Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Boden
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 841 km.
Tillbyggnad av skola i Bodens kommun
Denna entreprenad, etapp 1, består i nybyggnation av kompletterande skolbyggnad, hus D, innehållande storkök, matsal, idrottshall, 3 st lärområden med 3 st klassrum i vardera och därtill tillhörande skolgård och parkeringsytor samt rivning av befintlig förskola.
Ombyggnad av kasern i Boden
Avser ombyggnad av kasern och yttre ändring av kontorsbyggnad.
Rotrenovering av kasern K0105.001 i Boden
Kanslihuset är en administrativ byggnad inom garnisonsområdet I19 uppförd 1907 och är idag i behov av renovering. Installationer byts i sin helhet, samtliga ytskikt renoveras, taktäckning och fönster. Vindsplanet tilläggsisoleras för att få bort problem med is på yttertak. För att tillgodose krav på tillgänglighet tillförs en tillbyggnad med hiss.
Omläggning av huvudvattenledning i Boden
Avser omläggning av huvudvattenledningen från Pagla vattenverk till en punkt i nivå med Apelvägen, en sträcka på ca 3 km. Projektet omfattar omläggning av befintlig huvudvattenledning av dimension 500 mm.
Ombyggnad av skjutbana med tak över kulfång i Boden
Objektet omfattar ombyggnad av skjutbana med tak över kulfång.
Tillbyggnad av kyrka i Boden
Bygglov för tillbyggnad kyrka.
Tillbyggnad av skärmtak i Boden
Bygglov för tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad affärsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Boden
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av kontor i Boden
Avser ombyggnad av kontorslokal.
Rivning av enbostadshus i Boden
Rivningslov för rivning enbostadshus.
Rivning av industrihus i Boden
Rivningslov för rivning industri- och affärsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Boden
Mindre tillbyggnad av maskinrum.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.