tidigare brand.
Utvändigt underhåll av bilhall och bilverkstad i Luleå
Avser hyresgästanpassningar innefattande flytt av entré, ny fasad och renovering/ombyggnad av bilverkstad.
Ombyggnad av lokaler i Skutviken, Luleå
Avser ombyggnation av befintliga lokalytor (ca 232 kvm) för hyresgästen Bastard Burgers som utökar sitt HK på Ålgatan 17 på Skutviken i Luleå.
Ombyggnad av styr och övervakning i kv Örnen 7 i Luleå
Avser byte av styr- och övervakningssystem eftersom teknisk livslängd gått ut och byte av befintliga fläktmotorer för aggregat TA2/FA2, TA3/FA3 och TA4/FA4 till EC-motorer med tryckstyrning.
Byte av ventilation mm i Äldreboende i Luleå
Byte av ventilation på äldreboende.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för balkongrenovering.
Balkongrenoveringar på flerbostadshus på Hertsön i Luleå
I huvudsak omfattas renovering av balkonger i betong; tak, väggskärmar och bjälklag samt nya balkongräcken förberedda för inglasning. Nya uteplatser med altandäck samt skärmväggar. Avser två hus på Havsöringsgränd 11-19. Antal balkonger: 12 st Antal uteplatser 12 st Option 1 omfattar 3 st hus på Havsöringsgränd 1-9 och 21-23 samt 6 st hus på Mörtgränd. Option 2 omfattar 11 st hus på Forellgränd och Abborrgränd.
Delprojektledare produktion väg, stationeringsort Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Delprojektledare produktion järnväg, stationeringsort Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Byte av belysning på teater i Luleå
Avser byte av belysning på Norrbottensteatern.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Ändrad användning av del av industribyggnad samt montering av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av bensinstation i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i drivmedelsanläggning.
Omläggning av konstgräs på multiarena i Luleå
Syftet med kontraktet är att anskaffa en konstgräsmatta till en multiarena i storlek 40*20 meter. Befintlig konstgräsmatta skall bytas. Befintligt rivs, ny matta installeras. Eventuella markförberedelser kan behöva göras.
Byte av VAV-don i kv Kungsfågeln i Luleå
Avser byte av VAV-don i kv Kungsfågeln, Luleå.
Byte av styrsystem i brandstation i Råneå
Avser byte av styrsystem för fastighetsdrift i Råneå Brandstation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).