Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Haparanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av brandstation i Haparanda
Tillbyggnad av brandstation.
Byte av kylaggregat i ishall i Haparanda
Objektet avser byta ut befintlig kylanläggning till ny komplett kylanläggning. Arbetena omfattar förutom leverans och montage av ny kylanläggning, även rivning och demontering av befintlig kylanläggning samt anpassning mot befintliga anläggningsdelar.
Nytt brand- och utrymningslarm till skola i Haparanda
Objektet avser att i en totalentreprenad anlägga brand- och utrymningslarm i fastigheten TRASTEN 12, Gränsskolan i Haparanda. Gränsskolan är idag en renodlad högstadieskola med bristfälligt brandskydd.
Rivning av del av skola i Haparanda
Entreprenaden omfattar i huvudsak av selektiv rivning av del av Tornedalsskolan, etapp 1.
Utvändig målning av Karungi skola, Haparanda
Entreprenaden avser utvändiga målningsarbeten av skolbyggnaden.
Utbyggnad av äventyrsgolfbana i Haparanda kommun
Entreprenaden innefattar tillbyggnation av befintlig 9-håls bana med 9 ytterligare hål.
Utvändig målning av Seskarö idrottspaviljong, Haparanda
Entreprenaden avser utvändiga målningsarbeten av skolbyggnaden.
Utvändig målning av komplementbyggnader mm i Haparanda
Entreprenaden omfattar målningsarbeten av förrådsbyggnader och kvartersgårdar, på fastigheterna Vallen 1, Vallen 2 och Gärdet 1 i Haparanda.
Utvändig målning av ridhus och stall på Björka djurcenter, Haparanda
Utvändig målning av ridhus och stall, Björka djurcenter.
Byte av fasad på äldreboende i Haparanda
Fasadändring på äldreboende.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).