Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Arvidsjaur

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Beläggning och värmarkering på väg 95 sträckan Svärdälven-Allejaur
2-års objekt. Halvvarm och varmmassabeläggning.
Åtgärdande av vandringshinder i Arvidsjaur, paket 1:1
Åtgärdande av 5 st vandringshinder utmed väg 629 och 634; Hattjärnbäcken, Strittjebäcken, biflöde till Seudnur, biflöde Guordelisjaure - Östra Järfojaure samt Gullesbäcken.
Åtgärdande av vandringshinder i Arvidsjaur, paket 2:1
Eliminering av 3 st vandringshinder på väg E45 väster om Arvidsjaur. Huvuddel 1: Vandringshinder ID16 och ID17 Tillflöde Giejjure (ska vara klart 2022-10-07), Huvuddel 2: Vandringshinder ID18 Järtabäcken (ska vara klart 2023-10-06).
Åtgärdande av vandringshinder i Arvidsjaur, paket 2:2
Eliminering av 3 st vandringshinder längs väg 94 mellan Arvidsjaur och Älvsbyn.
Åtgärdande av vattenfaunapassage/trumbyte i Arvidsjaurs kommun
Huvuddel 1: Biflöde från Anna-Gretatjärnen till Arvet väg 525 (plåttrumma). Huvuddel 2: Biflöde till Gallakbäcken väg 521 (bantrumma i betong). Huvuddel 3: Biflöde från Stora Kroktjärnen till Norra Kvarntjärnen väg 520 (bantrumma i betong). Huvuddel 2 ska vara klart 2022-09-30, huvuddel 1 och 3 2023-09-30.
Tillbyggnad av kontor i Arvidsjaur
Avser tillbyggnad och renovering av kontor.
Ombyggnad av skidlift, snökanonanläggning och avloppspumpstation i Arvidsjaur
Avser rivning av befintlig konstsnöanläggning, uppbyggnad av ny konstsnöanläggning för snötillverkning i tävlingsbacken och liftspår. Innefattar instillation av vs, el och styrsystem samt ny vattenledning för ihop koppling mellan nya vattenintag och pumpstation. Anläggningen används ej mellan 1 juni – 30 september.
Byte av ventilation i fastighet i Arvidsjaur
Entreprenaden omfattar byte av fyra olika ventilationsaggregat på Braxen 18, hus 107-108.
Omläggning av papptak på fastighet i Arvidsjaur
Objektet avser omläggning av papptak, byte plåtdetaljer, taktsäkerhet mm på fastigheten Lappstaden 2.
Ombyggnad av hotell i Arvidsjaur
Fasadändring och ändrad användning av övre övervåning.
Tillbyggnad av verkstad i Arvidsjaur
Tillbyggnad av verkstad.
Fönsterbyte på del av fastighet i Arvidsjaur
Entreprenaden omfattar byte av fönster på del av Braxen, baksida fasad vid ambulansintag.
Utvändigt underhåll av hotell i Arvidsjaur
Fasadändring Rapphönan 1,Järven 15.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).