Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri landsväg på E10 mellan Avvakko-Lappeasuando
Ombyggnad av E10 Avvakko till Lappeasuando (bro vid Kalix älv) ca 19 km, 2+1 väg ca 15 km, 1+1 ca 2,4 km. Åtgärder på 2 befintliga broar, ett utbyte av bro, ny GC bro och två nya faunapassager (planfria).
Bärighetsförstärkning av bro över Råne Älv i Mårdsel
Förstärkning av stålbro för att klara BK4.
Bergförstärkning Josefin350 och HRC1250 MUJ, Malmberget
Gruvan i Malmberget är periodvis i behov av manuella bergarbeten där maskinell borrning och förstärkning inte är möjlig pga. av utrymme och/eller fasta installationer.
Efterflytt SG personalutrymmen MUJ, Malmberget
I och med den ny huvudnivån M1250 går brytningen allt djupare ner och verksamheter som idag finns utspridda på högre nivåer behöver flyttas ner närmare kärnverksamheten. Objektet är beläget i gruvan avv 815 och avv 1250 i Malmberget, Projektplan.
Omdragning av väg i Malmberget
Objektet avser omdragning av Puoitakvägen i Malmberget.
Förstärkning av bro över sj söder om Koskullskulle station
BK4 åtgärd. Bron ligger 0,9 km söder om Koskullskulle station. Betongbro.
Åtgärder för sättningar vid MK3, Malmberget
Denna entreprenad omfattar åtgärder, som i huvudsak består av Pålning och fastgjutning av pålar under grundfundament, Lyft av stativpelare under Sintermaskin, Demontage och återmontage av byggstål, transportör, mediarör etc i erforderlig omfattning.
Omläggning av manöver/instrumentkretsar 20TR060, Bandugnsverket Malmberget
Anbudsförfrågan avser demontage och montage av 20TR060.
Omläggning av manöver MA23013/014 Bandugnsverket, Malmberget
Anbudsförfrågan avser demontage och montage av 23MA013/014.
Omläggning av manöver 23TR021 Bandugnsverket, Malmberget
Anbudsförfrågan avser demontage och montage av 23TR021.
Krönhöjning av Dammdel B-F i Vitåfors, Malmberget
Avser en krönhöjning av dammdel B-F i Vitåfors, Malmberget, i entreprenaden ingå även jobb vid anfang F. Totalt volym är 105 300 m3 som ska fyllas och 27 600 m3 som ska fraktas bort.
Omläggning av kraft/manöver Maskinsikt 21MA073, Bandugnsverket Malmberget
Avser omläggning av kraft/manöver 21MA073, Bandugnsverket Malmberget.
Omläggning av manöver 23SM001 Bandugnsverket, Malmberget
Avser omläggning utav 23SM001 till nya I/O och FRO byte på 23SM001 samt 21TR070.
Sanering och materialinventering av Gunillaskolan i Malmberget
Avser Sanering och materialinventering av Gunillaskolan i Malmberget.
Sanering och materialinventering av Välkommaskolan i Malmberget
Avser sanering och Materialinventering Välkommaskolan i Malmberget.
Vattenhantering Torr deponi - Mark och rörledningar, Svappavaara
LKAB avser att anlägga ett dikessystem runt den torra deponin i Svappavaara, syftet med denna är att avbörda nederbörd från deponin för att vidare efterbehandlas genom sedimenteringsdammar och oljeavskiljare innan utsläpp i Metträsket.
Nybyggnad av restaurang i Is & Evenemangsarenan i Gällivare
Objektet omfattas av ny restaurang inom is- och evenemangsarena. Ombyggnadsyta Hus: BTA, ca 450 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Gällivare
Påbyggnad av 1 våning på befintlig industrilokal..
Markentreprenad i Repisvaara Södra, Gällivare
Repisvaara södra består av 2 nya bostadsområden, etapp 1 samt etapp 2. Denna entreprenad omfattar markarbeten för att möjliggöra ett färdigställande av området.
