Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Piteå
Avser renovering, ombyggnad och tillbyggnad av Christinaskolan.
Ny beläggning på gator i Piteå
Fläktgatan Fabriksgatan * C-stan Hallgrensväg Kyrkbrogatan Norra Ringen Olof Palmes gata Prästgårdsgatan Degeränget Degerängsvägen/Kolungsvägen * Munksund Munksundsvägen * Öjebyn Sandgatan
Restaurering av innergårdar i Centrumområdet i Piteå
Avser restaurering av innergårdar på centrumområdet, Hamnplan och Trädgårdsgatan i Piteå. Arbetet innefattar arbeten med betongbjälklag mm på 3 st gårdar.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar mm i Piteå
Avser ombyggnation av befintlig gata, byte av VA-ledningar och servisledningar samt anläggning av ny opto. Arbetet ska utföras på Kurirvägen från Munksundsvägen till Pitholmsgatan, sträckan är ca 630 m lång.
Reläskyddsutbyte på transformatorstationer i Region Norr
Reläskyddsutbyte elkraftsanläggningar, Region Norr, Långträsk och Vännäs samt option på Jörn.
Ombyggnad av tak på Porsnässkolan i Piteå
Avser byte och ombyggnad av taket på Porsnässkolan hus 04. Det nya taket ska utformas som ett lågt sadeltak med hängrännor och stuprör som avvattningssystem. Husets fasad kommer även renoveras.
Fasadarbeten mm i vattenverk i Piteå
Fasadarbete och byte av maskiner mm i vattenverk.
Upprustning av skolgårdar i Piteå kommun
Utemiljö skolor och förskolor.
Ombyggnad av gata i Piteå
Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintliga gator, nyanläggning av gång- och cykelväg längs Fläktgatan mellan Bilhallen och Ö&B. Ny gång- och cykelvägsbelysning ska anläggas samt en tillgänglighetsanpassad busshållplats.
Ombyggnad av gata i Piteå
Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintlig gata samt anläggande av ny kantstensavskild gång- och cykelväg. Va-ledningarna inklusive servisledningar ska förnyas och ny opto ska anläggas. Sträckan är ca 635 meter.
Byte av glastak över innergård i Piteå
Avser glasarbeten över innergård.
Hyresgästanpassning av lokaler i Piteå
Hyrsegästanpassning av ca 2000 kvm.
Höjning av oljetankar i Piteå
Höjning av 2 st befintliga oljecisterner från 6,7 m till 9,2 m på 130 m3 inklusive rördragningar. Den omfattar även modifiering av befintlig 1500 m3 oljecistern som kommer att utgöra invallning av den ovanstående nya cisternen.
Fasadändring på flerbostadshus i Piteå
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Åtgärdande av vandringshinder i Storsträskbäcken, Piteå och Kvarnbäcken, Bodens kommun
Avser åtgärder för tre vägtrummor i Norrbottens län, Storsträskbäcken, Piteå kommun och Kvarnbäcken, Bodens kommun.
Ombyggnad av samlingslokal i Piteå
Anmälan om ändring planlösning i annat.
Rivning av kontor i Piteå
Rivningslov för rivning av kontorshus.
Renovering av tak på flerbostadshus i Piteå
Planer finns för renovering av tak.
Takarbete på kontor i Piteå
Avser ombyggnad av takutsprång.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).