Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri landsväg på E10 mellan Avvakko-Lappeasuando
Ombyggnad av E10 Avvakko till Lappeasuando (bro vid Kalix älv) ca 19 km, 2+1 väg ca 15 km, 1+1 ca 2,4 km. Åtgärder på 2 befintliga broar, ett utbyte av bro, ny GC bro över Soutukoski i Skaulo, ny bro över Kivijoki och två nya faunapassager (planfria).
Byte av växlar längs Malmbanan sträckan Linaälv-Kalixfors
Omfattar byte av 11 spårväxlar längst bandel 113 på Malmbanan i Linaälv, Harrå, Fjällåsen, Gäddmyr och Kalixfors. Bangårdsförlängning.
Ny-, till- och ombyggnad av ridhus i Gällivare
Avser en ny-, till- och ombyggnad av ridanläggning varav ett stall med tillhörande ytor för verksamhet, en manege, ett traktorgarage samt gödselplatta med skärmtak. Planerat projekt efter etapp 1 (id 1558359).
Modernisering av hissar vid Gällivare sjukhus
Avser modernisering av 10 stycken hissar i befintliga lokaler med pågående verksamhet. Objekten är belägna på Gällivare sjukhus, Besöksadress Källgatan 1, Gällivare. Hissar C2, C3, C4, C5 och C6 samt G2, G3, G4, G5 och G6.
Ombyggnad av butik i Gällivare
Ändring av restaurang till butik.
Ombyggnad av järnväg mellan Gällivare-Boden
Utskiftning av bankropp. Stabilitetsåtgärder. Förstärkning av banunderbyggnad sträckan Gällivare-Luleå.
Sanering, selektivrivning, maskinrivning och markåterställning på Sporthallen i Malmberget
Omfattar sanering, selektivrivning, maskinrivning och markåterställning på Sporthallen Malmberget.
Geoteknisk undersökning för utökat klarningsmagasin i Malmberget, LKAB
Undersökningsprogrammet består av geoteknisk sondering och provtagning i form av jordbergsondering, hejarsondering och kärnprovtagning som avses göras i LKAB Malmberget.
Rivning av byggnader i Malmberget, Vitåfors
Omfattar rivningsarbeten på område R1. Rivning av befintligt miljöförråd, tankstation samt belysningsstolpar. Entreprenaden omfattar byggnader och konstruktioner över och under mark, samt markbeläggning. Rivning av ledningar för el och fiber samt urkoppling av ledningar för VA vid närmaste anslutningspunkt ingår också i entreprenaden. Vid misstanke om föroreningar i mark kommer beställaren att utföra markprover i samband med rivning.
Bindemedelsförsegling- och dagermarkeringsarbeten på Lapland Airport
Objektet avser bindemedelsförsegling och dagermarkering av rullbana på Lapland Airport samt optioner för följande:  Option 1: bindemedelsförsegling och dagermarkering taxibana A  Option 2: bindemedelsförsegling och dagermarkering platta A  Option 3: borttagande av befintlig dagermarkering (inkl. försegling) och ny dagermarkering helicopter stand
Ombyggnad av skola i Gällivare
Avser invändig ombyggnad av Mariaskolan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).