Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kasern i Boden
Avser ombyggnad av kasern och yttre ändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av bandkanonhall K0116.206 i Boden
Klimatskalet ska ömsom bytas ut och kompletteras. Detta innebär rivning av befintlig takuppbyggnad med invändig avvattning som ersätts med ny konstruktion med utvändig avvattning. Tilläggsisolering av befintliga lättbetongelement, rivning av befintliga ytterväggskonstruktion som ersätts med ny konstruktion. Byte av portar, fönster och ytterdörrar/partier.
Omläggning av huvudvattenledning i Boden
Avser omläggning av huvudvattenledningen från Pagla vattenverk till en punkt i nivå med Apelvägen, en sträcka på ca 3 km. Projektet omfattar omläggning av befintlig huvudvattenledning av dimension 500 mm.
Ny kompressorstation/moderstation till biogasanläggning i Boden
Avser ny biogasanläggning som ska delvis kopplas samman med den befintliga anläggningen och utnyttja dess funktioner till LCNG backup och befintlig PRS. För att utöka kompressionskapacitet med en kompressorstation för tankning av fordon på ramp och fylla såväl stationära som mobila gaslager.
Byte av ventilationsaggregat vid gymnasieskola i Boden
Avser 2 st aggregatbyten i byggnadsdel G på Björknäsgymnasiet i Boden. Aggregat som ska bytas betjänar aula/ samt utbildningslokaler. Ytskiktsrenovering i teknikrum utförs i samband med aggregatbyten.
Omläggning av tak och fasadrenovering på skola i Boden
Avser omläggning tak och fasadrenovering av Hedenskolan i Boden. Objektet är beläget i Heden, ca 7 km väster om Boden.
Ombyggnad av värme vid skola i Boden
Gunnarsbyn skola har idag värmedistribution via värmekulvert från central värmeanläggning med fastbränslepannor för pellets och olja. Denna entreprenad omfattar frånkoppling från värmekulvert och nyinstallation av värmepumpsanläggning med bergvärme.
Utvändigt underhåll av bilhall, bilverkstad och entré, reception i Boden
Avser anpassningar och ombygg av entré samt ny fasad.
Tillbyggnad av kyrka i Boden
Avser tillbyggnad av pingstkyrka.
Tillbyggnad av industrihus i Boden
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Boden
Avser ombyggnad av affärs- och kontorsbyggnad.
Byte av portar på industribyggnad/garage i Boden
Industribyggnad och garagebyggnad på Torpgärdan 10:1 har portar, som behöver bytas ut. I både industribyggnad och garagebyggnad är nuvarande portar vikportar, som är både manuella och motordrivna. Denna entreprenad omfattar byte till nya portar.
Ombyggnad av kontor i Boden
Bygglov för ändrad användning kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Boden
Bygglov för yttre ändring samlingslokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Avser en fasadändring ovanför balkonger på flerbostadshus på Snorresgränd och Mjölnersgränd.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Boden
Planer finns för en OVK-besiktning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).