Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Pajala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 395 mellan Palokorva-Junosuando
Ca 6,8 km lång sträcka. Breddning till 8 meter, förstärkning, erosionsskydd öster om Junosuando, trumförlängning samt bullervall nära Tornefors.
Bärighetsåtgärder längs väg 867 mellan Saittarova-Vuostokangas
16 km lång sträcka. Ny bro över Syväjoki.
Om- och tillbyggnad för ankomsthall vid Pajala flygplats
Mindre utbyggnad samt invändig ombyggnation.
Utbyggnad av fibernät i Kieksiäisvaara/Norra Kengis, Pajala kommun
Avser utbyggnad av fibernätet i byarna Kieksiäisvaara/Norra Kengis. Entreprenaden består i att schakta och förlägga ny kanalisation. I de delar av befintliga stråk där redan existerande kanalisation finns skall dessa så långt som möjligt nyttjas.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Pajala
Avser ombyggnad från gym till tandvårdsmottagning med 3 st patientrum.
Utvändiga målningsarbeten för Pajalabostäder
Avser utvändig målning av fyra objekt: Objekt 1 – Ladugårdsvägen 1, 984 32 Pajala, radhusbyggnad i två plan Objekt 2 – Ringvägen 18–24, 984 31 Pajala, flerbostadshus i två plan + garage Objekt 3 – Solvägen 13–15, 980 62 Junosuando, flerbostadshus i två huskroppar i ett plan + förråd Objekt 4 – Rönnvägen 8, 980 61 Tärendö, pensionärshem i två huskroppar i ett plan med totalt fyra lägenheter samt en tvättstugebyggnad med förråd mm.
Tillbyggnad av hotell i Pajala
Ansökan om bygglov för utbyggnad av hotell och restaurang.
Rivning av sågverk i Pajala
Anmälan om rivningslov rivning av 2 byggnader inom sågverksområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).