Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 3
Renovering och ombyggnad av Flygel B med tillhörande förbindelsegångar och yttertak, stadshuset Piteå.
Ombyggnad av innergårdar i Centrumområdet i Piteå, etapp 2 och 3
Avser restaurering av etapp 2 och etapp 3 på centrumområdet, bostadsområde i centrala Piteå. Arbetet innefattar arbeten på 2 st gårdar på befintligt betongbjälklag samt transportväg på gård utan bjälklag. Aktuella gårdar ligger i centrumområdet nära Rådmanstorget i centrala Piteå. Adress: Wåhlinsgatan 3, 4, 5, 6 och 7. Etapp 2 avser gård 2 och etapp 3 avser gård 3.
Ombyggnad av industrihus i Piteå
Invändig ombyggnad/hyresgästanpassning av industrilokal.
Om- och tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorshus. Mark och grundarbeten kommer att utföras under hösten 2020.
Ombyggnad av vandringshinder/vägtrumma vid Mattesbäcken
Vägtrumma/vandringshinder för vattenlevande djur.
Ombyggnad av gata och VA i Öjebyn, Piteå
Objektet avser ombyggnation av befintlig gata och VA på Länkvägen – Tärnvägen. Relining av va-ledningar ska utföras på två sträckor. Entreprenaden omfattar även byggnation av två busshållplatser på Hällanvägen.
Stambyte och byte av elcentral mm i flerbostadshus i Öjebyn
Avser stambyte och byte av elinstallationer i fastigheterna Kanalgatan 7 och 9, Öjebyn, Piteå Kommun.
Stambyte samt ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser stambyte och ombyggnad av flerbostadshus på Storgatan 12 och 14, Piteå.
Ombyggnad av gata, VA och fjärrvärme i Piteå
Objektet avser ombyggnation av befintlig gata och VA längs Nötövägen mellan Strömnäsgatan och Lidgatan. På hela sträckan anläggs även en ny belyst kantstensavskild gång- och cykelväg och ny fjärrvärmeledning.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Piteå
PiteBo avser att utföra ombyggnation från befintlig lösning med lägenhetsaggregat till centralt FTX-system i fastigheterna Hörnvägen 14, 16 och 18. Arbeten omfattar i första hand arbeten rörande ventilation och brandtekniska åtgärder.
Restaurering av stentrummor och vattenfaunapassage i Norrbottens län
Restaurering av två stentrummor vid Fällfors och en vattenfaunapassage vid Skällbäcken. Älvsbyn och Piteå kommuner.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av industribyggnader samt förråd i Öjebyn
Entreprenaden avser rivning av industribyggnader samt förrådsbyggnad. Objektet är beläget på Gammelstadsvägen 6, 8 & 12 i Öjebyn.
Ombyggnad av vårdhem i Piteå
Bygglov för ändrad användning av vårdlokaler.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Anmälan om ändring av ventilation i affärslokaler.
Återställning av flottledsrensade vattendrag med grävmaskin inkl. förare Norrbottens län, Åbyälven
Länsstyrelsen Västerbotten upphandlar inom EU LIFE Projektet ReBorN miljövårdsarbeten med grävmaskin. Inom projekten ska påverkade vattendragssträckor återställas med hjälp av grävmaskin till ett så naturligt ursprung som möjligt med en variation av ex.vis forsnackar, ståndplatser, djuphöljor, grundområden, lekområden och död ved. Målet är också att återskapa vattendragens ursprungliga bredd/våtyta och att öppna upp avstängda sidogrenar.
Rivning av restaurang i Piteå
Selektiv rivning av befintlig restaurang/bar.
Ombyggnad av markanläggning i Piteå
Marklov för ändring av marknivå.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av vindkraftverk i Piteå
Anmälan om ändring i brandskydd i vindkraftverk.
Tillbyggnad av enbostadshus i Piteå
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Piteå
Bygglov för inredande av ytterligare lokal flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Piteå
Bygglov för underhåll av kontorshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Piteå
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av garage i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lager.
Gjutning av platta för mjölsilo i Piteå
Bygglov för nybyggnad av mjölsilo.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.