Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Påbyggnad av ett våningsplan på alla hus. Befintliga flerbostadshus innefattar 3-5 våningar.
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 4
Avser renovering och ombyggnad av stadshuset flygel A.
Ombyggnad till förskolelokaler, vårdcentral mm i Hortlax
Entreprenaden avser i huvudsak ombyggnad av 2 av byggnadens flyglar i ett plan vardera för förskola, storkök och vårdcentral men till detta kommer även ett vidbyggt sophus, utökning av ett befintligt fläktrum, markarbeten för att ställa i ordning ny utemiljö för förskolan, en mindre förrådsbyggnad och diverse mindre arbeten.
Plankorsningsåtgärder i Piteå
Förstärkt vägskydd. Km 51+704. Ljus- och ljudsignal ersätts med helbommar, en bomanläggning för bilväg och en separat för GC-väg.
Installation av slamskrapor mm vid Sandholmens avloppsreningsverk i Hortlax, Piteå
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av: Installation av nya slamskrapor och dekanteringsrännor i sex sedimenteringsbassänger, Betongåtgärder i botten på sex sedimenteringsbassänger, Beläggningsåtgärder i skvalzoner i bassänger samt diverse efterlagningsåtgärder. Entreprenad 1. Bygg/betong Entreprenad 2. Installation av slamskrapor
Ombyggnad av gata och VA i Piteå
Omfattar ombyggnation av befintliga gata och VA-ledningar längs Borevägen. Piteå kommun vill genom detta projekt förbättra befintlig gata, VA-ledningarna inklusive servisledningar ska förnyas och ny opto ska anläggas.
Stambyte m.m. i flerbostadshus i Piteå
PiteBo avser att utföra stambyte samt byte elinstallationer i flerbostadshus Rödbläregränd 4 och 6, samt renovering av utvändiga entréer Rödbläregränd 4, 6, 8, 10 Öjebyn
Ventilationsbyte till FTX i flerbostadshus i Piteå
PiteBo avser att utöra konvertering av befintliga frånluftssystem till FTX-system i fastigheten Lasarettsvägen 3.
Fasadbyte på flerbostadshus i Piteå
Byte av fasad på flerbostadshus.
Modernisering av hissar i Furuvalvet, Piteå
Objektet avser modernisering av två (2) hissystem i Furuvalvet, Furunäsets Företagsby.
Byte av tak på flerbostadshus i Piteå
Planer finns för byte av tak.
Ny ventilation i förskola i Piteå
Ny ventilation i förskola.
Ändring av ventilation i kontor i Piteå
Anmälan om ändring av ventilation i kontorshus.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Piteå
Planer finns för byte av lägenhetsdörrar.
Byte av fönster i flerbostadshus i Piteå
Planer finns för byte av fönster.
Byte av radiatorer/termostater i flerbostadshus i Piteå
Avser byte av radiatorer/termostater.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).