Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om/tillbyggnad av livsmedelsbutik i Piteå
Om- och tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av äldreboende i Öjebyn
Utveckling där fokus ska ligga på skola, boende, idrott och park. Området ska renodlas till att omfatta skolverksamhet, sport- och idrott, boende samt en park.
Tillbyggnad av kontor och personalutrymmen i Öjebyn
Tillbyggnad av kontorslokaler och personalutrymmen.
Reparation av bro vid Borgforsen
Bandel 153, km tal: 104+193. Betongreparationer och pågjutning av skivpelare belägna i vatten, betongreparationer på trågbalkens över yta, insida och utsida samt balkarnas ändar på norra sidan, isolering av jordsida ändskärmar, slamning av delar av trågbalken samt luftsida ändskärmar, målning av räcken.
Stambyte samt ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser stambyte och ombyggnad av flerbostadshus på Storgatan 12 och 14, Piteå.
Ombyggnad till restaurang i Piteå
Ombyggnad till restaurang- och sportbar.
Restaurering av stentrummor och vattenfaunapassage i Norrbottens län
Restaurering av två stentrummor vid Fällfors och en vattenfaunapassage vid Skällbäcken. Älvsbyn och Piteå kommuner.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Piteå
PiteBo avser att utföra ombyggnation från befintlig lösning med lägenhetsaggregat till centralt FTX-system i fastigheterna Hörnvägen 14, 16 och 18. Arbeten omfattar i första hand arbeten rörande ventilation och brandtekniska åtgärder.
Rivning av industribyggnader samt förråd i Öjebyn
Entreprenaden avser rivning av industribyggnader samt förrådsbyggnad. Objektet är beläget på Gammelstadsvägen 6, 8 & 12 i Öjebyn.
Återställning av flottledsrensade vattendrag med grävmaskin inkl. förare Norrbottens län, Åbyälven
Länsstyrelsen Västerbotten upphandlar inom EU LIFE Projektet ReBorN miljövårdsarbeten med grävmaskin. Inom projekten ska påverkade vattendragssträckor återställas med hjälp av grävmaskin till ett så naturligt ursprung som möjligt med en variation av ex.vis forsnackar, ståndplatser, djuphöljor, grundområden, lekområden och död ved. Målet är också att återskapa vattendragens ursprungliga bredd/våtyta och att öppna upp avstängda sidogrenar.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av skola i Piteå
Bygglov för ändrad användning av skola.
Tillbyggnad av plank i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av plank/insynsskydd/staket.
Ombyggnad av samlingslokal i Piteå
Bygglov för ändrad användning av samlingslokaler.
Tillbyggnad av lager i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av kallager.
Ombyggnad av akuten i Piteå
Ombyggnad av akutmottagning
Rivning av fritidshus i Piteå
Rivningsanmälan för rivning av fritidshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.