Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Bodens kommun
Denna entreprenad, etapp 1, består i nybyggnation av kompletterande skolbyggnad, hus D, innehållande storkök, matsal, idrottshall, 3 st lärområden med 3 st klassrum i vardera och därtill tillhörande skolgård och parkeringsytor samt rivning av befintlig förskola.
Bärighetsåtgärder på väg 356 mellan Åskogen-Degerselet
Ca 7 km, förstärkning av vägen, breddning av befintliga p-platser, höjning av vägprofilen, dikesrensning, byte av skadade vägtrummor.
Vädersäkring av ledningssträcka Sörbyn-Hästmyran 0,4-20 kV i Boden
Vädersäkringsprojekt av sträckan Sörbyn-Hästmyran. Entreprenaden omfattar ledningsbyggnation, kabelschakt, anläggning av 20 kV nätstationer, 0,4 kV kabelskåp samt belysningsfundament.
ROT-renovering av flerbostadshus på Sveafältet i Boden
Avser ROT renovering av hus belägna på Sveafältet i Boden. Utförs som en partnering i tre etapper. Etapp 1– Sergeantsgatan 10 G – H 18 st lägenheter, Etapp 2 – Sergeantsgatan 10 A-F, 42 lägenheter samt Etapp 3 – Sergeantsgatan 8 A-H, 54 lägenheter plus ev förtätning och en förrådsbyggnad.
Rotrenovering av kasern K0105.001 i Boden
Kanslihuset är en administrativ byggnad inom garnisonsområdet I19 uppförd 1907 och är idag i behov av renovering. Installationer byts i sin helhet, samtliga ytskikt renoveras, taktäckning och fönster. Vindsplanet tilläggsisoleras för att få bort problem med is på yttertak. För att tillgodose krav på tillgänglighet tillförs en tillbyggnad med hiss.
Ombyggnad till lägenheter i Boden
Ombyggnad till kontor och lägenheter.
Om-/nybyggnad av mottagningsbyggnad för matavfall vid avfallsanläggning i Boden
Avser byggnation av en isolerad byggnad bestående av stålstomme, sandwichelement samt isolerad takkonstruktion inom befintlig kall byggnad bestående av grundläggning av betong, stålstomme och plåtfasad. I entreprenaden ingår även pågjutningar av befintliga betonggolv för att erhålla avrinning. Nybyggnad: BTA ca 500 m2 isolerad byggnad. Objektet är beläget på Brännkläppens avfallsanläggning.
Ombyggnad av affärshus i Boden
Avser ombyggnad och hyresgästanpassning av industri- och affärsbyggnad.
Selektiv rivning av kv Narcissen i Boden
Avser selektiv rivning av del av Kv. Narcissen och markåterställning samt anordning av tillfälliga parkeringsplatser. Adress: Kvarngatan 10, 12, 14 A och 14 B, Kyrkgatan 49 och Brogatan 11, 13 A och 13 B. Fastighetsbeteckning: Boden 57:16, Boden 57:17, Boden 57:19, Boden 57:20 och Boden 57:21. Option: Selektiv rivning av Sävast 8:58 samt markåterställning.
Ombyggnad av samlingslokal i Boden
Bygglov för ändrad användning samlingslokal.
Tillbyggnad av kontor i Boden
Avser tillbyggnad av kontor.
Renovering av lager i Boden
Avser renovering av ett äldre ridhus.
Tillbyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad affärsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Boden
Tillbyggnad industribyggnad.
Rivning av fritidshus i Boden
Rivning fritidshus.
Rivning av garage i Boden
Rivningslov för rivning garage.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Boden
Ombyggnad till lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.