Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Detaljplan för pitholm 1:40 - tillbyggnad av två våningsplan på befintliga huskroppar, munksundsbo.
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Påbyggnad av flerbostadshus med 3-5 våningar.
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 3
Renovering och ombyggnad av Flygel B med tillhörande förbindelsegångar och yttertak, stadshuset Piteå.
Tillbyggnad av kontor och personalutrymmen i Öjebyn
Tillbyggnad av kontorslokaler och personalutrymmen.
Ombyggnad av innergårdar i Centrumområdet i Piteå, etapp 2 och 3
Avser restaurering av etapp 2 och etapp 3 på centrumområdet, bostadsområde i centrala Piteå. Arbetet innefattar arbeten på 2 st gårdar på befintligt betongbjälklag samt transportväg på gård utan bjälklag. Aktuella gårdar ligger i centrumområdet nära Rådmanstorget i centrala Piteå. Adress: Wåhlinsgatan 3, 4, 5, 6 och 7. Etapp 2 avser gård 2 och etapp 3 avser gård 3.
Om- och tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorshus. Mark och grundarbeten kommer att utföras under hösten 2020.
Ombyggnad av vandringshinder/vägtrumma vid Mattesbäcken
Vägtrumma/vandringshinder för vattenlevande djur.
Ombyggnad av Bergsviksbron i Piteå
BK4. Även bron över väg 373 vid trafikplats Bergsviken ingår.
Stambyte och byte av elcentral mm i flerbostadshus i Öjebyn
Avser stambyte och byte av elinstallationer i fastigheterna Kanalgatan 7 och 9, Öjebyn, Piteå Kommun.
Ombyggnad av gata och VA i Öjebyn, Piteå
Objektet avser ombyggnation av befintlig gata och VA på Länkvägen – Tärnvägen. Relining av va-ledningar ska utföras på två sträckor. Entreprenaden omfattar även byggnation av två busshållplatser på Hällanvägen.
Ombyggnad av gata, VA och fjärrvärme i Piteå
Objektet avser ombyggnation av befintlig gata och VA längs Nötövägen mellan Strömnäsgatan och Lidgatan. På hela sträckan anläggs även en ny belyst kantstensavskild gång- och cykelväg och ny fjärrvärmeledning.
Restaurering av stentrummor och vattenfaunapassage i Norrbottens län
Restaurering av två stentrummor vid Fällfors och en vattenfaunapassage vid Skällbäcken. Älvsbyn och Piteå kommuner.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av restaurang i Piteå
Selektiv rivning av befintlig restaurang/bar.
Ombyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i industribyggnad tidsbegränsat 10 år.
Ombyggnad av bensinstation i Piteå
Anmälan om nybyggnad av oljeavskiljare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Anmälan om ändring i brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av vindkraftverk i Piteå
Anmälan om ändring i brandskydd i vindkraftverk.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Piteå
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.