Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Bärighetsåtgärder på väg 356 mellan Åskogen-Degerselet
Ca 7 km, förstärkning av vägen, breddning av befintliga p-platser, höjning av vägprofilen, dikesrensning, byte av skadade vägtrummor. Åtgärdande av vandringshinder vid Storbäcken ingår.
Ombyggnad av hus A-C vid Mårängskolan i Boden
Denna entreprenad som är den andra av två etapper omfattar ombyggnation av Mårängskolan hus A-C, och som ska byggas om i fyra deletapper, 2a-2d, parallellt med pågående skolverksamhet.
Renovering av friidrottsanläggning i Boden
Entreprenaden omfattar markarbeten samt leverans och läggning av nya friidrottsbanor/löparbanor på Björknäsvallen i Boden.
Utbyggnad av bredband på landsbygden i Lunds kommun
Avser tillhandahållande av svartfiberinfrastruktur (passivt nät) i enlighet med Region Skånes riktlinjer för bredbandsstöd samt kommunens egna dito. Avtalstid 7 år med möjlighet till 3 års förlängning.
Restaurering av stenmurar och andra väganknutna kulturmiljöobjekt inom Region Nord
Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn samt Skellefteå kommuner. Stenmurar, kilometerstolpar av sten, minnesstenar och milstolpar i sten och gjutjärn. Målning, rostskyddsbehandling, tvättning, anläggande av grusbäddar, inkilning av stenar, kallmurning mm.
Byte av portar på industribyggnad/garage i Boden
Industribyggnad och garagebyggnad på Torpgärdan 10:1 har portar, som behöver bytas ut. I både industribyggnad och garagebyggnad är nuvarande portar vikportar, som är både manuella och motordrivna.
Utvändigt underhåll av hotell i Boden
Bygglov för yttre ändring hotell.
Tillbyggnad av lanthandel i Boden
Bygglov för tillbyggnad av lanthandel.
Tillbyggnad av skola i Boden
Mindre tillbyggnad skola.
Byte av värmeväxlare i flerbostadshus i Boden
Byte av värmeväxlare i flerbostadshus.
Montering av portar på industrihus i Boden
Avser upptagning/montering av portar på industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).