Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri landsväg på E10 mellan Avvakko-Lappeasuando
Ombyggnad av E10 Avvakko till Lappeasuando (bro vid Kalix älv) ca 19 km, 2+1 väg ca 15 km, 1+1 ca 2,4 km. Åtgärder på 2 befintliga broar, ett utbyte av bro, ny GC bro och två nya faunapassager (planfria).
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Gällivare
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 812 km.
Utbyggnad av landningsbana i Gällivare
Nybyggnad av Start Extension bana 30, Lapland Airport. 150 m i östlig riktning, bestående av mark-, beläggnings och elarbeten. 1. Entreprenad för mark 2. Entreprenad för el Anbud får lämnas för en entreprenad eller för båda entreprenaderna. Entreprenadarbetena omfattar även option att komplettera utbyggnad för startextension bana 30 med turnpad.
Bärighetsförstärkning av bro över Råne Älv i Mårdsel
Förstärkning av stålbro för att klara BK4.
Bergförstärkning Josefin350 och HRC1250 MUJ, Malmberget
Gruvan i Malmberget är periodvis i behov av manuella bergarbeten där maskinell borrning och förstärkning inte är möjlig pga. av utrymme och/eller fasta installationer.
Åtgärder för sättningar vid MK3, Malmberget
Denna entreprenad omfattar åtgärder, som i huvudsak består av Pålning och fastgjutning av pålar under grundfundament, Lyft av stativpelare under Sintermaskin, Demontage och återmontage av byggstål, transportör, mediarör etc i erforderlig omfattning.
Nybyggnad av restaurang i Is & Evenemangsarenan i Gällivare
Objektet omfattas av ny restaurang inom is- och evenemangsarena. Ombyggnadsyta Hus: BTA, ca 450 m2.
Ny laddstation MUJ, Malmberget
På grund av instabilt berg vid befintlig sprängämnesförråd måste en ny laddstation anläggas nära centralanläggningen 1250. Denna entreprenad omfattar mark-, bygg- och mekarbeten för ny Laddstation MUJ.
Omläggning av manöver/instrumentkretsar 20TR060, Bandugnsverket Malmberget
Anbudsförfrågan avser demontage och montage av 20TR060.
Omläggning av manöver MA23013/014 Bandugnsverket, Malmberget
Anbudsförfrågan avser demontage och montage av 23MA013/014.
Omläggning av manöver 23TR021 Bandugnsverket, Malmberget
Anbudsförfrågan avser demontage och montage av 23TR021.
Omläggning av kraft/manöver Maskinsikt 21MA073, Bandugnsverket Malmberget
Avser omläggning av kraft/manöver 21MA073, Bandugnsverket Malmberget.
Omläggning av manöver 23SM001 Bandugnsverket, Malmberget
Avser omläggning utav 23SM001 till nya I/O och FRO byte på 23SM001 samt 21TR070.
Tillverkning demontage/montage lättlyftsystem pumphus, BUV Malmberget
Avser tillverkning, demontage av befintligt lättlyftsystem samt tillverkning & montage av nytt byggstål samt lättlyftsystem till slurrypumphuset BUV.
Ombyggnation av Ränna005, MUJ Malmberget
Avser tillverkning, leverans och nymontage av ny ränna. Objektet är beläget på nivå Vi278m under jord i Malmbergsgruvan.
Ombyggnad av gata i Gällivare
Ombyggnad Postgatan - Smedjegatan, nytt ytskickt.
Ombyggnad av gata i Gällivare
Ombyggnad Storgatan - Hantverksgatan.
Ombyggnation av chipsbås vid blodstensverket Vitåfors
Objektet omfattar ombyggnation av chipsbås blodstensverket Vitåfors.
Ombyggnation av luftbehandlingssystem CK Lab, Malmberget
Objektet omfattar ombyggnationen av luftbehandlingssystemet för CK-lab i LKAB Malmberget.
Rivning av bandgång BUV Vitåfors
Objektet omfattar rivning av bandgång BUV Vitåfors.
Renovering av VS vid CK Lab, Malmberget
Objektet omfattar VS-renovering vid CK-lab i LKAB Malmberget.
Rivning av ridhus i Gällivare, etapp 2
Det nuvarande ridhuset är i dåligt skick och kommer att rivas efter etapp 1 (1558359).
Byte av växel, Vitåfors bangård Vitåfors
Byte av Växel 18 och 38 samt spårarbeten på Vitåfors bangård.
Elinstallationer för säkra bandtransportörer, LKAB Malmberget
Montage av ingreppsskydd ska utföras och i samband med detta skall Nödstoppar uppdateras med nya linor och förbättrat montage av don.
Fördelare efter kvarnar Sektion 4, Anrikningsverket Vitåfors
Entreprenaden omfattar rör, mek och rivningsarbeten.
Rörentreprenad avfallsledning, Vitåfors
Avser rörentreprenad avfallsledning Vitåfors.
Tillverkning, leverans och montage av balkar med tillhörande telfrar, Malmberget
Avser tillverkning och leverans av telferbalkar samt telfrar enligt ritningar. Montage skall även ingå. Arbetsområdet är på nivå Vi278m under jord i Malmberget.
Rörentreprenad returvatten, Vitåfors
Avser rörentreprenad returvatten Vitåfors.
Ombyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov flytt av mindre och större byggnad.
Ombyggnad av restaurang i Gällivare
Bygglov skylt med ljusanordning, Bygglov ändrad användning Bofinken 13.
Miljöinventering av Gunillaskolan i Malmberget
Miljöinventering samt mängdning kommer att utgöra underlag till förfrågningsunderlag och rambeskrivning inför upphandling av sanerings-, rivningsentreprenad samt ansökan om rivningslov.
Miljöinventering av Välkommaskolan i Malmberget
Miljöinventering samt mängdning kommer att utgöra underlag till förfrågningsunderlag och rambeskrivning inför upphandling av sanerings-, rivningsentreprenad samt ansökan om rivningslov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.