Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny faunapassage och viltstängsel vid E4 väster om Kalix
Planskild faunapassage ca 16 km väster om Kalix. Viltstängselåtgärder ca 6 km lång sträcka. Två viltuthopp.
Tillbyggnad och fasadbyte på livsmedelsbutik i Kalix
Bygglov för fasadbyte samt tillbyggnad på fastigheten affärsmannen 1.
Byte av VA-ledningar i Kalix
Avser ombyggnad av väg, vatten, avlopp, dagvatten och belysning på del av ett bostadsområde längs Slingervägen, Stenbäcken.
Renovering av högreservoar i Karlsborg, Kalix
Entreprenaden avser renovering av högreservoar för dricksvatten i Karlsborg, Kalix kommun.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix Båtskärsnäs
Avser byggnation och installation av fibernät inom Kalix Båtskärsnäs.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix Väst GSF
Avser byggnation och installation av fibernät inom Kalix Väst GSF.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix Syd GSF
Avser byggnation och installation av fibernät inom Kalix Syd GSF.
Ombyggnad till servering i ishall, Kalix
Ombyggnad av förråd/omklädningsrum till servering.
Tillbyggnad av omklädningsrum/förråd i ishall, Kalix
Tillbyggnad av förråd och omklädningsrum med duschutrymmen.
Ombyggnad till träningsanläggning i ishall, Kalix
Ombyggnad av skyttehall till träningshall med gym mm.
Till/ombyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 9:78.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalix
Avser nytt skärmtak på fastigheten industrin 6, Rivningslov för fasad på fastigheten samt renovering av fasaden.
Byte av tak på flerbostadshus i Kalix
Bygglov för ombyggnation av fasad och tak på fastigheten korpen 15.
Utvändigt underhåll av folkhögskola i Kalix
Avser renovering av tjälskador och montage av nya ceramic-skivor.
Restaurering av flottledspåverkat vattendrag inom projekt Tallån, Länsstyrelsen Norrbotten
Upphandlingen avser arbetsledare vid miljöåterställningsprojektet Tallån.
Taktjärning på kyrka i Kalix
Avser taktjärning och omläggning av spån.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Avser ombyggnation från kontorslokal till 4 stycken lägenheter på fastigheten länsman 6.
Restaurering av fönster på kyrka i Kalix
Avser restaurering av fönster på kyrka
Taktjärning på kapell i Kalix
Avser taktjärning och omläggning av spån.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).