Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Arvidsjaur

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Bärighetshöjande åtgärder på väg 750 sträckan Holmfors-Sandträsk
Ca 33 km lång sträcka, bärighet och tjälsäkring, BK4. Bro över Gåsträskbäcken ingår.
Åtgärdande av vandringshinder i Arvidsjaur, paket 1:2
Åtgärdande av 5 st vandringshinder utmed väg E45.
Ombyggnad av broar längs väg 516 i Norrbottens län
Bro 25-531-8 Knipmyrbäcken (vandringshinder, ny valvbåge) och bro 25-609-7 Lillströmmen (utbyte rörbro mot valvbåge) samt bro 25-516-1 Månsbäcken (utbyte rörbro).
Ombyggnad till kontor i Arvidsjaur
Ombyggnation och ändrad användning från boende till kontor.
Infrastrukturmodernisering vid K4, Arvidsjaur
Omfattar huvudsakligen byte av 6 st transformatorstationer, 1 st kopplingsstation med plats för framtida transformator m.m. samt nyinstallation av 1 st transformatorstation. Samtliga transformatorstationer utförs med utrymme för lågspänningsanslutningar etc. Objektet är beläget i Arvidsjaurs kommun inom Arvidsjaurs Garnisonsområde K4.
Tillbyggnad av utställningshall och lager i Arvidsjaur
Tillbyggnad av utställningshall med lager och kundtoalett.
Tillbyggnad av svetshall i Arvidsjaur
Tillbyggnad av monterings- och svetshall.
Fönsterbyten på Braxen samt Ringelskolan i Arvidsjaur
Entreprenaden omfattar byte av fönster på del av Braxen samt Ringelskolan.
Ombyggnad av kontorslokaler för SSC i Arvidsjaur
Objektet avser utförande av ombyggnation för Statens servicecenter i Arvidsjaurs kommun.
Ombyggnad av förråd K0131.017 i Arvidsjaur
I stora drag omfattar entreprenaden att bygga om förråd K0131.017 till ett varmförråd. Väggarna tilläggsisoleras och en golvbrunn monteras. I entreprenaden ingår även el- och ventilationsarbeten m.m.
Ombyggnad av kontorslokal i Arvidsjaur
Ombyggnation av kontorslokaler för anpassning till extern hyrestagare. Avser Braxen 18 hus 105, Sjukstugegatan 3, Arvidsjaurs kommun.
Relining av avloppsledningar i flerbostadshus i Arvidsjaur
Objektet avser stamrenovering genom relining av avlopp på fastigheten Ärlan 10, hus B.
Byte av luftbehandlingsaggregat i fastighet i Arvidsjaur
Avser byte av luftbehandlingsaggregat i Sparbanken Nords lokal på fastigheten Göken 20, i Arvidsjaur.
Tillbyggnad av takkupa på hotell i Arvidsjaur
Tillbyggnad av takkupa, Tillbyggnad av hiss Skarven 7,Trasten 7.
Upprustning av park i Arvidsjaur
Avser upprustning av Göteparken.
Ny kedjeslamskrapa till Aborrträsk reningsverk i Arvidsjaur
Avser köp av en kedjeskrapa till reningsverket i Aborrträsk. Köpet ska även omfatta leverans och installation av kedjeskrapan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).