Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Piteå
Avser rivning av befintlig vaktmästarbyggnad och uppförande av en ny skolbyggnad i tre våningar som ansluts till befintlig byggnad Christinaskolan.
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Påbyggnad av ett våningsplan på alla hus. Befintliga flerbostadshus innefattar 3-5 våningar.
Ombyggnad till kulturflygel vid skola i Piteå
Avser rivning av byggnad som inrymt skolkök och ombyggnad av matsal med omgivande ytor till en kulturflygel. Entreprenaden omfattar rivningsarbeten, mark- och husbyggnadsarbeten samt tillhörande installationsarbeten.
Halvvarm beläggning på väg 98 sträckan Nybyn-Paalo
År 1 igångsättning 2022-05-23 klart 2022-10-07. År 2 igångsättning 2023-05-22 och klart 2023-10-06.
Renovering & tillbyggnad av Kyrkcenter i Piteå
Avser tillbyggnad av kyrkcenter och renovering av befintliga lokaler.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av 1 våning på befintlig kontorslokal.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Avser tillbyggnad av industrilokal
Ombyggnad av väg och VA-ledningar i Rosvik, Piteå
Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintliga gator och VA-ledningar. Arbetsområdet börjar i korsningen Ängsvägen/Pitevägen, fortsätter längs hela Ängsvägen och viker sedan av in på Norsvägen (mellan Ängsvägen och Lulevägen) samt Handelgränd.
Ombyggnad av innergårdar i Centrumområdet i Piteå, etapp 4 och 5
Avser restaurering av etapp 4 och etapp 5 på centrumområdet, bostadsområde i centrala Piteå. Arbetet innefattar arbeten på 2 st gårdar på befintligt betongbjälklag, byte av staket på gård 1-5 samt befintlig transportväg på gård utan bjälklag. Aktuella gårdar ligger i centrumområdet nära Rådmanstorget i centrala Piteå. Adress: Wåhlinsgatan 7, 8, 9, 11 samt Kyrkbrogatan 6 och 8.
Ombyggnad av gata och VA i Piteå
Omfattar ombyggnation av befintlig gata och VA, samt anläggning av busshållplats.
Stambyte och renovering av flerbostadshus i Piteå
Avser stambyte och ombyggnad av flerbostadshus Helgenäsgatan 2, 4 & 6, Norrfjärden, Piteå Kommun.
Reparation av bro vid Borgforsen
Bandel 153, km tal: 104+193. Betongreparationer och pågjutning av skivpelare belägna i vatten, betongreparationer på trågbalkens över yta, insida och utsida samt balkarnas ändar på norra sidan, isolering av jordsida ändskärmar, slamning av delar av trågbalken samt luftsida ändskärmar, målning av räcken.
Byte av hissar i flerbostadshus i Piteå
Avser utbyte av totalt 4 st hissystem på Hamnplan 14 & 18 i Piteå.
Stambyte och byte av elinstallationer i flerbostadshus i Öjebyn
Avser stambyte samt byte elinstallationer av flerbostadshus på Rödbläregränd 8 och 10, Öjebyn, Piteå Kommun.
Ombyggnad av gata och VA inkl GC-väg i Öjebyn
Omfattar ombyggnation av befintliga gator och gång- och cykelvägar, nyanläggning av gång- och cykelvägar samt VA och opto. Ny gång- och cykelvägsbelysning ska anläggas samt tillgänglighetsanpassade busshållplatser och passager.
Restaurering av stentrummor och vattenfaunapassage i Norrbottens län
Restaurering av två stentrummor vid Fällfors och en vattenfaunapassage vid Skällbäcken. Älvsbyn och Piteå kommuner.
Sluttäckning av deponi i Piteå kommun, etapp 7
Avser markarbeten för sluttäckning av deponi vid Bredviksbergets avfallsanläggning.
Ombyggnad av kontorshus i Piteå
Planer för 8 st moduler som flyttas och monteras och anpassas för kontor.
Tillbyggnad av affärshus i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler.
Hyresgästanpassning av affärshus i Piteå
Hyresgästanpassning till O Leary´s
Utvändigt underhåll av bensinstation i Piteå
Bygglov för fasadändring av bensinstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Piteå
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Piteå
Bygglov för fasadändring av samlingslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Installation av gassläckningsanläggningar vid Sandholmens ARV, Hortlax
Omfattar projektering, leverans, installation och drifttagning/kontroll etc. av två (2) stycken av varandra fristående gassläckanläggningar i Sandholmens reningsverk.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Piteå
Ommålning av fastighet. Ingår i ett kulturmiljöprogram.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).