Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Växelbyten längs Malmbanan sträckan Linaälv-Kalixfors
Omfattar byte av 11 spårväxlar längst bandel 113 på Malmbanan i Linaälv, Harrå, Fjällåsen, Gäddmyr och Kalixfors.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Gällivare
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 812 km.
Utbyggnad av landningsbana i Gällivare
Nybyggnad av Start Extension bana 30, Lapland Airport. 150 m i östlig riktning, bestående av mark-, beläggnings och elarbeten. 1. Entreprenad för mark 2. Entreprenad för el Anbud får lämnas för en entreprenad eller för båda entreprenaderna. Entreprenadarbetena omfattar även option att komplettera utbyggnad för startextension bana 30 med turnpad.
Ombyggnad av lokal för hemtjänst i Gällivare
Lokal för samlad hemtjänst. Planerat projekt från investeringsbudget.
Ombyggnad av förskola i Gällivare
Entreprenaden omfattar förändring av befintligt lokal till en ny förskoleavdelning med personalutrymme. I entreprenad ingår även anpassning av utemiljö med komplettering av ytskikt och lekutrustning.
Rivning och sanering inför nybyggnation i Gällivare
Avser Sanering och Rivning av Gladan 1,3,7 i Gällivare.
Efterflytt SG personalutrymmen MUJ, Malmberget
I och med den ny huvudnivån M1250 går brytningen allt djupare ner och verksamheter som idag finns utspridda på högre nivåer behöver flyttas ner närmare kärnverksamheten. Objektet är beläget i gruvan avv 815 och avv 1250 i Malmberget, Projektplan.
Ombyggnad av räddningscentral i Gällivare
Ombyggnation av räddningstjänstens ledningscentral ca 90 m². Nytt passagesystem på tre kontor, gassläcksystem på plan 1 i el/telerum, komfortkyla, mindre schakt för kabelanslutning mot reservkraftscontainer, uppställningsplats för container mm. I projektet ingår också beställning av reservkraftscontainer som beställaren ska tillhandahålla.
Installation av grundvattenrör i jord, Malmberget
Entreprenaden omfattar Installation av grundvattenrör i jord, Malmberget.
Rivning av ridhus i Gällivare, etapp 2
Det nuvarande ridhuset är i dåligt skick och kommer att rivas efter etapp 1 (1558359).
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Gällivare sjukhus
Avser byte av ventilationsaggregat i J och H huset på Gällivare sjukhus.
Utbyte av rörstöd till TMC-ledning i Vitåfors
Avser utbyte av rörstöd till tmc-ledning Vitåfors.
Rivning av Stålbandsverket i Vitåfors, Malmberget
Schaktugnsverket/Stålbandsverket är beläget i LKAB:s verksamhetsområde Vitåfors i Malmberget. Anläggningen är byggd under 1950-talet och togs ur bruk 2006, ombyggnationer har utförts löpande. Skrubberhuset, verk A, B, C och delar av D-verket planeras att rivas.
Tillbyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov tillbyggnad kontorsdel.
Demontering fläktar Ka300, Malmberget
Avser demontering av fläktar på fläktstation Ka300 i Malmberget under jord.
Relining vid Manskapshuset i Vitåfors
Entreprenaden omfattar både relining och utbyte av avloppsledningar i manskapshuset i Vitåfors (MHVi).
Ny centralgasanläggning till krossrephall i Vitåfors
I krosshall belägen på Vitåfors industriområde skall det installeras en centralgasanläggning.
Ombyggnad ventilation FoU, Malmberget
Avser ombyggnationen av luftbehandlingssystemet TA/FA1 och 2 för FoU i LKAB Malmberget.
Nya påkörningsskydd vid MK3, Malmberget
Avser påkörningsskydd MK3 Malmberget.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.