Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri landsväg på E10 mellan Avvakko-Lappeasuando
Ombyggnad av E10 Avvakko till Lappeasuando (bro vid Kalix älv) ca 19 km, 2+1 väg ca 15 km, 1+1 ca 2,4 km. Åtgärder på 2 befintliga broar, ett utbyte av bro, ny GC bro och två nya faunapassager (planfria).
Ombyggnad av järnväg mellan Gällivare-Boden
Stabilitetsåtgärder. Huvuddel 1 Sandträsk (bandel 118, km 1185+500 - 1185+655), huvuddel 2 Gällivare Södra (bandel 117, km 1309+040 - 1309+110).
Ombyggnad till cirkulationsplats längs E10 i Gällivare
Ombyggnad av befintlig fyrvägskorsning till cirkulationsplats.
Områdesvisa satsningar i Nedre Koskullskulle, Gällivare, etapp S
Avser ombyggnad av gator, gatubelysning, nya VA-ledningar och nyinstallation av fibernät.
Ombyggnad av lokal för hemtjänst i Gällivare
Lokal för samlad hemtjänst. Planerat projekt från investeringsbudget.
Restaurering av väganknutna kulturmijöobjekt i Norrbottens län
Ca 140 väganknutna kulturmiljöobjekt i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Övertorneå kommuner. Kulturmiljöobjekten består av kilometerstolpar i sten, trä, metall och betong, vägvisningsskyltar i metall samt en minnessten i sten med platta av gjutjärn.
Säkra skolvägar i Gällivare
I huvudsak mark-, gata- och belysningsarbeten.
Fönsterbyte samt fasadarbeten på flerbostadshus i Gällivare
Entreprenaden avser att inom Kv. Domherren, Gällivare, byta fönster och fönsterdörrar samt tilläggsisolera och byta delar av fasad på 5 flerbostadshus i två etapper.
Installation av sprinklersystem i isarena i Gällivare
Avser sprinklerinstallation i Is & evenemangsrena.
Rivning av Välkommaskolan i Malmberget
Avser rivning av Välkommaskolan i Malmberget.
Utbyggnad av fibernät i Dokkas i Gällivare kommun
Avser i huvudsak: Markarbeten, förläggning kanalisation, förläggning av brunnar, förläggning av skåp, fiberblåsning, fiberdragning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighets installationer, kundkontakt samt teknisk dokumentation. Planerad driftsättning 2022/2023. Investeringsstöd från Tillväxtverket för del av projektet.
Utbyggnad av fibernät i Vettasjärvi i Gällivare kommun
Avser i huvudsak: Markarbeten, förläggning kanalisation, förläggning av brunnar, förläggning av skåp, fiberblåsning, fiberdragning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighets installationer, kundkontakt samt teknisk dokumentation. Planerad driftsättning 2022/2023. Investeringsstöd från Tillväxtverket för del av projektet.
ROT-arbeten på Gruvfogdebostaden, Gällivare
Entreprenaden omfattar ROT-arbeten av befintlig byggnad på Talgoxegränd 2, Gällivare. Entreprenaden omfattar även en del markåtgärder.
Renovering och uppgradering av Alliansen uppfordringsanläggning, Malmberget
Avser bland annat renovering av övre torn med nya stålkonstruktioner, nya betongkonstruktioner, håltagning för ventilation och el, igengjutning av befintliga hål och allmän uppfräschning av väggar golv, tak och dörrar. Påmatningsnivås stålkonstruktioner renoveras/uppfräschas med blästring och ytbehandling mm. Nedre schakt renoveras såsom nya gejder infästningar i betong. El-entreprenaden för arbetet för Alliansen 600 där Kross 64 finns.
Ombyggnad av Gamla Malmstaskolan till kontor, Malmberget
Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintlig byggnad Gamla Malmstaskolan på Orrvägen 5, Malmberget. Ny funktion skall verka som kontorsbyggnad för bland annat administrativa uppgifter.
Tillbyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov tillbyggnad kontor.
Rivning av ridhus i Gällivare
Avser selektiv rivning del av ridhus i Gällivare. Markåterställningsarbeten ingår samt återställnings-arbeten för ny vägg mot befintlig del av ridhus.
Rivning av fastigheter i Malmberget
Sanering, selektiv rivning, maskinrivning och markåterställning av nio lägenhetshus, en bensinstation och 20 villor med tillhörande garage och sidobyggnader i bland annat kvarteret Hjorten, Järven och Smörjaren.
Fönsterbyte och målning av fastigheter i Koskullskulle
Avser fönsterbyte samt målning av fasad på fastighet i Koskullskulle: Dennewitzvägen 4.
Utvändig målning av fastigheter i Koskullskulle
Avser utvändig målning på fastigheter i Koskullskulle: Långa Raden 2, 19 och 21.
Omläggning av tak på fastigheter i Koskullskulle
Avser omläggning av yttertak på fastigheter i Koskullskulle: Långa Raden 34.
Fönsterbyte och fasadrenovering på fastigheter i Koskullskulle
Avser fönsterbyte och fasadrenovering på fastigheter i Koskullskulle: Långa Raden 22 och 24.
Fasadbyte på maskinhus vid Bandugnsverket BUV i Malmberget
Objektet är beläget i Malmberget Bandugnsverket.
Rivning av pastorsexpedition och administrationslokal i Gällivare
Avser rivning av kontorslokaler och pastorsexpedition samt en ny ytttervägg. Areal av rivningsyta är uppskattad till ca 700 kvm.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).