Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad och hållbarhetsförbättring av pappersbruk i Munksund, Piteå
Avser utbyggnad för utvinning/produktion av tallolja. Delas upp i etapper (Etapp 2, 2201212).
Ombyggnad till kulturflygel vid skola i Piteå
Avser rivning av byggnad som inrymt skolkök och ombyggnad av matsal med omgivande ytor till en kulturflygel. Entreprenaden omfattar rivningsarbeten, mark- och husbyggnadsarbeten samt tillhörande installationsarbeten.
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 4
Avser renovering och ombyggnad av stadshuset flygel A.
Ombyggnad för AST-enheten och administration vid skola i Piteå
Avser ombyggnad av befintliga ytor i Christinaskolan till AST-enheten och skoladministration.
Installation av slamskrapor mm vid Sandholmens avloppsreningsverk i Hortlax, Piteå
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av: Installation av nya slamskrapor och dekanteringsrännor i sex sedimenteringsbassänger, Betongåtgärder i botten på sex sedimenteringsbassänger, Beläggningsåtgärder i skvalzoner i bassänger samt diverse efterlagningsåtgärder. Entreprenad 1. Bygg/betong Entreprenad 2. Installation av slamskrapor
Byte av hissar i flerbostadshus i Piteå
Avser utbyte av totalt 4 st hissystem på Hamnplan 14 & 18 i Piteå.
Stambyte och byte av elinstallationer i flerbostadshus i Öjebyn
Avser stambyte samt byte elinstallationer av flerbostadshus på Rödbläregränd 8 och 10, Öjebyn, Piteå Kommun.
Tillbyggnad och invändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Avser byte från F-ventilation till FTX inklusive nytt kanalsystem och nytt fläktrum placerat på taket.
Installation av nytt åskskydd på vattenverk i Öjebyn
Avser nybyggnad av åskskyddssystem på Degeränget.
Byte av tak på flerbostadshus i Piteå
Planer finns för byte av tak.
Ny ventilation i förskola i Piteå
Ny ventilation i förskola.
Tillbyggnad av vårdhem i Piteå
Tillbyggnad av vårdlokaler.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Piteå
Bygglov för fasadändring av vårdlokaler.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Piteå
Planer finns för byte av lägenhetsdörrar.
Byte av fönster i flerbostadshus i Piteå
Planer finns för byte av fönster.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Piteå
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokal.
Rivning av bensinstation i Piteå
Rivning av bensinstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Bygglov för underhåll av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Anmälan om ändring planlösning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Rivningslov för rivning av balkonger.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).