Vision för ekologisk landskapsutformning av Vitåfors gruvindustriområde, Malmberget
Visionen presenterar principer och målbilder för en ekologisk landskapsutformning. Utredningsområdet för denna vision utgörs av Vitåfors gruvindustriområde.
Ombyggnad av gata i Gällivare
Ombyggnad Postgatan - Smedjegatan, nytt ytskickt.
Tillverkning demontage/montage lättlyftsystem pumphus, BUV Malmberget
Avser tillverkning, demontage av befintligt lättlyftsystem samt tillverkning & montage av nytt byggstål samt lättlyftsystem till slurrypumphuset BUV.
Ombyggnation av Ränna005, MUJ Malmberget
Avser tillverkning, leverans och nymontage av ny ränna. Objektet är beläget på nivå Vi278m under jord i Malmbergsgruvan.
Byte av växel, Vitåfors bangård Vitåfors
Byte av Växel 18 och 38 samt spårarbeten på Vitåfors bangård.
Ombyggnation av chipsbås vid blodstensverket Vitåfors
Objektet omfattar ombyggnation av chipsbås blodstensverket Vitåfors.
Rivning av bandgång BUV Vitåfors
Objektet omfattar rivning av bandgång BUV Vitåfors.
Renovering av VS vid CK Lab, Malmberget
Objektet omfattar VS-renovering vid CK-lab i LKAB Malmberget.
Utbyggnad av kontor vid anrikningsverket i Malmberget
Kontor i anslutning till anrikningsverket i malmbergets behöver byggas ut i syfte att utöka kontorsytan och med det mängden kontorsplatser. Den nya kontorsdelen är tänkt att upprättas med hjälp av en kombinerad stål och Prefab-stomme med en kontorsbyggnad i trä ovanpå. Projektet är uppdelat i två etapper där byggnadskroppen i trä är en etapp samt stål och prefab-stommen, med tillhörande ståltrapp och betong, en etapp
Fördelare efter kvarnar Sektion 4, Anrikningsverket Vitåfors
Entreprenaden omfattar rör, mek och rivningsarbeten.
Demontering, tillverkning och montage av ny gråbergsränna, LKAB
Avser tillverkning, demontage och montage av ny ränndel till gråbergsränna.
Tillverkning, leverans och montage av balkar med tillhörande telfrar, Malmberget
Avser tillverkning och leverans av telferbalkar samt telfrar enligt ritningar. Montage skall även ingå. Arbetsområdet är på nivå Vi278m under jord i Malmberget.
Rörentreprenad avfallsledning, Vitåfors
Avser rörentreprenad avfallsledning Vitåfors.
Rörentreprenad returvatten, Vitåfors
Avser rörentreprenad returvatten Vitåfors.
Omläggning av manöver/instrumentkretsar skivfilter BUV i Malmberget
Objektet är beläget i Malmberget Bandugnsverket.
Elinstallationer för säkra bandtransportörer, LKAB Malmberget
Montage av ingreppsskydd ska utföras och i samband med detta skall Nödstoppar uppdateras med nya linor och förbättrat montage av don.
Biologiska undersökningar av Bergbäcken och Kaavajoki, Malmberget
Uppdragets syfte är att undersöka biologiska kvalitetsfaktorer i Bergbäcken gren nord och gren syd samt Kaavajoki.
Ombyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov flytt av 3 st huslängor.
Utbyte av nödstoppar vid transportör i Malmberget
Avser byte av nödstoppar Transportör TR010 i gruvan i Malmberget.
Ny bandbänk till BUV i Vitåfors, Malmberget
Denna förfrågan avser tillverkning och leverans av bandbänk till 23tr072 Bandugnsverket, Malmberget.
Blästring/målning stålkonstruktioner BUV rökgasrening, Vitåfors
Projektet avser blästring/målning av stålkonstruktioner av BUV rökgasrening.
Montage av frånskiljare BUV/MK3 Malmberget
Projektet avser montage av frånskiljare BUV/MK3 Malmberget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.