Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Boden
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 841 km.
Tillbyggnad av skola i Bodens kommun
Denna entreprenad, etapp 1, består i nybyggnation av kompletterande skolbyggnad, hus D, innehållande storkök, matsal, idrottshall, 3 st lärområden med 3 st klassrum i vardera och därtill tillhörande skolgård och parkeringsytor samt rivning av befintlig förskola.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom övre Norrland
Utbyte av 3 st vägskyddsanläggningar längs bandel 124 (Bredåkersvägen plk 51425, Hedenforsvägen plk 51430 och Åkerholmsvägen plk 53758).
Rotrenovering av kasern K0105.001 i Boden
Kanslihuset är en administrativ byggnad inom garnisonsområdet I19 uppförd 1907 och är idag i behov av renovering. Installationer byts i sin helhet, samtliga ytskikt renoveras, taktäckning och fönster. Vindsplanet tilläggsisoleras för att få bort problem med is på yttertak. För att tillgodose krav på tillgänglighet tillförs en tillbyggnad med hiss.
Ombyggnad av kasern i Boden
Avser ombyggnad av kasern och yttre ändring av kontorsbyggnad.
Omläggning av huvudvattenledning i Boden
Avser omläggning av huvudvattenledningen från Pagla vattenverk till en punkt i nivå med Apelvägen, en sträcka på ca 3 km. Projektet omfattar omläggning av befintlig huvudvattenledning av dimension 500 mm.
Ramavtal avseende hisservice, Stiftelsen Bodenbo
Avser besiktning, löpande service och underhåll av hissar och andra motordrivna anordningar så som utrustning för slagdörröppning på hissar. Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Renovering av avloppssystem i Bodens stadshus, Boden
Bodens stadshus äldsta delar, uppförda 1956, är renoverat i omgångar. Kvar är bland annat ingjutna avloppsledningar i schakt, väggar och bjälklag. Denna entreprenad omfattar renovering av avloppssystem.
Ombyggnad av skjutbana med tak över kulfång i Boden
Objektet omfattar ombyggnad av skjutbana med tak över kulfång.
Tillbyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad affärsbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Boden
Bygglov för tillbyggnad skärmtak.
Rivning av förråd i Boden
Rivningslov för rivning komplementbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Boden
Avser ombyggnad av kontorslokal.
Tillbyggnad av skola i Boden
Mindre tillbyggnad av maskinrum.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.